Čo nás čaká

tešíme sa na školské výlety,

exkurzie, školy v prírode....

vylet

Bleskovka...


mdd1

12
Dec

exkurzia do Liptovského Mikuláša

7.12.2017 sa žiaci 3.D a 4.D vybrali na exkurziu do Liptovského Mikuláša.Navštívili Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva. Oboznámili sa s rôznymi technikami ručného zdobenia vianočných gúľ, drotárskymi technikami , či s pečením vianočných oblátok a medovníkov. Dokonca sa stretli s Mikulášom a jeho pomocníkmi - čertom a anjelom. Za zaspievanie pesničky sa im  ušla aj sladká odmena.IMG_20171207_091008

Fotoalbum

12
Dec

Spájame sa pre rozvoj dolného Liptova

Naši žiaci boli úspešní v regionálnej výtvarnej súťaži " Spájame sa pre rozvoj dolného Liptova". Na slávnostnom vyhodnotení v Synagóge v Ružomberku boli ocenení títo žiaci:

elokované pracovisko Dončova                                 
I.kategória 1.- 4.ročník                                            
1.miesto David Klačko 3.D                                                   
čestné uznanie Dominik Malatin 3.D 

Bystrická cesta
II. kategória 5.- 9.ročník
1. miesto Alexandra Vámošová 6.B
2. miesto Simona Maceková 5.B
3. miesto Simona Slovíková 5.B

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme !

P1080341

Fotoalbum

08
Dec

Cvičíme s Mikulášom

V piatok 1.12.2917 si boli žiaci 3.D a v pondelok 4.12. žiaci 2.E  zacvičiť na štátnom gymnáziu s Mikulášom. Spolu s jeho pomocníčkami  skákali,preskakovali švédsku debnu, šplhali.Zase sa niečo nové priučili a v niečom sa zdokonalili.cvicimesmikulasom

Fotoalbum

08
Dec

Návšteva Štátneho divadla v Košiciach

V pondelok 4. 12. 2017 sa žiaci 8. E a 9. E vybrali do Štátneho divadla Košice, aby si pozreli jeden z najkrajších príbehov o priateľstve, odvahe a dobrodružstve s názvom Ronja, dcéra lúpežníka od Astrid Lindgrenovej. Autorka Pipi Dlhej Pančuchy oslavuje v tomto roku jubileum, uplynulo už 110 rokov od jej narodenia a pri tejto príležitosti sme sa aj my rozhodli osláviť toto výročie na hrade zbojníka Matissa a jeho družiny. Hlavné postavy Ronja a Birkprekročia fyzickú aj pomyselnú priepasť, ktorá delí dve rodiny, priepasť medzi svetom dobra a zla, priepasť medzi svetom dospelých a detí, priepasť medzi láskou a nevraživosťou. Zažívajú nevšedné dobrodružstvá a zároveň spoznávajú aj chyby a bolesti dospelých. Príbeh plný emócií v nás zanechal hlbokú stopu a odchádzali sme spokojní, že v príbehu sa všetko dobre skončilo.

20171204_090337

Fotoalbum

07
Dec

stretnutie s Mikulášom

V stredu sme prijali pozvanie Katolíckeho kruhu Ružomberok na stretnutie s Mikulášom v jezuitskom kostole. Skôr ako sa nám prihovoril sv. Mikuláš, mali deti zo ZUŠ, pripravený pekný program - hrali koledy na gitarách, flautách, trúbke. Ako hostia vystúpili deti z Poľska, ktoré krásne spievali po slovensky a v rodnej reči o tom, ako byť tiež Nicolausom :-)
Ďakujeme za pozvanie a štedré obdarovanie. Žiaci 3.r z ŠKD

