Upútavka

Čerstvé hlavičky

Ďakujeme všetkým kolegom,  rodičom, žiakom, priateľom školy, ktorý registrovali bločky pre našu školu a dopomohl nám k víťazstvu. Aj tento rok sa môžeme tešiť na čerstvé ovocie z Kauflandu.

Bleskovka

Navštívte nás na našej novej webovej stránke: 

https://zsbystricka.edupage.org/14
Oct

Planetárium - Žiar nad Hronom

Niet snáď dieťaťa, ktoré by nebolo fascinované nočnou oblohou a predstavou nekonečného vesmíru. Vo štvrtok 10.10. 2013 sa triedy 4.A, 4.B a 6.A vybrali za tajomstvami vesmíru do Planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom.  Ráno o 7,45 po nás prišiel autobus a cesta bola zábavná, aj keď Donovaly dali našim žalúdkom pekne zabraťJKeď sme dorazili do Planetária, privítali nás tunajší  pracovníci a zaviedli nás do Hviezdnej sály, kde sme si posadali do pohodlných kresiel. Keď vypli svetlá, nad nami sa zjavila nočná obloha plná hviezd a dozvedeli sme sa veľa nových vecí o planétach a súhvezdiach,  ktoré môžeme vidieť na našej nočnej oblohe v rôznych ročných obdobiach. V Ufo sále mohli ukázať svoje vedomosti o slnečnej sústave a upresniť si svoje predstavy o pohybe vesmírnych telies. Nakoniec sme sa v prednáškovej sále dozvedeli zaujímavé veci o hvezdárskych ďalekohľadoch a mohli sme si ich aj obzrieť zblízka. Asi máme smolu, lebo nebolo priaznivé počasie na pozorovanie Slnka hvezdárskym ďalekohľadom, ale aspoň sme si popozerali ďalekohľad. Odchádzali sme plní nových vedomostí.
planet

                                                    Fotoalbum

14
Oct

ENVIROPREDNÁŠKA

V stredu 9.10. 2013 sa žiaci 8.E a 9.E zúčastnili v sprievode p. učiteľky Dorníkovej a p. učiteľky Mičudovej zaujímavej prednášky o odpadoch a spaľovaní... Žiaci videli veľké množstvo zaujímavých chemických pokusov, ktoré si mohli aj sami vyskúšať. Keďže boli veľmi aktívni a pozorní a ukázali veľké množstvo vedomostí, boli od usporiadateľov odmenení sladkou odmenou.

Našich šikovných žiakov si pozrite vo fotogalérii.

Envi

Fotoalbum

08
Oct

Malí bádatelia

V jeden pekný októbrový deň sa žiaci druhých ročníkov hrali na bádatelov. Učili sa pozorovaním živých papagájov. Matej Šaray z 2. C triedy priniesol doma odchovaný párik korel chocholatých a ich mláďa. Okrem priameho pozorovania žiaci vyhľadávali informácie o ich živote v knihách a na internete. Vymýšľali aj meno pre mláďa. Takýto spôsob učenia sa žiakom páčil, boli aktívni, tvoriví.
Ďakujeme rodičom za spoluprácu.

korely

Fotoalbum

07
Oct

Matka Zem a Lesná víla

Žiakov nultého a prvého ročníka prekvapila výnimočná návšteva.  Navštívila ich samotná Matka Zem so svojou pomocníčkou Lesnou vílou, ktoré im spoločne porozprávali o separovaní. Vysvetlili im dôležitosť separovania, naučili ich čo kde patrí. Dokonca žiakov poverili veľmi zodpovednou úlohou –  žiaci sa stali ich malými pomocníkmi, lebo separovaním budú pomáhať chrániť prírodu, aby sme MY všetci mali okolo seba čisto a aby nás nezavalili odpadky.
Veríme, že naši nulťáčikovia a prváčikovia ( ale aj my ostatní ), budú separovať zodpovedne, aby sme sa mali na našej modrej planéte ešte dlho veeeeeeeeľmi dobre. Laughing 

Matka_zem
                                                          Fotoalbum
07
Oct

Spoznávanie Ružomberka netradične

V septembri sa snažili žiaci z druhých ročníkov nie len spoznať, /prostredníctvom vychádzok, internetu, kníh/ ale aj vylepšiť naše mesto. O tom, že druháci majú veľa tvorivých nápadov svedčia návrhy nového ihriska na Rovni, Legoroveň budúcnosti...V duchu hesla ,,Spoznať, spolupracovať, pretvárať“ žiaci zažili veľa radosti a počas aktivít ich sprevádzali dobré pocity zo spoločne vykonanej práce.

