Upútavka

Vážení rodičia a priatelia školy,
pomôžte nám skvalitniť činnosť  Občianskeho združenia "Slniečko pre všetky deti" darovaním 2% (3%) z dane!

Vaše 2% (3%) pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

SLNIEČKO PRE VŠETKY DETI

2perslniecko2020 

Vopred Vám ďakujeme.

Tlačivo na stiahnutie tu!!!!


Bleskovka

PRERUŠENIE VYUČOVANIA

Vážení rodičia,

vyučovanie sa prerušuje do ODVOLANIA.

SCHOOLCLOSED12
Jun

Rázusovie Vrbica

Rázusovie Vrbica 2019 v Liptovskom Mikuláši oslávila 25. ročník prehliadky literárnej tvorby a recitačného umenia detí a mládeže Liptova. Poslaním súťažnej prehliadky bola prehliadka poézie a prózy, ktorá súťažnou formou prispieva k rozvoju amatérskeho prednesu, prispieva k popularizácii tvorby mikulášskych rodákov - súrodencov Rázusovcov, ako aj literárnej tvorby ostatných liptovských autorov. Žiačka 3.G triedy z Dončovej Chiara Hatiarová získala pamätný list za pozoruhodný prednes v II. kategórii v prednese prózy.

rv
12
Jun

Mladí zdravotníci

Aj tento rok sa žiaci 1.stupňa z Dončovej zúčastnili dňa 11.06.2019 Súťaže mladých zdravotníkov v Liptovskom Mikuláši. Umiestnili sa na 2.mieste. Organizátorom bol Územný spolok SČK v Liptovskom Mikuláši. Žiaci základných škôl, si každý rok majú možnosť porovnať svoje vedomosti a zručnosti v prvej pomoci so žiakmi z regiónu Liptov. Územných súťaží Družstiev mladých zdravotníkov I. a II. stupňa základných škôl a Družstiev prvej pomoci (stredné školy) sa na Slovensku každoročne zúčastní vyše 6-tisíc súťažiacich a 1 200 družstiev. Žiaci 1.stupňa mali tri stanovištia:

1.Resuscitácia

2.TestyČervenom kríži a testy o ošetrovaní úrazov

3.Praktická časť: ošetrovanie dvoch úrazov

Hliadku mladých zdravotníkov tvorili žiaci:

3.E - Edis Timur Tikveš, Tobias Lengvarský, 3.G - Michaela Hricová, Dominika Pažítková, Johanka Júlia Jaššáková

Náhradníci:

3.G Chiara Hatiarová, Nicol Záhorová

mz

Fotoalbum

12
Jun

Kyberšikanovanie

Dňa 6.6. vo štvrtok sme absolvovali so žiakmi 4A a 4B prevenciu s názvom kyberšikanovanie. Prvá časť prevencie pozostávala z prednášky a z vysvetlenia pojmov danej problematiky. Druhá časť bola zameraná na aktivity žiakov a skutočných príbehov. Na konci sme mali diskusiu. So žiakmi sme sa rozprávali, že internet aj mobilné telefóny môžu byť dobré aj zlé, na niečo sú veľmi užitočné, ale môžu ohrozovať aj škodiť. Naučili sme sa zásady bezpečného používania internetu a mobilných technológií.

kyb
Fotoalbum

07
Jun

Fair play deň

Základná škola Bystrická cesta 14 v Ružomberku zorganizovala piaty ročník športovej súťaže o putovný pohár FAIR PLAY DEŇ , ktoré sa uskutočnilo 5. júna 2019.Cieľom podujatia je podporiť myšlienku viesť deti k pohybu,tolerancii, rešpektu, vzniku nových priateľstiev, športovaniu ako prevencii závislostí a ďalších sociálno-patologických javov a tým aj k podpore duševného zdravia.

V tomto ročníku sa prihlásilo 5 ružomberských škôl, kde 110 žiakov súťažilo v štyroch športových disciplínach. Za slnečného počasia v priateľskej atmosfére bojovali deti o každý bod. Víťazom súťaže a víťaznú trofej získala domáca základná škola.

fpd2
Fotoalbum

07
Jun

Medzinárodný deň detí

Napriek nepriaznivému počasiu nálada MDD bola veselá, súťažili sme, kreslili, spievali.Čerešničkou  bol volejbalový zápas žiakov proti svojim učiteľom, ktorí povzbudzovaní žiakmi zvíťazili....

mdd1
Fotoalbum

07
Jun

Pestrá Fullova paleta

Naši žiaci sa aj tento školský rok zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže Fullova paleta a opäť zabodovali. V silnej konkurencii zručných malých umelcov obsadila Terezka Vomáčková z 1.A 3.miesto v kategórii žiakov MŠ a prvého stupňa ZŠ. V  kategórii žiakov druhého stupňa Lukáš Jakubjak zo 7.A obsadil 1.miesto. K tomuto úspechu im srdečne blahoželáme.

