UpútavkaMalá vedecká konferencia

6.6.2019
  

BleskovkaV celoslovenskom finále

MINIBASKETSHOW

sme sa umiestnili na úžasnom 2. mieste.

Gratulujeme !

baskt05
Mar

Exkurzia v mestskej knižnici

kukucin

Dňa 5. marca 2013 navštívili žiaci 8. E v rámci akcie Marec - mesiac knihy Mestskú knižnicu v Ružomberku. Oboznámili sa s knižnými novinkami a vypočuli si prednášku o živote a literárnej tvorbe Martina Kukučína.

01
Mar

Oznam o zmene mesačného príspevku ŠKD

Mesto Ružomberok na základe VZN č. 1/2013 zo dňa 20.2.2013 stanovuje príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD mesačnou sumou 8 eur.
Zriaďovateľ odpustí príspevok, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom , že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Príspevok nadobúda platnosť od 1.4.2013. Uhradiť tréba do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

Vedúca ŠKD
Mgr. Katarína Hláčiková 

27
Feb

Informácie pre rodičov

PREVENCIA V PRAXI,

tak sa nazýva projekt, v rámci ktorého sa zrealizoval výskum na základných a stredných školách v roku 2012, zameraný na zisťovanie zneužívania návykových látok zo strany detí a mladých ľudí. Niektoré výsledky sú alarmujúce, preto by som sa chcela s vami- ako našimi partnermi podeliť o materiály, ktoré som získala na stretnutí koordinátorov prevencie- od jedného z autorov výskumu PhD. a PhDr. Jaroslava Rakučáka. (Druhou spoluautorkou tohto výskumu je PhDr. Angela Almašiová, Katedra verejnej správy a sociálnych služieb, PF KU v Ružomberku)

sken_jpg


Ak sa zamyslíte nad tým čo ste prečítali, jednoznačne bez našej vzájomnej spolupráce: škola- rodič, tieto problémy nie je možné eliminovať.

Preto, ak by ste u svojho dieťaťa, (či jeho spolužiakov,) pozorovali nejaké zmeny, ktoré by mohli byť ranným znakom závislosti, šikanovania, alebo iných problémov, prosím, aby ste to oznámili vedeniu školy, výchovnému poradcovi Mgr. Martinovi Fabianovi, triednej učiteľke alebo mne.

                                                      Koordinátorka prevencie: Mgr. Ľudmila Mičudová
27
Feb

Deň komplimentov

- hoci si ho pripomíname vždy 24. januára tento- krát sme sa kvôli chrípke omeškali.

Deň komplimentov je dňom, kedy  každý z nás mohol vysloviť úprimný kompliment iným ľuďom, a tak si uvedomiť potrebu slušného správania, Vznikol v roku 1998 z iniciatívy Američaniek Kathy Chamberlin a Debby Hoffman. Ak každý z nás povie aspoň  pár komplimentov ľuďom, na ktorých mu záleží- určite sa v jeho okolí bude šíriť tá najlepšia nálada.
A viete vôbec čo je to kompliment?
Je to dobromyseľné a priateľské vyjadrenie sa k inej osobe. Môžeme vyjadriť niečo čo sa nám na druhom  páči.

Napríklad:
Pani učiteľka K....á, ste ako malé slniečko, vyžaruje z Vás energia, dobrá nálada a dokážete nás prebudiť k učeniu. Dokázali ste nám, že nemčina nie je až taká ťažká, ale treba sa nám chcieť učiť. 8.E

V tomto duchu sa nieslo rozhlasové vysielanie, kde sme vybrali tie naj... komplimenty, ktoré vytvorili žiaci pre svojich učiteľov.
Skúste to aj doma, uvidíte, že sa budete cítiť rovnako dobre, ako Tí, ktorým ste kompliment venovali. .... Veď všetci občas chceme byť pre ostatných dôležití, krásni, či zaujímaví.

                                                                                      Školský parlament.
26
Feb

Zimný športový deň

Piatok, 22. februára 2013, bol iný ako bežný školský deň. V tento deň sa v našej škole uskutočnil tradičný Zimný športový deň. Trasa viedla na neďalekú Kalváriu. Mladší žiaci vyzbrojení sánkami, lopármi alebo bobami si vybili svoju energiu v rôznych disciplínach. Starší žiaci absolvovali poučnú prechádzku v okolí Kalvárie spojenú s obľúbenou guľovačkou s kamarátmi.

