Čo nás čaká21.1.2019

konzultácie pre rodičov

od 14.30 hod.- 16.30 hod.


 

Bleskovka

...učme sa, blíži sa polročné vysvedčenie....

kluk-letak2-bez-pozadi-260x300

05
Mar

Ovce v 2.A a 2.B triede

Internet a nové technológie sú stále prirodzenejšie súčasťou každodenného života detí. Nechtiac tak môžu čeliť hrozbám alebo sa stať ich obeťou. Preto 28. 2. 2018 navštívila druhákov Ing. Gabriela Tkáčová z PZSR. Priblížila im nevhodné správanie na internete a zároveň ich poučila, ako sa mu môžu vyhnúť.

IMG20180228

05
Mar

OH v školskom klube

V školskom klube sme sa o ZOH v Kórei veľa zhovárali aj o športových disciplínach, spoločne sme sledovali otvárací ceremoniál, povzbudzovali našich športovcov. Svoje poznatky deti nakreslili a napísali ako spoločný projekt o olympiáde.

DSC_1087

02
Mar

ZŠ Bystrická v elitnom programe

Škola v elitnom programe Základná škola na Bystrickej ceste sa stala partnerom projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie. Ide o národný projekt na, účely trvalo udržateľného systému výchovy a vzdelávania špecialistov v súlade s potrebami trhu práce a požiadavkami' IT sektoru. "Od spustenia výberového procesu základných škôl na celom Slovensku sme mali vysoký záujem sa uchádzať o účasť v elitnom programe spolupráce na rozšírenej úrovni. Dôvodom je predovšetkým možnosť úzkej spolupráce so slovenskými univerzitami a prestížnymi IT spoločnosťami, ale najmä pilotné využívanie a testovanie IT ScienceLab pre základné školy a tvorbu edukačných materiálov pre budúce kurikulum informatiky a robotiky pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie na Slovensku," uviedla Eliška Pavlíková, zástupkyňa ZŠ Bystrická. Podľa jej slov, zámer sa vydaril: "Po vyhodnotení projektových zámerov škôl z celého Slovenska sme boli zaradení do implementácie my, práve kvôli tomu, že máme predpoklady zvládnuť v tomto projekte náročné úlohy. Komisia zhodnotila náš projektový zámer, predchádzajúce aktivity, projekty a celkovú angažovanosť našej školy v oblasti IT a boli sme vybratí medzi 60 základných škôl celého Slovenska, ktoré v projekte budú pracovať ako IT Akadémia partner na rozšírenej úrovni s využitím IT Science Laboratória." Pre pedagógov školy je toto zaradenie novou výzvou na skvalitnenie vzdelávacieho procesu, získavanie nových skúseností, ich šírenie a disemináciu až na úroveň zmien národného kurikula, "Pre našich terajších a budúcich žiakov je to ale predovšetkým výnimočná príležitosť vzdelávať sa moderne a s novým obsahom v nadštandardných podmienkach na pomery ostatných slovenských škôl. Ako jedna zo šesťdesiatich škôl budeme počas nasledujúcich mesiacov vybavení špičkovou technológiou, ktorá zmení vyučovanie predmetov informatika, biológia, fyzika, či chémia," dodala E. Pavlíková.
Zdroj: Ružomberský hlas: Michaela Milá

02
Mar

Hviezdoslavov Kubín

O kráse umeleckého prednesu a vzťahu dnešných detí k nemu nás opäť presvedčili žiaci prvého stupňa, ktorí sa 15.02. zišli v školskom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Umenie prednesu slovenskej reči predviedlo 21 žiakov v žánroch poézie a prózy. Všetci súťažiaci sa veľmi snažili a podali skvelé výkony. Porota mala ťažké rozhodovanie, veď mohla udeliť len tri miesta. Žiaci sa umiestnili nasledovne:
Poézia:
1. miesto: Matúš Borek (2.A)
2. miesto: Radovan Marton (4.A)
3. miesto: Andrea Krajčiová (4.B)
Próza:
1. miesto: Dorota Cíbiková (3.A)
2. miesto: Paulína Škutová (3.C)
3. miesto: Soňa Šulíková (4.A)
Víťazi umiestnení na prvom mieste nás budú reprezentovať na okresnom kole súťaže. Držíme im palce!

