Upútavka

Čerstvé hlavičky

Ďakujeme všetkým kolegom,  rodičom, žiakom, priateľom školy, ktorý registrovali bločky pre našu školu a dopomohl nám k víťazstvu. Aj tento rok sa môžeme tešiť na čerstvé ovocie z Kauflandu.

Bleskovka

Navštívte nás na našej novej webovej stránke: 

https://zsbystricka.edupage.org/04
Nov

Október - mesiac úcty k starším

Každoročne v mesiaci október, keď príroda naberá krásu jesene, prejavujeme všetci svoju pozornosť a úctu našim starým rodičom, babičkám, deduškom. Skôr narodeným, ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a ich konanie obohatené veľkými životnými múdrosťami. Aj naši žiaci prvého stupňa pozvali svojich starkých do svojich tried, aby ich poctili svojou návštevou a prečítali im zo svojich obľúbených kníh a porozprávali o svojich spomienkach, keď oni sedeli v školských laviciach. Boli pre nich nefalšovaným obohatením, zdrojom tradície a skúseností.

Ďakujeme za Vašu návštevu!

titulnaomukst

Fotoalbum

04
Nov

Medzinárodný deň školských knižníc 2019

Aj tento rok sme sa zapojili do Medzinárodného dňa školských knižníc. Tohoročná téma Medzinárodného dňa školských knižníc bola „Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského“.

Žiaci 1. a 2. ročníka výtvarne stvárnili príbeh s názvom Prvé hodinky na základe vypočutej ukážky.

Žiaci 3. a 4. ročníka urobili osnovu diela a oboznámili sa so životom J. G. Tajovského.

Pri tejto príležitosti si deviataci pripravili prezentáciu, v ktorej ostatných žiakov oboznámili so životom a tvorbou Jozefa Gregora Tajovského. Na základe vypočutého vybraní žiaci zastupovali svoju triedu v kvíze o živote a tvorbe tohto spisovateľa. Víťazom sa stala 6.E, ktorej srdečne blahoželáme.

Po prezentácii sa žiaci 2. stupňa venovali divadelným hrám J. G. Tajovského a rozboru jeho diela.

titulnadenkniz

Fotoalbum

22
Oct

Druháci v Galérii Ľudovíta Fullu

16.10. 2019 druháci navštívili Galériu Ľudovíta Fullu, aby v nej školský vzdelávací program napĺňali netradične. Žiaci pri stretnutí s originálom umeleckého diela si rozširovali vedomosti z matematiky, slovenského jazyka, prvouky a výtvarnej výchovy. Projektové vyučovanie podporilo rozvoj kreativity, priestorového vnímania prispelo k budovaniu vzťahu k umeniu. Žiaci spoznali život a dielo Ľudovíta Fullu, oboznámili sa s jeho domovom. Poprechádzali sa po všetkých miestnostiach v jeho byte. Videli, ako diela umelca inšpirovali mladých tvorcov, ktorí vytvárali mediálnu hru. Hľadali piktogramy. Vďaka galerijnému pedagógovi Jozefovi Matuškovi a jeho ochote odpovedať na zvedavé otázky, druháci spoznali knihy, ktoré ilustroval Ľudovít Fulla, zistili, kde sa nachádza najstarší aj najmladší obraz, ktorý je vystavený v galérii.

titulnadruhacifulla

Fotoalbum

18
Oct

Šarkaniáda na Bystrickej

V stredu, 16. 10. 2019 sa na ZŠ Bystrickej konala pekná akcia s názvom Šarkaniáda. Deti zo všetkých oddelení ŠKD si priniesli svojich šarkanov a spoločne sa preháňali krížom-krážom po školskom dvore. Počasie nám prialo, preto farebné šarkany lietali krásne vysoko. Na konci akcie deti dostali diplomy, ktoré si mohli vyfarbiť podľa vlastných predstáv.

titulnasarkaniada

Fotoalbum

18
Oct

Exkurzia do Antlantisu

Školský rok sa už rozbehol. Ideálny čas vyraziť na školskú exkurziu. Stalo sa . Žiaci z tried 7.A,7.B,8.A, 8.B,9.A a 9.B navštívili 16.10.2019 Atlantis v Leviciach . Čakalo tu na nich množstvo interaktívnych objektov, cez ktoré sa hravou , bádavou formou oboznámili s fyzikálnymi zákonmi a prírodnými javmi. Najviac všetkých očaril 9 D  simulátor, ktorý ich  ponoril do  virtuálneho sveta plného zážitkov. Na čo slúžia školské exkurzie? Práve na toto. Získavanie nových nezabudnuteľných zážitkov a vytvorenie pozitívneho vzťahu k prírodovedným predmetom..

