Čo nás čaká

Hurá prázdniny !!!


slunicko1

ChildrenBleskovka...

oznamprazdniny


20
Oct

Výstava „Plody jesene“

V mesiaci október nám pani jeseň ponúka mnoho chutného ovocia a zeleniny. Preto sme si aj na našich obidvoch školách urobili v týždni od 9. 10. – 13. 10. 2017 jesennú výstavu týchto darov prírody. Obrovská vďaka patrí všetkým šikovným rodičom a starým rodičom, ktorí nám prispeli svojou vypestovanou zeleninou a ovocím zo svojich záhrad. Dievčatá a chlapci sa mali možnosť celý týždeň oboznamovať s názvami plodov. Táto forma zážitkového učenia je jedným z najúčinnejších spôsobov, akým sa žiakom zdôrazňuje význam zdravého stravovania. Preto sme dary prírody zúžitkovali v podobe smoothie nápojov, ktoré chutili naozaj výborne a dodali nášmu telu dávku vitamínov.


DSC_3272
Fotoalbum

19
Oct

Komu sa nelení, tomu sa zelení

A tak sa nám zelenilo. Prečo? Lebo 13. októbra 2017 prišiel medzi žiakov nultého až tretieho ročníka Mgr. Art. Ondrej Daniš, so svojim spolupracovníkom z Umeleckej agentúry H.A.N. art. s hudobno-vzdelávacím environmentálnym predstavením. Počas neho sa deti dozvedeli, že v minulosti žil človek ako rovnocenná súčasť prírody, v súlade s prírodnými zákonmi a čerpal z prírody len toľko, koľko potreboval. Postupne sa však menil spôsob jeho života, ako aj jeho vzťah k prírode. Svojím sebeckým konaním sa stal veľkou hrozbou pre prírodu. Deti získali alebo si zopakovali poznatky o kolobehu vody, o jej ochrane, o množstve pitnej vody u nás a vo svete. Potom sa deti oboznámili o princípoch a spôsoboch hospodárenia s odpadmi, o ich likvidácii, triedení, recyklovaní. V programe zazneli populárne piesne o vode a našom krásnom Slovensku. Nechýbali súťažné otázky a vecné ceny. Veríme, že aj vďaka tomuto podujatiu sa podporil prístup detí k tvorbe a ochrane životného prostredia a posilnil ich pocit zodpovednosti vo vzťahu k prírode.


IMG_9624
Fotoalbum

17
Oct

Ocenenie pre 8.E

Ocenenie 8.E triedy riaditeľkou školy za 1. miesto v zbere papiera

torta

13
Oct

Ako sa Stela so štvrtákmi učila

Nevšednú hodinu slohu zažili žiaci zo 4.A. S opisom zvieratka im prišla pomôcť štvornohá Stela, 2-ročná labradorka. Jej majiteľ Marek Fúra ochotne predviedol svoju zverenkyňu. Žiaci tak ľahšie opisovali jej zovňajšok a zakrátko odhalili aj jej inteligentnú a priateľskú povahu. Z tejto úlohy budú iste samé jednotky!


stela

Fotoalbum

11
Oct

Chemická show

Chemická show! Hurá!  Žiaci sa  mohli zahĺbiť do tajov chémie pri sledovaní „Veľkej chemickej show"  a predvádzaní rôznych chemických reakcií sprevádzaných úžasnými vizuálnymi efektmi. Žiakom bola prezentovaná chémia hravou a zábavnou formou. Vieme, že to nie je veľmi obľúbený predmet, ale táto show ukázala chémiu zo zábavnejšej stránky a žiakov oslovila. Žiaci  mohli obdivovať pokusy: slonia pasta, horiace bubliny, dymová bublina, výroba nechutného slizu, vybuchujúci balón, roztok chameleón a iné... Žiaci každý pokus odmenili potleskom. Počas 60 minútového programu bolo formou pokusov prebraté učivo od šiesteho po deviaty ročník.


DSC_3320
Fotoalbum

09
Oct

Európsky deň jazykov - 26.9.2017

K tomuto významnému dňu si žiaci našej škôly pripravili projekty. Rozhodli sa priblížiť život, zvyky, jedlá, pamiatky, osobnosti v krajine, ktorú si zvolili. Rozhovorili sa o rôznych krajinách napr. Nemecku, Rakúsku, Anglicku, Austrálii, Švédsku či Taliansku. Žiaci sa zhostili svojej úlohy kreatívne, pretože svoje projekty doplnili o rôzne rekvizity, kostýmy či jedlá, tanec, spev . Veríme, že sme nielen oslávili tento deň jazykov trocha inak- inovatívnejšie, ale hlavne dali naším deťom chuť učiť sa cudzie jazyky, lebo tie im otvárajú dvere do sveta a ponúkajú možnosť sa úspešne realizovať.

