Upútavka

Čerstvé hlavičky

Ďakujeme všetkým kolegom,  rodičom, žiakom, priateľom školy, ktorý registrovali bločky pre našu školu a dopomohl nám k víťazstvu. Aj tento rok sa môžeme tešiť na čerstvé ovocie z Kauflandu.

Bleskovka

Navštívte nás na našej novej webovej stránke: 

https://zsbystricka.edupage.org/26
Mar

,,Čo vieš o hviezdach?"

Slovenská ústradná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, planetáriami a ostatnými astronomickými zariadeniami vyhlasuje každoročne vedomostnú astronomickú súťaž ,, Čo vieš o hviezdach?" Súťaž je určená jednotlivcom, všetkým záujemcom o astronómiu. Obsahovú náplň tvorili otázky z okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmických prostriedkov v astronómii. Okresného kola sa dňa 24.3.2014 zúčastnili i naši žiaci z 9.A triedy: Romana Moravčíková a Ján Krajči.star2
Hviezdy
                                                             Fotoalbum
25
Mar

Anglická riekanka

Dňa 24.3. 2014 CVČ zorganizovalo pre žiakov 1 - 4. ročníka okresnú súťaž v prednese anglickej riekanky ,, Carrol´s wonderland''.
Našu školu reprezentovali: Šarlota Kurlišová
                                       Matúš Kudlička
                                       Bronislava Slimáková - ktorá získala krásne 2. miesto.
Gratulujeme.

Diplom

Riekanka

25
Mar

Postúpili sme... :)

Dňa 21. marca 2014 sa naše žiačky s pánom učiteľom Martinom Tabakom zúčastnili krajského kola v basketbale žiačok. Družstvo dievčat v zložení: Miriam Adamčová, Katarína Bakošová, Barbora Benková, Kristína Fričová, Laura Kyselová, Stanislava Penciaková, Júlia Prílepková, Mária Šefránková a Natália Uramová pokračovalo vo svojom víťaznom ťažení. Umiestnili sa na 1. mieste a postúpili do celoslovenského kola.

Srdečne blahoželáme!

IMAG0200_BURST002_COVER

IMG_6812

IMG_6814

24
Mar

Modrý týždeň

Náš ,, MODRÝ TÝŽDEŇ,, je zameraný na vodu. S prípravami naň sme začali už skôr. Rozprávali sme sa o vode na triednických hodinách, prihlásili sme sa do výtvarnej súťaže ,, Voda a Energia,, kreslili sme a tvorili projekty ,, Kvapka,,. Tieto si môžete pozrieť na oknách školy, kde sme vytvorili dažďovú galériu. Najkrajšie kvapky budú vystavené v priestoroch školy.
Modrý týždeň sme začali MODRÝM DŇOM v pondelok 24.3. 2014. V tento deň žiaci aj učitelia - všetci tí, ktorým na vode záleží (a nezabudli :( ) prišli oblečení v modrom. V rozhlasovej relácii sme si pripomenuli vzácnosť tejto životodarnej tekutiny. Rozhlasové vysielanie každý deň bude zamerané na niečo iné. Zajtra budeme vyhodnocovať a oceňovať nástenky s vodnou tematikou. V stredu budú žiaci na druhom stupni učiť za učiteľov, vo štvrtok vyhodnotíme súťaže školskej knižnice a v piatok oceníme projekty ,, KVAPKA,,. V piatok tiež vyhodnotíme všetky aktivity modrého týždňa.


Voda


Fotoalbum

21
Mar

Opakovať možno aj netradičným spôsobom

Dňa 17.3 sa žiaci 6.D zúčastnili tvorivej dielne : Šitá pohľadnica, kde si museli spočítať, vynásobiť, podeliť čísla, narysovať úsečky potom ihlou a  farebnou niťou pospájať tvary,  aby  vytvorili zaujímavé pohľadnice.

