Čo nás čaká21.1.2019

konzultácie pre rodičov

od 14.30 hod.- 16.30 hod.


 

Bleskovka

...učme sa, blíži sa polročné vysvedčenie....

kluk-letak2-bez-pozadi-260x300

29
Jan

Sánkovačka

V utorok, 23.1., sme v ŠKD prežili veselé popoludnie na snehu. Deti sa zodpovedne pripravili a priniesli si"lopáre", boby aj jedny sánky. Najprv bola potrebná trpezlivosť a vytrvalosť, kým sa vytvorila dobrá dráha,ale námaha sa oplatila a deti aj pani vychovávateľky si užili radosti zimy.

DSC_0990Fotoalbum

24
Jan

Oliho príbeh

Oliver je malý chlapec a vo svojom živote zažil veľa zaujímavého. O tom, aká je dôležitá zodpovednosť za svoje správanie prišiel 22.1.2018 porozprávať žiakom 2.A a 2.B triedy. Vďaka nemu a besede s tetou Kpt. Ing. Gabrielou Tkáčovou, preventistkou z PZ SR, sa deti dozvedeli veľa o správaní sa na cestách, železnici, v okolí železničných tratí, koľajísk a železničnom priecestí.

olihopribehFotoalbum

17
Jan

Školské kolo geografickej olympiády

Školské kolo geografickej olympiády
Dňa 11.1.2018 sa uskutočnilo školské kolo GEO olympiády, ktorej sa zúčastnilo spolu 48 žiakov v troch kategóriách.
V kategórii : G /5.ročník/ - 12 žiakov
                    F /6.a7.roč./ - 13 žiakov
                    E /8.a 9.roč./ - 23 žiakov
Z každej kategórie postupujú do OK prví traja  úspešní riešitelia:
G - Simona Slovíková – 5.A
      Matej Mach – 5.B
      Lea Dobáková – 5.B
F - Dorota Hanulová -7.E
      Samuel Kotrík – 7.E
      Marian Kováč – 7.E
E - Štefan Mrnčo -8.A
      Boris Babic – 8.E
      Michal Dvorský – 8.E
Okresné kolo GEO olympiády sa bude konať dňa 6.2.2018 na ZŠ Sládkovičova RK. Postupujúcim žiakom GRATULUJEME a želáme veľa šťastia v ďalších kolách.

10
Jan

ŠKOLSKÉ KOLO DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

15.12. 2017 sa uskutočnilo školské kolo dejepisnej olympiády, ktorej sa zúčastnilo v 4. kategóriách 26 žiakov. Výsledky v jednotlivých kategóriách:
6.ročník:
1. miesto: Janka Konderíková (6.B)
2. miesto: Liliana Kubeková (6.A)
3. miesto: Ema Šavrnochová (6.B)
7.ročník:
1. miesto: Samuel Michlík (7.E)
2. miesto: Samuel Kotrík (7.E)
3. miesto: Tomáš Valach (7.A)
8. ročník:
1. miesto: Adam Podbrežný (8.E)
2. miesto: Boris Babic (8.E)
3. miesto: Štefan Mrnčo (8.A)
9. ročník:
1. miesto: Michal Dvorský (9.E)
2. miesto: Patrik Švec (9.A)
3. miesto: Timotej Kotlín (9.E)
Víťazom gratulujeme a všetkým riešiteľom ďakujeme za účasť.
Do okresného kola postúpili a budú reprezentovať našu školu: Janka Konderíková, Liliana Kubeková, Samuel Michlík, Samuel Kotrík, Adam Podbrežný, Boris Babic, Michal Dvorský, Patrik Švec. Okresné kolo sa bude konať 15. februára 2018 na ZŠ Zarevúca.

21
Dec

POĎAKOVANIE

Žiaci, riaditeľka školy a pedagogický zbor ZŠ Bystrická cesta 14 Ružomberok, srdečne ďakujú Nadácii Supra, Dr. H. c. doc. Ing. Milanovi Fiľovi, PhD. a primátorovi mesta Ružomberok MUDr. Igorovi Čomborovi PhD., za sponzorský príspevok, ktorý ste nám poskytli na rekonštrukciu telocvične v ZŠ Bystrická cesta 14 Ružomberok. Naša ZŠ niekoľko rokov podporuje všestranný telesný rozvoj žiakov školy, piaty rok máme zriadené športové   triedy pod gesciou trénerky Ivety Bielikovej. Veľmi si vážime Vašu štedrosť, lebo bez Vašej finančnej pomoci by sme nemohli uskutočniť náš zámer – rekonštrukciu telocvične.
Prajeme Vám veľa dobrých rozhodnutí pri Vašej ušľachtilej činnosti.
Za Vašu pomoc Vám ešte raz zo srdca ďakujeme.

