Čo nás čaká21.1.2019

konzultácie pre rodičov

od 14.30 hod.- 16.30 hod.


 

Bleskovka

...učme sa, blíži sa polročné vysvedčenie....

kluk-letak2-bez-pozadi-260x300

03
May

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

Tento rok sa nám to znova podarilo! Máme víťaza okresného kola matematickej olympiády. A nie jedného!
V kategórii Z7 (siedmaci) zvíťazila v silnej konkurencii Dorota JANKOVIČOVÁ, hneď za ňou na druhom mieste sa umiestnil Marián KOVÁČ (obidvaja žiaci 7.E triedy).
V kategórii Z8 (ôsmaci) prvé miesto získal Boris BABIC, na piatom mieste úspešne skončil Adam PODBREŽNÝ (obidvaja z 8.E triedy).
Nezaostali ani šiestaci. Najlepším bol Damián KARNIŠ, ktorý získal 3. miesto a Viktor BUSCHBACHER (obidvaja zo 6.E triedy), ktorý so stratou jedného bodu skončil štvrtý.

03
May

BOTANIKA A ZOOLÓGIA

V okresnom kole Biologickej olympiády - kategórie E si zmerali sily mladí botanici, zoológovia a geológovia. Najlepší mladý zoológ je Dominik LIŠIAK, v odbornosti botanika Ingrid ORAVCOVÁ získala druhé miesto. Obidvaja postupujú do krajského kola, ktoré bude 9. mája v Čadci. Gratulujeme a držíme palce!

botanika

02
May

Hodina informatiky netradične

Najlepšie sa učí , keď sa teoretické vedomosti spoja s praktickými ukážkami. To sa aj stalo. Žiaci 6.A triedy navštívili pána informatika, ktorý ich poinformoval  o spôsobe zapojenia počítačov  do sietí. Žiaci si utvrdili informácie o počítačovej sieti, ktorá  je vzájomným  prepojením počítačov za účelom ich komunikácie a zdieľania sieťových prostriedkov. Sieť vzniká za jednoty mechanických, elektrických a programových vlastností. Jednotlivé spojovacie súčiastky musia do seba presne zapadať, aby bolo vytvorene dokonale mechanické a elektrické spojenie. Žiaci „miniexkurziu“ privítali  so záujmom.

info

27
Apr

Štúrov Zvolen

26.4.2018 sa uskutočnilo školské kolo 32. ročníka súťaže v rétorike Štúrov Zvolen. Súťažiaci v I.kategórii si vyžrebovali text a po krátkej príprave museli rozpovedať jeho obsah so samostatným dotvorením príbehu. Žiaci II. kategórie to mali ťažšie. V 1. kole predniesli doma pripravenú úvahu na ľubovoľnú tému, v 2. kole si tému vyžrebovali a opäť po krátkej príprave vyjadrili vlastný názor.
Výsledky súťaže:
I. kategória:
1. miesto - Barbora Hykelová (6.B)

2. miesto - Erik Kavenský (6.B)
3. miesto - Lea Dobáková (5.B), Simona Maceková (5.A)

II. kategória:
1. miesto - Lea Veselovská (8.A)

2. miesto - Tímea Veselovská (7.B)
3. miesto - Jana Hurajová (8.B) 


DSC_0363

Fotoalbum

27
Apr

Deň Zeme v školskom klube

V stredu, 25.apríla, sa deti zo školského klubu na Bystrickej poobzerali okolo svojej školy a uznali, že sa treba pričiniť o poriadok a chopili sa metiel, lopát, vedier. Vyzbierali 3 vrecia odpadkov, pozametali ihrisko aj školský dvor.
Súčasťou Dňa Zeme boli aj tvorivé dielne, rozhovory o ochrane životného prostredia, praktické rady ako triediť odpad vo svojej triede.