DSC_0025


06
Dec

Poďakovanie

Ďakujeme
Ing. Róbertovi Kolárovi za sladkosť od Mikuláša pre naše deti

DSC_3395

04
Dec

Prvouka trochu inak

24. novembra 2017 zaparkovala pred školou sanitka. Nič sa nikomu nestalo, to len 2.A trieda mala netradičné vyučovanie. Vďaka Timkovým starým rodičom sa deti dozvedeli veľa zaujímavostí o poskytovaní prvej pomoci,  rýchlej zdravotnej službe, 5K,  povolaniach v zdravotníctve a  príprave na takéto životné poslanie. Deti potrebujú poznať pozitívne vzory, preto by sme sa chceli poďakovať ochotnej Daniele Bastigálovej a Róbertovi Baníkovi za ich čas a ochotu.IMG_9640

Fotoalbum

04
Dec

florbal žiakov ZŠ

Centrum voľného času Elán zorganizovalo 29.11. kvalifikáciu do okresného kola vo florbale žiakov ZŠ v športovej hale T18. Naša škola bojovala o dve postupové miestenky so ZŠ Lisková, ZŠ Liptovská Lúžna, ZŠ Sládkovičová. Naši chlapci po dvoch výhrach a jednej remíze obsadili v skupine 1. miesto a postúpili do okresného kola. Chlapcom ďakujeme a držíme palce do ďalších bojov.

IMAG0033

01
Dec

Za poznaním hlineného čriepka

Žiaci 0-tého ročníka, 1.A a 2.B mali minulý týždeň (20.11.-24.11.) možnosť zapojiť sa do programu Za poznaním hlineného čriepka. Deti mali jedinečnú možnosť absolvovať nielen zaujímavý vzdelávací program, ale zároveň aj exkurziu vo fungujúcej keramickej dielni s výrobou úžitkových a ozdobných keramických predmetov. Tak vznikli veľmi pekné detské dielka s vianočným motívom, ktoré si dali vysušiť a vypáliť v keramickej peci. Všetci sa tešia, že nimi potešia svojich najbližších.​IMAG0853

Fotoalbum

30
Nov

Detektív v prírode

Vo štvrtok 23. 11. 2017 sa žiaci 6. E, 7. E, 8. E a 9. E zúčastnili autorského stretnutia s Jaroslavom Slašťanom na tému: Keď pôjdeš horou. V rámci tejto témy si vypočuli prednášku s názvom Detektív v prírode. Žiaci sa zaujímavou a pútavou formou dozvedeli, s akými znakmi a stopami zveri sa môžu stretnúť v prírode a ako ich vedieť rozoznávať. Okrem prezentácie mali možnosť pozrieť si názorné ukážky (kostry zvierat, ich stopy, ohryzky, kožu, perie) a vypočuť si autorove zážitky z prírody. Z knižnice sme odchádzali nadšení a bohatší o nové informácie.

20171123

Fotoalbum

29
Nov

Tradícia Astrostopu pretrváva

Dňa 28.11.2017 sa na našej škole, tradične ako každý rok, uskutočnila súťaž Astrostop. Astronomická vedomostná a  aj zábavná súťaž je určená pre žiakov druhého stupňa a je realizovaná prostredníctvom výpočtovej a multimediálnej techniky. Úlohou súťaže je preveriť vedomosti žiakov z oblasti astronómie a príbuzných prírodných vied, naučiť ich individuálnemu presadeniu v konkurenčnej a súťažnej atmosfére.  Na realizáciu súťažných kôl  sa používa systém diaľkového ovládania počítača pre každého súťažiaceho. Súťažiaci pomocou tlačidiel rieši rôzne úlohy. V tomto školskom roku sa súťaže zúčastnili žiaci: Boris Babic (8.E, 5. miesto), Libuša Vrbjárová (5.B, 9.miesto), Peter Vrbjár (8.A,10.miesto), Matej Balaban (8.A,12.miesto), Oliver Mihaľov (9.E,13.miesto), Vladimír Chromiak (6.A,14.miesto),  Daniel Kolár (8.A, 15.miesto). Veríme , že si súťažiaci odniesli zaujímavé informácie , dobrú náladu a tešíme sa na spoločné stretnutie opäť o rok.