IMG_20190530_162625
07
Jun

DEŇ DETÍ V ŠKD

Aj keď trocha oneskorene, ale predsa. Vo štvrtok 6. júna  sa  deti na školskom dvore vyšantili pri rôznych súťažiach.  Všetci sa stihli vystriedať pri triafaní na terč, streľba na bránu, trojskok z miesta, beh cez prekážky a hádzanie na kôš. Okrem predvádzania športových výkonov sme sa aj nasmiali a všetci, ktorí sa zapojili do súťaží čakala sladká odmena.

mdd

Fotoalbum

03
Jun

Návšteva Podtatranského múzea

Žiaci 7.A a 6. A triedy sa v stredu 28.5.2019 zúčastnili exkurzie do Podtatranské múzea v Poprade. Okrem kníh tu žiaci uvideli expozíciu Poprad a okolie, históriu osídlenia od neandrtálca po súčasnosť. Oboznámili sa s unikátnym archeologickým nálezom – hrobkou veľmoža z Popradu. Spoznali činnosť remeselníckych dielní a cechov. Posledná expozícia bola venovaná historickým hračkám a bábikám z celého sveta, o ktoré sa každý rok zbierka obohacuje.

IMG_3923
Fotoalbum

03
Jun

Čerstvé hlavičky

Milí rodičia a priatelia školy,
25.apríla 2019 odštartoval projekt „ Čerstvé hlavičky“ , ktorého cieľom je podporiť zdravé stravovanie a zvýšenie konzumácie čerstvého ovocia a zeleniny na základných školách. Naša škola je už do tohto projektu zaregistrovaná a môžete za ňu hlasovať v termíne od 25. 4 do 5. 6. 2019. Zahlasovať môžete registráciou pokladničného bloku z nákupu v predajni Kaufland na webovej stránke www. cerstvehlavicky.sk. Pri registrácii si treba vyhľadať našu školu. Jeden pokladničný blok sa rovná jeden hlas a za deň môžete hlasovať viac krát. Prípadne môžete pokladničné bločky dať vášmu dieťaťu a zaregistrujeme ich sami. Žiaci našej školy môžu vyhrať čerstvé ovocie alebo zeleninu počas celého školského roka 2019/20.

7nTDlOrzd0Q

Hlasujte za našu školu
(klikni)

30
May

Po stopách 1. svetovej vojny

Desiati žiaci 9. ročníka sa 21.5.2019 zúčastnili exkurzie Po stopách 1.svetovej vojny na východnom Slovensku. Exkurziu organizovali pre účastníkov kvízu k 100. výročiu 1.svetovej vojny a ich spolužiakov. Cieľom zájazdu bolo oboznámiť žiakov s líniou frontu a bojmi v 1.sv.vojne v okolí Bardejova, Zborova a Svidníka. Počas exkurzie navštívili Šarišské múzeum v priestoroch bardejovskej radnice, Vojenské historické múzeum – múzejné oddelenie Svidník a vojenský cintorín z 1.svetovej vojny v obci Stebník. Na cintoríne a k Pamätníku československého armádneho zboru na Dukle členovia exkurzie slávnostne položili vence, čím si prítomní uctili pamiatku padlých vojakov v 1. i 2. svetovej vojne.

vojn

Fotoalbum

28
May

Návšteva múzea holokaustu v Seredi

Dňa 21. mája žiaci Samuel Michlík, Tomáš Klučka a Boris Babic navštívili Múzeum holokaustu v Seredi. Toto múzeum vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi. Je to autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska.  Múzeum zároveň slúži aj ako pamätník zavraždeným Židom zo Slovenska, pričom len táborom v Seredi ich prešlo približne 16 000, z ktorých bola väčšina zavraždená počas holokaustu. Zájazd organizovala Oblastná organizácia slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. V meste Sereď sme položili veniec pri pamätníku SNP.