Titulnaatlantis

Fotoalbum

16
Oct

Póla navštívila a poradila

8.10. a 9.10. žiaci 2.A a 2.B triedy absolvovali projekt PZSR Póla radí deťom, ktorého cieľom bolo naučiť bezpečne sa správať v rizikových situáciách, zamyslieť sa nad zodpovednosťou za svoje zdravie, správanie a majetok, ako aj zvýšiť právne a sociálne vedomie detí. Pani kapitánka Ing. Gabriela Tkáčová, z Okresného riaditeľstva PZ v Ružomberku, deťom predstavila kamarátku Pólu. Spoločnými silami zdolávali rôzne situácie a prostredníctvom pracovného zošita s množstvom príbehov, básničiek, úloh, doplňovačiek zisťovali, na koho sa obrátiť, keď sa v živote detí vyskytne nejaký problém.

titulnapnap2

Fotoalbum

14
Oct

Deň otvorených dverí VÚ 1115

Pri príležitosti osláv Dňa ozbrojených síl SR sa v Ružomberku vo vojenskom útvare 1115 konal Deň otvorených dverí. Ani upršané počasie neodradilo žiakov 1.A, 1.B a 2.B triedy  nahliadnuť do priestorov, kde pôsobia ružomberskí profesionáli. Na svoje si prišli hlavne deti, pre ktoré boli pripravené rôzne atrakcie. Najväčšej obľube sa tešila vojenská technika, ktorú si mohli nielen pozrieť, ale do nej aj prakticky nasadnúť a byť ozajstnými vojakmi. Na jednotlivých stanovištiach si mohli chytiť a aj zacieliť samopalom, odstreľovacou puškou alebo pištoľou. Odvážlivci sa mohli dať pomaľovať bojovými maskovacími farbami.

Titulnnadodvu

Fotoalbum


14
Oct

Školská jedáleň - oznam: ZMENA !!!

Dňa 15.10.2019 Školská jedáleň Bernolákova 11 bude 
VARIŤ. 

08
Oct

Výstava ovocia a zeleniny

Ako každý rok, tak aj túto jeseň, si žiaci 1. stupňa ZŠ na Bystrickej ceste priniesli ovocie a zeleninu z rodinných záhrad, ktorú vystavili na obdiv domácim aj hosťom. Navštívili nás aj kamaráti z MŠ. Naše ovocie a zelenina poslúžila učiteľom a žiakom, ako učebná pomôcka a v posledný deň sa stala zdravou pochúťkou pre všetkých žiakov našej ZŠ. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podelili o svoje zásoby a podieľali na realizácii už tradičnej Výstavy ovocia a zeleniny.

titulnavoaz

Fotoalbum

08
Oct

SNP v ŠKD

V oddeleniach ŠKD na Bystrickej sme si pripomenuli výročie SNP. Čítali sme si príbehy účastníkov bojov, prezerali dobové fotografie, zahrali sme sa na vojakov. 
Spoločnou prácou sme vytvorili plagáty, ktoré sú zverejnené vo vestibule školy.
qqqqq
titulnasnpsnp
01
Oct

Prvý výtvarný level splnený

Naši prváci sa okrem písania, čítania a počítania musia popasovať aj s inými náročnými aktivitami. Koncom septembra sa na hodinách výtvarnej výchovy učili pracovať s tušom. Mnohí sa s touto výtvarnou pomôckou stretli po prvýkrát. Neostávalo im nič iné, iba sa na prácu sústrediť a zdolať náročný výtvarný level. Až na jeden vyliaty tuš sa im práca vydarila. Za svoje krásne dielka si zaslúžia velikánsku pochvalu.

