Čo nás čaká

Hurá prázdniny !!!


slunicko1

ChildrenBleskovka...

oznamprazdniny


09
Nov

Astroláb, krivuľa, mamut a mesiac

Žiaci 6.A, 6.B a vybraní žiaci ôsmych a deviatych ročníkov sa oboznámili s kysuckým regiónom. Svoje spoznávanie začali v Slovenskej Bystrici. Tu si pozreli jediný orloj s astrolábom na Slovensku. Na orloji mohli uvidieť sochy slovenských svätcov a plastiky našich dejateľov. V bádaní pokračovali vo Vlastivednom múzeu v Krásne nad Kysucou. Tu si pozreli vývoj ľudstva od praveku po kozmické lety. Zistili, že Andrew Čerňan bol posledným mužom čo sa prechádzal po Mesiaci. Mnohí sa tu dozvedeli, že pochádzal z Vysokej nad Kysucou. Pracovníci kaštieľa Radola odhalili svoje tajomstvá a žiakom ukázali alchymistickú dielňu – jedinú na Slovensku. Tu vzdelanci hľadali elixír života, či kameň mudrcov. Obyčajní ľudia sa venovali svojim remeslám, ktorých ukážka uzavrela naše bádanie. Dúfame, že predmety dejepis, fyzika, či chémia po tejto exkurzii budú obľúbenejšie.

IMG_2028

Fotoalbum

09
Nov

Celoročný projekt Poznávame pamiatky UNESCO na Slovensku

Za účelom posilňovania národnej hrdosti detí a mládeže, ochrany národného dedičstva a budovania národnej identity založenej aj na pozitívnom vzťahu ku kultúrnym hodnotám, sme sa v našej škole rozhodli venovať zvýšenú pozornosť témam UNESCO. Žiaci O-tého, prvých a druhých ročníkov spoločnými silami zveľadili nástenku v hlavnom vchode školy, aby iným zvestovali, čo zistili o najbližšej pamiatke Unesco - o Vlkolínci.

poznavame_unescoFotoalbum

09
Nov

Imatrikulácia piatakov

27.okóbra prežívali zaujímavé chvíle naši piataci. Študenti 9.ročníka ich slávnostne prijímali do žiackeho cechu. Nebolo to však ľahké a imatrikulačný sľub si museli zaslúžiť nevšednými disciplínami. Symbolickým pasovaním sa oficiálne stali členmi 2.stupňa ZŠ Bystrická 14. Každému z nich bude tento významný deň pripomínať certifikát,ktorý im venovala škola.
Veľa úspechov piataci!

imatrpiatakov2017

fotoalbum

06
Nov

Beseda s námorníkom

Vo štvrtok 16. októbra prišli žiaci z 1.E a z 2.E triedy do školy v námorníckom oblečení.Prišla k nim na besedu vzácna návšteva , pán doktor Marián Boček , ktorý sa v mladosti niekoľkokrát plavil v Atlantickom oceáne. Bývalý námorník ochotne a veľmi zaujímavo porozprával o neľahkom, ale dobrodružnom živote námorníka. Naučil deti viazať uzly a ako poďakovanie dostal od detí loď. Námorníckou témou pokračovali žiaci aj v triedach, naučili sa pieseň a poskladali si svoje pirátske lodičky

namornik2017Fotoalbum

06
Nov

Putovná výstava fyzikálnych pokusov

V prvom októbrovom týždni sa žiaci 1. stupňa zúčastnili putovnej výstavy fyzikálnych pokusov. Atraktívnosťou bolo, že táto putovná výstava prebiehala interaktívnou formou medzi žiakmi a účinkujúcimi. Na chlapcov a dievčatá čakalo množstvo pokusov, ktorých cieľom bolo vysvetlenie mnohých fyzikálnych javov z reálneho života.