Pohlad
20
Mar

pytagoriáda II

Dňa 19.3. 2014 si 18 žiaci 5., 6.,7. a 8. ročníka, ktorí postúpili v školskom kole Pytagoriády zmerali svoje matematické schopnosti v obvodnom kole vo Veľkej dvorane KD A. Hlinku . Spomedzi vyše 130 účastníkov boli úspešní riešitelia z našej školy :

v kategórii 7: Ondrej Pažítka – 3. miesto

v kategórii 8: Dominik Molnár – 1. miesto

Všetkým riešiteľom a najmä úspešným srdečne gratulujeme, ďakujeme za výbornú reprezentáciu a prajeme veľa elánu a chuti do ďalších súťaží a objavovania krás matematiky.

Pytagor0001

Pytagor0002

20
Mar

Pytagoriáda

Dňa 18.3. 2014 si žiaci 3. a 4. ročníka, ktorí postúpili v školskom kole Pytagoriády zmerali svoje matematické schopnosti v obvodnom kole. Úspešní riešitelia boli: v kategórii 3: Kirňak ŠimonBackov Richard a v kategórii 4: Nikola Slivoňová. Všetkým riešiteľom a najmä úspešným gratulujeme a prajeme veľa elánu a chuti do ďalších súťaží a objavovania krás matematikyLaughing

19
Mar

Deň v Liptovskom múzeu

Žiaci 4.E a 4.F boli stráviť hodinu výtvarnej výchovy v dielňach našej  Liptovskej galérie. Oboznámili sa s exponátmi výstavy ZUŠ a zároveň si precvičili šikovnosť svojich prstov pri výrobe veľkonočných barančekov ako symbolu prichádzajúcich sviatkov jari. Myslím, že práca sa nám vydarila a výsledok potešil... :o))

Muzeum

Fotoalbum

18
Mar

Fyzikálna olympiáda

Dňa 14. marca 2014 sa  uskutočnilo v priestoroch CVČ Elán v Ružomberku, ul. Dončova 1 obvodné kolo 55. ročníka Fyzikálnej olympiády kategória E a F. Celkove sa olympiády zúčastnili 4 základné školy okresu, medzi nimi aj naša škola. Podmienku úspešnosti bol celkový zisk najmenej 15 bodov a úspešné riešenie aspoň jednej úlohy za 5 bodov . Olympiády sa zúčastnili žiaci 8.A triedy , Nikolas Bukový (úspešný riešiteľ - 6.miesto ) a Jakub Jarina,  pod vedením pani učiteľky  RNDr. Vrbjárovej. Prajeme im veľa optimizmu pri štúdiu fyziky.

Fyz

13
Mar

Zdravýživka u nás na návšteve...

V rámci projektu EÚ Školské ovocie, ktorý podporuje FRUCTOP sa žiaci 3.E, 3.F, 4.E a 4.F stretli so Zdravýživkou, aby ich interaktívnou hrou naučila správnym stravovacím návykom. Zdravýživka vo svojom sade správnej výživy mala svoj supermarket a hľadala pre neho dodávateľov. Deti výzvu s radosťou prijali a pustili sa do veľmi náročnej a tvorivej práce. Zábavnou formou si overili svoje vedomosti z prírodovedy. Za svoju aktivitu boli odmenení chutným ovocím.