Ako pedagógov nás mrzí, že mnohí rodičia nepodporujú tento zmysluplne trávený čas v prírode, ale napíšu ospravedlnenku pre svoje dieťa. Veď nielen škole, ale aj rodičom má záležať , aby sa u detí podporoval športový „duch“, aby deti trávili viac času v prírode na čerstvom vzduchu ako pri počítači, aby sa rozvíjali vzťahy medzi spolužiakmi a učiteľmi.

Počas tohto dňa zažili žiaci kopec zábavy a príjemných chvíľ so svojimi spolužiakmi. Dúfame, že aj ďalší ročník Zimného športového dňa vyčarí deťom úsmev na tvári.

Zimny_den

Fotogaléria tu:

25
Feb

Čitateľská gramotnosť

Dňa 21. februára 2013 sa na druhom stupni uskutočnilo školské kolo Čitateľskej gramotnosti. Súťaže sa zúčastnilo 34 žiakov, ktorí boli najúspešnejší v triednom kole. Umiestnenie je nasledovné:

 

Kategória – 5. ročník

1. miesto: Lenka Krettová (5. B)

2. miesto: Carmela Hanulová (5. E)

3. miesto: Samuel Ondrík (5. B)
 

Kategória – 6. ročník

1. miesto: Mária Šefránková (6. B)

2. miesto: Marek Glemba (6. E)

3. miesto: Martina Martinková (6. A)

 

Kategória – 7. ročník

1. miesto: Nikola Resutíková (7. E)

2. miesto: Dominik Molnár (7. E)

3. miesto: Nikolas Bukový (7. A)

 

Kategória – 8. ročník

1. miesto: Michal Dorniak (8. C)

2. miesto: Martin Debnár (8. C)

3. miesto: Kristína Konderíková (8. A)

 

Kategória – 9. ročník

1. miesto: Paulína Dyttrichová (9. D)

2. miesto: Silvia Rosinská (9. D)

3. miesto: Eva Machová (9. B) 
 

Výhercom gratulujeme a ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť.

IMG_6631

22
Feb

Karneval

Tak sme to stihli! V posledný fašiangový deň sme sa my žiaci z 1.A triedy a dievčatá z hudobno-dramatického krúžku zmenili na rozprávkové  bytosti, zvieratká, príšerky..., a mohol začať dlho očakávaný karneval. Prekvapením bola zaujímavá tombola. Bolo nám spolu dobre a tešíme sa, že o rok si karneval určite zopakujeme!

Karneval

Fotogaléria

22
Feb

Chemická olympiáda

Dňa 15.2.2013 sa na ZŠ Bystrická cesta 14 uskutočnilo školské kolo  chemickej olympiády, na ktorom sa zúčastnili 4 žiačky. Do obvodného kola, ktoré bude 15.3.2013 postupujú:
Terézia Mračková, Sára Labudová ,Lucia Hromjaková - všetky z 9.A.
V obvodnom kole im držíme palce.
chemie
20
Feb

Výmena okien

Oznamujeme Vám, že výmena okien v kmeňových triedach sa v týchto dňoch  blíži ku koncu.
V nadchádzajúcom období  bude výmena  pokračovať v odborných učebniach , na chodbách a
v jedálni. Zatepľovanie školy a výmena vykurovacieho systému sa začne realizovať po ukončení vykurovacieho obdobia.

 

Ďakujeme za pochopenie.images

                                                           Riaditeľstvo ZŠ

Vmena_okien

Fotogaléria tu:

20
Feb

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 19. februára 2013 sa na druhom stupni uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Súťaže sa zúčastnilo 29 žiakov a umiestnenie je nasledovné:

II. kategória – poézia                                                      II. kategória – próza

1. Nikola Resutíková (7. E)                                            1. Mária Šefránková (6. B)

2. Laura Mydliarová (6. A)                                                 2. Nikoleta Lysá (6. B)

3. Daniel Filek (5. E)                                                         3. Paulína Šebeková (5. E)

Eva Mária Lukasová (7. D)                                                     

 

III. kategória – poézia                                                   III. kategória - próza

1. Eva Machová (9. B)                                                1. Karolína Marčeková (9. F)

2. Marianna Rusková (8. E)                                            2. Rebeka Bázliková (8. C)

3. Simona Mojšová (9. D)                                              Paulína Dyttrichová (9. F)

                                                                                  3. Miriam Kavecká (8. C)

Výhercom gratulujeme a ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť – Lenka Krettová, Matej Mudrončík, Patrícia Šindléryová, Zuzana Gállyová, Miroslava Kováčiková, Petronela Gondová, Patrik Staroň, Vanda Kučerková, Marek Olos, Martina Martinková, Veronika Gerátová, Juraj Pažítka, Ondrej Pažítka, Vanesa Kapallová, Zuzana Grenčíková. 