hviezdoslavFotoalbum

28
Feb

Exkurzia v Múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva

Žiaci 1.G, 2.E, 2.D a 2.G dňa 15.02.2018 navštívili Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Expozície sú umiestnené na štyroch podlažiach. V suteréne sme videli expozíciu Kras a jaskyne Slovenska – jaskynnú výzdobu, rôzne nerasty a horniny, dozvedeli sme sa o práci ľudí (jaskyniarov), počuli úžasné zvuky “jaskyne”, ktoré nás sprevádzali celou exkurziou. Ďalšou časťou múzea bola expozícia Chránená príroda Slovenska – Zem miesto pre život. Premietnutým filmom sme sa dozvedeli, ako vznikol vesmír a naša planéta Zem. Pokračovali sme prehliadkou živej prírody – rastliny, živočíchy, ohrozené druhy, huby. Návštevu múzea sme ukončili v podkroví s názvom Chránená príroda Slovenska – Človek, hory, NATURA 2000. Obohatili sme novými poznatkami o včelárstve, poľovníctve, ovčiarstve, rabárstve. Veľký záujem žiaci prejavili o horolezectvo a záchranárstvo. Cieľom tejto exkurzie bolo dozvedieť sa nové informácie zo živej a neživej prírody, ale hlavne uvedomiť si potrebu chániť život na našej palnéte

exkurziaFotoalbum

27
Feb

Najlepší športovci mesta za uplynulý rok aj v našej škole !

Medzi ocenených športovcov primátorom mesta Igorom Čomborom za uplynulý rok, patrí aj Karolína Javorková z 2.D a Adam Antol z 8.D. Plavec Adam Antol získal v ankete tretie miesto a dosiahol vlani na dva republikové tituly na 100 aj 200 metrov  prsia. Majsterka Slovenska a celkovo druhá v Slovenskom pohári v krasokorčuľovaní dievčat do sedem rokov Karolína Javorková, získala medzi najlepšími športovcami – mládežníkmi, piate miesto. Našim športovcom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších športových úspechov!

20180226_105006

28
Feb

Valentínska súťaž

Pri príležitosti sviatku zamilovaných sa aj nástenka pred školskou knižnicou obliekla do "srdiečkových šiat", ktoré boli skrášlené známymi ľúbostnými básňami slovenských i svetových autorov. Zároveň sa žiaci 2.stupňa mohli zapojiť do zaujímavej súťaže. Ich úlohou bolo pospájať z mien na nástenke aspoň 3 slávne zamilované dvojice z kníh, filmov či histórie. Niektorí súťažiaci sa poriadne "vytiahli" a podarilo sa im správne spojiť všetkých 13 dvojíc.
Z pekných cien sa po žrebovaní mohli tešiť: Ema Šavrnochová (6.B), Janka Konderíková (6.B), Karin Debnárová a Bianka Stašová (7.C) a žiaci zo 6.A triedy.

valentin

16
Feb

Oznam

Oznamujeme rodičom,
že stravu v ŠJ je možné
odhlásiť aj cez stránku EduPage.

21
Feb

Škola dokorán...

V  utorok navštívili našu školu všetci, ktorých zaujímalo čo sa v škole ukrýva. Množstvo záhad a tajomstiev odhalili naši budúci prváci, rodičia, starí rodičia...

DSC_3672Fotoalbum

21
Feb

Fašiang končí, stihli sme to tesne

Deň pred Popolcovou stredou navštívili naši kamaráti zo súboru Konôpka zo ZŠ Zarevúca našich žiakov , aby nám ukázali zvyky a tradície Liptova. Ďakujeme
DSC_3640
Fotoalbum

21
Feb

literárna súťaž

V ružomberskej synagóge prebehlo vyhodnotenie  literárnej  súťaže pre žiakov základných a stredných škôl v Ružomberku, ktorú v novembri 2017 vyhlásilo OZ Ružomberčan. Téma súťaže bola: „ Ako by sa v Ružomberku žilo, kedy sme mali diaľnicu...“Žiaci našej školy spracovali danú tému veľmi zaujímavo a zapojením sa do súťaže ukázali, že vnímajú problémy  dopravnej situácie v Ružomberku. Naša škola sa zapojila najvyšším počtom prác a boli ocenení žiaci Libuša Vrbjárová, Sára Vozárová, Sára Šefranková, Tereza Lauková a Jana Hurajová.


