Upútavka

Dňa 27.01.2020 o 14:00 hod. sa uskutoční

POLROČNÁ KLASIFIKAČNÁ PORADA.

Bleskovka

Dňa 22.01.2020 v čase od 14:30 do 16:00 hod. budú prebiehať

KONZULTAČNÉ HODINY na oboch pracoviskách.

14
Nov

ENGLISH PRIMARY MARATHON

V utorok 6.11. si naši štvrtáci zasúťažili. Tentokrát išlo o jazykovú súťaž ENGLISH PRIMARY MARATHON, ktorej cieľom bolo zmerať si sily v anglickom jazyku. Napriek tomu, že išlo o pomerne náročnú súťaž, školského kola sa zúčastnilo 19 žiakov zo 4.A a 4.B triedy. Výsledky súťaže:
1.
miesto: Martinko Benčík (4.B)

2.
miesto: Ninka Kapustová (4.A)

3.miesto: Veronika Trnovcová (4.A)

4.miesto: Samko Totkovič (4.A)

5. miesto: Matúško Cíbik (4.A)
Blahoželáme a prvým dvom víťazom budeme držať palce v okresnom kole súťaže!

IMG_20181109_104001
13
Nov

PRÍ BEH HUDBY - na počiatku bola nota

Naša škola sa 26.10. 2018 zapojila do online sledovania výnimočného koncertu pre deti a mládež, v ktorom sme spoznali vzrušujúci príbeh hudby, ktorá vznikla už v praveku a znie do dnešných dní. Spoznali sme najlepších skladateľov a aj to, akú hudbu si máme pustiť, ak niekoho ľúbime a ktorá hudba nás dokáže rozveseliť, keď nám bude smutno. Koncert sledovalo v školách na Slovensku viac ako 40 000 žiakov a takto sme koncert sledovali my.

IMG_20181026_110406_b


13
Nov

Vedomostná súťaž

Dňa 6.11.2018 sa naši deviataci Matej Balaban a Štefan Mrnčo zúčastnili vedomostnej súťaže týkajúcej sa 1.svetovej vojny a vzniku ČSR.Popasovali sa nielen s teoretickými otázkami, keď museli ukázať svoje vedomosti v 3 súťažných kolách, ale tiež si museli doma pripraviť a na súťaži prezentovať prezentáciu na tému z tohto historického obdobia. Chlapci v silnej konkurencii nakoniec obsadili pekné 3. miesto. Sté výročie vzniku ČSR i sté výročie ukončenia 1.svetovej vojny sme si pripomenuli dvomi rozhlasovými reláciami a tematickou nástenkou pri školskej knižnici spojenou s vedomostnou súťažou.13
Nov

V znamení sv. Huberta

Žiaci 4.D triedy na Dončovej sa 8.11.zučastnili vzdelávacieho programu V znamení sv.Huberta.Zažili veselú,poučnú a dobrodružnú hodinu poľovníckeho dejepisu,spoznali podoby lovu v stredoveku,vypočuli si dávne liptovské povesti. Na vlastnej koži zažili kráľovské.pasovanie,či streľbu z luka.

IMG_20181108_125736

12
Nov

Tajomstvá mikrosveta

V pondelok 5. 11. 2018 žiaci 7. A navštívili Múzeum jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Tu bolo pre nich pripravených päť stanovíšť, kde si mohli preveriť nielen svoje teoretické znalosti, ale zapojiť aj svoje praktické zručnosti. Takto žiaci cez okulár mikroskopu uvideli výtrusy húb, jednotlivé časti drobného hmyzu a rastlín, mohli pozorovať ako vyzerajú pľúca človeka zanesené uhoľným prachom a dokonca si mohli z potočnej vody vyloviť drobnú dafniu a detailne ju preskúmať. Tento veľmi pekne a kvalitne pripravený program bol pre všetkých veľkým prínosom a obohatením.

IMG_3386
12
Nov

Ako deti z 1.B spoznávali hospodársky dvor

Piatok 9.11. bol výnimočný deň pre žiakov 1.B triedy, lebo sa vybrali za tajomstvami hospodárstva.Spoznali veľa stojov, ktoré sú potrebné pri obrábaní pôdy. Zoznámili sa s pomocníkmi pri starostlivosti o zvieratá. Čakali ich ovečky, býky, králiky, sliepky, prasnice, pes a kôň Pejo. Teraz už vedia, čím sa zvieratá živia, oboznámili sa s ich úžitkom. Viete, kto k svojmu životu potrebuje sečku a šrot? Prváci už áno! Ďakujeme rodine Bodorovej za milé pozvanie a všetky nové informácie.