Hviezd._kubn

Hviezd

15
Feb

Matematická olympiáda

Dňa 23. januára sa na elokovanom pracovisku ZŠ Bystrická cesta – ul. Dončova uskutočnilo obvodné kolo 62. ročníka Matematickej olympiády - kategória Z5 (piaty ročník).

Tohto kola sa zúčastnilo 46 žiakov z 11 ZŠ  okresu Ružomberok, z toho 9 žiakov z našej školy. Úspešní boli len 4 žiaci z celkového počtu zúčastnených žiakov a sme veľmi potešení, že práve na prvých 2 miestach sa umiestnili žiaci našej školy.
article_698_chlapci_matematika
1.miesto – MAREK BOBEK (5.D)
2.miesto – CARMELA HANULOVÁ (5.E)
 

Výhercom srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach. 
14
Feb

Hodina výtvarnej výchovy

V týchto dňoch nám napadlo veľa snehu. Čo s ním? Tak sme sa rozhodli, že ho využijeme na hodine výtvarnej výchovy. Na školskom ihrisku tak vyrástol slon s mláďatkom, hyena, ale aj snehuliak a základy iglu.
Bolo to veľmi zábavné.

Vtvarn

 

Fotogaléria tu

12
Feb

Biologická olympiáda

Dňa 6. februára sa v priestoroch CVČ na Dončovej ulici uskutočnilo obvodné kolo Biologickej olympiády - kategória C (ôsmy a deviaty ročník).
Olympiády sa zúčastnili  tri žiačky:

1. miesto: Silvia Rosinská - 9.D

3. miesto: Ester Bobuľová - 9.D

5. miesto: Paulína Dittrychová - 9.F

Do krajského kola postupuje Silvia Rosinská. Prajeme jej veľa úpechov.
                                                  biology
                                              Fotogaléria tu: 

07
Feb

Stretnutie s Matkou Zemou

Dňa 6. februára 2013 sa žiaci prvého stupňa zúčastnili besedy  environmentálneho charakteru. Cieľom bolo priblížiť problematiku separovania a dôležitosť separovania, nakoľko bol na škole  spustený projekt „Recyklovanie nás baví“  a  začali sme separovať. Svojou prítomnosťou nás na besede poctila aj samotná Matka Zem, ktorá žiakom porozprávala o svojom živote, o tom, ako má rada poriadok v prírode, hoci ľudia ju často nemilo prekvapia porozhadzovanými odpadkami. Preto žiakom zdôraznila potrebu separovania a vyjadrila vieru v to, že žiaci našej školy budú separovať svedomito.

Držíme si preto palce, aby nám to „separovalo“ a aby sme dodržali sľub, ktorý sme dali Matke Zemi.

IMG_6460

Fotogaléria TU

31
Jan

Recyklovanie nás baví

logo_bystricka_recyklacia_3
Naša škola začala v období od 12.12. 2012 postupne realizovať aktivity environmentálne zameraného projektu s názvom „Recyklovanie nás baví”. 
Projekt bude realizovaný v interiéri základnej školy.
„Recyklovanie nás baví” zdôrazňuje environmentálne vzdelávanie žiakov, budovanie ekologického povedomia žiakov, rodičov a širšieho okolia komunity školy a zlepšenie okolia školy vytvorením bezpečného a zdravého priestoru. Prostredníctvom daného projektu chceme dosiahnuť to, aby v budúcnosti bolo viac ľudí, ktorí budú mať radi prírodu, budú ju chrániť a obdivovať, lebo dobrý vzťah človeka k prírode je veľmi dôležitý nielen pre budúcnosť prírody na našej planéte, ale aj našej existencie.

Za finančnú podporu ďakujeme.
mondi-scp-logo

30
Jan

Oznam

Vedúca školskej jedálne na ZŠ Bystrická cesta 14 oznamuje, že odhlášky na obed budú do 7.30 hod.
25
Jan

Anglická olympiáda

Naši žiaci Adelka Švidroňová (8.E) a Mikuláš Dobrodej (7.E) sa v obvodnom kole Olympiády v anglickom jazyku umiestnili na krásnom druhom mieste.

Gratulujeme. 

24
Jan

Školské kolo geografickej olympiády

 globus_0003

Dňa 15.1.2013 na ZŠ Bystrická 14 a 16.1.2013 na Dončovej ulici sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády, na ktorom sa zúčastnilo 79 žiakov.

