Upútavka

HURÁ 

ilustracia-deti

Bleskovka

Rekonštrukcia web - stránky


Z technických príčin je momentálne nedostupná žiacka knižka a rozvrh hodín.

Ďakujeme za pochopenie!13
Jun

Oznam

V školskom roku 2018/2019 bude výdaj a odhlasovanie stravy v školskej jedálni fungovať formou čipového systému. Zákonný zástupca stravníka v auguste 2018 v určených dňoch, ktoré budú zverejnené na stránke školy, prevezme od vedúcej školskej jedálne proti podpisu čipovú kartu. Po prevzatí čipovej karty bude žiak prihlásený na stravovanie v školskej jedálni na celý školský rok. Platba za stravovanie sa bude uhrádzať zálohovo do 25. dňa predošlého mesiaca výlučne prevodom na účet. Preplatky za stravu budú vyplatené v mesiaci december a jún. Odhlásenie zo stravy je možné len prostredníctvom Edu Page najneskôr do 7.30 hodiny dňa odberu stravy. Výnimkou je len stravník, ktorý nemá prístup na internet. Jeho zákonný zástupca je povinný túto skutočnosť nahlásiť vedúcej školskej jedálne pri preberaní čipovej karty v auguste 2018.
Číslo účtu, na ktorý je potrebné uhrádzať platby za stravu:
ŠJ Bystrická cesta: IBAN: SK 30 0900 0000 0050 7047 7456
ŠJ Bernolákova: IBAN: SK 89 0900 0000 0050 7048 1244
Pri úhrade je potrebné zadať variabilný symbol stravníka – meno a triedu stravníka.
V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa stravovania v školskej jedálni kontaktujte, prosím, vedúcu školskej jedálne pani Debnárovú na telefónnom čísle : 0911/353 185.

04
Jul

Koniec školského roka

končil školský rok 2017/2018, bol náročný a krásny . Zažili sme úspechy, vzostupy , pády, radosť, smútok... Žiaci úspešne reprezentovali školu na odborných olympiádach, umeleckých a športových súťažiach  . Všetci žiaci 9.ročníkov boli prijatí na stredné školy.  Cenu riaditeľky školy za štúdium na našej škole získala Veronika Vozárová z Dončovej a Lukáš Janovec z Bystrickej cesty.  Všetkým žiakom, pedagógom , rodičom prajeme krásne slnečné letné dni.

DSC_0042DSC_0082
04
Jul

Poďakovanie

Žiaci 4.B a triedna učiteľka srdečne ďakujú za sladký začiatok prázdnin.

4b
04
Jul

35.výročie založenia školy

V školskom roku  2017/2018 sme si pripomenuli 35.výročie založenia školy na Bystrickej ceste  a 20.výročie projektu intelektovo nadaných detí. Malý pozdrav z akadémie.....

DSC_4075
04
Jul

Zber papiera

Zber papiera na Bystrickej ceste skončil vyhodnotením zberu. Nazbierali sme 2440 kg novinového papiera a 140 kg kartónu. Najviac nazbierala 2.A trieda. Deti boli odmenené sladkou odmenou.

2atorta


02
Jul

Párty-párky

Tradičná rozlúčka so školským rokom v školskom klube "Párty-párky" bola v stredu 27.6. Tretiačky si pripravili tanečno-hudobné vystúpenie, deti prešli cestu k pirátskemu pokladu cez rôzne úlohy: kľučkovanie medzi ostrovmi, únik vo vreci, streľba na cieľ, lezenie ponad priepasť, dobíjanie nepriateľskej lode.Takmer všetci využili pirátske tetovanie - možnosť maľovania na tvár, ruky. Po zdolaní všetkých úloh čakal poklad - párky.

DSC_4197
28
Jun

6.A a 6.B v Atlantise v Leviciach

Školský rok sa pomaly končí vonku slnko, horúčava, v triedach dusno. Ideálny čas vyraziť na školský výlet. Stalo sa . Triedy 6.A a 6.B sa rozhodli získať viac vedomostí z okolia Levíc. Pri vstupe do mesta si pozreli najstaršiu historickú architektonickú pamiatku - kamenný hrad z konca 13. storočia. Hlavným cieľom  bola návšteva Atlantisu . Čakalo tu na nás množstvo interaktívnych objektov, cez ktoré sa hravou , bádavou formou oboznámili  žiaci s fyzikálnymi zákonmi a prírodnými javmi. Najviac všetkých očaril 9 D  simulátor , ktorý nás  ponoril do  virtuálneho sveta plného zážitkov, všetkých  nás  očaril. Na čo slúžia školské výlety? Práve na toto. Získavanie nových nezabudnuteľných zážitkov.