RNDr. PaedDr. Elena Volanská
riaditeľka školy

darSupra

21
Dec

Ružomberské Vianoce

Stalo sa už tradíciou, že každoročne žiačky našej školy vystúpia v programe Ružomberského adventného kalendára. Svojím spevom a veselým tancom potešili ružomberčanov na vianočných trhoch. V programe účinkovali naše speváčky sestry Vrtichové (2.D, 4.D) s piesňou Jedlička a Tri oriešky pre Popolušku. Na píšťalke zahrali L. Rakučák (4.E) a A. Podbrežný (8.E). Na záver zatancovali tanečníčky z krúžku moderného tanca skladbu Rolničky.

20
Dec

Vianočný kapor

Rodina Šulíková
praje krásne Vianoce
pre všetkých pedagógov a žiakov

tortakapor

20
Dec

Bezpečne cez železničné priecestie

Ako bezpečne prejsť cez železničné priecestie? Zásady bezpečného prechodu cez priecestia žiakom 3.D a 4.D triedy  sprostredkovala kap.G.Tkáčová 19.12.2017.Pomocou smutného príbehu chlapca Olivera si žiaci uvedomili nebezpečenstvo hier v blízkosti odstavených vagónov či koľajníc. Aby sa žiaci vyhli smutnému osudu Oliverových kamarátov zo sna,dostali aj reflexné odznaky kvôli dobrej rozpoznateľnosti.V  záverečnom ,,teste,,vedomostí obstáli výborne štvrtáčka Emka a tretiak Oliver.

IMG_20171219_102141Fotoalbum

19
Dec

OZNAM

Cestovné žiakom za obdobie september - december 2017 sa vypláca v období

od 27.12.- 28.12.2017 v čase od 8.00-12.00 hod.,
02.01.2018-03.01.2018 v čase od 8.00-12.00 hod.,
Od 08.01.2017 v čase od 08.00-15.00 hod.
v kancelárii ZŠ na Bystrickej ceste 14 Ružomberok

Kontakt:0918/782 423

14
Dec

Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna

Riaditeľka Základnej školy Bystrická cesta 14 Ružomberok Elena Volanská, Vám oznamuje, že  udeľuje riaditeľské voľno   na deň 21. 12. 2017 pre žiakov ZŠ Bystrická  cesta a  pre obe školy 22.12.2017
Odôvodnenie: V školskej kuchyni na Bystrickej ceste prasklo vodovodné potrubie, havária je väčšieho rozsahu, bude odstavený hlavný prívod vody do celej budovy , preto od 20.12.2017 sa v škole nebude variť .

15
Dec

Kúsok z Vianoc

Kúsok z Vianoc. Tak sa volalo podujatie, ktorým chceli žiaci a učitelia ZŠ Bystrická cesta spríjemniť svojim blízkym a všetkým priateľom školy predvianočný čas. Kto sa prišiel pozrieť, určite neoľutoval. Z každého kúta dýchala sviatočná atmosféra, ozývala sa vianočná hudba, po chodbách sa šírila sladká vôňa punču, palaciniek, cukroviniek, koláčikov. Návštevníci mali možnosť na stanovištiach vyskúšať si svoju šikovnosť pri výrobe rôznych vianočných drobností, ozdôb a pozdravov, zdobení medovníčkov, pečení oblátok či príprave sladkých kokosových guľôčok. Športovejšie založení si zasúťažili vo futbale, stolnom tenise alebo zdolávali prekážkovú dráhu. Bolo zaujímavé sledovať, ako malí pomáhali veľkým, starší mladším. Prišli celé rodiny. Občerstvili sa, porozprávali so známymi, strávili príjemné popoludnie. Odchádzali nielen s  vlastnoručne vyrobenými výrobkami ale aj s kúskom Vianoc vo svojich srdciach...