V dnešných časoch, kedy sa zabúda, kam vedie nenávistná rétorika proti akýmkoľvek menšinám, sú podobné aktivity a iniciatívy v celej našej krajine veľmi dôležité.

mus

Fotoalbum

28
May

Spelling bee

Dňa 22. Mája 2019 sa aj naši šikovní žiaci opäť zapojili už do piateho ročníka súťaže v hláskovaní anglických slov ´Spelling Bee´, ich úlohou bolo čo najrýchlejšie vyhláskovať desať pridelených slov a konkurencia bola naozaj silná. Na krásnom druhom mieste sa umiestnila Tamarka Labajová z 5.A triedy . Srdečne blahoželáme a ostatným súťažiacim prajeme veľa šťastia v nasledujúcom ročníku súťaže. 

spelling

28
May

Štúrov Zvolen

Dňa 14.mája 2019 sa konal 33.ročník súťaže Štúrov Zvolen v  Liptovskom Mikuláši. Nechýbali sme ani my na tejto súťaži. V 1.kategórii bolo 12 súťažiacich a nás vzorne reprezentovala A. Samolejová, žiačka 6.B. V 2.kategórii súťažilo 11 prihlásených. L.Veselovskej z 9.A sa darilo a obsadila 2. miesto. Vďaka tomu získala aj priamy postup na celoslovenskú súťaž. Je to v poradí už 17. ročník tejto súťaže, ktorá sa uskutoční v budúcom školskom roku v novembri 2019 v Bratislave. Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka 2019.

Clipboard01

Oceneným rétorom blahoželáme

28
May

Spolupráca pokračuje

Prvotným nápadom našej školy bolo nájsť si partnerskú školu pre spoluprácu a rozvoj v oblasti vzdelávania. V prvej fáze e Twinningu sa nám táto snaha podarila. Našli sme si priateľov v Grécku . Po malých organizačných záležitostiach sme sa rozhodli o vytvorenie veľkonočných pozdravov a spoznanie zvykov v Grécku. Uskutočnila sa úspešne výmena veľkonočných pozdravov. Po ňom nasledovali samostatné práce žiakov. Piatačikovia ešte len začínajú s druhým cudzím jazykom, a tak vytvorili jednoduchý projekt formou vizitky. Napísali niečo o sebe na zvládnutej úrovni. Žiaci ôsmeho ročníka už majú svoju slovnú zásobu podstatne bohatšiu, ich prejavy boli teda na vyššej úrovni. Zo svojich prác vytvorili pestrofarebné brožúry. V tomto školskom roku bude toto asi naša posledná spoločná aktivita. V Grécku končí škola 15.6.2019 a začínajú sa pre nich prázdniny.

16

Fotoalbum

27
May

Zaujímavá chémia

Vďaka pani profesorke Drobúlovej z GSA , ktorá nám pre 7. A triedu spestrila hodinu chémie a predviedla rôzne pokusy to bol nevšedný zážitok. Naši žiaci sa dozvedeli, všeličo o horľavých látkach, skúmali rôzne vzorky. Presvedčili sa , že chémia je veselá, farebná, ale treba dávať pozor na bezpečnosť. Dúfame, že tieto poznatky budú používať v praxi.

chem8

Fotoalbum

27
May

Od mlieka k plastu

Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. V spolupráci s učiteľkami chémie sme pripravili ochutnávku mlieka a mliečnych výrobkov pre našich žiakov j zaujímavé pokusy, ktoré poukázali a vyzdvihli vlastnosti mlieka a inšpirovali žiakov k tomu, aby mlieko zaradili do každodennej súčasti života.

mlie

Fotoalbum

24
May

Čerstvé hlavičky

Milí rodičia a priatelia školy,
25.apríla 2019 odštartoval projekt „ Čerstvé hlavičky“ , ktorého cieľom je podporiť zdravé stravovanie a zvýšenie konzumácie čerstvého ovocia a zeleniny na základných školách. Naša škola je už do tohto projektu zaregistrovaná a môžete za ňu hlasovať v termíne od 25. 4 do 5. 6. 2019. Zahlasovať môžete registráciou pokladničného bloku z nákupu v predajni Kaufland na webovej stránke www. cerstvehlavicky.sk. Pri registrácii si treba vyhľadať našu školu. Jeden pokladničný blok sa rovná jeden hlas a za deň môžete hlasovať viac krát. Prípadne môžete pokladničné bločky dať vášmu dieťaťu a zaregistrujeme ich sami. Žiaci našej školy môžu vyhrať čerstvé ovocie alebo zeleninu počas celého školského roka 2019/20.