IMG_20171128

29
Nov

ENGLISH PRIMARY MARATHON

Centrum voľného času Elán zorganizovalo už 9. ročník okresnej súťaže v anglickom jazyku pre 4. ročník ZŠ pod názvom English primary marathon. Najlepší žiaci z rôznych škôl preukázali svoje vedomosti najprv na písomnom teste a neskôr predstavili svojho najlepšieho priateľa. V okresnom kole našu školu reprezentovali žiaci Soňa Šulíkova (4.A), Marek Fúra (4.A), Silvia Javorková (4.D) a Nina Mária Obtulovičová (4.E), ktorá skončila na krásnom 3.mieste.
Srdečne blahoželáme!

20171122

19
Oct

Prevencia proti pedikulóze

V škole bol zistený výskyt pedikulózy (zavšivavenie), žiadame zákonných zástupcov žiakov o vykonávanie pravidelnej kontroly vlasov u svojich detí. Pedikulóza sa v škole vyskytuje opakovane, preto pristupujeme k tomuto kroku nasledovne: priebežne počas týždňa prosíme o kontrolu vlasov Vašej dcéry/ syna a svojím podpisom potvrdili do tabuľky v žiackej knižke, že ste spomínanú kontrolu vykonali. Podpisy zákonných zástupcov skontrolujú triedni učitelia na triednických hodinách. V prípade, že sa u žiaka vši vyskytnú, prosíme, aby žiak alebo zákonný zástupca žiaka informoval triedneho učiteľa a vedenie školy. Žiak môže nastúpiť do školy po predložení potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast. Odporúčame ,aby  problém riešili podľa lekárskych odporúčaní. Ďakujeme za porozumenie a trpezlivosť.

 LEGISLATÍVA

Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona NR SR č. 140/2008 Z. z. ustanovuje v § 51 povinnosti fyzických osôb a v § 52 povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam. Podľa § 12 ods.2 písm. e) citovaného zákona medzi takéto opatrenia patrí aj dezinfekcia a regulácia živočíšnych škodcov.

Regulácia živočíšnych škodcov, t.j. dezinsekcia a deratizácia sú preventívne opatrenia vykonávané na zamedzenie vzniku a šírenia prenosných ochorení. Pri vzniku a šírení prenosných ochorení sa vykonávajú opatrenia priamo v ohnisku nákazy.

Takýmto škodcom je pre človeka aj voš detská, na ktorej reguláciu výskytu sa vykonáva dezinsekcia.

Vyhláška MZ SR č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, § 10 náležitosti prevádzkového poriadku.

Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.

vlasy-strihanie-vsi_dreamstime_1

22
Nov

Život s drogami verzus život bez nich

Ani táto téma nezostala pre našich piatakov a šiestakov ľahostajná.Svoje postoje vyjadrili prostredníctvom výtvarných výpovedí čo prinieslo úspech v  okresnom kole súťaže:"Môj pohľad: Život s drogami verzus život bez nich" žiačkám Deane Gejdošovej a Alexandre Vámošovej zo 6.B.
Víťazkám srdečne blahoželáme!

