Upútavka

OZNAM

Dňa 26.5.2020 je uzavreté prihlasovanie žiakov k otvoreniu školy od 1.6.2020.

Na stravovanie sa môžu prihlasovať LEN tí žiaci, ktorí od 1.6.2020 nastúpia do školy.

vykrBleskovka

Usmernenie k hodnoteniu šk. roka 2019/2020

V rámci záverečného hodnotenia škola využije kombinované hodnotenie, t.j. slovné hodnotenie všetkých predmetov okrem výchov, ktoré budú hodnotené slovom "absolvoval".

zkblesk


22
May

POKYNY K OTVORENIU ŠKOLY OD 1. 6. 2020

 Škola:

 • Zabezpečí vzdelávaciu a záujmovú činnosť v skupine max. 20 žiakov.
 • Zabezpečí po dohode so zákonnými zástupcami, aby žiaci prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.
 • Skupina sa nebude meniť a môžu v nej byť aj žiaci, ktorí neboli v spoločnej triede.
 • Skupina bude počas dopoludnia s jedným učiteľom a poobede s vychovávateľom alebo učiteľom.
 • Pri poklese počtu žiakov v skupine sa môžu skupiny zlučovať až v nasledujúcom týždni.
 • Obsah a forma vzdelávacích a záujmových činností bude realizovaná v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými opatreniami.
 • Pri vstupe do budovy bude zabezpečený ranný filter – meranie teploty bezkontaktným teplomerom a dezinfekcia rúk.
 • Vstup do budovy školy je možný len s ochranným rúškom alebo štítom.
 • Na reguláciu odstupov a organizovanie vstupu do budovy školy pred vchodmi budú dohliadať nepedagogickí zamestnanci.
 • Nástup na vyučovanie bude podľa harmonogramu v čase od 7:15 hod. do 8:30 hod. (príloha 1 a 2 pod pokynmi).
 • Vyučovanie bude podľa týždenného rozvrhu, ktorý sa bude aktualizovať (príloha 3, 4, 5 pod pokynmi).
 • ŠKD bude v prevádzke po skončení vyučovania do 16:00 hod. Tento čas je nutné dodržiavať, pretože od 16.00 hod. bude prebiehať každodenná dezinfekcia školy.
 • Stravovanie žiakov v ŠJ bude v čase medzi vyučovaním a činnosťou v ŠKD v jednotlivých skupinách podľa harmonogramu (príloha 6 a 7 pod pod pokynmi). Žiak vstupuje do jedálne len so svojou skupinou a v sprievode dozoru.

 

Zákonný zástupca:

 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň 2 rúška a 2 balíky papierových jednorazových vreckoviek (náhradné rúško bude zabalené v igelitovom vrecúšku) a zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do ZŠ a pri odchode žiaka zo ZŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (v prílohe 8 pod pokynmi). Písomné vyhlásenie je k dispozícii na vrátnici školy na oboch pracoviskách. V prípade nedoručenia písomného vyhlásenia, že žiak neprejavuje príznaky ochorenia na COVID-19, žiak nebude vpustený do budovy školy (nezúčastní sa v ten deň vyučovacieho procesu).
 • Nevstupuje do priestorov školy.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19 bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

Žiaci, ktorí sa nezúčastnia vzdelávacích činností v škole a žiaci v 6. až v 9. ročníku pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

Príloha 1 – harmonogram vstupu do školy:  Dončova 4

Príloha 2 – harmonogram vstupu do školy: Bystrická cesta 14

Príloha 3 – rozvrh hodín pre 0. – 4. ročník

Príloha 4 – rozvrh hodín pre 5.A a 5. B

Príloha 5 – rozvrh hodín pre 5. D a 5. E 1. týždeň             

                – rozvrh hodín pre 5. D a 5. E 2. týždeň

Príloha 6 - harmonogram na stravovanie v ŠJ: Dončova 4

Príloha 7 - harmonogram na stravovanie v ŠJ : Bystrická cesta 14

Príloha 8 - vyhlásenie zákonného zástpcu

22
May

POZVÁNKA NA IT ČAJOVŇU ONLINE

Pozývame žiakov II. stupňa na prihlásenie do IT čajovne online dňa 4.6.2020. Prihlásiť sa môžete pomocou dotazníka na stránke:
04
May

Platba za ŠKD

Žiadame rodičov, aby za mesiace máj a jún NEUHRÁDZALI poplatok za ŠKD.