atlantis
27
Jun

Škola v prírode

Predposledný školský týždeň strávili tretiaci, štvrtáci a piataci z Dončovej v čarokrasnom prostredí oravskej prírody-v Zuberci. Počas piatich dní  školy v prírode navštívili múzeum oravskej dediny.Tu si na vlastnej koži vyskúšali,ako chodili deti do školy v minulosti, keď nepoznali papier a pero,ale poznali len tabuľku a griflík.Zistili,ako sa melie múka na chlieb v mlyne,ochutnali tradičné medovníky, zahrali sa na rezbárov...Oddych našli v hotelovom bazéne,krásu okolia spoznali na Roháčskom vláčiku.Na turistickom chodníku deti objavili krásu Roháčskych vodopádov.Sily si zmerali vo futbale i vybíjanej. Päť dní ubehlo ako voda v oravskom potôčiku a my všetci sme sa plní zážitkov a zdraví vrátili späť ku svojim rodinám a do školy.

03
27
Jun

Recykluj - zachrániš strom

Pod týmto heslom sa v našej škole uskutočnil zber papiera, ktorý je možné recyklovať veľmi dobre (5 - 8 krát) a z ktorého sa následne vyrábajú kvalitné papierenské výrobky. Spoločne sme nazbierali 2 580 kg. Najúspešnejšou triedou v zbere papiera sa stala 2.A (399,7 kg), najúspešnejším žiakom I.stupňa sa stala Katrin Sofia Duchovná z 2.A (246,3 kg) a najúspešnejším žiakom II.stupňa sa stal Samuel Beňo z 8.B (66,1 kg). Poďakovanie však patrí všetkým, ktorí sa do zberu papiera zapojili. 1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov! Už vieš, koľko stromov sme spoločne zachránili?

recykluj
26
Jun

Škola v prírode Banská Belá

Žiaci 2.D a 2.G z Dončovej ulice sa zúčastnili od 18.06. – 22.06.2018 Školy v prírode v malej obci Banská Belá. V tejto malej dedinke, z ktorej čo by kameňom dohodil do vznešeného historického mesta Banská Štiavnica, nachádza sa Penzión Vila Bela, kde sme boli ubytovaní. Každá izba bola vkusne vymaľovaná v rozprávkovej téme. Súčasťou areálu boli aj domáce zvieratká (pes Frida, mačka Cilka, somárik Roman, zajačik Ňufko, kobyla Bela, žriebätko Luna, ovečky), ktoré sme mali možnosť aj nakŕmiť. V keramickej dielni sme si vyrábali rôzne predmety z hliny. Videli sme krosná, na ktorých sa tkali koberce. Súčasťou pobytu bol aj celodenný výlet do Banskej Štiavnice. Navštívili sme botanickú záhradu, kde sme objímaním sekvoje mamutej získavali energiu minutú počas pešej túry z Banskej Belej do Banskej Štiavnice. Na Trojičnom námestí sme si nakúpili suveníry na pamiatku. Ďalší deň sme mali večer plný masiek, kde si každá izba zamaskovala jedného spolubývajúceho a my ostatní sme hádali, kto sa pod ňou skrýva. Posledný večer sme ukončili opekačkou a prezentovaním posterov o celotýždňovom pobyte pri ohníku. Na záver sme si zaspievali známe ľudové piesne a išli sa baliť. Domov sme sa vracali plní zážitkov a nových skúseností s úsmevom, no niektorí aj so slzou na tvári domov, že tie dni tak rýchlo prešli J Celý týždeň nám prialo aj počasie, keďže nám svietilo slniečko. Dúfame, že školu v prírode si ešte niekedy zopakujeme. Bolo nám SUPER!

20180620_135137
25
Jun

MATEMATIKA V NAŠICH ŽIVOTOCH

Matematika, matematika! Koľko sa len všetci na ňu nasťažujú, a predsa je všadeprítomná. Presvedčili nás o tom aj matematickí „zverenci“ pani učiteľky Štefánekovej, ktorí odprezentovali svoje ročníkové práce, na ktorých pracovali postupne celý školský rok. Môžete si myslieť, že je nemožné užiť si s matematikou aj nejakú zábavu, no zistili sme, že matematika sa vyskytuje všade okolo nás a je s ňou často aj veľká zábava. V téme, ktorá ich najviac baví mali využiť všetky tie tematické celky, ktoré sme na matematike prebrali za celý školský rok a ukázali nám, ako sa dá matematika prakticky využiť a chápať. Prevedenie bolo ponechané výlučne na deti, taktiež si mohli vybrať, či chcú pracovať v tíme alebo samostatne. Niektoré práce boli na vysokej úrovni obsahom aj odprezentovaním a z rozprávania sme sa aj my, ostatní, veľa nového naučili. Tým, ktorí vyvinuli veľké úsilie a snahu ďakujem a som na nich hrdá, že dokážu tak zanietene pracovať.