DSC_1392

Fotoalbum

27
Apr

SLÁVIK SLOVENSKA 2018

Aj tento rok sa v našej škole súťažilo o najlepších „Slávikov Slovenska“. Bolo to 25.4. 2018 a do súťaže sa prihlásilo 28 žiakov, ktorí súťažili v troch kategóriách. Všetci spievali s radosťou a veľkým nasadením. Porota vybrala víťazov nasledovne.
1. kategória
1. miesto: Rafael Loncko 3.E
2. miesto: Lenka Grejtáková 3.C Sofia Pajunková 2.E
3. miesto: Nicolas Domiter 2.B

2. kategória
1. miesto: Lukáš Rakučák 4.E

3. Kategória
1. miesto: Saskia Borovská 7.B
Víťazom srdečne blahoželáme.


IMG_9774

Fotoalbum

25
Apr

Moja família

Ide o finančné vzdelávanie žiakov základných škôl spoločnosťou  OVB Allfinanz Slovensko a.s.  Do tohto vzdelávacieho projektu sa zapojili aj naši žiaci: 5.B, 8.A,8.B,9.A a 9.B triedy s  cieľom zvýšiť si finančnú gramotnosť. Ide tu o porozumenie otázkam zo sveta financií, pochopenie princípu toku peňazí, riadenie rodinného rozpočtu a v neposlednom rade uvedomenie si hodnoty peňazí. Znalostným testom, ktorý overuje predovšetkým vedomosti termínov zo sveta  financií prešli žiaci vyšších ročníkov. Druhou aktivitou je internetová hra Moja Família, ktorá je simulátorom rodinného hospodárenia. Hráč v úlohe manažéra rodiny plní potreby jednotlivých členov domácnosti, rieši fixné a variabilné výdavky a snaží sa počas hry ušetriť rodine peniaze na vysnívanú dovolenku .Naším lektorom je pán Milan Slimák, ktorý nám ozrejmil stratégiu súťažnej verzie hry, ktorá vychádza zo stratégie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstva financií SR týkajúcej sa výučby finančnej gramotnosti (vyjadrenú najmä Národným štandardom finančnej gramotnosti) a zároveň odráža moderné trendy v súčasnom vzdelávaní mládeže. Všetkým súťažiacim  držíme palce, aby sa im podarilo zahrať čo najlepšie skóre.


DSC_3903

Fotoalbum

24
Apr

IQ olympiáda

Počas minulého týždňa od 9. do 13.4.2018 prebiehala na našej škole IQ olympiáda. Bol to už 8. ročník súťaže a zúčastnilo sa ho 14.612 detí z celého Slovenska, zo 705 základných škôl a osemročných gymnázií v 375 mestách a obciach na Slovensku. Spomedzi našich žiakov sa najlepšie umiestnili:

V rámci kraja:
7. - 11. mieste Timotej Kotlín
43. - 48. mieste Dorota Jankovičová

Celoslovenské umiestnenie:
51. - 64. mieste Timotej Kotlín
260. - 277. mieste Dorota Jankovičová
Hore uvedení žiaci postupujú do regionálneho kola IQ olympiády, ktoré sa uskutoční 9.5.2018 v Žiline. Gratulujeme!
24
Apr

Logická olympiáda 2018

Dňa 11.4.2018 sa uskutočnilo celoslovenské kolo logickej olympiády. Otvorenie podujatia sa nieslo vo sviatočnej atmosfére. Viac ako stovka finalistov (víťazov školských kôl) zasadla do vysokoškolských lavíc. Za našu školu sa zúčastnili Veronika Vozárová a Timotej Kotlín, obaja z 9.E. Logická olympiáda intelektovo nadaných žiakov sa uskutočnila už šiestykrát počas existencie tried pre intelektovo nadaných žiakov pri základných školách na Slovensku a predstavuje svojim rozsahom najväčšiu akciu, ktorá bola doposiaľ na Slovensku realizovaná pre túto skupinu detí.Testovanie prebehlo v dvoch súťažných kategóriách: v kategórii A - žiaci 1. -4. ročníka základných škôl a v kategórii B - žiaci 5. -9. ročníka základných škôl. Súťaž sa začala školskými kolami, ktoré sa uskutočnili vo februári 2018, víťazi školských kôl sa stretli vo finále na celoslovenskom kole Logickej olympiády.V školských kolách sa súťaže zúčastnilo viac ako 2280 žiakov so všeobecným intelektovým nadaním z celého Slovenska. Úlohy v testoch boli zamerané na matematický úsudok, priestorový úsudok, logický úsudok a verbálne myslenie.Naši žiaci sa ale medzi touto konkurenciou vôbec nestratili a obsadili 34. a 40. miesto. Gratulujeme k tomuto výsledku a želáme im veľa šťastia v ďalších súťažiach a olympiádach.