16
Apr

Dôležitý oznam

Základná škola Bystrická cesta 14, Ružomberok oznamuje občanom mesta, že na základe preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu medzi obyvateľmi dnešným dňom, t. j. 16.apríla 2020 zatvára areál školy a multifunkčné ihrisko do odvolania.

Kontrolu dodržiavania nariadenia budú vykonávať hliadky mestskej polície!

17
Apr

Oznam - Dončova

Žiadame všetkých rodičov, ktorých deti majú v škole uložené svoje učebné pomôcky alebo úbory na TV, aby si ich neodkladne prišli vyzdvihnúť do školy na Dončovej 4 dňa 22.4.2020, v čase od 8:00 - 17:00. K dispozícii bude pán školník. Do školy sa bude vstupovať po jednom cez hlavný vchod školy.  Ostatné vchody nebudú otvorené. Prosíme o dodržiavanie hygienických pravidiel - je nutné mať rúško a rukavice.

15
Apr

Dezinfekcia skriniek školy

Žiadame všetkých rodičov, ktorých deti majú v skrinkách školy uložené svoje učebné pomôcky, alebo úbory na TV, aby si ich neodkladne prišli vyzdvihnúť do školy na Bystrickej ceste dňa 27.4.2020, v čase od 8:00 - 17:00. K dispozícii bude pán školník.Termín je nutné dodržať!
30
Mar

Prerušenie vyučovania

Vážení rodičia,

z poverenia p. riaditeľky si Vás dovoľujem informovať, že vyučovanie sa prerušuje do ODVOLANIA.

27
Mar

Oznam o poplatkoch do ŠKD a ŠJ

Dobrý deň,

prosíme rodičov, ktorí ešte neuhradili poplatok za ŠKD za mesiace marec a apríl, aby tak čo najskôr urobili. Je potrebné zaplatiť sumu 20€ (za oba mesiace). Poplatky, ktoré zaplatíte za ŠKD, sa automaticky posúvajú na ďalší mesiac, kým sú školy zatvorené (do odvolania). Ak Vaše deti nebudú navštevovať ŠKD v apríli, tak zaplatený poplatok sa automaticky presunie na ďalší mesiac.

Réžia za obedy v ŠJ Vám bude buď vrátená na účet, alebo presunutá do budúceho školského roka. 

Problematiku ŠKD a ŠJ doriešime po návrate žiakov na vyučovanie.

Ďakujem za porozumenie,

Vaša riaditeľka, E. Volanská.

24
Mar

Dezinfekcia škôl

Dnes, dňa 24.3.2020 prebieha odborná dezinfekcia na oboch pracoviskách Základnej školy - pracovisko Bystrická cesta 14 a elokované pracovisko Dončova 4.

12
Mar

Rozhodnutie krízového štábu SR

Krízový štáb dnes rozhodol o zatvorení všetkých škôl a školských zariadení na území Slovenskej republiky od pondelka 16. marca na 14 dní. Informoval o tom premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po zasadnutí.

Taktiež bude zatvorená aj školská jedáleň a všetci stravníci budú z obedov automaticky odhlásení.

O možných zmenách Vás budeme včas informovať.


12
Mar

Riaditeľské voľno

Vážení rodičia,

riaditeľka ZŠ Bystrická cesta 14, RNDr. Elena Volanská oznamuje, že dňa 13.3.2020 (piatok) bude prerušené vyučovanie z dôvodu riaditeľského voľna. Ďalšie informácie poskytneme po oficiálnom vyhlásení krízového štábu SR a mesta Ružomberok.