fyzpokusy

06
Nov

Gymnastika

V pondelok 9.októbra sa triedy 1.E, 1.G a 2.E zúčastnili športovej akcie v telocvični Gymnázia na ul. Štefana Moyzesa 21. Vrámci Gymnastických dní 2017 si dievčatá a chlapci pod vedením pani učiteľky Janky Fričovej vyskúšali cviky na hrazde, gymnastickom koberci a na lavičkách. Silu a obratnosť deti potrénovali aj pri hrách s loptami a kruhmi. Hodina plná radosti z pohybu nám všetkým rýchlo ubehla a už teraz sa tešíme na podobné akcie, ktoré pritiahnu našich najmladších k pravidelnému pohybu. Ďakujeme pani učiteľke Janke Fričovej, ktorej nadšenie a odborný prístup bolo cítiť počas celého stretnutia.

gymnastika2017

Fotoalbum

06
Nov

Plavecký výcvik 3.D

Žiaci 3.D úspešne ukončili plavecký výcvik na mestskej plavárni v Ružomberku.

plavecky3D

06
Nov

Pátranie po Jurajovi Jánošíkovi

Juraj Jánošík bol legendárny slovenský zbojník, ktorý sa narodil v Terchovej. Prežil v ľudových piesňach, povestiach, básňach, rozprávkach, či vo filmoch. Tohto známeho zbojníckeho kapitána chytili, mučili, súdili a aj popravili. Podľa legiend "Bohatým bral a chudobným dával." Ale bolo to naozaj tak? Pátranie po stopách J. Jánošíka sme začali v Ružomberku v Liptovskom múzeu, kde sme objavili čiapku J. Jánošíka a dozvedeli sa veľa zaujímavostí o skutočnom Jánošíkovom živote. V Galérii Ľ. Fullu sme obdivovali obrazy, na ktorých bol znázornený a nakoniec sme sa vybrali aj do jeho rodiska - Terchovej. Navštívili sme Jánošíkove múzeum, poobzerali si Terchovú z vysokej rozhľadne a odfotili sa pri soche J. Jánošíka.
Bolo to veľmi zaujímavé. A pátranie pokračuje...

janosik2017Fotoalbum

03
Nov

Záložka do knihy spája školy

Naša škola sa zapojila do obľúbeného česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spája školy“. Tento rok sa prihlásilo do akcie 337 českých a 797 slovenských škôl. Cieľom tohto projektu je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými a českými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci mohli vyrobiť ľubovoľnou technikou. V mesiaci október sa žiaci na prvom aj druhom stupni s nadšením pustili do práce. Ich úlohou bolo navrhnúť záložky do kníh, ktoré venujeme vybranej škole. Našou partnerskou školou sa stala  Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka v Palíne. Veľká VĎAKA patrí všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do tejto akcie.

zalozka2017
Fotoalbum

03
Nov

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 26.10.2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C (žiaci 8. a 9.roč.). Súťaž pozostávala z troch častí – písomného testu, slohovej úlohy a rečníckeho vystúpenia, takže žiaci ukázali nielen svoje teoretické vedomosti, ale aj tvorivé myslenie, ovládanie štylistiky a pravopisu i rétorické schopnosti. Po sčítaní bodov za jednotlivé časti porota vyhlásila víťazov:
1.miesto – Adela Almašiová (9.E)
2.miesto – Michal Dvorský (9.E)
3.miesto – Dorota Kubáňová (8.E)
Víťazom blahoželáme a Adelke prajeme veľa šťastia v okresnom kole.

sj20171

03
Nov

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Pri príležitosti mesiaca október - Mesiaca úcty k starším, si žiaci 1.E, 2.E, 2.D a 2.G vyrobili prekrásne srdiečka s fotografiami alebo nakreslenými portrétmi svojich starých rodičov. Emotívne boli stretnutia so starkými na besiedke, ktorú, spolu s občerstvením a programom, pripravili dievčatá a chlapci z 2.E triedy. V 1. E triede mali tiež vzácnu návštevu. Bola ňou pani Viera Filippová, ktorá prečítala deťom rozprávku o zvieratkách a odpovedala na zvedavé otázky o svojom detstve. Akcie sa vydarili a my sa tešíme, že žiaci aj touto formou poďakovali babkám a dedkom za ich lásku a obetavosť.

