Upútavka

Čerstvé hlavičky

Ďakujeme všetkým kolegom,  rodičom, žiakom, priateľom školy, ktorý registrovali bločky pre našu školu a dopomohl nám k víťazstvu. Aj tento rok sa môžeme tešiť na čerstvé ovocie z Kauflandu.

Bleskovka

Navštívte nás na našej novej webovej stránke: 

https://zsbystricka.edupage.org/26
Apr

AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ ODPAD

V utorok 16.4. si deti 1. stupňa doslova vychutnali zábavno - edukatívne predstavenie AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ ODPAD s rozprávkovými postavičkami známej hereckej dvojice Tárajko a Popletajka z Rozprávkova. Zaujímavý bol aj nafukovací 3 metrový maskot - medveď a profesionálny triedič odpadu - veverička.
Počas predstavenia deti zažili množstvo zábavy, so zvieratkami vyčistili les a pritom si spolu zaspievali a zatancovali. Aj tí najmenší pochopili, čo máme robiť, ako to máme robiť a prečo to máme robiť, aby sa nám všetkým na našej planéte Zem dobre žilo.

separ
Fotoalbum

25
Apr

Vzácna návšteva z Čiech

Dňa 25.4.2019 sme privítali na elokovanom pracovisku na Dončovej ulici prodekanku Mgr. Danielu Vrabcovú, Ph.D. z Univerzity v Hradci Králové a vedúcu katedry špeciálnej pedagogiky a logopédie Mgr. Zuzanu Truhlářovú, Ph.D., ktoré sa zaujímali o výchovno - vzdelávací proces na našej škole, jeho inovatívne formy a o alternatívne vzdelávanie žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Bol to prvý krok pre našu ďalšiu spolupácu.

navsteva

Fotoalbum

24
Apr

Biblická olympiáda

12. apríla 2019 sa v EZŠ v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo seniorátne kolo Biblickej olympiády Liptovsko-oravského seniorátu. Našu školu reprezentovali Ninka Obtulovičová z 5.E triedy, ktorá skončila na krásnom 3. mieste a Dianka Brtáňová z 3.D, ktorej sa podarilo umiestniť na 7. mieste. Obom dievčatám blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

str3

str2

17
Apr

OŽaZ trochu inak

Vďaka študentom Strednej zdravotnej školy Márie Terézie Schérerovej, ktorý nám pre siedme ročníky zdravotnú prípravu spestrili aj predviedli bol to nevšedný zážitok. Naši žiaci sa dozvedeli, ako odborne poskytnúť prvú pomoc pri šoku, protišokové opatrenia, ako znehybniť otvorenú zlomeninu. Čo robiť pri masívnych krvácaniach z tepny. Správnu masáž srdca aj umelé dýchanie si mohli vyskúšať vlastnými rukami. Dúfame, že tieto poznatky nebudú musieť použiť v praxi.

ozas

Fotoalbum

17
Apr

Deň Zeme

15.4.2019 prišli žiaci do školy v modrom a zelenom oblečení, aby spoločnými silami vytvorili NAŠU ZEM. Cieľom bolo uvedomiť si, že zatiaľ je ešte modro-zelená, ale či taká ostane, je len na nás. Od nás záleží, čo s ňou urobíme, ako sa postavíme k problémom znečisťovania a k jej ochrane.


DSC_0184_1

IMG_0141

12
Apr

Beseda so strážcom Národného parku Veľká Fatra

V utorok, 9.4.k nám do školského  klubu zavítal pán Gejdoš. Poučil nás o tom ako sa zachovať keď nájdeme zranené zviera alebo opustené mláďa. Priblížil nám prácu strážcov parku - sledujú hniezdiace dravce, pozorujú pohyb zverí,  chránia ju pred pytliakmi. Zranené zviera, vtáka ošetrujú v záchrannej stanici v Zázrivej. Pozreli sme si videá z pozorovania medveďa, nočné zábery pohybu vlka a rysa pred fotopascou. Príroda Veľkej Fatre je krásna a divoká, máme byť na čo hrdí a je potrebné chrániť si tento poklad okolo nášho mesta.

ps2

Ps1
12
Apr

Deň narcisov

Dňa 11. 4. 2019 ulice miest a obcí v jediný deň v roku zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, týmto gestom vyjadril podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala už po už 23-krát. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov z našej školy ľudia pomohli vyzbierať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku. Žiakom našej školy sa podarila vyzbierať 1285.08 eur.

nar2

Fotoalbum

12
Apr

Okresné kolo v gymnastickom štvorboji žiakov a žiačok ZŠ

Dňa 11.04.2019 sa uskutočnilo okresné kolo v gymnastickom štvorboji na Základnej škole Zarevúca. Celkovo sa zúčastnilo deväť základných škôl – 135 žiakov. Súťažili na štyroch stanovištiach (akroba, výskok na švédsku debnu kat. A/preskok cez kozu kat. B, C, zostava na lavičke/beh, šplh chlapci, hrazda). Žiaci boli zadelení do troch kategórií (A – 1., 2., 3.ročník, B – 4., 5., 6.ročník, C – 7., 8., 9.ročník). Základná škola Bystrická cesta dosiahla nasledovné umiestnenia:

Bystrická cesta: 1. miesto chlapci C kategória

                           2. miesto dievčatá C kategória

                           3. miesto chlapci B kategória

Tréner: Mgr. Martin Tabak

 

Dončova: 1. miesto dievčatá A kategória

Tréner: PaedDr. Mariana Hanková

 Všetkým žiakom blahoželáme. Tí, ktorí sa umiestnili na prvých miestach postupujú do krajského kola.