10
Mar

Vyjadrenie školy

Vážení rodičia,

reagujeme na vzniknutú situáciu ohľadom koronavírusu a oznamujeme Vám tieto skutočnosti:

-          pani riaditeľka je v 14 dňovej domácej karanténe, nebola v kontakte so žiakmi a zamestnancami školy, neprejavuje žiadne príznaky choroby a je v kontakte so svojím obvodným lekárom.,

-          ďalší pedagogický zamestnanec po návrate zo zahraničia informoval svojho obvodného lekára o návšteve tejto krajiny. Po konzultácii so svojím lekárom a neprejavovaní žiadnych príznakov pokračoval vo svojej práci. Nakoľko v pondelok sa prejavila u tohto pedagogického zamestnanca nádcha (bez teploty, kašľa a dýchacích ťažkostí) zostáva taktiež v domácej karanténe. Lekár je o zdravotnom stave nášho zamestnanca informovaný.

Žiadame rodičov, ktorých deti sa vrátili zo zahraničia, aby nám túto skutočnosť povinne nahlásili – týka sa to aj obdobia jarných prázdnin. Zatajenie tejto skutočnosti môže byť pokutované na základe vyhlásenia premiéra vlády.

Média upozorňujú na obavy súvisiace so šírením paniky, preto prízvukujeme, že boli vykonané všetky potrebné opatrenia.

06
Mar

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

V utorok 3.3.2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. Šestnásť dobre pripravných recitátorov z druhého až štvrtého ročníka nám pripravilo veľmi pekný umelecký zážitok. 

Do okresného kola postúpila v poézii Alica Vrtichová zo 4.D a v próze Tomáš Lanovec zo 4.E. Víťazom blahoželáme a budeme im držať palce v ďalšej reprezentácii školy.

hviezdoslavovakubin2020titulna

Fotoalbum

06
Mar

Zimná škola v prírode na Maline Brde

Týždeň pred jarnými prázdninami v čase od 17. do 21.2.2020 sa žiaci 4.E zúčastnili Školy v prírode na Maline Brde. Aj keď v tomto roku je zima na sneh "skúpa" nám počasie prialo, snehu aj slniečka sme si užili dosť, nočná hra bola o našich vedomostiach z Prírodovedy, Vlastivedy aj z Matematiky. Sánkovanie s čelovkami nemalo chybu a nechýbal ani potrebný adrenalín z tmy a " tajomstva lesa". Bol to ďalší pekný zážitok pre celú triedu. 
titulnazimnaskolavprirode
05
Mar

EXPERT GENIALITY SHOW

Dňa 28.11. 2019 sa aj naši žiaci zapojili do súťaže EXPERT GENIALITY SHOW. Za Bystrickú cestu úspešne súťažili traja piataci: Mirko Margorín, Zorka Dobáková a Sofia Balážová. K výsledku im gratulujeme.

experttitulna1

experttitulna2

03
Mar

Karneval v ŠKD na Dončovej

Fašiangy sú obdobím radosti a zábavy. Aj v našom školskom klube sa dňa 21.2.2020 ozývala hudba a šťastný smiech detí. Konečne nastal deň dlho očakávaného karnevalu. Deti, prezlečené do originálnych masiek, tancovali a súťažili. Nezabudli sme ani na dobroty, ktoré neodmysliteľne patria ku každej fašiangovej zábave. Najkrajšou odmenou boli rozžiarené detské oči, radosť, dobrá nálada a pekný zážitok.

titulnakarnevalskd2020

Fotoalbum

03
Mar

Veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími

V tomto školskom roku sa opäť zviedol urputný boj v súťaži Všetkovedko. Tridsaťdva žiakov z ročníkov 2. - 4. svojimi vedomosťami bojovalo o titul „ Majstra Všetkovedka“. Najlepšie v tejto súťaži obstáli Ema Bobeková z 2.A a Monika Hricová z 3.B. Srdečne blahoželáme!

velkysubojonajmudrejsiehomedzinajb

29
Feb

Koronavírus

Vážení rodičia, vzhľadom na výskyt koronavírusu Vás žiadame (v prípade, že ste navštívili krajinu, kde sa potvrdila nákaza touto chorobou), aby ste deti s klinickými príznakmi respiračného ochorenia neposielali do školy. V prípade príznakov vydaných ÚVZSR telefonicky informujte svojho lekára a školu. 