DSC_0227

24
Apr

Deň narcisov 2018

22-krát. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – tentokrát 13. apríla 2018 - zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, týmto gestom vyjadril podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov z našej školy Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala už po pomohli vyzbierať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku. Žiakom našej školy sa podarila vyzbierať 1829.02 eur.

IMG_2338

Fotoalbum

18
Apr

Oznam - odstávka vody

Oznamujeme, že vo štvrtok 19.04.2018 majú žiaci ZŠ Bystrická cesta 14 Ružomberok aj elokovaného pracoviska na Dončovej ulici riaditeľské voľno z dôvodu konania slávnostnej akadémie pri príležitosti založenia školy. Vzhľadom k nahlásenej odstávke vody v daný deň školská jedáleň na Bystrickej ceste nebude v prevádzke. Školské obedy budú zabezpečené len pre žiakov, ktorí sú v daný deň prihlásení do ŠKD.

Oznam_voda

17
Apr

okresné kolo v gymnastickom štvorboji

V stredu 11.4. sa konalo okresné kolo v  gymnastickom štvorboji družstiev. Naši reprezentanti podali pekné výkony začo  im ďakujeme  a zároveň gratulujeme chlapcom k tretiemu miestu v kategórii C.

gymn4

17
Apr

MINIBASKETBAL SHOW

Uskutočnil sa ďalší už tradičný turnaj MINIBASKETBAL SHOW zmiešaných družstiev ZŠ okresu Ružomberok. S veľkou radosťou môžeme konštatovať, že smerovanie školy s dôrazom na všestrannú športovú prípravu žiakov prvého a druhého stupňa sa potvrdilo i formou získania ZLATÝCH MEDAILÍ ML. ŽIAKOV A STRIEBORNÝCH MEDAILÍ ST. ŽIAKOV.
Našim reprezentantom srdečne gratulujeme.

baskettt

Fotoalbum

17
Apr

Naši malí umelci opäť úspešní

Šikovní výtvarníci zabodovali v 12. ročníku regionálnej súťažnej prehliadky výtvarných prác LIPTOV. V silnej konkurencii, za účasti škôl z celého regiónu, sa kolektívna práca žiakov 2.B triedy (F.Ondrejka, K. Prosmanová, M. Tomčíková, K. Silleová, R. Piller, M.Zuskin, A.Mlynarčíková) umiestnila vo svojej kategórii na 1. mieste. V kategórii starších žiakov Liliana Kubeková zo 6.A obsadila 3. miesto. K tomuto úspechu im srdečne blahoželáme!

umelci

16
Apr

Divadelné predstavenie v Mestskom divadle Žilina

V stredu 11. apríla 2018 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili v Mestskom divadle Žilina divadelného predstavenia J. D. Salingera Kto chytá v žite. Absolventi martinského konzervatória pútavým spôsobom stvárnili príbeh chlapca, ktorý sa chce odsťahovať od rodiny a odchádza žiť do New Yorku. Je to tiež akási generačná spoveď, v ktorej sa stretáva svet reálnej skutočnosti s romantickým snom, prelína sa tu svet dospievajúceho človeka so svetom dospelých. Okrem príbehu hlavného hrdinu Holdena bola divadelná hra popretkávaná osobnými skúsenosťami mladých hercov s ich pokusom dostať sa na vytúženú vysokú školu. Z divadla sme odchádzali nadšení a plní nových informácií a zážitkov.