Vlas
                                                                Fotoalbum

07
Oct

čutkovská dolina

V posledný septembrový piatok strávili deti zo ŠKD – pri ZŠ Bystrická cesta – školička príjemné chvíle v Čutkovskej doline. Pani  vychovávateľky pripravili pre ne popoludnie plné zážitkov. Deti kŕmili ryby, hrali sa, zdolávali prekážky v prírode, súťažili...

Aká vládla medzi deťmi nálada, presvedčte sa na vlastné oči.
 
utkovo

 Fotoalbum

04
Oct

záložka do knihy spája školy 2013

Každoročne sa žiaci našej školy zapájajú do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy.  Cieľom tohto projektu je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými a českými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci mohli vyrobiť ľubovoľnou technikou. Podmienkou tohto ročníka bolo nakresliť na záložku najobľúbenejšieho literárneho hrdinu, a tak sa 137 žiakov z prvého stupňa a 117 žiakov z druhého stupňa pustilo do práce. Tento rok sa do projektu prihlásilo 183 českých a 527 slovenských základných škôl. Našou partnerskou školou sa stala Základná škola zo Spišskej Novej Vsi, a tak naši literárni hrdinovia poputujú práve tam.

 Zloky

                                                      Fotoalbum

03
Oct

NIE, NIE, NIE ŠIKANOVANIE...

Máme  koniec týždňa , ktorý bol venovaný prevencii šikanovania. Okrem imatrikulácie piatakov a slávnostného prijatia zmluvy proti šikanovaniu sme absolvovali  sériu informačných blokov o problematike šikanovania. Neboli to len fakty a teória, zahrali sme  si situácie v akých  sa môžu ocitnúť obete šikanovania. Hľadali sme  pôvod šikanovania, vypočuli si príbehy zo života. V oblasti kyberšikanovania sme mali možnosť zhliadnuť a vyjadriť sa k interaktívnym príbehom, či nazrieť do sveta paragrafov a zistiť aké riziká a sankcie šikanovanie zo sebou prináša. Dotazníky ( po vyhodnotení)  o šikanovaní nám napovedia, ktorým smerom sa máme zamerať v prevencii šikanovania.
 

Vyvrcholením  týždňa bola výstava tričiek proti šikanovaniu, ktorú si môžete pozrieť v obidvoch budovách školy až do 14. októbra. 

Všetkým zúčastneným ďakujeme ŽŠR

Trik

                                                         Fotoalbum
03
Oct

Najlepší čitateľ triedy

V priebehu mesiaca september žiaci druhého stupňa súťažili na hodinách literatúry o najlepšieho čitateľa triedy. Hodnotila sa rýchlosť a bezchybné prečítanie textu v rozsahu jednej minúty. Víťazmi sa stali:

       5. A      Erika Šefránková              209 slov   

               Dominika Gerátová       209 slov

5. B      Kristína Horáriková       141 slov

5. D      Nina Matulová                133 slov

5. E      Laura Sivoňová               145 slov

5. F      Adela Almášiová             146 slov

6. A      Patrícia Šindléryová     133 slov

6. B      Vanda Kučerková          170 slov

6. D      Barbora Dittrychová    187 slov
6. E      Victoria Gerecová        189 slov

7. A      Aneta Ondríková          190 slov

7. B      Martin Ondrejka          167 slov

7. D      Sauli Hakkarainen     133 slov

8. A      Martin Paprčka           181 slov

8. B      Valentína Šimáková      178 slov

8. D      Júlia Prílepková        201 slov

8. E      Leonard Lofaj           227 slov

9. A      Adela Smolková          170 slov

9. B      Karin Benčová           177 slov

9. C      Martin Debnár           164 slov

9. D      Dominika Krajníková     196 slov

9. E      Vanesa Kapallová        236 slov

 

Víťazi triedneho kola postupujú do školského kola, v ktorom si žiaci „zmerajú sily“ v rámci jednotlivých ročníkov a bude im udelený titul – najlepší čitateľ ročníka.