20171102_105938
Fotoalbum

03
Nov

UNESCO - centrálna nástenka

UNESCO je svetová organizácia, ktorá bola založená v roku 1945. Jednou z jej činností je vytváranie Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva národov z celého sveta. V zozname UNESCO sa nachádzajú rôzne kultúrne pamiatky a prírodné vzácnosti aj z našej krajiny, zo Slovenska. K tým najkrajším patrí obývaná dedinka Vlkolínec. V priebehu celého školského roka budú jednotlivé ročníky aktualizovať centrálnu nástenku s názvom SPOZNÁVAJME PAMIATKY UNESCO NA SLOVENSKU. Oboznamovaním sa s kultúrnymi pamiatkami na Slovensku chceme podporiť budovanie národnej hrdosti a národnej identity žiakov. Krásnu nástenku, na ktorej sú typické drevené domčeky, zvonica, studňa, ovečky s vlkmi, ale aj básničky o Vlkolínci, vytvorili naši šikovní druháci z 2.G, 2.D,2.E triedy. Ďakujeme

unesco2017
Fotoalbum

03
Nov

Boli sme pri tom!

Už štvrtý rok sa konala okresná súťaž Každým slovom krok k umeniu. Nezaháľali sme a zapojili sme sa do tejto súťaže. Zo školského kola sme poslali do dvoch kategórií najúspešnejšie práce žiakov. V okresnom kole bolo odbornou porotou hodnotených 41 prác v troch kategóriách. Darilo sa nám a dôkazom sú ocenenia.
II.kategória
2. miesto: Samuel PROSMAN – 6.A
III.kategória
1. miesto: Nikola SLIVOŇOVÁ - 8.E
3. miesto: Lea VESELOVSKÁ - 8.A

Tešíme sa z krásnych výsledkov a dúfame, že autori neprestanú písať, ale budú naďalej rozvíjať svoj talent.

DSC_3345
Fotoalbum

02
Nov

Najlepší čitateľ triedy 2017/2018

Aj v tomto školskom roku žiaci druhého stupňa súťažili na hodinách literatúry o najlepšieho čitateľa triedy. Hodnotila sa rýchlosť a bezchybné prečítanie neznámeho textu v rozsahu jednej minúty. 

Víťazi jednotlivých tried:

5. A
5. B
5. D
5. E
6. A
6. B
6. E
7. A
7. B
7.
C
7. E
8. A
8. B
8. D
8. E
9. A
9. B
9. E

Simona Maceková
Lýdia Milanová
Petra Tekeljaková
Liliana Legerská
Sophie Krettová
Alexandra Vámošová
Damián Karniš
Viktória Kohútová

Laura Zubajová
Nina Omastová

Dorota Jankovičová
Štefan Mrnčo
Veronika Mišatová

Martin Kucej
Nikola Slivoňová
Erika Šefránková
Nina Hollá
Adela Almašiová

144 slov
132 slov
155 slov
161 slov
164 slov
166 slov
183 slov
157 slov
154 slov
160 slov
208 slov
159 slov
166 slov
225 slov
248 slov
157 slov
186
slov
248 slov


02
Nov

Ako druháci Ľudovíta Fullu našli

2.A a 2.B trieda hľadala informácie, kde sa dalo, aby našli veľa informácií o Ľudovítovi Fullovi. Na hodinách čítania čítali Trojružu, ktorej ilustrátorom bol práve on. Navštívili galériu, kde sa oboznámili s jeho životom, pracovňou, obývačkou, tvorbou. Dozvedeli sa, čím sú jeho obrazy charakteristické. Naučili sa odhaľovať detaily v umeleckých dielach – čítať obrazy. Spoznali slovo piktogramy a naučili sa ich hľadať pomocou pexesa a nie len to! Pohybom a hrou získali informácie o názvoch obrazov Ľudovíta Fullu. Mesačné snaženie im umožnilo spoznať tvorbu a život človeka, ktorý by určite mohol byť ich vzorom. Vďaka nemu zistili, že trpezlivý prístup ruže prináša a to nie len na obrazy Ľudovíta Fullu, ale aj v živote.
Informovať deti o správnych vzoroch, je veľmi potrebné.