divadlozilina

13
Apr

Ukážka prvej pomoci

V stredu 11.4. prišiel  do školského klubu dobrovoľný člen Červeného kríža, študent zdravotníckej školy. Deti boli poučené ako postupovať pri úraze a vyskúšali si uloženie raneného do stabilizovanej polohy, protišokovej polohy, oživovanie, masáž srdca. Naučili sa obviazať ranu svojmu kamarátovi ako aj skontrolovať ranenému vedomie, dýchanie a krvný obeh - pulz. Prežili sme nielen poučné ,ale aj veselé popoludnie.

DSC_1374

Fotoalbum

11
Apr

Oznam - odstávka vody

Z dôvodu havárie na vodovodnom potrubí 12. 4. 2018 nebude v prevádzke školská jedáleň ani školská družina. Žiadame rodičov aby si vyzdvihli svoje deti o 11,30 hod.

vodari

11
Apr

RUŽOMBERSKÁ FLORBALOVÁ LIGA ZŠ

V pondelok 9.4. skončila RUŽOMBERSKÁ FLORBALOVÁ LIGA ZŠ. Táto dlhodobá súťaž trvala sedem mesiacov a naša škola skončila na peknom 3. mieste. Florbalovím reprezentantom ďakujeme a gratulujeme.

florbal

11
Apr

ŠKD Dončova

Apríl - mesiac lesov oslavujeme od roku 1952. Lesy znamenajú pre Slovensko veľmi veľa. Život človeka je od nepamäti spojený s drevom. Živý strom v lese je skrýšou pre zvieratá a rôzne organizmy, v jeho korune hniezdia vtáky, kôru obývajú lišajníky a medzi koreňmi bývajú rôzne zvieratká. Lesy majú celospoločenský význam, sú našimi pľúcami i rezervoármi pitnej vody. Určite nielen v apríli, ale po celý rok by sme mali chrániť naše lesy, udržiavať ich čisté, aby sa zachovali pre ďalšie generácie. Je našou povinnosťou dohliadnuť na to, aby sa táto krása nezničila. Preto sme aj my v našom ŠKD priložili ruku k dielu a spoločne všetky oddelenia sme poupratovali náš Dončov školský dvor.

skduprat

Fotoalbum

19
Mar

Zápis do 1. ročníka

zapis2018

protokol o zápise dieťaťa na stiahnutie
pre možnosť vyplnenia doma - prosíme doniesť vyplnené na zápis

06
Apr

marec mesiac knihy

Skončil sa marec - mesiac knihy a s ním aj ďalšia súťaž na nástenke pri školskej knižnici. Aj súťaž, aj nástenka mali spoločnú tému - KNIHA. Na nástenke si žiaci mohli prečítať rôzne zaujímavosti a rekordy zo sveta kníh, knižníc a kníhkupectiev. Ako "domácu úlohu" mali súťažiaci pospájať mená literárnych postáv s názvami kníh, do ktorých patria. Šťastie sa pri žrebovaní usmialo na L.Dobákovú (5.B), M.Kloptu a K.Kaprála (7.C), L.Kubekovú a L.Veselovskú (6.A).
Ďakujeme tiež všetkým triedam (9.B,8.A, 7.B, 7.C, 6.A), ktoré si pri príležitosti sviatku kníh vyzdobili v tomto duchu aj svoje triedne nástenky...