45828274_2217283385224275_3896453524170473472_n
12
Nov

Školské kolo Olympiády zo SJL

V utorok 6.11.2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Pozostávalo z 3 častí - vedomostného testu, z tvorby vlastného textu a v ústnej časti si žiaci preverili svoje rečnícke schopnosti. Umiestnenie žiakov je nasledovné:
1. miesto: Karin Petráková
2. miesto: Dorota Jankovičová
3. miesto: Samuel Michlík
Víťazom srdečne blahoželáme a najúspešnejšia žiačka postupuje okresného kola.


IMG_20181106_124456
06
Nov

Ako nám starkí múdrosť odovzdali

Múdrosť, to sú skúsenosti, šediny a slová, ktoré hrejú na duši. Múdrosť, to sú naši starkí, ktorí boli ochotní odovzdať svoj čas vnúčatkám a prišli pomôcť aktívne rozvíjať počúvanie s porozumením.   28 starých rodičov svojim čítaním pomohlo objaviť krásu slov ukrytých v príbehoch, lebo žiaci prvého stupňa mali 22.10. – 26.10. 2018 čitateľský týždeň. Vnúčatká ich za odmenu potešili potleskom, slovom, piesňami, milými darčekmi. Vaše skúsenosti, milí starkí, si zaslúžia našu pozornosť, vďačnosť a obdiv. Ďakujeme za váš čas.

IMG_9860
05
Nov

Umenobranie 2018

Naša škola sa zúčastnila v Liptovskom múzeu akcie nazvanej Umenobranie. Bola to festivalovú súťažná prehliadka umeleckej tvorivosti a interpretácie detí v Ružomberku. Festival mal na pôde Liptovského múzea regionálny charakter. Bol určený predovšetkým žiakom materských a základných škôl, základných umeleckých škôl a centier voľného času. Jeho poslaním je prispievanie k rozvíjaniu kreativity detí a mládeže, propagácia umeleckej výchovy a vzdelávania a zároveň aj podpora umenia ako celku v meste Ružomberok a v dolnom Liptove. Naši žiaci sa predstavili v štyroch hlavných kategóriách: Vlastná tvorba, Tanec, Dramatika a Interpretácia. Okrem krásnych zážitkov si odniesli aj ocenenia . Gratulujeme !


Scan0001Scan0004

05
Nov

Múzeum ručnej výroby papiera

V októbri boli žiaci 3.E a 3.G v Ludrovej v Múzeu ručnej výroby papiera. Bolo veľmi zaujímavé dozvedieť sa niečo z histórie výroby, ktorá siaha až do starej Číny. Po ukončení prezentácie sme sa stretli aj s ujom včelárom, ktorý nám povedal ďalšie zaujímavosti o zazimovaní včielok. Potom sme si urobili prechádzku do Ludrovskej doliny aj s ujom poľovníkom, ktorý nám porozprával o chránených zvieratách dolného Liptova. Každý kto priniesol jabĺčka, alebo gaštany bol s ujom poľovníkom priamo pri krmelci, kde spolu vysypali zvieratkám žijúcim v tomto lese potravu. Celý deň sme zakončili super opekačkou v doline

20181011_134028


05
Nov

Tohtoročná úroda jabĺčok opäť úspešná

Naši žiaci opäť zabodovali na jubilejnom 10. ročníku výtvarnej súťaže "Netradičné jablko"
Spomedzi 313 prác z 34 škôl boli ocenení:
KATEGÓRIA "A" (1. - 2. ročník)
Kombinovaná technika
1. miesto - kolektív 1.A triedy:
S. Šulíková, Z. Šlachtová, T. Buc, V. Čupková, C. E. Ruszoová, M. Šulík, P. Chovan
1. miesto - kolektív 1.A triedy:
L. Poláčková, T. Buc, E. Porochnavá, N. Balážová, K. Kendera
2. miesto - kolektív 2.B triedy:
M. Hricová, J. Petrík, D. Dobál, M. Keller, L. Královenská, B. Pukajová

