Čo nás čaká


Jarné prázdniny

19 - 23. 2. 2018

nástup do školy 26. 2. 2018

sanky

Bleskovka...


Milí rodičia, budúci prváci

srdečne Vás pozývame na

Deň otvorených dverí

dňa 13.2.2018

od 14,30 - 16,30 hod.

Na oboch pracoviskách našej školy

(Bystrická cesta 14, Dončova 4)

Tešíme sa na spoločné

stretnutie s Vami!

plagát ku dňu otvorených dverí

17
Mar

Stop alkoholu

V pondelok 13. marca žiaci šiesteho ročníka absolvovali preventívny program FAS, ktorý odprezentovala pani Oľga Okálová, riaditeľka Dobrého centra SCŠPP a SCPPPaP Nosko Health Prevention. Cieľom programu bolo poukázať na problematiku požívania alkoholu, čiže na to, čo spôsobuje alkohol, ako ovplyvňuje naše telo a čo dokáže robiť s našim mozgom. Pomocou pokusov a hodiny plnej dynamiky sa nenásilnou formou smerovali deti k poznaniu, že hoci je alkohol súčasťou našich životov, nie je to práve on, ktorý robí život krajším a pestrejším.

stopalkoholu2017

Fotoalbum


13
Mar

Detské práva

Odchod na jarné prázdniny sme si v piatok 24. februára 2017 spríjemnili projektovým dňom zameraným na detskú prácu,  otroctvo a dodržiavanie detských práv v rôznych štátoch, ako i na rôznych kontinentoch. Interaktívnym spôsobom sme si zopakovali poznatky z histórie, geografie, občianskej náuky a etiky. Ozrejmili sme si, čo sú detské práva a zamerali sa na druhy detskej práce. Oboznámili sme sa tiež s krajinami, kde sú deti oberané o dôstojnosť. Predstavili sme si spôsoby pomoci a organizácie, ktoré pomáhajú. Zároveň sme sa dozvedeli množstvo nových informácií a zaujímavostí, ktoré obohatia naše životy na dlhý čas.

DP2017

Fotoalbum

13
Mar

OKRESNÉ KOLO VÝTVARNEJ SÚŤAŽE: VESMÍR OČAMI DETÍ

VESMÍR OČAMI DETÍ, výtvarná súťaž, ktorú každoročne vyhlasujú Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami. Je určená deťom a žiakom materských, základných a základných umeleckých škôl z celého Slovenska. Tento rok sa uskutočnil už jej XXXII. ročník.  Gratulujeme našim oceneným žiakom:

2. kategória – 1.–4. ročník ZŠ
- Soňa Šulíková, ZŠ Bystrická

3. kategória – 5.–9. ročník ZŠ
- Anna Gállyová, ZŠ Bystrická – Dončova

Cena poroty:
- Nadine Khan, ZŠ Bystrická

Postupujúce práce budú zaslané do celoslovenského kola v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove, kde ich vyhodnotí odborná porota. Držíme palce našim účastníkom.

vesmir2017

Fotoalbum

09
Mar

gratulujeme

dakujeme2017

gratulujeme

09
Mar

Detské práva

Dohovor o právach dieťaťa je medzinárodný zákon o zabezpečení zdravia, šťastia a bezpečia detí. Žiaci z prvého stupňa mali v piatok pred prázdninami projektové vyučovanie. So svojimi triednymi pani učiteľkami sa venovali článku o práve na meno. Krásne práce detí už zdobia vestibul obidvoch škôl . Krásne srdiečka s menami detí sú ozdobou a vizitkou dobrých vzťahov medzi spolužiakmi. Prostredníctvom vzdelávacieho portálu Kozmix riešili žiaci aj úlohy, kde interaktívne získavali poznatky o práve na zdravie. Teraz už žiaci vedia, čo tvorí prevenciu pred chorobami. A tak veríme, že choroby budú všetkých obchádzať.


detskeprava2017

Fotoalbum


08
Mar

Ďakujeme...

...včera žiak, dnes rodič... ďakujeme pani učiteľky, tety kuchárky , tety upratovačky ...