Citatel

Fotoalbum

30
Sep

Výstava hračiek

Dňa 27. septembra 2013 zavítali žiaci našej školy do priestorov Jednoty dôchodcov Slovenska v Ružomberku, kde sa zúčastnili dvoch výstav – hračiek a tohtoročnej úrody. Naši ružomberskí starkí a starké vystavovali svoje obľúbené hračky, s ktorými sa v detstve hrávali, ale aj historické fotoaparáty, kamery, telefóny a mnoho ďalších praktických vecí. S osudom každej hračky či veci nás oboznámil sprievodca výstavy, pán Binder. Žiakov výstava veľmi zaujala a mnohé hračky by vraj chceli mať aj doma. Každý zúčastnený navyše dostal aj ručne maľovaný perníkový štvorlístok, ktorý upiekla pani Binderová. Ďakujeme všetkým, ktorí nám umožnili nahliadnuť do ich súkromných zbierok a už teraz sa tešíme na ďalšie spoznávanie minulosti spomienkami našich najstarších.

Hraky

Fotogaléria 

26
Sep

na hrade a v podhradí

Vedeli ste, že Likavský hrad medzi inými vlastnila aj jedna neverná kráľovná? Alebo, že poniže hradu vybudovali studňu (za 100 000 zlatých- rozprávková suma) s chodbou, ktorá viedla do hradu? Alebo, že hrad mal cenu dvoch sukní? Tieto a ďalšie „pikošky“ sa dozvedeli piataci (A,B) a deviataci (E) z Bystrickej, ktorí sa v stredu vybrali na Likavský hrad.

S históriou hradu a povesťami Liptova nás oboznámili pracovníci Liptovského múzea, oblečení v historických kostýmoch. Prekliata šľachtická dcéra sa pred našimi očami zmenila na srnku, s kráľovskou výsosťou a jeho družinou sa chudobní poddaní podelili o jedlo a povesti (s nami len o povesti J) Niektorí naši spolužiaci, ktorí mali šťastie, boli pasovaní za rytierov. Tí menej šťastní sa „vyvaľovali“ na dereši a zakúsili aj na vlastnej koži, že palicovaním, alebo bičovaním potrestaní stredovekí odsúdenci si to príliš neužívali- žiadny welnes pobyt.Keby sa nám málilo stredovekého mučenia,  v spodnej časti Huňadyho veže sme sa mohli dotknúť stredovekých mučiacich nástrojov, alebo vyskúšať si španielsku čižmu- bola určená na deformáciu dolných končatín (dnešným dievčatám na to postačia ihličky).  Vo veži na veľkých paneloch sme si mohli prečítať informácie o histórii hradu a hradného panstva a tiež vyjadriť svoj názor záznamom do knihy návštev. 
A verte tomu, že sme tam písali len a len samé chvály.
 hrad

Fotoalbum

26
Sep

Imatrikulácia piatakov

Dňa 23. septembra 2013 sa na našej škole  začal týždeň prevencie so zameraním na šikanovanie s názvom NIE NIE NIE  šikanovaNIE. Máme pred sebou množstvo aktivít, o ktorých vás budeme na našich stránkach  priebežne informovať.

Ako prvá akcia v rámci tohto programu sa zrealizovala IMATRIKULÁCIA PIATAKOV ktorú organizovala „Žiacka školská rada“ (ŽŠR).

Ak sme presvedčení, že niekam patríme a máme svoje miesto, vtedy sa cítime dobre. Zlepšenie atmosféry a súdržnosti, tolerancia starších voči mladším spolužiakom - toto je idea podujatia, ktorú napĺňame už štvrtý rok - odkedy vznikol na našej škole školský parlament (súčasný názovŽŠR).

Po veľkej prestávke sa žiaci druhého stupňa stretli na školskom dvore, kde nám podpredseda ŽŠR Leo Lofaj a Vanesa Kapallová (naši moderátori) predstavili s novozvolených členov  výboru Žiackej školskej rady. Poslanci zložili poslanecký sľub a dozvedeli sme sa tiež, čo ŽŠR v škole chystá do budúcnosti.

Potom už nasledovala najočakávanejšia časť nášho programu - imatrikulácia piatakov. Títo museli absolvovať rôzne disciplíny a ich odmenou samozrejme bolo pasovanie za právoplatných členov druhého stupňa.