KATEGÓRIA "B" (3. - 4. ročník)
Maľba
1. miesto M. Zuzkin (3.B)
2. miesto J. Zubajová (3.B)

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme!

jkdhgksd1
24
Oct

Lesné zvieratá Liptova

Vo štvrtok 18. 10. 2018 nás svojou návštevou poctil p. Ondrejka z Ludrovej, ktorý prišiel žiakom 4.E a 5.E porozprávať o lesných zvieratách žijúcich na Liptove. Žiaci mohli počas rozprávania klásť rôzne otázky, na ktoré im p. Ondrejka primeranou a zrozumiteľnou formou odpovedal. Jedna vyučovacia hodina nám nestačila na zodpovedanie všetkých otázok, a preto sa tešíme, keď medzi nás opäť príde.

IMG_20181018_094612
23
Oct

návšteva zábavného technického centra

Vo štvrtok 18.10.2018 žiaci 7. 8. a 9. E navštívili zábavné technické centrum Steel Park v Košiciach. Interaktívna výstava ponúka aktívne hranie sa s exponátmi z geológie, fyziky, chémie, strojárstva a matematiky. Súčasťou bádateľského prírodovedného laboratória sú aj „labáky“ . Témou bádania bolo: Ako človek dýcha (7.E), Po stopách fyzikálnej veličiny (8.E) a Stala sa vražda (9.E). Určite každého žiaka niečo zaujalo a naučil sa viac o tom, ako funguje svet okolo nás.

IMG_20181018_130644150_HDR

23
Oct

Medzinárodný deň školských knižníc a Európsky deň jazykov

Dňa 22.10.2018 sme si pripomenuli Európsky deň jazykov a Medzinárodný deň školských knižníc na tému „Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100. rokov od vzniku Česko-Slovenska“. O slávnostné otvorenie tejto udalosti sa postarali naši najstarší žiaci s prezentáciou o vzniku Česko-Slovenska. Pri tejto príležitosti si žiaci pripravili projekty o rôznych krajinách, ako napríklad Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Škandinávske krajiny, Škótsko, Holandsko a Veľká Británia. Nešlo len o fádne odprezentovanie informácií o daných krajinách, obohatením tiež boli názorné ukážky jedál, nápojov, hudby a dobového oblečenia. Pre žiakov 1. stupňa bol pripravený vedomostný kvíz týkajúci sa týchto krajín. Na prvom mieste sa umiestnila trieda 4.E s počtom bodov 34 z 35. Žiaci 1. Stupňa sa Medzinárodnému dňu školských knižníc venovali aktívnym čítaním tradičnej česko-slovenskej klasiky O psíčkovi a mačičke, ktorú si prečítali nielen v slovenskom, ale aj v českom jazyku. Zahrali sa na malých prekladateľov a neznáme české slová si spoločne vysvetlili. Celoškolská akcia bola zavŕšená kvízom na tému čechizmy. Najúspešnejšími sa stali žiaci 8.E, ktorí vedeli vysvetliť všetky české slová. Víťazom srdečne gratulujeme a vážime si, že v dnešnej dobe počítačov deti siahnu po knihe a čítajú si.

IMG_9949
18
Oct

Ludrová - múzeum výroby papiera

Dnes sa žiaci zo 4.D triedy na Dončovej dozvedeli,ako sa ručne  v minulosti vyrábal papier.V útulnej drevenici v Ludrovej navštívili múzeum výroby papiera. Aby si mohli doniesť domov na pamiatku ručne vyrobený papier, museli najprv textilné vlákna v holanderi rozdrviť.Z hlbokej kade museli vlaknitú zmes na rámik preniesť.Papier museli nechať vysušiť a vylisovať. Napokon ho museli ešte vyhladiť. Ak si chcete aj vy vyrobiť svoj papier, návštevu múzea vrelo odporúčame.

IMG_20181017_100044
17
Oct

ŠARKANIÁDA V ŠKOLSKOM KLUBE DONČOVA

Jeseň je vždy ako stvorená na púšťanie šarkanov. Aj my sme sa so školským klubom vybrali na Kalváriu púšťať šarkany. Bola to plejáda pestrých farieb. Každý sa tešil, ak niektorý šarkan vzlietol nad zem. Deti sa naučili manipulovať so šarkanmi, čím si trénovali svoju trpezlivosť a výdrž. Cieľom nášho podujatia bolo stráviť s deťmi pekný deň, užiť si prekrásne počasie a odreagovať sa od ruchu školských povinností. Všetci sme odchádzali plní radosti a pekných zážitkov.