prvy_vytv_level_splneny


27
Sep

Imatrikulácia piatakov

Nakoľko sa už september priblížil ku svojmu koncu a škola je už v plnom prúde, prišiel čas, aby sme privítali najmladších členov 2.stupňa - piatakov, tak ako im to prináleží a patrí sa. Stretli sme sa 26.9. dopoludnia a spolu so zástupcami Žiackej školskej rady sme overili ich fyzické a záťažové schopnosti, ktoré sú nevyhnutné na prežitie spolu s ostatnými „hornostupniarmi“ nasledujúcich päť rokov. Môžeme spokojne vyhlásiť, že pripravené úlohy a prekážky zvládli s ľahkosťou a odhodlaním im vlastným. Na záver spoločne sľúbili, všetko, čo sľúbiť mali a do tried odchádzali s výchovným a vedomostným „pohladením“. Všetci im spoločne prajeme, aby sa im darilo tak dobre, ako to len bude možné.

Titulna

Fotoalbum

24
Sep

Pasovačka

Dňa 23.9.2019 sa v priestoroch našej telocvične  ozýval detský spev a smiech. Dôvodom bola udalosť s názvom „PASOVAČKA“

Prváci , nulťáci  Zlatou bránou a spevom vstúpili  do rozprávkového sveta, kde ich tam čakal šašo Jašo a čarodejníčka Magda. Šašo mal pripravené nenáročné úlohy, kde deti ukázali svoju  zručnosť, vytrvalosť a šikovnosť. Po splnení všetkých úloh a zložení slávnostného sľubu ich čarodejníčka Magda s pomocníkom šašom Jašom slávnostne „ pasovali“ a prijali do školského klubu.  Za odmenu si deti domov odniesli fixy, balóny  a pasovací list. Na záver svojim podpisom potvrdili slávnostný sľub na balóny.

Titulnapas

Fotoalbum


 

23
Sep

Havránok

18. septembra 2019 sme boli na Havránku pri Liptovskej Mare.

Rozprávali nám o Keltoch a ich živote. Bolo to veľmi zaujímavé. Ochutnávali sme jedlo, ktoré jedli Kelti v minulosti. Vyrábalo sa zvláštnym spôsobom a volalo sa to posúch. Bolo to veľmi dobré a chutné. Kúpili sme si tam aj starodávne mince, ktoré v minulosti platili. Sú naozaj zaujímavé. Veľmi sa nám to páčilo. A mimochodom, bola tam veľká zima.

Žiaci 2.E,3.E, 4.D,E,G

Tituln-havr

Fotoalbum

18
Sep

Netradičná hodina geografie

Dňa 13. 9. 2019 zažili žiaci 6. ročníka 6.D, 6.E na Dončovej hodinu geografie trošku inak, besedovali na tému Afrika so zahraničným hosťom Ahmedom E. Al Deenom, ktorý pochádza priamo z Egypta a pracuje na projektoch v rámci spájania kultúr. Žiaci sa dozvedeli zaujímavé informácie o prírodných pomeroch, o minulom a súčasnom živote v tejto krajine. Žiakom boli predstavené významné osobnosti Egypta. Zaujímavou časťou hodiny bolo zoznámenie sa s arabským jazykom, s jeho rôznymi typmi a arabským písmom. Na záver hodiny sa žiaci naučili tradičnú egyptskú hru, ktorú si spolu aj zahrali. Žiaci okrem získania mnohých informácií o Egypte si mohli zároveň precvičiť aj svoje vedomosti z anglického jazyka, keďže celá hodina bola vedená v anglickom jazyku, čo by malo žiakov motivovať, aby využili všetky možnosti pri osvojovaní cudzích jazykov.

Tituln
06
Sep

Záujmové útvary pre šk. rok 2019/2020

Zoznam záujmových útvarov pre školský rok 2019/2020:

pracovisko Bystrická cesta

pracovisko Dončova

***Pre prihlásenie do záujmového útvaru, kontaktujte vedúceho útvaru.***
05
Sep

Poďakovanie pri odovzdávaní ovocia ....

Niekto mal skvelý nápad! Tým nápadom bolo vniesť viac zdravej stravy do stravovacích návykov mladých ľudí. Títo ľudia vedia, že základom dobrého a kvalitného života je jediná devíza, a to pevné zdravie. Kto má zdravie , dosiahne v živote všetko, lebo si môže plniť aj tie najtajnejšie sny.