DSC_3533Fotoalbum

14
Dec

ŠKD - Oznam

Od 01.01.2018 bude možné realizovať platbu za ŠKD IBA BANKOVÝM PREVODOM. Platba šekom nebude možná.
13
Dec

Póla radí deťom

Jedným z preventívnych projektov štátnej polície je projekt ,,Póla radí deťom“. Je určený pre žiakov prvého ročníka základných škôl. V decembri ho absolvovali aj prváci z tried 1.D,1.G, 1. E. Úlohou dvoch hodinových stretnutí, počas ktorých riešia hravou formou úlohy v pracovnom zošite, je naučiť deti bezpečne sa správať v rizikových situáciách, pripravovať ich k zodpovednosti za svoje zdravie a svoje veci, poskytnúť malým školákom informácie zamerané na zvyšovanie právneho a sociálneho vedomia. Prostredníctvom tohto projektu sú deti primeraným spôsobom informované o rizikách, s ktorými sa môžu v bežnom živote stretnúť. Lektorkou bola pani kapitánka Gabika Tkáčová, ktorú si deti obľúbili.

DSC08392

Fotoalbum


Fotoalbum
13
Dec

SPOZNÁVAJME PAMIATKY UNESCO

Mesiac november bol, vrámci celoročného projektu „SPOZNÁVAJME PAMIATKY UNESCO NA SLOVENSKU“, venovaný mestu LEVOČA, ktoré je zapísané na zozname svetového kultúrneho dedičstva od roku 2009. Pýchou starobylej Levoče je rímskokatolícky farský Kostol sv. Jakuba s dreveným oltárom sv. Jakuba, ktorý zhotovil Majster Pavol. Svojimi literárnymi prácami a ilustráciami nás žiaci 3.D a 3.E triedy informovali aj o  levočskej radnici, klietke hanby zo 16. storočia, ale aj o Spojenej škole internátnej, v ktorej sa vzdelávajú žiaci nevidiaci, slabozrakí a kombinovane postihnutí. Ďakujeme tretiakom a pani učiteľkám Zuzke Vlkolínskej, Zuzke Filekovej a Andrejke Trnovskej za sprostredkovanie informácií o tomto krásnom meste.

L3Fotoalbum

12
Dec

exkurzia do Liptovského Mikuláša

7.12.2017 sa žiaci 3.D a 4.D vybrali na exkurziu do Liptovského Mikuláša.Navštívili Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva. Oboznámili sa s rôznymi technikami ručného zdobenia vianočných gúľ, drotárskymi technikami , či s pečením vianočných oblátok a medovníkov. Dokonca sa stretli s Mikulášom a jeho pomocníkmi - čertom a anjelom. Za zaspievanie pesničky sa im  ušla aj sladká odmena.IMG_20171207_091008

Fotoalbum

12
Dec

Spájame sa pre rozvoj dolného Liptova

Naši žiaci boli úspešní v regionálnej výtvarnej súťaži " Spájame sa pre rozvoj dolného Liptova". Na slávnostnom vyhodnotení v Synagóge v Ružomberku boli ocenení títo žiaci:

elokované pracovisko Dončova                                 
I.kategória 1.- 4.ročník                                            
1.miesto David Klačko 3.D                                                   
čestné uznanie Dominik Malatin 3.D 

Bystrická cesta
II. kategória 5.- 9.ročník
1. miesto Alexandra Vámošová 6.B
2. miesto Simona Maceková 5.B
3. miesto Simona Slovíková 5.B

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme !

P1080341

Fotoalbum

08
Dec

Cvičíme s Mikulášom

V piatok 1.12.2917 si boli žiaci 3.D a v pondelok 4.12. žiaci 2.E  zacvičiť na štátnom gymnáziu s Mikulášom. Spolu s jeho pomocníčkami  skákali,preskakovali švédsku debnu, šplhali.Zase sa niečo nové priučili a v niečom sa zdokonalili.cvicimesmikulasom