DSC_3693Fotoalbum

16
Feb

OKRESNÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

globus6.2.2018 sa konalo OK GEO olympiády na ZŠ Sládkovičova, kde našu školu reprezentovalo 9 žiakov v troch kategóriách. V kategórii E – 8. – 9. roč. boli naši žiaci všetci úspešní riešitelia. Najlepšie skončil Boris Babic, potom Štefan Mrnčo a Michal Dvorský. V kategórii F bol z celého okresu iba jeden úspešný riešiteľ / úlohy boli veľmi náročné /. V kategórii G bola úspešná Simonka Slovíková. Úspešným riešiteľom gratulujeme a všetkým účastníkom ďakujeme.

14
Feb

GENERÁLNA SKÚŠKA ELEKTRONICKÉHO TESTOVANIA 9

Dňa 14.2. 2018 prebehla na našej škole generálna skúška elektronickej formy Testovania 9, ktorej sa zúčastnilo 14 žiakov 9. ročníkov. Títo žiaci budú mať možnosť využiť túto formu testovania aj v riadnom termíne (21.marca 2018). Všetky informácie o elektronickej forme Testovania 9-2018 a jeho generálnej skúške v tomto školskom roku (E-T9- 2018) nájdete na stránke:
http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9#1269.

14
Feb

Valentínska diskotéka

V posledný fašiangový piatok naša Žiacka školská rada nezaháľala a pre žiakov druhého stupňa pripravila diskotéku. Žiaci mohli prísť tematicky oblečení. To aj využili a fantázii sa medze nekládli. Pre zúčastnených bola pripravená dobrá hudba a veselé súťaže. Celková atmosféra bola výborná. Takže znova o rok?

IMG_9695Fotoalbum

09
Feb

Valentínske priania

V 1. oddelení sme si povedali, že Vianočná stena bol super nápad, tak nás napadla možnosť vyjadriť skryto alebo okato svoje city a sympatie na Valentinskej stene prianí. Ukázalo sa, že funguje.

DSC_0155

09
Feb

Siedmaci už vedia

Začiatkom druhého polroka sa žiaci zo 7.A, 7.B, 7.C triedy v spolupráci s Mgr. Romanom Jankovičom z Mestskej polície venovali problematike návykových látok. Táto téma je v dnešnom uponáhľanom svete veľmi aktuálna. Väčšina ľudí nemá dostatok času na priateľov, a to môže byť dôvodom, že mladí ľudia častokrát hľadajú útechu, akoby útek od každodenných problémov spojených so životom, v návykových látkach. Veríme, že beseda padla na úrodnú pôdu, lebo prevencia je dôležitejšia ako riešenie závislostí.

25.1.2018 sa uskutočnila beseda pre žiakov 8.A a 8.B triedy s Mgr. Romanom Jankovičom z Mestskej polície v Ružomberku na tému Trestnoprávna zodpovednosť.

DSC_3630

06
Feb

Karneval ZŠ Dončova

Vo štvrtok 1. 2.2018  zo školy zmizli žiaci 1. - 4. ročníkov. Miesto nich sa v triedach, na chodbách a v telocvični vyskytovali všakovaké príšerky, muž bez hlavy, hrniec plný špagiet, zvieratá, mafiáni, roboti, mušketieri, vodníci, športovci ale aj princezné, víly, baletky, potápačky, kovbojky a veľa, veľa iných fantastických postáv. V telocvični, ktorá sa vďaka pani učiteľkám premenila na karnevalovú sálu, sme si spoločne zatancovali, zasúťažili v šikovnosti a vyšantili sa dosýta. V karnevalovej nálade sa niesla aj popoludňajšia činnosť ŠKD. Detská očká, ukryté za maskami, žiarili radosťou a šťastím.

IMG_0497Fotoalbum

06
Feb

Karneval ZŠ Bystrická

Prvý februárový deň nebolo potrebné mať v škole knihy, perá ani stresy :-), mali sme totiž KARNEVAL. Deti prišli vo všakovakých kostýmoch, ale zahanbiť sa veru nenechali ani pani učiteľky a pani vychovávateľky. Hudbu do tanca nám "mixovala" p. uč. Anička Mydliarová.