Hoci nám neprialo počasie, nálada bola skvelá. Vrátili sme sa do tried a tam žiaci prvého aj druhého stupňa svojím podpisom potvrdili dohodu, ktorú si sami vytvorili. Je to dohoda, ktorá by mala prispieť k lepším vzťahom a lepšej atmosfére v škole a jej mottom je ten istý slogan, ktorý nás sprevádza celým týždňom:


NIE, NIE, NIE ŠIKANOVANIE

                                                                                                                                                                         (Koordinátorka žšr a prevencie: Mgr. Ľudmila Mičudová

 

 Imatrik

 Fotoalbum

17
Sep

Návšteva z Prahy...

Dňa 17.092013 sme na našej škole privítali milú návštevu z Prahy. Počas  svojho oficiálneho  programu v Ružomberku  zavítala k nám  starostka Mestskej časti Praha 6 pani Marie Kousalíková so zástupcom Janom Zárubom. Prezreli si školu a v milej atmosfére sa zoznámili  s deťmi , ktoré sa snažili rozprávať po česky,  aby im hostia porozumeli. Pani starostka navrhla, že v rámci zahraničnej spolupráce by sme mohli uskutočniť výmenné pobyty našich a pražských detí, čo škola uvítala. Tak do skorého „ na shledanou či dovidenia“ .

Praha

Fotoalbum

17
Sep

Boli sme na Ružovom festivale...

Dňa 13. septembra 2013 sa žiaci našej školy zúčastnili 2. ročníka Ružového festivalu, ktorý sa konal v Parku Š. N. Hýroša.  Žiaci mali možnosť vidieť vystúpenie Moniky Olšovskej so psíkom Arsinkou a divadelné predstavenie Pik-nik. Okrem toho si žiaci poriadne zasúťažili s triedami iných škôl, kde s výrazným náskokom vyhrávala všetky súťažné disciplíny práve naša 6. B trieda s triednou učiteľkou Mgr. Zuzanou Salvovou. Žiaci získali mnoho pekných cien, všetci zúčastnení dostali balón s logom Ružového festivalu a veľa detí využilo aj kreslenie na tvár. Z akcie sme odchádzali príjemne naladení a rozhodnutí, že ďalší ročník tejto skvelej akcie si určite nenecháme ujsť. 


Ruov._festival

 

FOTOALBUM

13
Sep

13. september - Medzinárodný deň čokolády

Piatok trinásteho sa na našej škole niesol v čokoládovom duchu. Pri príležitosti Medzinárodného dňa čokolády si žiaci vypočuli rozhlasovú reláciu o čokoláde – vynikajúcom zdroji energie. Dozvedeli sa o histórii a charakteristike čokolády, ale aj o zaujímavostiach tohto, vraj, elixíra dlhovekosti.V rámci tohto sviatku si žiaci 6. B spolu s triednou učiteľkou Mgr. Zuzanou Salvovou pripravili čokoládové popoludnie. V školskej kuchynke si chlapci aj dievčatá „upiekli“ čokoládovo-gaštanové guľky, s ktorými oslávili významný čokoládový piatok trinásteho.

oko

 

Fotoalbum

11
Sep

Bezpečne do školy

Akcia v  Čutkovskej doline  Bezpečne  do školy dopadla na výbornú.  Deti videli ukážky z činnosti policajných a záchranných zložiek. Videli sme vyslobodzovanie osoby zakliesnenej vo vozidle pri dopravnej nehode , tiež  hasenie horiaceho auta. Skvelé výkony podali  policajné  psy ,ktoré dokázali  zneškodniť zločinca ,  preskočiť veľkú skupinu žiakov, či nepustiť svoju korisť za žiadnu cenu. Videli sme kukláčov v akcii, počuli výstrely a napriek tomu sme sa nebáli, pretože všetky tieto akcie boli ukážkou prác policajných zložiek. Deti sa zapojili aj do súťaží, kde mali možnosť vyhrať sladké odmeny.
Cutkovo

Fotoalbum 

09
Sep

Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014

Dňa 2. septembra 2013 sa o ôsmej hodine (na ZŠ Bystrickej a o deviatej hodine na ZŠ Dončovej)znovu otvorili dvere našej základnej školy a  za účasti primátora mesta PaedDr. Jána Pavlíka sme slávnostne otvorili nový školský rok 2013/2014. Na školskom ihrisku sme privítali našich nových prváčikov, ktorí spolu so svojimi rodičmi prvýkrát prišli do školy a v rukách držali svoje školské tašky. Plní očakávaní vstúpili do nepoznaného prostredia, ktoré sa stalo pre nich druhým domovom. Ostatní žiaci si znovu zasadli do svojich vynovených tried, zvítali sa so svojimi učiteľmi a spolužiakmi. Je pred nami nový školský rok, pre mnohých ďalší v poradí, pre deviatakov posledný na základnej škole a pre našich prváčikov prvý, začínajúci. Dúfame, že všetkým žiakom prinesie kopec zážitkov, veľa získaných vedomostí a osvojených zručností, pretože vzdelanie je najväčšie bohatstvo, ktoré človek môže získať.