DSC_3124
IMG_0064

Fotoalbum

06
Oct

INDIÁNSKA JESEŇ

Dva týždne sme v 2.E žili životom indiánov. Kmeň „ÉČKÁROV“ získal nové informácie ohľadom ich indiánskeho spôsobu života, lovenia, mien, kultúry. Vytvorili si čelenky, típí, lapače zlých snov, vypracovali indiánske projekty, pracovné listy, namaľovali indiánske pravidlá, skúsili si lovenie šiškami a zdolávali rôzne prekážky a úlohy.

indian

06
Oct

Deň otvorených dverí MFK Ružomberok

Žiaci našej školy sa zúčastnili Dňa otvorených dverí MFK Ružomberok a zažili popoludnie plné prekvapení. Futbal, autogramiáda, fotenie s A-tímom, prehliadka štadióna, sprievodné akcie boli spríjemnením dňa aj v chladnom  počasí.fotbalista

Dobrý deň,
chcem sa veľmi pekne poďakovať za Vašu ochotu a spoluprácu sa zapojiť do nášho turnaja škôl  v rámci Dňa otvorených dverí na našom štadióne aj v nepriaznivom počasí . Zároveň chcem poďakovať aj pánovi učiteľovi Martinovi Fabianovi , ktorý mal tú námahu prísť s chlapcami na štadión a urobiť niečo navyše pre deti,  pre chalanov. Základná škola Bystrická cesta si zaslúži veľké ďakujem  a verím, že v budúcnosti budeme ešte spolupracovať na podobných akciách  a projektoch.

S pozdravom a prianím pekného dňa Bezák, MFK Ružomberok


04
Oct

cezpoľný beh

Štvrtok 28. septembra sme sa zúčastnili cezpoľného behu, ktorý sa konal v Hrabovskej doline. Do preteku sme zapojili družstvo chlapcov ako aj dievčat. Naši reprezentanti dosiahli pekné kolektívne a aj individuálne umiestnenia. Za to im ďakujeme a gratulujeme.

cezpolny17

27
Sep

Imatrikulácia 2017

V pondelok 25. septembra sme slávnostne prijali našich  piatakov medzi žiakov druhého stupňa. Najskôr  ich triedne učiteľky predstavili všetkým spolužiakom. Preliezaním kruhu bez pustenia  sa skupiny preukázali, že vedia spolupracovať . Prechádzaním sa s  knihou na hlave  a tlačením fúrika ukázali svoju obratnosť aj šikovnosť. Aby mohli prejsť na druhý stupeň bolo potrebné postaviť si kanoe a dostať ho  fúkaním  na druhý breh . Nakoniec  triedy s pomocou  starších žiakov si zmerali sily medzi sebou v preťahovaní lanom.  Po splnení všetkých disciplín boli imatrikulovaní. Imatrikulačné listy sú dokladom, že celý obrad prebehol regulárne.

imatrikulacia2017
Fotoalbum

25
Sep

Deň otvorených dverí vo VÚ 1115

22. september vojaci oslavujú ako Deň ozbrojených síl SR, preto v piatok otvorili svoje brány a pozvali deti základných a materských škôl na návštevu. Žiaci nultého ročníka a 2.A s nadšením skúšali vojenské vybavenie, naučili sa pracovať s vysielačkou, nasadiť si plynovú masku, maskovať sa v teréne, preskúmali vojenské autá a vybavenie v nich, vyskúšali si beh cez prekážky, za ktorý získali sladkú odmenu.

DSC_04711

20
Sep

krúžky

ZŠ Bystrická

Názov krúžku                                                         vedúci                    

Informatika hrou - 2. stupeň (obmedzený počet)  Vrbjárová
Slovenčina pre deviatakov                                    Valihorová
Volejbal                                                                 Tabak
Matematický krúžok - 5.-7. ročník                        Štefáneková
Informatika pre tretiakov (obmedzený počet)       Jakabová
Športový krúžok 0.-1. roč. (BUBO)                      Mrvová
Športový krúžok 0.-1. roč. (BUBO)                      Bírošová

Športové hry 2. roč. (BUBO)                                Matisová
Športové hry 3.-4. roč. (BUBO)                            Tabak
Športové hry 3.-4. roč. (BUBO                             Bieliková
Futbalový krúžok - ml. žiaci                                 Fabian
Futbalový krúžok - st. žiaci                                  Fabian
Robotika 2. stupeň (obmedzený počet)                Sališová