IMG_1999Fotoalbum

06
Feb

Okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko

Dňa 24. januára 2018 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti pod názvom Šaliansky Maťko. Súťaž sa konala v Centre voľného času Elán a zúčastnilo sa jej viac ako tridsať súťažiacich v troch vekových kategóriách. Táto súťaž patrí k náročnejším prednesovým súťažiam, no napriek tomu sa jej opäť zúčastnili aj žiaci našej školy. V III. kategórii nás zastupoval Erik Kavenský zo 6.B triedy. V I. kategórii nás úspešne reprezentoval žiak Martinko Kuracina z 3.B triedy, ktorý sa vďaka svojmu presvedčivému prednesu umiestnil na krásnom treťom mieste. Chlapcom za účasť ďakujeme a Martinkovi blahoželáme!

IMG_20180124_110708

06
Feb

Bezpečne do školy

Minulý týždeň sa naši prváci z 1.A a 1.B triedy zúčastnili besedy, ktorú viedla p. kpt. Ing. Gabriela Tkáčová, preventistka z PZ SR. Prváci sa prostredníctvom ,,kamarátky Póly“ dozvedeli ako sa bezpečne správať na ulici, na chodníku, ako správne jazdiť na bicykli, aj rozoznávať dopravné značky. Prváci už teraz vedia, prečo si nemôžu nič brať od cudzích ľudí, a ako a v čom im pomôže policajt. Už teraz sa tešíme na pokračovanie besedy, kde sa s Pólou dozvieme ďalšie dôležité informácie!

IMG_20180125_085831Fotoalbum

01
Feb

Hrali a vyhrali v Hviezdnej súťaži

Vzdelávací portál Kozmix aj v tomto školskom roku pripravil Hviezdnu súťaž pre žiakov základných škôl. Žiaci 2.A triedy sa do súťaže zapojili a niektorým šťastie tak prialo, že vyhrali. Z ocenenia sa tešili všetci, lebo každý zúčastnený získal certifikát, no najväčšiu radosť mali: Matúško, ktorý vyhral Kozmix set. Maťko, Lukáško a Jožko získali nemalú finančnú odmenu.Timko dostal a už aj používa Smartfón Samsung J3. Na výlet do Familyparku sa  už teraz tešia Kristínka a Adamko. Dôležitejšie ako výhra však bolo osvojovanie a precvičovanie učiva interaktívnou formou.

kozmix_2018Fotoalbum

01
Feb

Opäť Všetkovedko

Aj tento školský rok zavítal na našu školu Všetkovedko, aby rozpútal veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. V celoslovenskej súťaži si zmeralo sily 72 našich žiakov, z ktorých 31 žiakovzískalo titul „Majster Všetkovedko“. Všetkovedkom školy sa stali žiaci : Marek Fúra a Romana Skočíková, obaja zo 4.A. Svojím výsledkom predbehli 95,54% z 21 000 účastníkov súťaže a v rámci Slovenska obsadili 14.miesto. Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a vás všetkých pozývame do ďalšieho ročníka súťaže.

vsetkovedko2018Fotoalbum

29
Jan

2% z dane

Vážení rodičia a priatelia školy,
pomôžte nám skvalitniť činnosť  Občianskeho združenia Slniečka pre všetky deti darovaním 2% (3%) z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2% (3%) zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% (3%) pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% (3%)!
Finančné prostriedky budú použité na:
- skvalitnenie činnosti a spoluprácu pri organizovaní voľno časových aktivít,
- na materiálne zabezpečenie akcií organizovaných v spolupráci s našim združením.

 

SLNIEČKO PRE VŠETKY DETI

Občianske združenie

 Smiley_Suncute

Aj v tomto roku môžete

2% (3%)

z vašej dane z príjmu roku 2017 odviesť našej neziskovej organizácii

na podporu mimoškolskej činnosti, voľnočasových aktivít pre deti a mládež.

Na to, aby sme mohli aktívne pracovať potrebujeme aj vašu pomoc, morálnu aj vecnú.

Vopred Vám ďakujeme.


Vyhlásenie na stiahnutie tu!!!!


Názov účtu:  
Slniečko pre všetky deti

Adresa:          Bystrická cesta 14, 034 01 Ružomberok

IČO:               42070881

Číslo účtu:     8350893001/5600

Kontakt

+421 44 435 31 85
31
Jan

Sánkovačka ŠKD Dončova

V piatok popoludní boli deti z ŠKD na  Dončovej ulici na sánkovačke. Počasie nám vyšlo aj snehu bolo dosť. Zasmiali sme sa aj zašantili a boli aj preteky. Víťazi boli všetci, pretože im nechýbala odvaha a chuť zvíťaziť.

sankdoncovaFotoalbum