703
22
Jun

FAIR PLAY DEŇ

Základná škola Bystrická cesta zorganizovala štvrtý ročník športovej súťaže  o putovný pohára FAIR PLAY DEŇ v spolupráci s občianskym združením „Zober loptu, nie drogy“.Projekt podporuje myšlienku viesť deti k pohybu , tolerancii, rešpektu, vzniku nových priateľstiev, športovaniu ako prevencii závislostí a ďalších sociálno-patologických javov a tým aj k podpore duševného zdravia. Žiakov sme zapojili do štyroch loptových hier – florbal , vybíjaná, streetbal a futbal . Súťažilo 101 žiakov zo ZŠ Sládkovičova , ZŠ sv. Vincenta, ZŠ Klačno, ZŠ A.Hlinku Černová a ZŠ Bystrická cesta. V tomto roku víťaznú putovnú trofej získala opäť organizujúca škola, víťazi boli odmenení sladkou odmenou. O rok sa tešíme na ďalšie športové podujatie.

DSC_4186
18
Jun

2.A trieda oslavovala

17.5. sa celá trieda zaplnila mamičkami, oteckami, súrodencami, lebo druháci pre príležitosti Dňa matiek, Dňa otcov a Dňa rodiny si pripravili pre všetkých krásny program plný hudobných, slovných a tvorivých prekvapení. Nechýbali darčeky, objatia a milé slová. V závere programu všetci žiaci prezentovali projekty, ktoré si v škole spoločnými silami vytvorili.

dmoar5

15
Jun

Zlatý drak zavítal do našej školy

Šikovní výtvarníci z 2.B a 4.A sa zapojili do medzinárodnej výtvarnej súťaže zameranej na netradičné využitie papiera. V silnej konkurencii si v Liptovskom múzeu prevzali z rúk poroty Čestné uznanie a vecné ceny ich zástupcovia: Sára Jamsilová, Filip Ondrejka, Miriam Tomčíková. Srdečne blahoželáme.

drak

08
Jun

Bolo raz jedno m(i)esto..., alebo ako štvrtáci o svojom meste čítali

Žiaci 4.A triedy sa v rámci mimočítankového čítania zahĺbili do histórie nášho mesta. Veľmi ich zaujalo pútavé rozprávanie pána profesora Františka Diana v Ružomberskom hlase. Netrpezlivo očakávali každé nové vydanie novín. Novozískané poznatky využili pri tvorbe projektov a skupinových prezentácií. Ako sa im to podarilo môžete posúdiť sami.

IMG124457
06
Jun

RECYKLUJ – ZACHRÁNIŠ STROM

V dňoch od 11.6. do 15.6. sa v našej škole uskutoční zber papiera. Prosíme vás:
- zbierať letáky, časopisy, noviny, kancelársky papier, knihy a kartónové obaly, lepenku (papier nesmie byť mokrý, špinavý a mastný)
- zabaliť (prípad. previazať špagátom)
- odvážiť nazbieraný papier. Váhu balíka je potrebné napísať na viditeľné miesto.

05
Jun

Rázusovie Vrbica

V piatok 25. mája 2018 o 8.45 hod. sa začala súťažná prehliadka v prednese poézie a prózy z pera liptovských autorov a literárnej tvorby detí a mládeže Liptova. Tohto roku to bol už XXIV. ročník tejto súťaže. Našu škola úspešne reprezentovala žiačka 8.A – Lea Veselovská .

DSC_4100
05
Jun

Majster Fulla by bol určite pyšný

Naši žiaci sa zapojili do výtvarnej súťaže venovanej ľudovým riekankám, ktoré zhudobnil Eugen Suchoň a ilustroval majster Ľudovít Fulla. Opäť boli úspešní a svojimi výtvarnými dielami zaujali odbornú porotu zo
ZUŠ Ľ. Fullu v Ružomberku natoľko, že
1. miesto obsadila Tamara Letková zo 4.A
2. miesto obsadil Juraj Bajzík z 5.B.
S r d e č n e i m k v ý z n a m n é m u o c e n e n i u b l a h o ž e l á m e !

mfulla
04
Jun

Hra so slovami a slovíčkami

V rámci rozvíjania slovnej zásoby sa žiaci 2.B triedy zabávali hrou so slovami. Výsledkom sú pekné písomné práce o hračkách, v ktorých dokázali, že si plne zaslúžia postúpiť do 3.ročníka.

