Upútavka

V stredu 20. novembra 2019 sa uskutoční

testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ

(T5 2019).

Bleskovka

V stredu 20.11.2019 sa na Bystrickej ceste uskutočnia konzultačné hodiny

v čase od 15.30 do 17.00hod.

12
Apr

Keramika pre deti – tvorivá dielňa

Žiaci 2.E a 3.G z Dončovej sa 08.04.2019 zúčastnili tvorivej dielne s pánom Marekom Novotňákom. Cieľom bolo zvyšovať kreativitu a zručnosť detí, a tiež aj prehlbovať ich záujem o tvorivú činnosť. Deti sa tak zábavnou formou dozvedeli základné informácie o keramike, o práci s hlinou, o výrobných postupoch a priamo pod svojimi rukami videli výsledky svojej práce. Vyrábali 3D postavičky podľa vlastnej fantázie. Pod prstami sa im menila hlina na strašidielka, vodníkov, šašov, zvieratká… Najskôr si vytvarovali guľu, do ktorej následne urobili otvor (ako keby vznikla miska). Postavičky museli byť vo vnútri duté, aby nepopraskali, keď budú schnúť približne dva týždne. Keby sme hlinu dali vypáliť do špeciálnej pece, nemuseli by byť duté. Vzniknuté diela sme uložili do pripravenej nádoby, kde musia „odpočívať“ približne dva týždne. Potom ich ešte domaľujeme a nalakujeme. Svojimi výtvormi môžeme obdarovať svojich blízkych.

ker
Fotoalbum

10
Apr

Florbalová liga

V pondelok 8.4. 2019, nám skončila dlhodobá súťaž pod názvom Mestská florbalová liga, v ktorej naši florbalisti obsadili konečné 2. miesto. Chlapcom ďakujeme a gratulujeme.

flb

10
Apr

SLÁVIK SLOVENSKA 2019.

9.apríla 2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v speve ľudových piesní SLÁVIK SLOVENSKA 2019.

Cieľom súťaže je, aby sa zachovávala krásna ľudová pieseň práve prostredníctvom detí, ktoré sú nositeľmi tradícií, aby sa rozvíjal prirodzený detský talent ale hlavne, aby spev prinášal deťom radosť. Je potešujúce, že žiaci veľmi radi spievajú. Pekný vzťah k ľudovej hudbe sa prejavil aj výberom piesní, ktorý bol pestrý.

Ďakujeme vedeniu školy, všetkým pani učiteľkám a rodičom za spoluprácu pri príprave žiakov na súťaž.

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE:

1.kategória (žiaci 1.-3.ročníka)

1.miesto: Sofia Pajunková

2.miesto: Alica Vrtichová

3.miesto: Johanka Jaššáková

2.kategória (žiaci 4.-6.ročníka)

1.miesto: Rafael Loncko

2.miesto: Lenka Grejtáková

3.miesto: Nela Puskeilerová

3.kategória (žiaci 7.-9.ročníka)

3.miesto: Tobiáš Fidrik

slvk19

Fotoalbum

09
Apr

Škola v prírode s plaveckým výcvikom Liptovská Osada – Gothal

Žiaci 3.D, 3.E, 3.G z Dončovej sa zúčastnili od 01.04. - 05.04.2019 plaveckého výcviku v Liptovskej Osade v Gothali. Na začiatku boli rozdelení do štyroch družstiev, podľa úrovne plávania. Ubytovaní sme boli v ubytovacej časti ZŠ Liptovská Osada. V dopoludňajších hodinách prebiehal plavecký kurza popoludní sme sa venovali turistike v okolí obce. Poznávali sme aj dreviny či už vysadené vedľa školy alebo v lese. Tiež sme vo voľnom čase športovali v telocvični či v areáli školy. Pani učiteľky žiakov prebúdzali budíčkom „Vstávaj Honzo hore“ a uspávali uspávankou „Čierne oči choďte spať“. Po ukončení plaveckého výcviku žiaci, ktorí nevedeli plávať, odplávali istú časť v bazéne. Ostatní sa výrazne zlepšili. Misia plaveckého kurzu bola splnená. Nielen plávaním, ale aj nadviazaním nových kamarátstiev medzi triedami.

Pedagogický dozor: M. Hanková, Z. Bardyová, T.Pagáčiková, I. Matúšová, I. Stolárová

osaca

Fotoalbum

09
Apr

NOC S ANDERSENOM / spanie v mestskej knižnici

Piatok 29.3.2019 sa žiaci 3.E zúčastnili zaujímavej akcie organizovanej Mestskou knižnicou v Ružomberku „NOC S ANDERSENOM“. Večer sa všetci stretli v priestoroch knižnice, rozdelili sa do trojčlenných družstiev a plnili vedomostno-rozprávkové úlohy na šiestich stanoviskách. Potom dostali účastníci akcie od pani riaditeľky mestskej knižnice pamätné Andersenove listy,  slávnostne rozkrojili narodeninovú Andersenovskú tortu, absolvovali nočnú prehliadku knižnice, umyli si zúbky a šup...do postieľky. Krásny – jedinečný – nezabudnuteľný zážitok.

Pedagogický dozor: I. Matúšová, I. Stolárová

NsA

Fotoalbum

09
Apr

Poďakovanie

Podak
09
Apr

Nová tvár Liptova

Naši žiaci prispeli svojimi výtvarnými prácami k novej podobe Liptova. V regionálnej výtvarnej súťaži Liptov 2019 uspeli v 3. kategórii (13 - 16 rokov) títo žiaci:

  • z elokovaného pracoviska Dončova:
       1. miesto Anna Gállyová
  • z Bystrickej cesty:
       2. miesto kolektív 7.B triedy
           S. Lauková, E. Šavrnochová, S. Priesolová, D. Gejdošová a L. Švichký

 

Všetkým srdečne blahoželáme!