P1080179

Fotoalbum

21
Nov

Medzinárodný deň školských knižníc

23.10.2017 sme si na ZŠ Bystrická cesta pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc. Tento rok bol jeho témou Deň Milana Rastislava Štefánika. Počas 1.vyučovacej hodiny si žiaci vypočuli krátku rozhlasovú reláciu. Podrobnejšie žiakov so životom M. R. Štefánika oboznámili žiačky 7. ročníka, ktoré v jednotlivých triedach rozprávali o jeho detstve, štúdiách, vedeckej činnosti, osudoch počas 1. svetovej vojny, úlohe pri vzniku ČSR i tragickej smrti. Nechýbalo čítanie úryvkov z knihy ružomberského rodáka Jaroslava Rezníka Oči plné oblohy. Na záver siedmačky preverili pozornosť svojich poslucháčov v nultom až šiestom ročníku tajničkou, pri vypĺňaní ktorej všetky triedy obstáli na výbornú. Dvojice žiakov 7. - 9. tried si pozreli v knižnici dokumentárny film o Štefánikovi a po jeho skončení sa potrápili s pripraveným vedomostným testom. A keďže život M. R. Štefánika bol úzko spätý s hviezdami, dostali žiaci ešte jednu úlohu – počas dňa mali na hviezdu z papiera napísať názov svojej obľúbenej knihy, hviezdu vyzdobiť a odniesť do knižnice. Sami sa môžete prísť presvedčiť o detskej šikovnosti, lebo knižnicu už krášli nádherná Štefánikova obloha posiata hviezdami...

16
Nov

KNIŽNÝ VŠEVEDKO 2017

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizovala dňa 15. novembra 2017 krajské kolo literárno-vedomostnej súťaže KNIŽNÝ VŠEVEDKO 2017. Táto súťaž je určená pre žiakov 4. a 5. ročníka ZŠ. Súťažilo sa v dvoch disciplínach, ktoré boli zamerané na slovenskú i svetovú literatúru pre deti. Po písomnom teste si súťažiaci zmerali sily v ústnom kvíze, ktorý určil definitívne poradie.
Na 1.mieste skončil
Richard Jusko, žiak 4.E triedy zo ZŠ Dončova.
Srdečne blahoželáme :)

Kniznyvsetkovedko

16
Nov

Noc strašidiel

Nakoľko sa v našej škole vyučuje anglický jazyk v rámci multikultúrnej výchovy sme chceli, aby žiaci poznali aj inú kultúru, či rozvíjali empatiu pre odlišné vnímanie sveta. Pani učiteľky spolu s pani vychovávateľkami pripravili 09.11. žiakom ZŠ Dončova strašidelnú noc v škole. Tejto akcie sa zúčastnili triedy 1.E, 2.E, 2.D, 2.G, 3.D a 4.D. Zapojili sa aj do samotnej výzdoby telocvične prípravou rôznych plagátov, priestorových predmetov, vyrezávaním tekvíc, či zdobenia lampášikov, ktoré nám osvetľovali triedy a telocvičňu. Žiaci prišli podvečer do školy v maskách. Strašidelné chvíle mohli začať ako sa patrí, Halloween diskotékou vo vyzdobenej telocvični. Odštartovali sme ju piesňou Spooky, Spooky, ktorú sme sa naučili na hodinách anglického kazyka. Nasledovali súťaže a občerstvovali sme sa vo svojich triedach. Vo večerných hodinách masky po ročníkoch prechádzali so svojimi pani učiteľkami tmavými „strašidelnými“ chodbami školy. Odvahu im dodávali svetielka bateriek. Po absolvovaní náročnej trasy a niektorí s pocitom prekonania vlastného strachu sa všetci vrátili do svojich tried. Veríme, že sny boli túto Halloween noc naozaj ako sa patrí – „strašidelné“.

nocstrasidiel2017

Fotoalbum

15
Nov

triedne aktívy


V stredu 15.11.2017 sa o 15.30 hod. uskutočnia triedne aktívy

10
Nov

Mobilné planetárium

Dňa 6.11. 2017 zažili naši žiaci prvého stupňa na Bystrickej ceste hravou a zábavnou formou vzdelávanie v oblasti astronómie a prírodných vied priamo v telocvični. Priviezli k nám cestu k vede a ku hviezdam. Mobilné planetárium sa ukázalo ako vynikajúca didaktická pomôcka, pri ktorej bola deťom demonštrovaná hviezdna obloha a navyše sme mohli pri projekcii 3D oblohy pohodlne ležať.

planetarium2017

10
Nov

Prírodovedná olympiáda

9.11.2017 sa žiaci z 3.D triedy sa zúčastnili prírodovednej olympiády v CVČ Elán. Zábavným spôsobom si preverili svoje vedomosti a zručnosti, rýchlosť i obratnosť.

