Upútavka

Čerstvé hlavičky

Ďakujeme všetkým kolegom,  rodičom, žiakom, priateľom školy, ktorý registrovali bločky pre našu školu a dopomohl nám k víťazstvu. Aj tento rok sa môžeme tešiť na čerstvé ovocie z Kauflandu.

Bleskovka

Navštívte nás na našej novej webovej stránke: 

https://zsbystricka.edupage.org/25
Oct

Super Éčko

Super_Eko2

Všetko čo v Školičke dobré nápady malo,

11 rokov časopis Super Éčko vymýšľalo.

Začali to panie učiteľky Molčanová a Matejková.

Teraz je naša adresa nová, na ulici Dončova.

Intelektovo nadaní žiaci 1. stupňa si ho tvoria,

zábavu, poučenie, kresby i hlavolamy doň vložia.

25
Oct

Školský klub detí

Z dôvodu ročnej uzávierky, vyberáme tento mesiac poplatok za ŠKD na mesiac november a december 2012. Poplatok tréba uhradiť do 15. 11. 2012.

Za pochopenie ďakujem.

                                                            Ved. ŠKD Mgr. K. Hláčiková

22
Oct

Čarovná noc v školskej knižnici

Po dennom programe nasledovala dňa 22. októbra 2012 Čarovná noc v školskej knižnici, ktorej sa zúčastnili žiaci 1. A spolu s triednou učiteľkou PaedDr. Novákovou a žiačky 5.A, 5.B, 6. E s pani učiteľkou Mgr. Salvovou. Pre všetkých čakali od 18:00 hodiny rôzne súťaže, tvorivé úlohy, stavanie „domina“ z kníh, tvorba loga školských knižníc, tvorba knihy a kľúča, ktorý otvára minulosť, prítomnosť, budúcnosť. Dve hodiny pred polnocou žiaci zakopali v školskej záhrade poklad - knihu, ktorú sami vyrobili. Kniha predstavuje odkaz pre budúce generácie, ktoré tento „poklad“ nájdu. Ráno čakali pre žiakov chutné raňajky.

Tento deň aj noc boli plné zážitkov a humorných situácií, z ktorých si každý žiak spolu s diplomom a kľúčom odnesie domov v spomienkach.

ar._noc

                                          Fotogaléria: Denná časť

                                                             Večerná časť

                                                             Dončova

22
Oct

V školskej knižnici sa oslavovalo ...

Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc prebiehal v pondelok 22. októbra 2012 v našej škole zaujímavý program. Najskôr si žiaci vypočuli rozhlasovú reláciu o tomto významnom dni, potom si pozreli výstavu najobľúbenejších žiackych a učiteľských kníh. Cez veľkú prestávku ožili na školskom dvore rozprávkové „bytosti“. Žiaci, ktorí navštívili v tento deň školskú knižnicu dostali záložky do knihy a pečiatku na ruku podľa vlastného výberu.

V priebehu dňa bola vyhlásená súťažná otázka, ktorej znenie bolo: „Čo je kľúčom k minulosti, prítomnosti, budúcnosti?“ Správnou odpoveďou bola kniha. Výhercov vylosovali žiaci 6.E. Stali sa nimi:

  1. N. Brant – 2.A
  2. Michaela Pumrová – 9.B
  3. Kristán Mlynárik – 7. A

 

Výhercom gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme.

19
Oct

Záložka do knihy spojuje školy

Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci I. a II. stupňa zapojili do obľúbeného celoslovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy. Úlohou žiakov bolo navrhnúť záložky do kníh, ktoré venujú našej partnerskej škole. Tento školský rok sa ňou stala Základná škola z Mojmíroviec. Veľké ĎAKUJEM patrí 185 žiakom, ktorí sa zapojili do tejto akcie.

zal._2

zal

15
Oct

Cezpoľný beh

Koncom septembra sa uskutočnilo obvodné kolo v cezpoľnom behu žiakov ZŠ, kde krásne 2. miesto získal Martin Debnár, žiak 8.C triedy.

Gratulujeme!

Diplom

05
Oct

Šarkaniáda

Dňa 4. 10. 2012 sa areál školy premenil na lúku rôznych veselých, pestrofarebných šarkanov.
To sa v ŠKD konala ŠARKANIÁDA.

Slniečko svietilo, vetríčka bolo menej, no neubralo to deťom na radosti zo súťaženia. Súťažiaci
predviedli vlastnoručne vyrobené a výtvarne spracované šarkany. Každý jeden, kto mal šarkana
bol odmenený jesenným koláčikom a čokoládkou. Víťazi sa tešili z hodnotných cen.