lfulla
Fotoalbum

31
Oct

Netradičné jablko


IX. ročník výtvarnej súťaže "Netradičné jablko" opäť priniesol svoje plody vo forme dvoch víťazných ocenení pod vedením pani učiteľky Hláčikovej a Matisovej.
V maľbe:   2.miesto - Dalibor Dobál 1.B
V kombinovanej technike:   1. miesto - kolektív 3.C

nj2
Fotoalbum

31
Oct

Ako prváci a druháci objavili čaro minulosti

Júj, aký dlhý kopec! A to naozaj tam vysoko niekto býva? A prečo je cesta taká úzka? Čo je to senník? Veľa zaujímavých otázok kládli deti z 1.A, 1.B, 2.A, 2.B po dlhej ceste za poznatkami. Veď z Trlenskej doliny na Vlkolínec je to veru ďaleko! Kto sa pýta, veľa sa dozvie! A veru sa deti toho veľa dozvedeli. Najskôr ich privítali dreveničky, potom sa v Roľníckom dome oboznámili so životom v minulosti i o tom, že v dome je aj pitvor a komora. V humne spoznali krosná a vyskúšali si tkanie. Nezabudli nazrieť cez okienko, aby uvideli drevený Betlehem. Prekvapil ich potôčik tečúci stredom ulice a zistili, že voda v ňom je skutočná a v minulosti slúžila na napájanie dobytka a pranie. Zoznámili sa so zrubovou dvojpodlažnou zvonicou, zrubovou rumpáľovou studňou, kostolom, školou. Deti pochopili, prečo je Vlkolínec už 20 rokov zapísaný v svetovom dedičstve UNESCO. A o to, nám všetkým išlo. Veď spoznanie minulosti vedie k iným pohľadom na súčasnosť.

vlkolinec2017
Fotoalbum - spoločný        Vlkolínec Dončova

31
Oct

helloween

V 6.oddelení sa  piatok 27.10. niesol v duchu Hellowenu - klubovňa sa zaplnila príšerami, mátohami,strigami. Spoločne hodovali aj sa zabávali až kým neprišiel čas ísť domov...na jesenné prázdniny

helloween2017
Fotoalbum

31
Oct

Zdravotná výchova - základy prvej pomoci v ŠKD

V stredu, 25.10.,k nám do 1.a 2. oddelenia zavítali mladí dobrovoľníci zo Slovenského červeného kríža. Poučili deti,čo znamená ohrozenie života, bezvedomie,šok. Odskúšali si uloženie zraneného do stabilizovanej polohy a protišokovej polohy. Prezreli si obsah zachranárkej tašky a dozvedeli sa načo sa používajú jednotlivé veci - obväzy,rúška termofólia. Veľmi ochotne a s radosťou sa deti hlásili a zapájali do praktickej činnosti a skúšali úlohu pacienta aj záchranára. Ďakujeme ôsmakovi Tomášovi Hudecovi za sprostredkovanie peknej vzdelávacej aktivity.

zv6
Fotoalbum

31
Oct

Vystúpenie starkým

Október je mesiac úcty k starším, preto 25. 10. 2017 boli starí rodičia žiakov 2.A triedy pozvaní do školy. Ich vnúčatká celý mesiac spievali, vyrábali, pozvánky písali, tvorili, nacvičovali, aby tento deň potešili, poďakovali za všetko, čo od starkých dostávajú. Veselé a milé stretnutie zakončili odovzdaním darčekov – starkým darovali vysvedčenie, samozrejme aj s hodnotením! A pretože starkí sú na jednotku, detičky si vystískali a na stoloch všetkých čakalo sladké prekvapenie. Prežili spolu krásne popoludnie a spoločne ruka v ruke odkráčali s úsmevom a peknými spomienkami domov.