Zdravivka

Fotoalbum

13
Mar

Návšteva Univerzitnej knižnice v Ružomberku

Dňa 12.03.2014 žiaci 5.D, 5.E, 5.F a 6.D spolu s pani učiteľkami Demkovou, Záhorcovou a Páterkovou navštívili Univerzitnú knižnicu Katolíckej univerzity v Ružomberku. Exkurzia sa uskutočnila v rámci akcií zameraných na podporu čítania v marci – mesiaci kníh. Žiakov hneď pri vstupe upútal model plánovanej výstavby areálu univerzity. Potom sa ich už ujala pracovníčka knižnice – pani Chlebničanová. Deti mohli poťažkať najväčšiu knihu knižnice, ktorá váži 24 kg a je prvým exemplárom vydania moderného umenia na svete. Pani knihovníčka vzápätí vylovila z vrecka aj najmenšiu knihu, ktorá sa jej zmestila do dlane. Žiakom poukazovala všetky moderné zariadenia – skenery pre študentov i automatické pre vyučujúcich, najnovší výpožičný systém, počítače i pripojenia na vlastné počítače študentov. Sprevádzala skupinu po celej budove, odkryla každé zákutie. Žiakov potešila možnosť povoziť sa na výťahu i „adrenalínový“ prechod po sklenených rampách. Na záver pochválila žiakov za vzorné správanie a tí odišli nadšení.

Kninica

Fotoalbum

11
Mar

Vesmír očami detí

V tejto výtvarnej súťaži postúpili do celoslovenského kola práce žiakov Damiána Karniša (2. E) a Patrika Víťaza (7. B).
Obidvom chlapcom gratulujeme.

Diplom_Karni

diplom47

07
Mar

Hodina fyziky trochu netradične

Aj takto sa dá spríjemniť učivo z fyziky....  Žiaci si aktívnou prácou na tvorbe tepelných hadov oživili a spestrili hodinu fyziky. Ako vidno z fotografií, tak to bolo pre nich zaujímavé a pútavé.

Fyzika
                                                            Fotoalbum
07
Mar

Návšteva z materskej školy

Dňa 6.3.2014 našu školu navštívili deti z MŠ . Prišli sa pozrieť na jarnú výzdobu v škole, ktorá sa im veľmi páčila a ako poďakovanie nám zaspievali pesničky  a zarecitovali básničky na jarnú tematiku pod vedením pani učiteľky Bartošovej.

Navsteva

07
Mar

Stavba lodí

Žiaci 2.E a 2.F sa učia na obohatení o moriach a oceánoch. Jedným z projektov, ktoré vytvárajú je stavba lodí. Na stavbu mohli použiť akýkoľvek materiál. Nikto sa nedal zahanbiť. Zaujímavé lode boli z potravín. A ako chutili!


Stavba_lodi_1

Stavba_lodi_2

05
Mar

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Dňa 5. marca 2014 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Na tohtoročnom 60. ročníku sa zúčastnilo 38 žiakov v II. a III. kategórii. Konkurencia medzi jednotlivými žiakmi bola veľmi veľká, ale slávnostnú atmosféru to nenarušilo a všetci sa navzájom povzbudzovali. Umiestnenie je nasledovné:

II. kategória – próza                                           II. kategória - poézia

 1. Natália Magová                                              1. Kristína Horáriková
 2. Kristína Klukošová                                         2. Adela Adamčiaková
  Karin Petráková                                             3. Natália Šarišská

 1. Vanda Kučerková
  Nikol Smilková
  Vanessa Vargovčíková

III. kategórie – próza                                       III. kategória – poézia

 1. Nikola Resutíková                                         1. Marianna Rusková
 2. Ivana Škutová                                               2. Miriam Turčinová
 3. Miroslava Kováčiková                                 3. Zuzana Gállyová

Čestné uznanie získali Bruno Krasuľa a Michal Dvorský.

Víťazom gratulujeme, postupujúcim žiačkam držíme palce na okresnom kole a ostatným zúčastneným žiakom – J. Hurajová, N. Valachová, P. Sokolská, D. Betyar, E. Šefránková, D. Trimajová, L. Krettová, P. Geráth, N. Janoviaková, V. Gerecová, M. Holubčíková, A. Capeková, E. Hofericová, A. Almášiová, N. Pšenová, V. Husarčíková, E. Lukasová, P. Tomajková ďakujeme za účasť.

IMG_7687

Fotoalbum

04
Mar

Úspech našich žiačok a žiakov

Dievčatá postúpili do regionálneho kola.