PO2017Fotoalbum

09
Nov

Úcta k starším ...

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším, žiaci 2.G, 2.D a 4.D Základnej školy Dončova navštívili Zariadenie pre seniorov – Senires n.o. v Likavke. Tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Prejavili úctu tým, ktorí sa snažili celý život urobiť nás šťastnými, nás - ich deti či vnúčence.  Ľuďom, ktorí sú dnes odkázaní na pomoc druhých. Pripravili sme si pre nich program, v ktorom boli moderné a ľudové piesne, tance či kúzelnícke číslo. Niektoré babky a dedkovia si s nami aj zaspievali, čím sme im vyčarovali úsmev na perách. To bola pre nás tá najväčšia odmena J V závere programu sme im rozdali pripravené jesenné pozdravy. Rozlúčili sme sa ľudovou piesňou, ktorú väčšina z nich poznala – Z východnej dievčatá. S dobrým pocitom, že sme potešili a rozosmiali ich srdiečka, sme sa vracali späť do školy.

252525

Fotoalbum

09
Nov

Astroláb, krivuľa, mamut a mesiac

Žiaci 6.A, 6.B a vybraní žiaci ôsmych a deviatych ročníkov sa oboznámili s kysuckým regiónom. Svoje spoznávanie začali v Slovenskej Bystrici. Tu si pozreli jediný orloj s astrolábom na Slovensku. Na orloji mohli uvidieť sochy slovenských svätcov a plastiky našich dejateľov. V bádaní pokračovali vo Vlastivednom múzeu v Krásne nad Kysucou. Tu si pozreli vývoj ľudstva od praveku po kozmické lety. Zistili, že Andrew Čerňan bol posledným mužom čo sa prechádzal po Mesiaci. Mnohí sa tu dozvedeli, že pochádzal z Vysokej nad Kysucou. Pracovníci kaštieľa Radola odhalili svoje tajomstvá a žiakom ukázali alchymistickú dielňu – jedinú na Slovensku. Tu vzdelanci hľadali elixír života, či kameň mudrcov. Obyčajní ľudia sa venovali svojim remeslám, ktorých ukážka uzavrela naše bádanie. Dúfame, že predmety dejepis, fyzika, či chémia po tejto exkurzii budú obľúbenejšie.

IMG_2028

Fotoalbum

09
Nov

Celoročný projekt Poznávame pamiatky UNESCO na Slovensku

Za účelom posilňovania národnej hrdosti detí a mládeže, ochrany národného dedičstva a budovania národnej identity založenej aj na pozitívnom vzťahu ku kultúrnym hodnotám, sme sa v našej škole rozhodli venovať zvýšenú pozornosť témam UNESCO. Žiaci O-tého, prvých a druhých ročníkov spoločnými silami zveľadili nástenku v hlavnom vchode školy, aby iným zvestovali, čo zistili o najbližšej pamiatke Unesco - o Vlkolínci.

poznavame_unescoFotoalbum

09
Nov

Imatrikulácia piatakov

27.okóbra prežívali zaujímavé chvíle naši piataci. Študenti 9.ročníka ich slávnostne prijímali do žiackeho cechu. Nebolo to však ľahké a imatrikulačný sľub si museli zaslúžiť nevšednými disciplínami. Symbolickým pasovaním sa oficiálne stali členmi 2.stupňa ZŠ Bystrická 14. Každému z nich bude tento významný deň pripomínať certifikát,ktorý im venovala škola.
Veľa úspechov piataci!

imatrpiatakov2017

fotoalbum