Húrá, hurá,
 hurá, opäť o rok šarkaniáda!

Výsledky súťaže: NAJKRAJŠÍ ŠARKAN - výtvarná súťaž
Mladší žiaci: 1. miesto - Jasmína Nováková  1. C
                  2. miesto - Samuel Buroš  2. A
                  3. miesto - Barbora Hykelová 1. A

Starší žiaci: 1. miesto - Adam Ďurík  3. B
                  2. miesto - Veronika Mišatová  3. B
                  3. miesto - Daniel Kolár  3. A

                         NAJLEPŠÍ ŠARKAN
Mladší žiaci: 1. miesto - Michal Argaláš  2. A
                  2. miesto - Bianka Pondušová  2. A
                  3. miesto - Diana Koróžová  2. A

Starší žiaci: 1. miesto - Lucia Kôrková  3. A
                  2. miesto - Marek Ďurči  3. B
                  3. miesto - Emma Hofericová
 3. A

arakan

01
Oct

Šarkaniáda v ŠKD

Dňa 4. 10. 2012 o 14.00 hod. sa v areáli školy uskutoční pre deti zo ŠKD šarkaniáda.
Šarkany si deti pripravili vrámci svojich oddelení v ŠKD. Súťažiť sa bude v mladšej a staršej kategórií:

1. O najkrajšieho šarkana - výtvarná súťaž

2. O najlepšie zhotoveného šarkana

01
Oct

Ružový festival

Dňa 28. 9. 2012 sa druháci, tretiaci a štvrtáci zo ŠKD zúčastnili v rámci
Ružového festivalu v Ružomberku divadeľného predstavenia Ruže pre Dorotku.
Predstavenie sa všetkým veľmi páčilo, zvlášť N. Švedovej a
T. Haluškovej z 2. A triedy ktoré si priamo zahrali v rozprávke.
Ďakujeme za peknú rozprávku.

Snmka0136

Snmka0143

25
Sep

Čitateľský maratón

Dňa 21. septembra 2012 sa pod záštitou Mestskej knižnice, Mestského úradu a Obchodnej akadémie uskutočnil Čitateľský maratón, v ktorom
nechýbali aj naši žiaci - ZŠ Bystrická cesta. Žiaci obidvoch škôl spojili svoje sily a obhájili tak 1. miesto. Veľké poďakovanie patrí týmto žiakom, ktorí
úspešne reprezentovali našu školu a preukázali tak svoj dobrý vzťah ku knihám a čítaniu:

Viliam Podbrežný (5.E), Nela Kubalová (5.D), Ondrej Pažítka (6.E), Samuel Zuskin (6.D),Veronika Gerátová (7.A), Nikola Resutíková (7.E),
Kristína Konderíková (8.A), Juraj Pažítka (8.C), Zuzana Grenčíková (9.B), Paulína Dittrychová (9.D)

Aj žiaci z ročníkov 2.- 4. sa umiestnili na 1. mieste. Čítali pred
KD A. Hlinku v zložení: Martin Kucík 2. E, Anna Sabuchová 2. E,
Paulína Podobová 3. E, Boris Babic 3. E, Nikola Slivoňová 3. E,
Karin Petráková 3. E, Adela Almašiová 4. E, Michal Dvorský 4 . E,
Jasna Praženicová 4. E, Matúš Puskeiler 4. E.


Fotogaléria:

DSCN0141

01
Oct

Exkurzia do Ludrovej

So žiakmi 8.A a 8.C sme dňa 26. 9. 2012 absolvovali prvú exkurziu v rámci projektu „Poznávaj a chráň, buď hrdý na svoj kraj“. Naše kroky viedli do Ludrovskej doliny, kde p. u. Borčin ako vedúci projektu oboznámil žiakov s pravekým osídlením dolného Liptova a históriou Ludrovej. Prežili sme príjemné dopoludnie v prírode poznávajúc krásy doliny, navštívili sme pomník SNP a exkurziu sme zavŕšili kvízom, ktorý preveril, čo sme si zapamätali.

Exkurzia

27
Sep

Imatrikulácia

Imatrikulácia – slovo trocha neznáme, ale od 21. 09. 2012 dobre zapísane v pamätiach našich

piatakov z 5. A, 5. B, 5.D5. E.

Za pomoci animátorov vytvorili piataci skupiny s názvami ako Mercedes, Bufeťáci, Chlapci,

Tigrice, Exoti ...

Čo bolo účelom imatrikulácie? Úspešne absolvovať tento ceremoniál a stať sa právoplatným

žiakom II. stupňa.

No aby vedeli, že všetko má svoju cenu museli aj niečo predviesť, aby boli hodní tohto postupu.