06
Apr

Návšteva mestskej knižnice

Vo štvrtok 5. 4. 2018 si žiaci 2. D a 2. G spestrili vyučovanie návštevou Mestskej knižnice v Ružomberku. Privítala nás milá pani knihovníčka, ktorá si pre nás pripravila zaujímavé rozprávanie. Presvedčila sa o tom, že mnohí z nás už knižnicu dobre poznajú a vedia, na čo slúži. Dozvedeli sme sa tiež, ako sa vôbec taká kniha “zrodí” a čím všetkým prejde, kým sa dostane až do našich rúk. Dôkazom toho, že nás čítanie baví, bolo aj úspešné zodpovedanie testu o rozprávkach, ktorý sme zvládli na výbornú. Tešíme na ďalšiu návštevu.

kniznica_2018

06
Apr

Deň s knihou

Mesiac marec už tradične patrí knihám, preto sme sa rozhodli venovať jeden deň aktivitám, ktoré s nimi súvisia. Počas tohto dňa čítali starší žiaci mladším pripravené príbehy a následne im pomáhali s realizáciou rôznych úloh, ktoré sa týkali prečítaných ukážok. Prváčikovia si vypočuli dramatizáciu rozprávky Janko Hraško a potom tento príbeh namaľovali na papier. Druháci počúvali ukážku Kráľ ovocníčkov, tretiakom prečítali ukážku Ako bol Nevedkom maliarom a Deň hádaniek. Následne s nimi riešili úlohy zamerané na čítanie s porozumením, rôzne aktivity a tajničky. Štvrtáci si vypočuli dramatizáciu rozprávky Soľ nad zlato a potom sa ju snažili sami zahrať. Na chodbe pani učiteľky vytvorili kútik Prečo radi čítame, kde žiaci písali svoje pocity a postoje ku knihám. Na nástenke sú nakreslené obálky kníh, ktoré deti čítajú, čítali alebo si názvy vymysleli. Starší žiaci tak mali možnosť vystúpiť pred publikom a vyskúšať si prácu s mladšími deťmi, ktorým sa hodina s nimi veľmi páčila.

densknihou

Fotoalbum

06
Apr

Aké knihy čítajú učitelia našej školy?

V marci sme na elok. pracovisku Dončova 4 vyhlásili súťaž s názvom Aké knihy čítajú učitelia našej školy? Učitelia priniesli knihy, ktoré čítajú a žiaci mali uhádnuť, ktorá kniha sa spája s daným učiteľom. Do súťaže sa zapojilo 126 žiakov 3. - 9. ročníka, čo nás veľmi teší. Uhádnuť, aké knihy čítajú naši učitelia, nebolo vôbec ľahké. Najúspešnejší boli 5 žiaci. Štyria žiaci z 8.E – Karin Petráková, Paulína Podobová, Dominik Lišiak, Dorota Kubáňová a jedna žiačka z 9.E - Frederika Weissová, ktorí uhádli 8 učiteľov zo 16, čiže presnú polovicu. Títo žiaci získali cenu za najväčší počet uhádnutých kníh. Z ostatných žiakov sme vyžrebovali jedného výhercu - Emu Málikovú zo 7.E.Výhercom srdečne blahoželáme.

knihy1

05
Apr

okresné kolá vo volejbale žiakov a žiačok

Na našej škole sa konali okresné kolá vo volejbale žiakov a žiačok. Z 19 škôl v okrese naši chlapci dosiahli krásne  3. miesto a  dievčatá rovnako skončili na výbornom 3. mieste. Našim športovcom gratulujeme a ďakujeme.

volchvolb

05
Apr

Putovanie po Afrike

V utorok 27.3.2018 do našej školy zavítala vzácna návšteva - pani PaedDr. Aurélia Plávková Tináková, PhD. Pani Aurélia Plávková je vysokoškolská pedagogička, vedkyňa a spisovateľka, dcéra lekára a spisovateľa MUDr. Benjamína Tináka. Prostredníctvom jeho tvorby nám pútavým spôsobom porozprávala o ich živote v Harare v Etiópii, kde jej otec pôsobil ako lekár. So zatajeným dychom sme počúvali, keď čítala ukážky z jeho tvorby. Žiakov zaujala nielen svojím pútavým rozprávaním, ale aj ukážkou rôznych predmetov, ktoré si z tejto krajiny priniesla. Odpovedala tiež na veľa zvedavých otázok detí. Beseda sa niesla vo veľmi príjemnej atmosfére a aj vďaka nej mnohí siahnu po tvorbe tohto autora.

ppa

Fotoalbum