7nTDlOrzd0Q

Hlasujte za našu školu
(klikni)

23
May

Keramika pre deti – tvorivá dielňa

Žiaci 2.E a 3.G z Dončovej sa 07.05.2019 zúčastnili tvorivej dielne s pánom Marekom Novotňákom. Cieľom bolo zvyšovať kreativitu a zručnosť detí, a tiež aj prehlbovať ich záujem o tvorivú činnosť. Deti sa tak zábavnou formou dozvedeli základné informácie o keramike, o práci s hlinou, o výrobných postupoch a priamo pod svojimi rukami videli výsledky svojej práce. Vyrábali 3D postavičky podľa vlastnej fantázie. Pod prstami sa im menila hlina na strašidielka, vodníkov, šašov, zvieratká… Najskôr si vytvarovali guľu, do ktorej následne urobili otvor (ako keby vznikla miska). Postavičky museli byť vo vnútri duté, aby nepopraskali, keď budú schnúť približne dva týždne. Keby sme hlinu dali vypáliť do špeciálnej pece, nemuseli by byť duté. Vzniknuté diela sme uložili do pripravenej nádoby, kde musia „odpočívať“ približne dva týždne. Potom ich ešte domaľujeme a nalakujeme. Svojimi výtvormi môžeme obdarovať svojich blízkych.

6

Fotoalbum

23
May

Futbalmania

Vo štvrtok 16. mája 2019 v rámci projektu Futbalmania navštívili pracovisko Dončova ružomberskí futbalisti. Medzi žiakov 1.D, 2.D, 3.D, 3.G a 4. zavítali futbalisti Dalibor Takáč a Matúš Kmeť, ako aj mládežnícki tréneri Róbert Hazucha a Ambróz Zuzák. Deti na úvod kládli otázky hráčom, nasledovala súťaž o sladkú odmenu, v ktorej si lepšie počínal tím Dalibora Takáča a na záver prišla na rad autogramiáda. Rozlúčili sme sa spoločnou fotografiou a pozvaním žiakov na ich posledný domáci zápas s Dunajskou Stredou.

https://www.mfkruzomberok.sk/clanek.asp?id=5721

fuman

Fotoalbum

23
May

Majstrovstvá Slovenska v gymnastickom štvorboji dievčat a chlapcov základných škôl 2019

Naši žiaci z gymnastického krúžku sa zúčastnili po prvýkrát na Majstrovstvách Slovenska v Gymnastickom štvorboji v Dubnici nad Váhom v dňoch 14.05.2019 - dievčatá a 15.05.2019 - chlapci. Konkurencia bola veľká od okresného, cez krajské kolo až po majstrovstvá Slovenska. Teší nás, že sa dostali až tak ďaleko. Žiaci súperili so žiakmi z gymnastických oddielov, klubov, škôl zameraných na gymnastiku. Majstrovstvá boli v Základnej škole P. Demitru pod záštitou ministerstva školstva. Reprezentantom našej školy srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

Bystrická cesta: Adam Antol, Filip Klačko, Tomáš Ján Reisinger, Erik Štork, Patrik Weidlich

Tréner: Mgr. Martin Tabak

Dončova: Dominika Pažítková, Alžbeta Svrčanová, Michaela Hricová, Nela Saláková, Michaela Jusková

 

Tréner: PaedDr. Mariana Hanková

 

https://blog.i-dca.sk/majstrovstva-slovenska-v-gymnastickom-stvorboji-2019/

G8

Fotoalbum

16
May

LETNÉ POBYTOVÉ TÁBORY

V rámci zapojenia našej školy v projekte IT Akadémia majú žiaci II. stupňa možnosť zúčastniť sa bezplatne niektorého z ponúknutých pobytových letných táborov zameraných na prírodné vedy, informatiku a robotiku. Bližšie informácie, podmienky a tiež prihlášku nájdete na stránke: http://itakademia.sk/letne-pobytove-tabory/ alebo u pani učiteľky Štefánekovej.