Museli si svoje miesto vybojovať zvládnutím rôznych disciplín, ktoré starostlivo (záľudne)

zostavili starší spolužiaci. Boli to napr.: štafeta s loptou, beh s vajíčkom na lyžici, hod

papierovou guľou na cieľ, pitie vody dlhou slamkou a mnohé iné ...

Disciplíny úspešne zvládli piataci za výdatného povzbudzovania starších spolužiakov.

O humorné momenty však vôbec nebola núdza.

Po úspešnom absolvovaní testu fyzickej zdatnosti dostali triedne pani učiteľky

(Mgr. Štefáneková, Mgr. Salzburgerová, Mgr. Holbusová a Mgr. Birková) imatrikulačné listiny.

Tieto listiny teraz zdobia nástenky v triedach a pripomínajú im tento deň.

Čerešničkou na torte bolo zloženie slávnostného sľubu a spečatením tohto všetkého bolo

pasovanie drevenou varechou. No a hádajte, po ktorej časti tela?

Celou akciou sa nám prihovárali pani učiteľka Mičudová a žiačka Vanesa Kapalová. Išlo o akciu,

v ktorej sme ocenili originalitu, humor a úsilie parlamentu a p. u. Mičudovej spríjemniť školu

našim piatakom.

Pre fotogalériu klikni sem

Imat

19
Sep

Plenárna schôdza rady rodičov

Dňa 25. 9. 2012 o 16.00 hod. sa uskutoční plenárna schôdza Rady rodičov pri Základnej škole Bystrická 14 v Ružomberku.

Rodičia detí z elokovaných pracovísk Dončova a školička sa stretnú v označených učebniach v
kmeňovej Základnej škole Bystrická cesta 14.

Výbor rady rodičov bude 25.9.2012 o 15.30 hod. v školskej jedálni ZŠ Bystrická cesta.

12
Sep

Oznam


Oznamujeme Vám, že dňa 30. 6. 2012 bola ukončená prevádzka

mliečneho automatu RAJO. Zostatky na kartách je možné žiadať

nasledovne: na emailovú adresu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it napísať variabilný

symbol karty a číslo účtu, na ktorý žiadate vrátiť zostatok z karty.

07
Sep

ŠTRAJK

                                     Štrajk

                                               (13.9.2012)ZŠ Bystrická cesta 14 v Ružomberku oznamuje rodičom, že dňa 13. 9. 2012 pre

                                                ŠTRAJK

                            ruší výchovno - vzdelávací proces

Riaditeľstvo školy ponúka rodičom žiakov 0. - 4. roč. možnosť umiestniť svoje

dieťa v ŠKD pri ZŠ Bystrická cesta aj na elokovanom pracovisku Dončova

v čase od 7.00 do 14.30 hod.

Záujem o umiestnenie dieťaťa v ŠKD, prosíme nahlásiť triednym učiteľom

0. - 4. roč. do 11. 9. 2012

Záujemcovia o obed v ŠJ sa nahlásia u vedúcich ŠJ p. E. Benkovej

a Ľ. Debnárovej.

Vyučovanie v školičke prebieha bez zmeny.

                                                                                          Vedenie ZŠ

05
Sep

Slávnostné otvorenie školského roka 2012/2013

Dňa 3.9.2012 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie školského roku 2012/2013

na Základnej škole Bystrická cesta a Dončova za účasti primátora mesta Ružomberok

Jána Pavlíka, vedúceho odboru školstva a športu Jozefa Pažítku a vedenia

základnej školy. Všetkým žiakom a pracovníkom školy želáme úspešný rok.

Fotografie nájdete v našej fotogalérii.

DSC_0387

10
Aug

Začiatok školského roka 2012/2013

Začiatok školského roka 2012/2013 dňa 3.9.2012

Na ZŠ - Bystrická cesta 14 a Š. Nahálku (školička) spoločne o 8.00 hod. na Bystrickej ceste 14.

Na elokovanom pracovisku ZŠ - Dončova bude slávnostné otvorenie o 9.00 hod.

Tešíme sa na Vás.                                                                                                                              

22
Jun

Cena riaditeľky školy

Na konci školského roka 2011 / 2012 riaditeľka školy udelila

Cenu riaditeľky školy

za vynikajúce študijné výsledky a úspešnú reprezentáciu školy žiakom:

Soňa Slimáková 8.A
Veronika Burošová 9.A
Martin Murin 9.E

Samuel Weidlich 9.E

20
Jun

Škola v prírode - Huty

 Obrazok babka

V týždni od 11. júna – 15. júna 2012 navštívili triedy 2.A, 2.B a 4.B školu v prírode na Hutách. Napriek tomu, že počasie nám veľmi neprialo, sme zažili veľa pekných chvíľ, radosti a smiechu. Videli sme starodávny mlyn v Oblazoch, súťažili v „Hutnianskej olympiáde“, pozorovali krásy okolitej prírody, večer tancovali na diskotéke či pyžamovej párty. Nezabudli sme ani na Vás, čo ste nás doma čakali. Zo Zuberca sme Vám priniesli drobné suveníry a zo školy v prírode veľa nových zážitkov. Ďakujeme.