Fotoka

                                                             Fotoalbum
14
Aug

Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014

Slávnostné otvorenie šk. roka 2013/2014 sa uskutoční 2.9.2013:

- na Bystrickej ceste o 8.00 hod.,

- na Dončovej ulici   o 9.00 hod.

Tešíme sa na Vás.

                             

11
Jul

rozlúčka deviatakov

Dňa 28. júna 2013 si žiaci našej školy slávnostne prevzali z rúk svojich triednych učiteľov vysvedčenia za ich celoročnú prácu. Žiaci deviatych ročníkov sa tradične v tento deň lúčili so svojimi učiteľmi a kamarátmi. Dievčatá a chlapci z 9. B triedy si pre všetkých prítomných pripravili aj tanečné vystúpenie, ktoré publikum milo pobavilo. Rozlúčku so základnou školou ukončili deviataci slávnostným obedom za účasti vedenia školy, svojich triednych učiteľov prvého a druhého stupňa a svojich spolužiakov. Žiaci tak navždy zatvorili za sebou dvere detstva na základnej škole a za spevu ich rozlúčkovej piesne "Nech sa ti darí, nech si šťastný, nech nemáš nepriateľov ..." smelo vykročili do života ...

Deviataci

 

FOTOALBUM

25
Jun

exkurzia na liptovskej mare

Dňa 13. júna sme sa my - žiaci 9.D a 9.F spolu s našimi triednymi učiteľkami zúčastnili exkurzie Stretnutie s minulosťou na Havránku, ktorý sa konal v archeoskanene na Liptovskej Mare. Havránok patrí medzi najvýznamnejšie archeologické lokality v Liptove. V minulosti tu žili Kelti, prví obyvateia Liptova. Prezreli sme si ich typické obydlia, kamené cesty so stĺporadím, obrannú priekopu, dlaždené nádvorie a druidskú svätyňu. Bol pre nás prpravený program, ktorý nás oboznámil s bežným životom Keltov - ako sa tkalo, hrnčiarstvo, obrady obetovania, používanie zbraní atď. Navštíviť tento skanzen bola pre nás príležitosť priblížiť sa našim dejnám.

V tento deň sme navštívili aj vodné dielo Liptovská Mara. Hlavným účelom priehrady je protipovodňová ochrana, ale slúži aj na výrobu elektrickej energie. Bola vybudovaná v rokoch 1965-1975 a je najväčšou vodnou nádržou na Slovensku s rozlohou 22 km2 a maximálnou hĺbkou 45m. Tieto, ako aj ďalšie zaujímavosti nám porozprával pracovník elektrárne, ktorý nám aj ukázal zariadenia a chodby  vo vnútri priehradného múru. To bol zážitok!

Žiaci 9.D, 9.F

keltFotogaléria

20
Jun

Oznam

Školský klub detí na Bystrickej ceste pozýva všetkých ,,družinárov,, na rozlúčkovú opekačku so školským rokom, ktorá sa uskutoční dňa 25.6.2013 v areáli školy v odpoludňajších hodínách. Okrem opekania deti budú prechádzať krajinou POHODA, tancovať a zabávať sa.

TAK NEVÁHAJ A PRÍĎ!!! 

Ved. ŠKD 
17
Jun

Čo sme zistili alebo štatistika na hodinách matematiky...