So správnymi stravovacími návykmi treba začať už od útleho veku , preto vedenie Kauflandu prišlo s touto výzvou. Vedia, že pre zdravý vývoj detí je veľmi dôležitá pestrá a vyvážená strava, v ktorej nebude  chýbať dostatočné množstvo vitamínov zastúpených v ovocí a zelenine.

Projekt, ktorý vzišiel spod rúk Kauflandu dostal názov  ĆERSTVÉ HLAVIČKY. Určili presné podmienky súťaže. Odštartovali projekt,  naša škola túto výzvu akceptovala. Aktívne sa zapájali žiaci, vyučujúci , rodičia a priatelia školy. Bolo to zábavné a napínavé zároveň.

Chceme sa Kauflandu takto poďakovať, za skvelú myšlienku a realizáciu a veľmi nás teší, že práve naša škola dokázala  obstáť  medzi toľkými školami v regióne. Žiaci každý týždeň dostanú správnu dávku ovocia alebo zeleniny.

Dovoľte nám , za všetky  deti zo ZŠ Bystrická cesta v Ružomberku vysloviť úprimné ĎAKUJEME.


tituln

Fotoalbum


05
Sep

Informácia o príspevku do ŠKD

Vážení rodičia,

Pri úhrade bankovým prevodom zadávajte do správy pre prijímateľa:

triedu (napr: 1.A), meno a priezvisko Vášho dieťaťa
mesiace / rok  ( za ktoré platíte
napr: 9,10/2019)

Príspevok do ŠKD sa bude uhrádzať zálohovo vždy 2 mesiace dopredu.

 


Číslo účtu: SK33 0900 0000 0050 7046 6829

 

1. platba do 10.9.2019 za mesiace IX,X,     t.j.20,-€
2. platba do 10.11.2019 za mesiace XI,XII, t.j. 20,-€
3. platba do 10.1.2020 za mesiace I,II,        t.j. 20,-€
4. platba do 10.3.2020 za mesiace III,IV,   t.j. 20,-€
5. platba do 10.5.2020 za mesiace V,VI,     t.j. 20,-€

02
Sep

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020

Takto sme začali štart do nového školského roka. Nových žiačikov u nás srdečne vítame a všetkým spoločne prajeme veľa úspešných školských výsledkov!


DSC_1389

Fotoalbum

19
Aug

Oznamy školskej jedálne - Čipový systém

Oznamujem novým stravníkom, žiakom prvých ročníkov , stravníkom, ktorí stratili čipy, že čipy sa budú vydávať:

Elokované pracovsko Dončova (ŠJ Bernolákova 11):

27. augusta   2019 : od 10.00 – 14,00 hod.

02.september 2019: od 08,00 – 13.00 hod.

 Pracovisko Bystrická cesta (ŠJ Bystrická cesta 14):

26. august 2019 : od 11,00 – 14,00 hod.

28. august 2019: od 11,00 - 14,00 hod.

30. august 2019 : od 11,00 – 14,00 hod.

 

Prvý čip stravník dostane zdarma.

Pri strate čipu je stravník povinný zakúpiť nový čip v hodnote 5,00 €.

 

Ostatným stravníkom platia čipy z minulého školského roku počas celej povinnej školskej dochádzky (viď. interný doklad 281/2019 v sekcii Oznamy školskej jedálne - Dokumenty).

 

Žiadam zákonných zástupcov žiakov, aby dodržiavali termíny a výšku úhrady príspevkov na stravovanie uvedených na zápisných lístkoch na stravovanie (dostupné v sekcii Oznamy školskej jedálne - Dokumenty) .

 

Vedúca ŠJ: Ľubomíra Debnárová

 

19
Aug

Oznamy školskej jedálne - Upozornenie zákonných zástupcov

Upozorňujem zákonných zástupcov /ďalej len Zz/ žiakov, stravníkov Školskej jedálne (ďalej len ŠJ) Bystrická cesta a Bernolákova 11, RK, že po odovzaní Zápisného lístka na stravovanie v ŠJ sú im obedy automaticky nahlásené od 03.09.2019 - do 30. 06. 2020.