ZŠ Dončova

Názov krúžku vedúci Čas
Moderný tanec 1.-5. ročník Šlacká Streda 14,00-16,00
Turistický krúžok Šlacká, Vlkolínska Piatok, Sobota
Pohybová príprava 1.-2. ročník Hanková Pondelok 13,30
Zdravotnícky krúžok 2.-4. roč. Hanková Štvrtok 13,45
Cvičenia z matematiky 5.-9. roč. Babicová Streda 14,00
Počítačový krúžok 3.-9. ročník Maták Utorok 14,00
Cvičenia zo SJ a literatúry 5.-9. Demková Štvrtok 14,00
11
Sep

DEŇ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI

Deň 8. september je dňom finančnej gramotnosti. Finančná gramotnosť je pojem, ktorý hovorí o všeobecných znalostiach a vedomostiach ľudí v oblasti financií, ako aj o schopnosti ľudí rozumieť a vedieť sa efektívne rozhodovať pri správe svojich peňazí a finančných aktív. Ako dospelí platíme účty, využívame rôzne bankové produkty, narábame s platobnými kartami- kreditnými, debetnými, máme rôzne poistenia, šetríme si na dôchodok. Vyznať sa v ponuke produktov rôznych finančných inštitúcií nie je jednoduché. Dôležité je rozumieť peniazom, vedieť ako ich zarobiť, ale aj naučiť sa, ako šetriť a investovať a ako ochrániť svoj majetok. Informácie k týmto témam poskytol pán Ing.Bakoš na besede pre žiakov 8. a 9.ročníka, za čo mu veľmi ďakujeme.


IMG_20170908_104949

30
Aug

Oznam - ŠKD

ŠKD - ZŠ Bystrická 14 bude v školskom roku 2017/2018 denne otvorená od 5,30 - 17,00

ŠKD - elokované pracovisko - Dončova 4 bude v školskom roku 2017/2018 denne otvorená od 6,00 - 17,00


28
Aug

Oznam - ŠKD

Informácia o príspevku do ŠKD

Vážení rodičia,

Od 1.9.1017 sa mesačný príspevok do ŠKD - suma 10€, bude uhrádzať bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou.

Pri úhrade bankovým prevodom, alebo poštovou poukážkou zadávajte do správy pre prijímateľa:

triedu (napr: 1A)
mesiace / rok  ( za ktoré platíte
napr: 9,10/2017)

Príspevok do ŠKD sa bude uhrádzať zálohovo vždy 2 mesiace dopredu. Dieťa, ktoré nebude mať uhradený poplatok do ŠKD, bude z ŠKD vylúčené.
Číslo účtu: SK33 0900 0000 0050 7046 6829

1. platba do 15.9.2017 za mesiace IX,X, t.j.20,-€
2. platba do 15.11.2017 za mesiace XI,XII, t.j. 20,-€
3. platba do 15.1.2018 za mesiace I,II,t.j. 20,-€
4. platba do 15.3.2018 za mesiace III,IV,t.j. 20,-€
5. platba do 15.5.2018 za mesiace V,VI,t.j. 20,-€

06
Jul

Cena riaditeľky školy

Cenu riaditeľky školy v školskom roku 2016/2017 získala Carmela Hanulová z 9.E triedy  za výborný prospech, príkladné správanie spojené s empatiou,úspešnú účasť a reprezentáciu školy v rôznych súťažiach, aktívnu prácu predsedu v žiackej školskej rade . Gratulujeme!  

carmela

06
Jul

ocenenie pre Daniela

gratulujeme


daniel

30
Jun

Oznam - ŠKD

Vážení rodičia,

upozorňujeme Vás na zmenu platby za ŠKD.

V školskom roku 2017/2018 sa bude táto platba uhrádzať bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. Bližšie informácie získate na začiatku školského roka a na stránke školy.

30
Jun

Oznam - cestovné žiakom

Cestovné žiakom za obdobie január - jún 2017
sa vypláca v období
od 03.07.- 14.07.2017 (v pracovných dňoch)
v čase od 8.00-12.00 hod.
Kontakt:0918/782 423