vysstarkym

Fotoalbum

26
Oct

Ako si 2. D a 2. G uctili starých rodičov

Október je aj mesiacom úcty k starším. Tým našim starkým sme vďační za veľmi veľa vecí - za lásku, starostlivosť, čas, pochopenie a mnoho iných vecí, ktoré nás s láskou a trpezlivosťou učia. Za to všetko sa im chceme poďakovať vlastnoručne vyrobenými pozdravmi. V CVČ Elán sme v spolupráci s pani V. Tokárikovou vyrábali pozdravy, pričom tí najšikovnejší z nás boli  ocenení krásnymi cenami. Či sa nám práca podarila posúďte sami ... 

uctakstarsim
Fotoalbum

25
Oct

Šarkaniáda v ŠKD Bystrická

Príjemne sme využili krásne,asi posledné  "baboletné", popoludnie vo štvrtok 19.10.2017. Prial nám vetrík a šarkany rôzneho druhu a rozmerov ako aj schopnosti vzlietnuť spestrili priestor pred našou školou.

lenka
Fotoalbum

24
Oct

Pasovanie prvákov a nulťákov do ŠKD

V piatok 13.10.2017 sme v 1. a 2. oddelení mali slávnostný deň: Pasovanie nových členov do Školského klubu, ktorý sme nazvali Šmolko klub.
Pani vychovávateľky Červeňová a Filická mali super pomocníkov z krajiny šmolkov:

Šmolinka – Ivanka Šarayová,
Bavlnka – Andrejka Krajčiová,
Fixi – Timejka Horváthová,
Mudroška – Lea Petríková.
Prišiel aj obávaný Gargamel – Adam Bakoš so svojim kocúrom Azraelom – Linda Kuniaková

Po absolvovaní úloh – štafeta s loptou, hod do cieľa, skok cez rebrík, hádanie hádaniek, nasledovala diskotéka. Všetci sa výborne spoločne zabávali.
Gargamel uznal, že máme šikovných šmolkov a s radosťou ich pasoval do našich klubov za členov. Každý dostal šmolko-čiapku, fixy od Fixi a sladkosť.

Bodkou bol posledný tanec a spoločné foto na pamiatku pekného dňa.

pomocnici
Fotoalbum   Imatrikulačný sľub

20
Oct

Jesenná prehliadka

Jeseň sa od nepamäti pýši nielen farebnosťou, ale aj štedrosťou svojich darov. Žiaci našej školy každoročne pripravujú prehliadku zdravého ovocia a zeleniny. Aj tohto roku sa nenechali zahanbiť a priniesli zo záhrad od jabĺčok, hrušiek, hrozna , tekvíc, cibule, mrkvy až po zemiaky. Na túto výstavu nás pozvali, a to starým slovanským zvykom – chlebom a soľou. Nebol to len taký hocijaký chlebík, líšil sa tvarom, farbou, vôňou a ingredienciami. Rozvoniaval zdravý a čerstvo upečený ražný, zemiakový, celozrnný či kváskový chlebík. A to tiež nebola náhoda, že sme výstavu otvorili ochutnávkou chlebíka, o ňom sme v triedach diskutovali a pripravili nástenky, prečo je dôležitý pri správnej a zdravej výžive.


DSC_3251
Fotoalbum

20
Oct

Výstava „Plody jesene“

V mesiaci október nám pani jeseň ponúka mnoho chutného ovocia a zeleniny. Preto sme si aj na našich obidvoch školách urobili v týždni od 9. 10. – 13. 10. 2017 jesennú výstavu týchto darov prírody. Obrovská vďaka patrí všetkým šikovným rodičom a starým rodičom, ktorí nám prispeli svojou vypestovanou zeleninou a ovocím zo svojich záhrad. Dievčatá a chlapci sa mali možnosť celý týždeň oboznamovať s názvami plodov. Táto forma zážitkového učenia je jedným z najúčinnejších spôsobov, akým sa žiakom zdôrazňuje význam zdravého stravovania. Preto sme dary prírody zúžitkovali v podobe smoothie nápojov, ktoré chutili naozaj výborne a dodali nášmu telu dávku vitamínov.


DSC_3272
Fotoalbum