Do obvodného kola postupujú dvaja z každej kategórie:

5. ročník: Viktória Husarčíková            5.E
                 Carmela Hanulová               5.E

6. ročník: Ondrej Pažitka                     6.E
                Veronika Marečková            6.A

7. ročník: Sára Kelčíková                    7.B
                Nikola Resutíková                7.E

8. ročník: Benjamín Šramo                  8.E
                Marianna Rusková               8.E

9. ročník: Silvia Rosinská                    9.D
                Terézia Mračková                9.A


Postupujúcim do obvodného kola prajeme veľa úspechov. 

                                

18
Jan

Zápis žiakov do 1. triedy

V dňoch od 15.01. - 18.01.2013 sa konal na Základnej škole, Bystrická cesta 14 zápis do 1. ročníka. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám prejavili dôveru a zapísali si svoje deti do našej školy.
                                            prvak

Zapis

FOTOGALÉRIA TU

18
Jan

Úspech strelcov

Dňa 16.1.2013 sa naši žiaci zúčastnili obvodného kola v streľbe zo vzduchovky. Krásne prvé miesto vo svojich kategóriách získali Michaela Holubčíková a Ondrej Loviška, ktorí zároveň postupujú do krajského kola. Gratulujeme!
15
Jan

Školské kolo dejepisnej olympiády

Uskutočnilo sa v piatok,  14.12.2012 (na Dončovej ulici) a v pondelok, 17.12 2012 na Bystrickej ceste. Súťažilo sa v štyroch kategóriách – 6., 7., 8., 9. ročník. Celkovo sa zapojilo 52 žiakov: 17 deviatakov, 11 ôsmakov, 15 siedmakov a 9 šiestakov. Do obvodného kola postúpili s každej kategórie 2 žiaci, z prvého a druhého miesta.

6.ročník:

1.miesto              Ondrej Pažítka (6.E)

2.miesto              Sauli A. Hakkarainen (6.D)

3.miesto              Martina Martínková (6.A)

7.ročník:

1.miesto              Valentína Šimáková (7.B)

2.miesto              Veronika Kováčová (7.E)

3.miesto              Zuzana Lipničanová (7.E)

8.ročník:

1.miesto              Marianna Rusková (8.E)

2.miesto              Benjamín Šramo (8.E)

3.miesto              Pažítka Juraj (8.A)

9.ročník:

1.miesto              Roland Soviš (9.B)

2.miesto              Tomáš Jandura (9.D)

3.miesto              Jakub Chovan (9.A)

    Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme a postupujúcim gratulujeme a držíme palce do obvodného kola, ktoré sa uskutoční  začiatkom februára 2013.
09
Jan

Tvorivosť našich detí v ŠKD

Tu si môžete pozrieť aké šikovné a tvorivé sú vaše deti.

Fotogaléria tu.

20
Dec

tvorivé dielne v ŠKD

Dňa 18.12.2012 sa v našom školskom klube konali "vianočné tvorivé dielne". Každé oddelenie vyrábalo iný výrobok.

1. oddelenie - papierový zlatý zvonček
2. oddelenie - vianočný svietnik
3. oddelenie - hviezdička
4. oddelenie - stromčekový svietnik
5. oddelenie - venček zo sušených jabĺk
6. oddelenie - anjelikov
7. oddelenie - vianočné ozdoby z nití: gule, zvončeky...
8. oddelenie - stromček šťastia
9. oddelenie - vianočné papierové čiapky
10. oddelenie - pečenie a zdobenie medovníčkov

Počas tvorivých dielní pani vychovávateľky vytvorili deťom sviatočnú atmosféru plnú vianočnej hudby, vôní medovníkov, škorice a vanilky.
Každé dieťa si s úsmevom na tvári nieslo vlastnoručne vyrobený výrobok domov, aby mohlo obdarovať a urobiť radosť svojim najbližším. 

P1020350

Fotogaléria Bystrická

Fotogaléria Dončova

14
Dec

Oznam pre stravníkov ZŠ

Oznamujeme stravníkom, že v dňoch 19.12.2012, 20.12.2012 a 21.12.2012 sa z technických príčin (výmena okien) nebude variť na ZŠ Bystrická cesta.

Za pochopenie ďakujeme.

14
Dec

Rozprávka o Jelke voňavej

Pozvali sme detičky,
oteckov i mamičky.

Trochu sme sa potrápili
a voľačo nacvičili.

Divadielko o Jelke Voňavej
zahrali sme na ulici Dončovej.

Teta Dobrodejová nás potešila,
krásne kostýmy nám ušila.

Úspech veľký zožali sme,
aj škôlkárom zahrali sme.

    Žiaci 4. E 
jelka 

Fotogaléria