MDZ2017

02
Mar

Aj naša škola KOZMIXuje

V mesiacoch november a december vyhlásil vzdelávací portál Kozmix Hviezdnu súťaž. Žiaci, ktorí vyriešili úlohy, získavali postupne nálepky do svojich hracích kariet. Týmto spôsobom si zaujímavou formou opakovali učivo, a nie len to! Karty boli zlosovateľné. Z celého Slovenska sa do súťaže zapojilo vyše 30 000 súťažných kariet. Z našej školy šťastie v súťaži skúšali žiaci z 1.A, 1.E, 3.A, 3.B, 3.E, 3.F, 4.E, 4.D, 5.A, 5.B triedy. Každá snaha býva ocenená. Tak tomu bolo aj teraz. Všetci získali KOZMIX CERTIFIKÁTY a nálepky. Dvom žiakom našej školy Timkovi Baníkovi a Šimonkovi Bražinovi z 1.A triedy šťastie prialo a získali KOZMIX tričko. Všetkým srdečne blahoželáme!


kozmix_2017

27
Feb

Úspešné krasokorčuliarky

Na X. ročníku Veľkej ceny Ružomberka v krasokorčuľovaní  úspešne reprezentovali aj  žiačky našej školy. V silnej konkurencii krasokorčuliarok z celého Slovenska sa im podarilo získať krásne umiestnenie:

Karolína Javorková (1.D) - 1. miesto v kategórii N7
Silvia Javorková (3.D) - 6. miesto v kategórii N9
Tereza Supíková - 6. miesto v kategórii Staršie žiačky 
Sára Vozárová - 10. miesto v kategórii N10

Dlhodobo dosahované výborné výsledky Karolíny Javorkovej z 1.D boli dôvodom na to, aby bola vyhlásená za "Športový talent mesta Ružomberok za rok 2016". Srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov!

kraso2017

Fotoalbum


27
Feb

Skauti v ŠKD

Vo štvrtok 23.02.2017 prežili deti  v ŠKD popoludnie plné zábavy a hier. Aj tento rok medzi nás zavítali ružomberskí skauti, ktorí sa s nami podelili o svoje zážitky a zažili sme s nimi kopu zábavy. Dozvedeli sme sa nové informácie a niečomu sme sa aj priučili. O tom , že nám bolo skutočne veselo sa presvedčíte na fotografiách.


skautivskd

Fotoalbum


20
Feb

Projektový deň v 7. B.

Žiaci dostali za úlohu vytvoriť si svoju vlastnú banku - vymyslieť názov, logo, produkty a následne ju prezentovať na hodine matematiky. Žiaci prijali výzvu a niektorí sa jej zhostili veľmi svedomito. V multimediálnej učebni tak odzneli slová ako banka, úrok, vklad, pôžička, internetbanking, SMS notifikácia a iné. Skupina chlapcov prekvapila aj pohostením - koláčiky boli naozaj vynikajúce. Na záver nám sme si užili krátke folklórne vystúpenie.


projekt_den_7B

Fotoalbum


16
Feb

obvodné kolo v basketbale

Naše dievčatá sa minulý týždeň zúčastnili obvodného kola v basketbale. Na turnaji sa zišli 4 najlepšie školy z celého Ružomberka a okolia. V prvom zápase sme porazili Liptovskú Osadu, v druhom sa nám podarilo vyhrať nad gymnáziom sv. Andreja.  Dievčatá skončili na peknom druhom mieste , gratulujeme ...


basketbalOA2017


16
Feb

OKRESNÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

Dňa 7.2.2017 sa konalo OK geografickej olympiády na ZŠ Sládkovičova. Žiaci súťažili v troch kategóriách, kde si v každej kategórii zmeralo svoje vedomosti a praktické zručnosti na mape cca 28 súťažiacich. Najúspešnejší žiak našej školy bol v kat. F / 6.-7. roč./ Boris Babic, ktorý sa umiestnil na 3. mieste, úspešní boli aj žiaci Štefan Mrnčo – 5. miesto a Andrej Podbrežný – 7. miesto v tej istej kategórii. V kategórii G / 5. roč./ sa veľmi dobre umiestnil Matúš Gromnica – 5. miesto. Našim úspešným riešiteľom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.
globus