16
May

Druhé miesto v okresnej výtvarnej súťaži

Okresné riaditeľstvo HaZZ  v Ružomberku a CVČ  ELÁN – oddelenie techniky a prírodovedy v Ružomberku aj v šk. roku 2018/2019 vyhlásili okresnú výtvarnú súťaž ku Dňu hasičov. Do súťaže sa prihlásilo 217 prác, z toho 118 bolo v prvej kategórii. Našej žiačke z 1.B triedy Dorotke Kubačkovej sa podarilo v kategórii žiakov z prvého až štvrtého ročníka získať krásne druhé miesto. Srdečne jej blahoželáme a ďakujeme za úžasnú reprezentáciu.

hasi

Fotoalbum

16
May

IT AKADÉMIA – VZDELÁVANIE PRE 21.STOROČIE

Našej škole , ktorá je zapojená do národného projektu IT Akadémia  , sa podarilo získať  IT Science Lab. Ten obsahuje viaceré moderné technologické vybavenie. Národný projekt IT Akadémia má zlepšiť vzdelávanie v oblasti informatiky a prírodných vied. Má vytvoriť efektívny model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne i perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti . Na hodinách chémie a fyziky sa nám už podarilo „prebudiť“  niektoré zariadenia. Žiakov práca s týmto moderným vybavením oslovila a motivovala .  Veríme , že si nájdu touto cestou pozitívny vzťah k prírodovedným predmetom.

itlab

Fotoalbum

13
May

Sme tretí v kraji...

Naši chlapci úspešne reprezentovali našu školu na krajskom kole vo volejbale. Po ťažkých bojoch naši chlapci na turnaji obsadili krásne 3. miesto. Našim reprezentantom ďakujeme a gratulujeme.

voleje

13
May

29. ročník Slávika Slovenska 2019

Dňa 7. mája 2019 sa v Kine Kultúra v Ružomberku uskutočnilo okresné kolo 29. ročníka celoslovenskej speváckej súťaže detí a mládeže v interpretácii ľudovej piesne Slávik Slovenska 2019, na ktorom sa predstavilo 35 finalistov. Žiaci našej školy Sofia Pajunková v prvej kategórii obsadila 1. miesto a bude nás reprezentovať na krajskej súťaži v Žiline. Rafael Loncko obsadil v druhej kategórii 3.miesto

slv

slk2

10
May

FINÁLOVÝ TURNAJ MINIBASKETSHOW 2018/2019

Päť úspešných postupujúcich družstiev z regionálnych kôl po celom Slovensku si zmeralo sily vo vzájomných zápasoch počas finálového turnaja projektu SBA Minibasketshow v školskom roku 2018/2019. 

Športová hala extraligového klubu BK Inter Bratislava, ktorá nesie nový názov Eurovia Aréna, sa stala dejiskom zaujímavého doobedia plného radosti, fandenia, športu, stala sa symbolom zdravého životného štýlu, ktorý by sme radi videli u väčšiny našich detí. 

Tento ročník projektu bol určený žiakom a žiačkam základných škôl s rokom narodenia 2009 a mladších. Piatich regionálnych kôl, ktoré sa postupne konali v Bratislave, Seredi, Žiari nad Hronom, Poprade a Ružomberku sa zúčastnilo a do minibasketbalového šialenstva sa zapojilo takmer 700 chlapcov a dievčat z celého Slovenska.  

Záverečné poradie na stupňoch víťazov:

  1. 1.miesto. ZŠ J. Fándlyho – Sereď
  2. 2.miesto: ZŠ Bystrická – Ružomberok
  3. 3.miesto: ZŠ Bystrická – Banská Bystrica                                                          

Naša škola opakovane získala pohár a strieborné medaily za 2. miesto. Len jeden jediný bod chýbal nášmu kolektívu k víťazstvu v zápase proti Seredi. Tá však nastúpila, na rozdiel od našej školy, s väčším počtom chlapcov ako dievčat.

Dievčatá a chlapci, ktorí reprezentovali našu školu v Bratislave, majú nezabudnuteľné športové zážitky zo zápasov v turnaji. Určite si uchovajú aj emócie a poznania z prehliadky starého mesta, kde podľa reakcií žiakov mala najväčší úspech socha legendárneho Čumila.

Súpiska nášho družstva:

Praženicová Petrana

Šušová Ema

Kuracinová Natália

Dobáková Zorka

Grejtáková Lenka

Horváthová Lucia

Škutová Paulína

Chovanová Laura

Lauková Diana

Cibík Matúš

Švichký Tomáš

Domiter Nikolas

Chocheľ Marcel

Vozník Šimon

Horváth Jakub

Kuracina Martin

Hoferica Norbert


Tréneri: Bieliková Iveta

            Šaffo Ladislav

            Tabak Martin

Dúfame, že z našich malých športovcov nevyprchá elán a športové nadšenie a budú sa naďalej venovať športu i reprezentovať našu školu.

baskt

Fotoalbum

Učiteľ ské

Kto je online

We have 13 guests online