21
Jun

Exkurzia v Čutkove

Žiaci I.D a I.G so svojimi pani učiteľkami Zuzanou a Marianou boli 13.06.2017 na exkurzii v Čutkove. Náš program začal v Obrove, kde sme si vyskúšali svoju zdatnosť v lezení, skákaní, strieľaní lukom a zo vzduchovky, skladaní hlavolamov a iných úžasných atrakciách. V závere sme mali súťaž družstiev, kde na víťaza čakala sladká odmena. Videli sme aj rôzne obrovské predmety, ktoré patrili obrovi Čutkovi. O príjemnú atmosféru sa postaral ujo Hruška a jeho milé animátorky. Náš program ani zďaleka nekončil. Presunuli sme sa ku kolibe Richtárka, kde na nás čakal ujo Bačkor, ktorý mal na sebe veľmi pekný pastiersky odev ako ozajstný bača. Ukázal nám, ako sa zaháňajú ovce do košiara, ako sa prenáša mladé jahniatko, ktoré nestihlo ísť so svojim stádom. Porozprával nám, aký rozdiel je medzi ovečkou a baranom, kedy sa rodia mladé jahniatka, čo žerú, aký úžitok z nich máme a mnoho iných zaujímavostí. Potom sme išli na neďalekú lúku, a tam nám predviedol, ako sa plieska bičom. Bolo to úžasné, cítili sme sa ako vo filme. Niektorí z nás si to mohli aj vyskúšať, no bolo to veľmi náročné. Následne sme spoločne išli pozrieť pstruhy v rybníku, ktoré za kolibou chovajú. Tie sme všetci nakŕmili, takže im žrať nemusia dať niekoľko dní. Našu exkurziu sme ukončili super opekačkou v altánku vedľa koliby Richtárka. Do školy sme sa vracali síce poriadne zadymení, ale s množstvom nezabudnuteľných zážitkov. Veľká vďaka patrí ujovi Hruškovi a Bačkorovi za ich ochotu a príjemnú atmosféru, ktorú nám vytvorili. Taktiež sa chceme poďakovať aj rodičom – sponzorom, ktorí prispeli k zrealizovaniu tejto exkurzie.

cutko2017
Fotoalbum

19
Jun

Škola v prírode Račkova dolina

Prvý júnový týždeň sa žiaci 5. E, 6. E, 7. E a 8. E zúčastnili školy v prírode v Račkovej doline. Chata sa nachádza v krásnom prostredí liptovskej časti Západných Tatier, a tak sme mali možnosť spoznávať túto časť nášho malebného Slovenska. Slnečné počasie nám umožnilo uskutočniť vychádzky do okolia a svoju súťaživosť sme predviedli počas športových hier, ktoré sme absolvovali v okolí chaty. Nechýbal ani spoločný večerný program a diskotéka, pri ktorej sme sa všetci dobre zabavili. Počas celého pobytu nebola núdza o dobrú náladu. Na záver pobytu potešili p. učiteľky žiakov krásnou tortou, na ktorej si všetci pochutili. Škola v prírode v nás zanechala množstvo príjemných zážitkov, na ktoré budeme dlho spomínať.

rackova2017
Fotoalbum

16
Jun

Netradičný Deň otcov

Tretiu júnovú nedeľu oslavujú ockovia svoj sviatok, a tak sme ich na Prvotriedny futbal skupiny A pozvali. A nie len ich! Mamičky, dievčatá, starkí a mladší súrodenci povzbudzovali. Ockovia a synovia si to rozdali na ihrisku pod prísnym okom rozhodcu pána Róberta Hazuchu. Na začiatku sa všetci spravodlivo rozdelili na červených a zelených. Prvý polčas skončil 2:1 v prospech zelených Po druhom polčase bol konečný výsledok 3:3. A tak sa kopali penalty. Kto vyhral? Všetci. Oteckovia získali krásne medaily, ktoré im vyrábali ich deti. Chlapci boli ocenení zlatou medailou, ktorej pravosť hneď vyskúšali a samozrejme boli ocenení aj za SUPER VÝKON na ihrisku. Dievčatá získali odmenu za povzbudzovanie. Odmenou pre všetkých bolo milé pohostenie, ktoré pripravili šikovné ruky mamičiek.

ndo2017
Fotoalbum

13
Jun

deň detí na Dončovom dvore

Dňa 2.6 sa na Dončovom dvore konal Deň detí . Deti si mohli preveriť svoje sily v desiatich športových  disciplínach, ktoré pripravili pani učiteľky. Museli zvládnuť  skok cez švihadlo, hod na kôš, skákanie vo vreci a iné, aby získali celý počet pečiatok. Tento deň sme úspešné a s radosťou zvládli a oslávili ako sa patrí jahodovou slávnosťou.

mdd12017
Fotoalbum

13
Jun

Úspech v rétorickej súťaži Štúrov Zvolen

Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja uskutočnilo 12. mája 2017 v Centre voľného času Nábrežie Dr. A. Stodolu v Liptovskom Mikuláši regionálne kolo súťaže v rétorike 31. ročníka ŠTÚROVHO ZVOLENA. Súťažilo 33 rétorov zo základných a stredných škôl z regiónu Liptova. Našu školu výborne reprezentovali víťazi školského kola Desiré Adut, Erik Kavenský a Adela Almášiová. Desire Ault bola tak vynikajúca, že získala nádherné 3. miesto. Blahoželáme!

stur12017