gzym

Fotoalbum

12
Apr

Keramika pre deti – tvorivá dielňa

Žiaci 2.E a 3.G z Dončovej sa 08.04.2019 zúčastnili tvorivej dielne s pánom Marekom Novotňákom. Cieľom bolo zvyšovať kreativitu a zručnosť detí, a tiež aj prehlbovať ich záujem o tvorivú činnosť. Deti sa tak zábavnou formou dozvedeli základné informácie o keramike, o práci s hlinou, o výrobných postupoch a priamo pod svojimi rukami videli výsledky svojej práce. Vyrábali 3D postavičky podľa vlastnej fantázie. Pod prstami sa im menila hlina na strašidielka, vodníkov, šašov, zvieratká… Najskôr si vytvarovali guľu, do ktorej následne urobili otvor (ako keby vznikla miska). Postavičky museli byť vo vnútri duté, aby nepopraskali, keď budú schnúť približne dva týždne. Keby sme hlinu dali vypáliť do špeciálnej pece, nemuseli by byť duté. Vzniknuté diela sme uložili do pripravenej nádoby, kde musia „odpočívať“ približne dva týždne. Potom ich ešte domaľujeme a nalakujeme. Svojimi výtvormi môžeme obdarovať svojich blízkych.

ker
Fotoalbum

10
Apr

Florbalová liga

V pondelok 8.4. 2019, nám skončila dlhodobá súťaž pod názvom Mestská florbalová liga, v ktorej naši florbalisti obsadili konečné 2. miesto. Chlapcom ďakujeme a gratulujeme.

flb

10
Apr

SLÁVIK SLOVENSKA 2019.

9.apríla 2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v speve ľudových piesní SLÁVIK SLOVENSKA 2019.

Cieľom súťaže je, aby sa zachovávala krásna ľudová pieseň práve prostredníctvom detí, ktoré sú nositeľmi tradícií, aby sa rozvíjal prirodzený detský talent ale hlavne, aby spev prinášal deťom radosť. Je potešujúce, že žiaci veľmi radi spievajú. Pekný vzťah k ľudovej hudbe sa prejavil aj výberom piesní, ktorý bol pestrý.

Ďakujeme vedeniu školy, všetkým pani učiteľkám a rodičom za spoluprácu pri príprave žiakov na súťaž.

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE:

1.kategória (žiaci 1.-3.ročníka)

1.miesto: Sofia Pajunková

2.miesto: Alica Vrtichová

3.miesto: Johanka Jaššáková

2.kategória (žiaci 4.-6.ročníka)

1.miesto: Rafael Loncko

2.miesto: Lenka Grejtáková

3.miesto: Nela Puskeilerová

3.kategória (žiaci 7.-9.ročníka)

3.miesto: Tobiáš Fidrik

slvk19

Fotoalbum

09
Apr

Škola v prírode s plaveckým výcvikom Liptovská Osada – Gothal

Žiaci 3.D, 3.E, 3.G z Dončovej sa zúčastnili od 01.04. - 05.04.2019 plaveckého výcviku v Liptovskej Osade v Gothali. Na začiatku boli rozdelení do štyroch družstiev, podľa úrovne plávania. Ubytovaní sme boli v ubytovacej časti ZŠ Liptovská Osada. V dopoludňajších hodinách prebiehal plavecký kurza popoludní sme sa venovali turistike v okolí obce. Poznávali sme aj dreviny či už vysadené vedľa školy alebo v lese. Tiež sme vo voľnom čase športovali v telocvični či v areáli školy. Pani učiteľky žiakov prebúdzali budíčkom „Vstávaj Honzo hore“ a uspávali uspávankou „Čierne oči choďte spať“. Po ukončení plaveckého výcviku žiaci, ktorí nevedeli plávať, odplávali istú časť v bazéne. Ostatní sa výrazne zlepšili. Misia plaveckého kurzu bola splnená. Nielen plávaním, ale aj nadviazaním nových kamarátstiev medzi triedami.

Pedagogický dozor: M. Hanková, Z. Bardyová, T.Pagáčiková, I. Matúšová, I. Stolárová

osaca

Fotoalbum

09
Apr

NOC S ANDERSENOM / spanie v mestskej knižnici

Piatok 29.3.2019 sa žiaci 3.E zúčastnili zaujímavej akcie organizovanej Mestskou knižnicou v Ružomberku „NOC S ANDERSENOM“. Večer sa všetci stretli v priestoroch knižnice, rozdelili sa do trojčlenných družstiev a plnili vedomostno-rozprávkové úlohy na šiestich stanoviskách. Potom dostali účastníci akcie od pani riaditeľky mestskej knižnice pamätné Andersenove listy,  slávnostne rozkrojili narodeninovú Andersenovskú tortu, absolvovali nočnú prehliadku knižnice, umyli si zúbky a šup...do postieľky. Krásny – jedinečný – nezabudnuteľný zážitok.

Pedagogický dozor: I. Matúšová, I. Stolárová

NsA

Fotoalbum

09
Apr

Poďakovanie

Podak
09
Apr

Nová tvár Liptova

Naši žiaci prispeli svojimi výtvarnými prácami k novej podobe Liptova. V regionálnej výtvarnej súťaži Liptov 2019 uspeli v 3. kategórii (13 - 16 rokov) títo žiaci:

  • z elokovaného pracoviska Dončova:
       1. miesto Anna Gállyová
  • z Bystrickej cesty:
       2. miesto kolektív 7.B triedy
           S. Lauková, E. Šavrnochová, S. Priesolová, D. Gejdošová a L. Švichký

 

Všetkým srdečne blahoželáme!