15
Feb

Fyzikálne predpoludnie v Martine

Dňa 10.2.2017 sa triedy 9.A, 9.E a 6.B s pani učiteľkami Štefánekovou a Vozníkovou vybrali dobrodružnou cestou vlakom za fyzikou na Gymnázium V.P. Tótha v Martine, kde majú úžasné Centrum popularizácie fyziky. Tu nám na jednoduchých, no veľmi zaujímavých experimentoch, vychádzajúcich z bežného života ukázali, že fyzika dokáže byť krásna a zaujímavá a že mnohé činnosti, ktoré denne vykonávame, ale aj tie najzložitejšie prístroje sú vlastne založené na úplne jednoduchých fyzikálnych princípoch. Deti si mohli experimenty sami vyskúšať, boli veľmi zvedavé a aktívne a pán profesor PaedDr. Jozef Beňuška, PhD. im pútavo a jednoducho vysvetlil podstatu každého experimentu. Naše deti boli určite s týmto nevšedným fyzikálnym zážitkom spokojné a ťažko sa im po 1,5 hodinovom "predstavení" s Centrom popularizácie fyziky lúčilo.


fyzika2017

Fotoalbum

14
Feb

OKRESNÉ KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY

Dňa 24.1.2017 prebehlo Okresné kolo Matematickej olympiády v kategóriách Z5, Z9. Našim najúspešnejším žiakom sa stal Matúš Čieško z 5.A triedy, ktorý sa umiestnil na krásnom 2. mieste. Matúšovi gratulujeme k tomuto matematickému úspechu a prajeme veľa chuti do ďalších súťaží.


mat2017


13
Feb

H ako harmonika

Naši prváci v poznávaní písmeniek už zase pokročili. Objavili nové písmeno H. Šikovný harmonikár FILIPKO ONDREJKA z 1.B triedy predstavil svojim spolužiakom obľúbený hudobný nástroj. Pomocou veselých pesničiek a rozprávania prváci hravo zvládli aj túto úlohu.


harmonika2017

Fotoalbum

07
Feb

Rozprávkový slovníček

Žiaci z 3.A a 3.B pracovali na úlohách v rámci celoročného projektu k čitateľskej gramotnosti. V ľudových rozprávkach od zberateľov Pavla Dobšinského a Boženy Němcovej našli mnoho slov, ktorým nerozumeli. Vytvorili maľovaný komix so slovníčkom, ktorý im pomohol porozumieť celému textu. Pozývame aj vás, ostatných, na výstavku tretiackych projektov vo vestibule školy.


Rozpravkovy_slovnicek_2017

Fotoalbum

07
Feb

Úspešní Všetkovedkovia

Aj tento školský rok sa naši žiaci zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko. Súťažilo 45 žiakov z klasických tried aj z tried pre intelektovo nadaných žiakov. Spomedzi všetkých zúčastnených titul „Všetkovedko školy“ získal Marek Fúra z 3.A triedy, ktorý vybojoval 203 bodov z 210 možných, čím sa zaradil medi 35 najúspešnejších riešiteľov z celého Slovenska. Blahoželáme aj Hugovi Eliášovi z 2.E, ktorý sa v súboji o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími umiestnil na krásnom 6.mieste. Okrem nich titul „Všetkovedko“ získalo 12 žiakov a zvyšní súťažiaci boli odmenení titulom „Všetkovedkov učeň“. Všetkým žiakom srdečne blahoželáme k úspechom a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Vás, ostatných, pozývame do budúceho ročníka súťaže.


vsevedko2017

Fotoalbum

02
Feb

O najkrajšiu fašiangovú masku

Posledný januárový deň sa žiaci 1.D a 3.D zúčastnili výtvarnej súťaže " O najkrajšiu fašiangovú masku" v CVČ Elán. Fantázia a tvorivosť deťom veru nechýbala a tak mala porota ťažkú úlohu pri výbere tých najkrajších masiek. Napokon boli z každej triedy ocenení štyria žiaci a všetci ostatní si zaslúžili sladkú odmenu. Pestrofarebné masky nám poslúžia na výzdobu nášho karnevalu v škole.


maska

Fotoalbum

01
Feb

Karneval

Fašiangy sú už tradične časom plesov, zábav a karnevalov. Karneval nemohol chýbať ani na našej škole. Žiaci prvého stupňa sa 31. 1. 2017 predstavili v plnej paráde a na výbere masiek si dali naozaj záležať. Do našej telocvične zavítali rôzne rozprávkové bytosti: víly, princezné, kovboji, šašovia, vojaci a veľa iných masiek s rozžiarenými očkami. Karnevalovým maskám nechýbala kreativita a originalita. Deťúrence a pani učiteľky vystrojení v maskách od výmyslu sveta to na tanečnom parkete poriadne roztočili. Vzájomnou prehliadkou všetkých masiek začala tá pravá fašiangová zábava a všetci sme prežili jedno čarovné dopoludnie plné radosti a kopou krásnych zážitkov.