 

Ak žiak / stravník ŠJ/ sa nezúčastní vyučovacieho procesu alebo z iného dôvodu nepôjde na obed, Zz je povinný odhlásiť dieťa zo stravy najneskôr do 7:30 hod. daného dňa v Edupage.

Ak ZZ žiaka za daných okolností neodhlási, obed prepadá a Zz hradí plnú výšku obeda.

Ešte raz prosím Zz žiakov o spoluprácu so ŠJ, zodpovedný pristup k odhlasovaniu obedov a dohliadnutie na to, aby si dieťa obed v ŠJ skutočne prevzalo.

 

Verím, že spoločnými silami predídeme zbytočným nedorozumeniam a vymáhaniu finančných prostriedkov za neodhlásenú alebo neprevzatú stravu.

 

Ďakujem za pochopenie,

 

vedúca ŠJ: Ľubomíra Debnárová

03
Jul

Koniec školského roka....

Takto sme sa lúčili s našimi deviatakmi. Cenu riaditeľky školy za celé štúdium na základnej školy získali Štefan Mrnčo a Boris Babic. Všetkým deviatakom prajeme veľa úspechov na stredných školách

DSC_1348

Fotoalbum

03
Jul

Ako sa žiaci z 1.B Deťmi kvetov stali

Mestský študentský parlament 21.6. na Námestí Š. N. Hýroša organizoval pre deti mesta workshop sadenia kvetov, súťaže a mnoho aktivít s názvom DETI KVETOV. Žiaci z 1.B triedy sa do parku vybrali, kde ich čakali rozprávkové bytosti s úlohami, v ktorých sa o prvej pomoci dozvedeli, zopakovali si informácie o recyklácii a ochrane životného prostredia, spoznali zásady zdravej výživy, súťažili, kreslili, hádali hádanky a sadili kvietky.

65098662_359307194785274_3851154985135898624_n

Fotoalbum

02
Jul

Máme víťazov

Od 17.6. – 21.6. sa v ZŠ Bystrická uskutočnil zber papiera. Spoločnými silami sme nazbierali 2029,8 kg papiera. Víťaznou triedou sa stala 3.A /423,4 kg/, ktorá si obhájila prvenstvo z minulého školského roku a opäť si pochutnala na sladkej odmene.

Víťazmi v zbere papiera sa stali:

Jakub Petrík z 2.B, ktorý priniesol 218,9 kg

Katrin Sofia Duchovná z 3.A, ktorej sa podarilo nazbierať 202 kg.

Všetkým ďakujeme za aktívnu ochranu životného prostredia.

mame_vitazov3
02
Jul

ĎAKUJEME

Ďakujeme zamestnancom školy, rodičom a priateľom školy za podporu pri hlasovaní za náš projekt " VRÁŤME DEŤOM DO RÚK KNIHU", 1 000€ poputuje na nákup kníh do školskej knižnice.

02
Jul

Farma - Východná

Žiaci 3.D a 3.G triedy už majú jasno v tom, aké povolanie si zvolia niektorí z nich v dospelosti. Na farme vo Východnej videli a zažili niečo nevídané! Najprv sa však museli, ako správna delegácia,vyobliekať do slušivých modrých plášťov J. A prehliadka mohla začať. Poprechádzali sa po „Hoteli spokojných kráv“, ktorý okrem ubytovania a stravy ponúka kravičkám aj kadernícky a masážny salón. Navštívili „Teliatkovo“, škôlku pre niekoľkomesačné teliatka či dokonca teľacie „Jasle“ pre novorodeniatka a ich „Pôrodnicu“. Zahrali sa na Popoluškya roztriedili do misiek rôzne druhy krmiva pre dobytok. Vlastnoručne nakŕmili hladné ovečky pripravenou zmesou krmiva zo sýpky. O zábavu bolo postarané v humne, kde si deti s chuťou zaskákali do sena. Vyšantené a plné nezabudnuteľných zážitkov sa len nerady lúčili a vracali sa z výletu domov.

 

Vchodn_Farma

                                   Fotoalbum

Učiteľ ské

Kto je online

We have 16 guests online