Ďakujeme za spoluprácu

www.uvzsr.sk

25
Feb

MATEMATIKA V PREŠOVE

Výstava s názvom Aha! Krásna matematika v Prešove ponúka neuveriteľnú cestu do sveta logických hádaniek a skladačiek. Vytvára priestor pre predstavivosť, kde sú tvary postavené z tangramov, blokov, či loptičiek a deti sa tak môžu nenápadne pomocou hry dostať do tajomstiev matematiky. Mnohé matematické zákony sa dajú krásne graficky znázorniť alebo rozpohybovať, a takéto podanie je pre deti ľahšie pochopiteľné a atraktívnejšie. 

Výstavu zapožičalo etablované vedecké centrum Hevelianum v Gdaňsku a je doplnená exponátmi z Univerzity v nemeckom Trieri. Tvorí ju viac ako 25 stanovíšť, ktoré dopĺňajú informácie na tabletoch.

Okrem nenápadného učenia sa deti mohli naozaj vyhrať so skladačkami a stavebnicami. Každý si určite našiel niečo, čo ho zaujalo.

matematickavystavapreesov

Fotoalbum


 

25
Feb

Facebook - súťaž

Naše detí krásne kreslia, podporme ich spoločne v súťaži, ktorú organizuje Raabe. Prihlás sa na facebook a potom klikni na link. Vyhrajú!!!!

2.ročník

Lilien Vyskočová

https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.2758982364139616/2758984004139452/?type=3

Dorotka Kubačková

https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.2758982364139616/2758997050804814/?type=3

Leo Kováč

https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.2758982364139616/2758984054139447/?type=3

Benjamin Jozef Kocsis

https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.2758982364139616/2758986764139176/?type=3

Sofia Fafaľáková

https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.2758982364139616/2758990190805500/?type=3

Ema Bobeková

https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.2758982364139616/2758984627472723/?type=3

Lucka Šefranková

https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.2758982364139616/2758984720806047/?type=3

Vanesska Čupková

https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.2758982364139616/2758990924138760/?type=3

Linduška Poláčková

https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.2758982364139616/2758987290805790/?type=3

Alex Bodor

https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.2758982364139616/2758995040805015/?type=3

3.ročník

Andrej Paušly

https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.2759483124089540/2759498037421382/?type=3

Monika Hricová

https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.2759483124089540/2759500304087822/?type=3

4.ročník

Kristína Silleová

https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.2761979073839945/2761986640505855/?type=3

Karin Prosmanová

https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.2761979073839945/2761983857172800/?type=3

Sára Jamsilová

https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.2761979073839945/2761989840505535/?type=3

Hanah Chromjaková

https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.2761979073839945/2761990340505485/?type=3

Miriam Tomčíková

https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.2761979073839945/2761986553839197/?type=3

Gabriel Bartoš

https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.2761979073839945/2761998050504714/?type=3

25
Feb

Integrácia nás "skôr a neskôr" narodených

Dňa 19.02.2020 sme sa v priestoroch Športovej haly Koniareň stretli so seniormi mesta Ružomberok. Akcia s názvom Integrácia nás "skôr a neskôr" narodených spojila na pár krásnych chvíľ. Pre starkých sme si pripravili malé darčeky, ktoré ich veľmi potešili (nás potešila zasa malá sladkosť). Štefan Skrúcaný nás zabával svojimi vtipmi, s Dominikou Mirgovou sme si zaspievali pár pesničiek.

integraciaskorneskortitulna

Fotoalbum


25
Feb

Medzinárodný deň materinského jazyka

Hodnotu rodnej reči a materinského jazyka si málokedy uvedomujeme, pritom jazyk je najsilnejší nástroj na zachovanie a rozvoj hmotného aj nehmotného kultúrneho dedičstva. Medzinárodný deň materinského jazyka vyhlásila Organizácia spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) v novembri 1999. Po prvý raz sa oslavoval 21. februára 2000.

V stredu 19.2.2020 počas druhej vyučovacej hodiny si všetci žiaci pripomenuli náš krásny materinský jazyk celohodinovým čítaním kníh od slovenských autorov. Bol im poskytnutý priestor, aby sa venovali spisovnej slovenčine ukrytej v knihách, lebo materinský jazyk nám nie je ľahostajný!

titulnamdmj

 Fotoalbum

Učiteľ ské

Kto je online

We have 12 guests online