Posledné hodiny matematiky v tomto školskom roku sme so žiakmi 9. A trávili realizáciou vlastných štatistických  prieskumov. Žiaci sa rozdelili do skupín a dohodli sa, čo idú skúmať a u koho. Následne získané informácie spracovali do tabuliek a grafov. Projekty sú veľmi zaujímavé a vynikajúco zvládnuté, veď posúďte sami... J

DSC_0956


FOTOALBUM

04
Jun

Medzinárodný deň detí

Dňa 31.5.2013 sme v upršanom počasí oslavovali MDD. Žiaci z ročníkov 1. - 4. na ZŠ Bystrická cesta 14, súťažili v rôznych súťažiach zručnosti, obratnosti a postrehu. Splnené úlohy si deti zapísali do štartovacieho lístka, ktorý si každý žiak sám vyrobil. Súťažiaci podávali vynikajúce výkony: v skákaní vo vreci, v slalome s loptou, v hode na cieľ, v prekonávaní prekážky, v preskoku cez švihadlo... Všetky výkony boli odmenené sladkou odmenou a malým darčekom od Rady rodičov.

DSC_0896

FOTOALBUM

28
May

Atlantis

Správa z exkurzie do vedeckého centra „ATLANTIS“ v Leviciach

Dňa 16. mája 2013 sa žiaci piateho až ôsmeho ročníka našej školy (dokopy 54 žiakov) a ich pani učiteľky (RNDr. Libuša Vrbjárová, Mgr. Barbora Salcburgerová, Mgr. Katarína Sališová) zúčastnili exkurzie do Science Center ATLANTIS, kde si na ploche 2300 m2 vyskúšali ako fungujú niektoré fyzikálne javy a zákony, fungovanie ktorých im teraz pomôže v zvládaní odborných predmetov. V ATLANTIS TUTANCHAMON MUSEIONE zažili atmosféru starovekého Egypta, kde boli zapojení do príbehu Temeri, ženy, ktorú pred tisícročiami uštipol had; kópiu jej múmie možno vidieť len v Leviciach.

Po vyčerpávajúcom dni plnom poznávania a zážitkov sme sa naším pohodlným autobusom v poriadku vrátili o 17-tej hodine naspäť do Ružomberku, kde bol žiakom pred budovou školy udelený rozchod. 


 Atlantis

Fotoalbum

28
May

Prezentácia ročníkových prác IND

Prezentácia ročníkových prác intelektovo nadaných detí

Každoročne počas školského roka intelektovo nadaní žiaci pracujú na svojich ročníkových prácach, ktoré v závere školského roka prezentujú pred verejnosťou. Tohtoročná téma bola pre všetkých rovnaká – Mesto Ružomberok v minulosti, súčasnosti, budúcnosti. Žiaci písali o známych i menej známych osobnostiach, budovách, názvoch ulíc, riek, folklóre, športe a pod. Žiaci prvého stupňa obohatili svoje ročníkové práce aj o krásne pesničky o živote v Ružomberku, ktoré si sami zložili. Prezentácia najlepších prác sa uskutočnila 22. mája 2013 v budove Základnej školy na Dončovej ulici. Na prezentáciu prác sa prišlo pozrieť veľa rodičov, známych, pedagógov a široká verejnosť, ktorí si vypočuli zaujímavé informácie o Ružomberku z pohľadu detí. Bolo nám cťou, že medzi nás prišiel aj primátor mesta PaedDr. Ján Pavlík. Táto pekná akcia nám spríjemnila popoludnie, z ktorého vyžarovala radosť detí, ktoré sú hrdé na naše mesto, ale aj radosť dospelých, ktorí videli svoje deti, či žiakov ako húževnato prezentujú svoje práce.

Ďakujeme žiakom, rodičom, pedagógom, ale aj tým, ktorí akokoľvek pomáhali pri príprave ročníkových prác a už teraz sa tešíme na ďalší ročník prezentácie ročníkových prác intelektovo nadaných detí.

DSC_0645

Fotogaléria

Poďakovanie

Ďakujeme za úžasny vklad do DMR 2013.

Vynikajúci nápad! Neprestaváme žasnúť nad tvorivosťou, vynaliezavosťou a fantáziou detí. Je úžasne sledovať ich zručnosti, sledovať, ako objavujú čaro  vo veciach, okolo ktorých my, dospeláci, takmer denne chodíme a nevšímame si ich.
Ďakujeme za nádherný zažitok, za snahu žiakov a učiteľov. Ďakujeme, že z detí vychovávate šikovných ludí.
Želáme veľa tvorivých nápadov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Pekný deň

                          Ing. Gabriela Demčáková
                          oddelenie regionálneho rozvoja a kultúry


Ďakujeme za krásny zážitok.

                         Stará mama žiačky 1. E triedy 

Učiteľ ské

Kto je online

We have 35 guests online