Fotoalbum

08
Dec

Návšteva Štátneho divadla v Košiciach

V pondelok 4. 12. 2017 sa žiaci 8. E a 9. E vybrali do Štátneho divadla Košice, aby si pozreli jeden z najkrajších príbehov o priateľstve, odvahe a dobrodružstve s názvom Ronja, dcéra lúpežníka od Astrid Lindgrenovej. Autorka Pipi Dlhej Pančuchy oslavuje v tomto roku jubileum, uplynulo už 110 rokov od jej narodenia a pri tejto príležitosti sme sa aj my rozhodli osláviť toto výročie na hrade zbojníka Matissa a jeho družiny. Hlavné postavy Ronja a Birkprekročia fyzickú aj pomyselnú priepasť, ktorá delí dve rodiny, priepasť medzi svetom dobra a zla, priepasť medzi svetom dospelých a detí, priepasť medzi láskou a nevraživosťou. Zažívajú nevšedné dobrodružstvá a zároveň spoznávajú aj chyby a bolesti dospelých. Príbeh plný emócií v nás zanechal hlbokú stopu a odchádzali sme spokojní, že v príbehu sa všetko dobre skončilo.

20171204_090337

Fotoalbum

07
Dec

stretnutie s Mikulášom

V stredu sme prijali pozvanie Katolíckeho kruhu Ružomberok na stretnutie s Mikulášom v jezuitskom kostole. Skôr ako sa nám prihovoril sv. Mikuláš, mali deti zo ZUŠ, pripravený pekný program - hrali koledy na gitarách, flautách, trúbke. Ako hostia vystúpili deti z Poľska, ktoré krásne spievali po slovensky a v rodnej reči o tom, ako byť tiež Nicolausom :-)
Ďakujeme za pozvanie a štedré obdarovanie. Žiaci 3.r z ŠKD

DSC_0025


06
Dec

Poďakovanie

Ďakujeme
Ing. Róbertovi Kolárovi za sladkosť od Mikuláša pre naše deti

DSC_3395

04
Dec

Prvouka trochu inak

24. novembra 2017 zaparkovala pred školou sanitka. Nič sa nikomu nestalo, to len 2.A trieda mala netradičné vyučovanie. Vďaka Timkovým starým rodičom sa deti dozvedeli veľa zaujímavostí o poskytovaní prvej pomoci,  rýchlej zdravotnej službe, 5K,  povolaniach v zdravotníctve a  príprave na takéto životné poslanie. Deti potrebujú poznať pozitívne vzory, preto by sme sa chceli poďakovať ochotnej Daniele Bastigálovej a Róbertovi Baníkovi za ich čas a ochotu.IMG_9640

Fotoalbum

04
Dec

florbal žiakov ZŠ

Centrum voľného času Elán zorganizovalo 29.11. kvalifikáciu do okresného kola vo florbale žiakov ZŠ v športovej hale T18. Naša škola bojovala o dve postupové miestenky so ZŠ Lisková, ZŠ Liptovská Lúžna, ZŠ Sládkovičová. Naši chlapci po dvoch výhrach a jednej remíze obsadili v skupine 1. miesto a postúpili do okresného kola. Chlapcom ďakujeme a držíme palce do ďalších bojov.

IMAG0033

01
Dec

Za poznaním hlineného čriepka

Žiaci 0-tého ročníka, 1.A a 2.B mali minulý týždeň (20.11.-24.11.) možnosť zapojiť sa do programu Za poznaním hlineného čriepka. Deti mali jedinečnú možnosť absolvovať nielen zaujímavý vzdelávací program, ale zároveň aj exkurziu vo fungujúcej keramickej dielni s výrobou úžitkových a ozdobných keramických predmetov. Tak vznikli veľmi pekné detské dielka s vianočným motívom, ktoré si dali vysušiť a vypáliť v keramickej peci. Všetci sa tešia, že nimi potešia svojich najbližších.​IMAG0853

Fotoalbum

30
Nov

Detektív v prírode

Vo štvrtok 23. 11. 2017 sa žiaci 6. E, 7. E, 8. E a 9. E zúčastnili autorského stretnutia s Jaroslavom Slašťanom na tému: Keď pôjdeš horou. V rámci tejto témy si vypočuli prednášku s názvom Detektív v prírode. Žiaci sa zaujímavou a pútavou formou dozvedeli, s akými znakmi a stopami zveri sa môžu stretnúť v prírode a ako ich vedieť rozoznávať. Okrem prezentácie mali možnosť pozrieť si názorné ukážky (kostry zvierat, ich stopy, ohryzky, kožu, perie) a vypočuť si autorove zážitky z prírody. Z knižnice sme odchádzali nadšení a bohatší o nové informácie.

20171123

Fotoalbum