IMG_20180531
04
Jun

Prezentácie ročníkových prác

Tak ako to každoročne býva zvykom, prvé dva májové týždne žila naša škola prezentáciami ročníkových prác intelektovo nadaných žiakov. Už začiatok školského roka je obdobím, kedy si žiaci premyslia tému ročníkovej práce, ktorej sa počas celého školského roka venujú. Témy si vyberajú s ohľadom na záujmy, prístup k informáciám a možnostiam konzultácií s odborníkom na danú oblasť. Zhromažďovanie informácií, štúdium literatúry, spracovanie témy, tvorenie rôznych modelov, návštevy galérií i múzeí, to všetko patrí k vytvoreniu ročníkovej práce. Mlieko, Kompost, Robotika, Svetové omyly, Rubikova kocka, Antigravity joga, Sila kyvadla, Paličkovanie, Balet, ... to je len zlomok tém, ktoré žiaci prezentovali pred náročným publikom tvoreným spolužiakmi, pedagógmi a rodičmi. Najlepšie práce postupujú do celoslovenskej prezentácie s názvom Malá vedecká konferencia, ktorá sa tento rok uskutoční vKošiciach. Našu školu budú zastupovať Magdaléna Remišová z 3.E s prácou Včely a Samuel Bíroš zo 7.E s prácou Syry.

rp1rp2

01
Jun

Farma vo Východnej

V pondelok 28.5. sa tretiaci, štvrtáci a piataci z Dončovej zúčastnili exkurzie v prekrásnom prostredí Východnej.Tentoraz neobdivovali ľudové zvyky a tradície,ale na vlastné oči videli,ako funguje FARMA. Navštívili pôrodnicu a jasle pre teliatka, škôlku pre kravičky. Zistili,čo všetko je potrebné,aby sme doma na stole mali kvalitné mlieko.  Nakoniec ochutnali rôzne BIO syrové výrobky a zaskákali si do sena.

IMG_20180528_091123
01
Jun

Prvenstvo v okresnej súťaži ku Dňu hasičov

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Ružomberku v spolupráci s CVČ Elán Ružomberok vyhlásilo ďalší ročník okresnej súťaže pod názvom „Výtvarná súťaž ku Dňu hasičov“. 4. mája 2018 sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov a naša žiačka Laura Chovanová z 2.A triedy sa umiestnila vo svojej kategórii na prvom mieste. Víťazke srdečne blahoželáme.

vshasici2018
29
May

Medzinárodný deň mlieka

Túto udalosť sme si pripomenuli populárno- náučnou formou. Triedy druhého stupňa si pripravili nástenky s informáciami o mlieku a rôznych mliečnych produktoch. Žiaci sa mohli dozvedieť, aká je mlieko potravina. Či je vhodné alebo nie pre organizmus a ktoré minerály obsahuje. Najkrajšie nástenky získali darčeky v z výrobkov z Kozieho vŕšku. Touto cestou im veľmi pekne ďakujeme, že inšpirovali žiakov, aby mlieko a mliečne výrobky zaradili do jedálneho lístka.

DSC_4086
28
May

Týždeň zdravej výživy

Zdravie nie je z liekov. Väčšinou je výsledkom pokojnej mysle, srdca a duše....vychádza zo smiechu a lásky. V školskom klube sme rozoberali tému zdravie, zdravý životný štýl. Diskutovali sme o tom čo nám prospieva a čo škodí. Všetko sme spoločne napísali, nakreslili, nalepili a vytvorili tak plagáty na verejnú prezentáciu v priestoroch školy.
Prajeme príjemné čítanie ;-) 

DSC_0387
28
May

Piatok v parku Š.Hýroša

V piatok 25.5.2018 strávili tretiaci z Dončovej príjemné predpoludnie v parku Š.Hýroša.Vyzdobili si svoj kvetináč,zasadili letničky a ochutnali cukrovú vatu.Kto mal chuť, mohol kresliť na obrovský kus papiera,prípadne si mohol dať pomaľovať tvár. A tak sa späť do školy vrátil Batman,kvietková víla,či strašidlo.
park04
28
May

APROGENIÁDA

V termíne od 16. 5. - 19. 5. 2018 sa žiaci 8.E zúčastnili projektu APROGENIÁDA, ktorý je zameraný na zoznamovanie rovesníkov z iných škôl implementujúcich program APROGEN (alternatívny program edukácie nadaných).