Karnev2017

Fotoalbum ZŠ Bystrická 

Fotoalbum ZŠ Dončová

01
Feb

Šaliansky Maťko

Dňa 24. januára sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti pod názvom Šaliansky Maťko. Súťaž sa konala v Centre voľného času Elán a zúčastnilo sa jej viac ako tridsať súťažiacich v troch vekových kategóriách. Táto súťaž patrí k náročnejším prednesovým súťažiam, no napriek tomu sa jej opäť zúčastnili aj žiaci našej školy. V prvej kategórii (žiaci 2.-3. ročníka ZŠ)nás reprezentoval žiak Norko Hoferica z 2.B triedy. Druhú kategóriu (žiaci 4.-5. ročníka ZŠ) zastupovali žiačky Barborka Hykelová z 5.B triedy a Sonička Cabanová z 5. E triedy. Žiakom ďakujeme za reperezentovanie našej školy a pedagógom za ich prípravu!

20
Jan

Úspech našich žiačok v okresnom kole Olympiády z anglického jazyka

V utorok 17.1.2017 sa v CVČ Elán uskutočnil 27. ročník okresného kola Olympiády v anglickom jazyku, kde naše žiačky dosiahli výborný úspech. Súťaž pozostávala z písomnej a ústnej časti, ktoré naše žiačky bravúrne zvládli a obsadili popredné miesta. Karin Petráková zo 7. E sa umiestnila na 2. mieste a Frederika Weissová z 8. E na 1. mieste. Víťazkám srdečne blahoželáme a Frederike držíme palce na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 15. 2. 2017 v Čadci.

anj201718
Jan

Školské kolo geografickej olympiády

12.1.2017 sa konalo školské kolo geografickej olympiády, ktorej sa zúčastnilo 55 žiakov v 3. kategóriách. Do OK postupujú prví traja víťazi z každej kategórie.

Kategória G / 5. ročník /:

globus

Matúš Gromnica
Lukáš Jakubjak

Lukáš Schmidt

Kategória F / 6.- 7.ročník /:

Boris Babic
Adam Podbrežný
Štefan Mrnčo

Kategória E / 8. – 9. ročník /:

René Praženica
Jakub Stopiak
Viktória Gerecová

Všetkým riešiteľom ďakujeme za účasť a postupujúcim víťazom gratulujeme.

09
Jan

ŠKOLSKÉ KOLO DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

13.12. 2016 sa uskutočnilo školské kolo dejepisnej olympiády, ktorej sa zúčastnilo v 4. kategóriách 34 žiakov. Výsledky v jednotlivých kategóriách:

6.ročník:

1. miesto: Tomáš Valach (6.A)
2. miesto: Viktória Kohútová (6.A)
3. miesto: Tomáš Tomčík (6.A)

7.ročník:

1. miesto: Boris Babic(7.E)
2. miesto: Adam Podbrežný (7.E)
3. miesto: Štefan Mrnčo (7.A)

8. ročník:

1. miesto: Oliver Mihaľov (8.E), Michal Dvorský (8.E)
3. miesto: Veronika Vozárová

9. ročník:

1. miesto: Marek Olos (9.B)
2. miesto: Martin Bernáth (9.B)
3. miesto: Lenka Krettová (9.B)

Víťazom gratulujeme a všetkým riešiteľom ďakujeme za účasť.
Do okresného kola postúpili a budú reprezentovať našu školu: Tomáš Valach, Viktória Kohútova, Boris Babic, Oliver Mihaľov, Michal Dvorský, Marek Olos, Martin Bernáth. Okresnékolo sa bude konať 14. februára 2017 na ZŠ Zarevúca.

21
Dec

Oznam

CESTOVNÉ SA VYPLÁCA V KANCELÁRII ŠKOLY NA BYSTRICKEJ CESTE 14  V DŇOCH:

 21.12.2016 od 08.00 - 15.00
28.12.2016 od 08.00 - 12.00
29.12.2016 od 08.00 - 12.00
02.01.2017 od 08.00 - 12.00
03.01.2017 od 08.00 - 12.00

alebo po 09.01.2017 od 07.00-15.00

V PRÍPADE AK SA VÁM NEDÁ DOSTAŤ DO BUDOVY ZAVOLAJTE NA T.Č. 0918 782 423