Fotografie nájdete v našej fotogalérii..

13
Jun

Beseda: Život profesionálneho vojaka

 Obrazok babka

Dňa 5. júna 2012 sa zúčastnili žiaci II.A a II.B besedy na tému: Život profesionálneho vojaka OSSR na zahraničnej misii v Afganistane.

Dozvedeli sa ako žijú deti v tejto krajine a mohli porovnať svoj "bezstarostný" život so životom detí v Afganistane. Besedu zorganizoval pán Peter Slovík, ktorému vyslovujú vďaku deti druhého ročníka. Fotografie nájdete v našej fotogalérii..

13
Jun

Beseda s hokejistami

 Obrazok babka

12. júna 2012 sme sa zúčastnili na besede s naším najlepším hokejovým brankárom na MS 2012 Jánom Lacom a asistentom trénera Jergušom Bačom.

Naši strieborní chlapci nestíhali odpovedať na množstvo otázok a nakoniec nasledovala dlhá autogramiáda. Ešte raz ďakujeme chlapci. Fotografie nájdete v našej fotogalérii..

13
Jun

Bez servítky...

 Obrazok spevacka

Blíži sa koniec školského roka a žiaci 7.E, aby zúročili všetko, čo sa počas neho na hodinách technickej výchovy naučili, pustili sa do príprav:

Keď zazvonilo na prvú hodinu, v kuchynke to začalo „žiť“. Deti s pani zástupkyňou Pavlíkovou si vyhrnuli rukávy a pustili sa do príprav chutných šalátov, pomazánok, plnených vajíčok, zákuskov.. Výstupom tohto projektového dňa nebol len krásne prestretý stôl s výbornými pochúťkami, ale tiež ochutnávka týchto jedál. Pani učiteľky, ktoré sa tejto degustácie zúčastnili, nešetrili slovami chvály. A naozaj, klobúk dolu - za takto prestreté stoly by sa nemuseli hanbiť ani profesionáli - presvedčte sa sami..

11
Jun

Letný tábor

Aj tento rok sa na našej škole uskutoční  Letný tábor, ktorý sa bude konať v dňoch od 3. júla do 13 júla 2012 na našej škole – Bystrickej ceste 14.

Predbežný časový harmonogram letného denného tábora si môžete pozrieť po kliknutí na tento odkaz. (Program sa bude upravovať podľa počasia a počtu prihlasených detí).

Prihlasovanie detí do tábora je ukončené.


06
Jun

Medzinárodný deň detí

 Obrazok spevacka

Oslavy MDD na našej škole sa konali vo štvrtok 31. mája 2012. Školský areál znovu ožil hudbou, hrami, zábavou a športom. V úvode tohto podujatia sme si vypočuli privítanie a mohli sme začať. Tí mladší absolvovali spolu s triednymi učiteľkami rôzne disciplíny (ktoré im pripravili pani vychovávateľky: preliezanie cez kruh, hod na cieľ, kreslenie portrétu na chodník....) , výsledky ktorých si zapisovali do vlastnoručne vyrobených záznamníkov.

Tí starší sa aktívne zapojili do športových súťaží družstiev vo volejbale, prehadzovanej a futbale. Okrem toho sme sa zabavili pri netradičných disciplínach s názvami ako: BAČOVA STRELA, RÚBANISKO, MISS A BOY MOKRÉ TRIČKO, VODNÁ BOMBA, ČÍNSKA POMSTA,...

Medzitým ako sme sa my bavili, nám naše pani kuchárky uvarili chutný guláš, na ktorom si deti po aktívne prežitom dni náramne pochutili. V závere dňa sa vyhodnotili jednotlivé súťaže, odovzdali sa diplomy , ceny a samozrejme sladkosti. Rozlúčili sme sa s hlasným hurááááá a so želaním, že si takúto akciu v budúcnosti určite zopakujeme.

Fotografie si môžete pozrieť v našej fotogalérii, alebo priamo cez tento odkaz.. Oveľa viac fotografií nájdete v našom archíve fotografií cez tento odkaz..

Učiteľ ské

Kto je online

We have 8 guests online