Posledný februárový týždeň v rámci športových súťaží bol v znamení kvalifikačných a okresných kôl vo volejbale žiačok a žiakov. Obe kategórie, tak ako tradične obsadila aj naša škola. Dievčatá aj chlapci svoje kvalifikačné skupiny vyhrali a postúpili do okresného kola, ktoré sa uskutočnilo na ZŠ Bystrická cesta. Domáce prostredie viac využili dievčatá , ktoré spomedzi piatich základných škôl vyhrali všetky zápasy a postúpili do regionálneho kola, ktoré sa uskutoční koncom marca v Liptovskom Mikuláši. Chlapci skončili na nepostupovom 2. mieste, ale aj tak nesklamali.

DSC_0421

Fotoalbum

04
Mar

Vesmír na dohľad

Dňa 3. marca 2014 sa žiaci 6. B spolu so svojou triednou učiteľkou zúčastnili exkurzie pod názvom Vesmír na dohľad, ktorá sa konala v Liptovskom múzeu v Ružomberku. Do múzea zavítala Hvezdáreň z Partizánskeho a 6. B chcela byť pri tom. Žiaci mali možnosť vidieť projekciu hviezdnej oblohy pomocou jedinečného prenosného digitálneho planetária, ktoré sa nachádzalo v prenosnej projekčnej kupole. Prostredníctvom nej videli oblohu z ľubovoľného miesta na Zemi v priestore a v čase. Bolo to zábavné a zároveň poučné popoludnie, ktoré sa žiakom veľmi páčilo.

Hvezdre

Fotoalbum

03
Mar

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 26.2.2014 sa v našej škole uskutočnil 60. ročník súťaže Hviezdoslavov Kubín v prednese poézie a prózy v 1. kategórii. Umiestnenie recitátorov bolo nasledovné:


Poézia: 1. miesto: Ema Šavrnochová 2. B
             2. miesto: Jonáš Janovec 1. E
             3. miesto: Matúš Gromnica 2. F

Próza: 1. miesto: Soňa Cabanová 2. E
            2. miesto: Saskia Borovská 3. B
            3. miesto: Matúš Kudlička 3. A

Víťazom srdečne blahoželáme.

Hviezd
Hviezd_2

Fotoalbum

03
Mar

EURÓPA V ŠKOLE

                                             Motto: AKO CHCEME ŽIŤ V EURÓPE?
Cieľom súťaže je kladenie dôrazu na prienik proeurópskych myšlienok do celoročných aktivít v procese výchovy a vzdelávania. Včera bolo vyhodnotenie a ocenenie autorov a výstava prác postupujúcich prác do celoslovenského kola 61. ročníka tejto súťaže v budove CVČ Elán.

A tu sú práce, ktoré postupujú do celoslovenského kola:

 

II. kategória (10 – 12 rokov) 

umelecké (výtvarné) - skupinové: Carmela HANULOVÁ a Paulína ŠEBEKOVÁ

 

III. kategória (13 – 15 rokov)  

umelecké (výtvarné): Leonard LOFAJ

 

Postupujúcim gratulujeme

Diplom00021

Diplom0002
03
Mar

VYHODNOTENIE PRÁZDNINOVEJ SÚŤAŽE

Dnes sme vyhodnocovali prázdninovú súťaž. Vyhlásili sme ju preto, aby naša aktivita pokračovala aj počas voľna a my sme mali väčšiu šancu vyhrať ihrisko :). Ďakujeme všetkým žiakom (a ich rodičom), ktorí sa súťaže zúčastnili.

Najlepším „zberačom PET fliaš sa stal Matej Šaray z 2.C, jeho prázdninovým úlovkom bolo neuveriteľných 1125 fliaš. Ocenili sme nielen jeho, ale aj ďalších 8 žiakov (zástupcov za triedu , ktorí nazbierali viac ako 50 fliaš). Gratulujeme ešte raz všetkým oceneným:

PRÁZDNINOVÁ SÚŤAŽ

TRIEDA

NAJLEPŠÍ ZBERAČ

POČET FLIAŠ

UMIESTNENIE

1.A

Margaréta Mokošová            

126

5

2.A

Nina Janovcová

189

2

2.C

Matej Šaray

1125

1

3.A

Viktória Vrbenská

82

8

3.B

Monika Krajčiová

153

4

6.B

Dominika Ladňáková

99

6

7.A

Aneta Ondríková

83

7

7.B

Ivana Škutová

154

3

 

Michaela Holubčíková

77

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nezabudnite, súťaž končí po prázdninách ale ekohra pokračuje tak ako predtým, prines PET fľaše, alebo lístky z Lidla tr. učiteľovi, alebo informátorovi.....

Podrobnosti nájdete na stránke: http://zparlament-zsbystricka.webnode.sk/news/vyhodnotenie-prazdninovej-sutaze/

Fotoalbum

03
Mar

Deň svätého valentína

14.februára na deň Svätého Valentína sa na našej škole konal karneval pre deti prvého stupňa. Karneval otvorili žiaci z tanečného krúžku svojím vystúpením. Potom nasledovala promenáda všetkých masiek, boli zaujímavé svojou netradičnosťou a mnohé boli zhotovené vlastnoručne. Nasledovalo veľa zaujímavých súťaží a nakoniec diskotéka, na ktorej sa všetky masky spoločne zabávali.

karnev
                                                            Fotoalbum
03
Mar

Lyžiarsky výcvik

Každoročne sa v našej škole koná lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníkov. Ten tohtoročný sa uskutočnil v termíne od 10. februára do 14. februára 2014. A tak sa žiaci siedmych ročníkov spolu s pani učiteľkou Říhovou a pánom učiteľom Tabakom vybrali na Malinô Brdo. Počas tohto výcviku sa vyšantili nielen naši žiaci, ale aj počasie, ktoré ukázalo všetky svoje podoby. Nám to však nevadilo. Žiaci sa naučili lyžovať, niektorí sa zdokonaľovali pod vedením učiteľov v technike alebo si užívali lyžovanie so svojimi spolužiakmi a kamarátmi. Na konci týždňa sa uskutočnili aj preteky. Umiestnenie je nasledovné:

Družstvo č. 1:                                                Družstvo č. 2

 1. Jakub Matúš                                     1. Natália Uramová
 2. Adam Janits                                      2. Vratko Duda
 3. David Dechtár                                      Martin Ondrejka

         Slavomíra Kereškéniová                  3. Natália Moravčíková

Lyžiarsky výcvik zvládli všetci žiaci bez úrazu. Na jarné prázdniny žiaci odchádzali plní zážitkov a spomienok.
malino-brdo9
1660390_541063166013791_1453340623_n
27
Feb

Zimný pobyt v Škole v prírode žiakov štvrtých ročníkov

Hurá!!! Nastal dlho očakávaný pondelok, deň nášho odchodu do Školy v prírode – Račková dolina. Nasadli sme do autobusu, poslednýkrát sme zakývali svojim blízkym a vybrali sme sa v ústrety novým zážitkom. Čakala nás prekrásna zimná príroda, ktorú sme postupne zdolávali rôznymi aktivitami na snehu a potulkami prírodou. Večery sme trávili súťažami, pohybom pri hudbe, pozorovaním nočnej oblohy... Posledný deň sme sa s ľútosťou rozlúčili s krásnou prírodou a milými zamestnancami chaty J. A. KOMENSKÉHO. Doma sme potom rozprávali o prežitých zážitkoch.

VP
Fotoalbum

18
Feb

Prázdninová súťaž

Hráme s LIDLOM...

 

LIDL8

Klikni na obrázok...

18
Feb

A takto prerábame....

A takto prerábame aj na Dončovej ulici...

Donova

Fotoalbum

Učiteľ ské

Kto je online

We have 36 guests online