IMG_20181012_153836
17
Oct

Výstava ovocia a zeleniny

Od 8.10.2018 – 11.10.2018 sa v ZŠ Bystrická uskutočnila Výstava ovocia a zeleniny. Zdravú výživu si žiaci pripomenuli výtvarnými prácami, ktoré v tomto týždni vznikali vo všetkých triedach, účasťou na výstave a hlavne piatkovým smoothie. Výnimočne zdravý týždeň sme ukončili vitamínovými dobrotami, aby sme tak posilnili organizmus a predchádzali chorobám. Na výstavu prišli pozrieť aj žiaci z MŠ so svojimi pani učiteľkami. Všetkým rodičom, starkým, pani učiteľkám, žiakom, ktorí priniesli ovocie a zeleninu ďakujeme.

171003
15
Oct

Kvačany

Dňa 11.10.2018 sme sa s deťmi 5.A a 5.B triedy vybrali na geografickú vychádzku na Oblazy (mlyny). V Kvačianskej doline, na mieste zvanom Oblazy, sa nachádzajú dva vodné mlyny. Obzreli sme si Horný a Dolný mlyn,kde mohli žiaci vidieť zrekonštruované mlynské zariadenie a pílu. Po obhliadke mlyna sme sa vybrali k Ráztockému vodopádu. Slniečko nám krásne svietilo, a tak sme si mohli vychutnať krásnu jesennú prírodu v okolí.

_MG_7615
11
Oct

Deň otvorených dverí MFK Ružomberok

Mestský futbalový klub Ružomberok Vás  v nedeľu 14. októbra 2018 v čase od 12:30 hod. do 16:00 hod. pozýva na Deň otvorených dverí na svojom štadióne.   Pripravený je bohatý program, ktorého súčasťou bude exhibičný futbalový zápas hviezd medzi Starými pánmi Ružomberka a Bývalými reprezentantmi Slovenska a Československa. V priebehu podujatia vystúpi viackrát so svojou kapelou Kristína Debnárová BAND a pre všetkých účastníkov podujatia je pripravený zadarmo guláš, párky, pivo a minerálna voda. Pre najmenších bude prichystaná veľká nafukovacia loď so šmýkačkou, trampolína, maľovanie na tvár a cukrová vata. Príďte si spolu s nami spríjemniť nedeľné popoludnie! Vstup voľný a bude umožnený výlučne na východnú tribúnu A zo vstupom z Vajanského ulice. Tešíme sa na Vás."

DODMFK2018

10
Oct

Šarkaniáda v školskom klube Bystrická

Krásne "baboletné" popoludnie,aj keď bez vetra, sme v školskom klube strávili vonku so šarkanmi rôznych tvarov, farieb, veľkostí. Najlepšie lietal tomu, kto vládal rýchlo behať. Deti si užili veľa radosti, pani vychovávateľky sa ukázali ako zručné konštruktérky, reparátorky a super motivátorky. Ak počasie vydrží a bude aj fúkať, tak ešte šarkany na školskom dvore túto jeseň poletia.

9
08
Oct

Dali sme si čas v RTVS

V stredu 3.10. sa žiaci 6.A s pomocníkmi zo 6.B a 9.A zúčastnili natáčania zábavno – súťažnej relácie „Daj si čas“ v RTVS. Našu školu, ako súťažiaci, reprezentopvali žiaci 6.A Jurko Bajzík, Lydka Milanová, Dominik Sliacky a Sabi Kralovenská. Dostali sme tému Spišská nová Ves, o ktorej sme dopredu nevedeli, preto sme sa na súťaž špeciálne nepripravovali a išli sme „ naostro“. Celá súťaž nebola len o histórii, ale pobavili sme sa aj v disciplínach, kde záležalo na zručnosti a šikovnosti. Ako súperov sme dostali šiestakov zo ZŠ Beňadovo, ktorí neboli slabí, no my sme boli lepší a zaslúžene sme si domov viezli výhru 200€ pre triedu. Celú súťaž si môžete pozrieť 24.11. (sobota) o 9,30 na Jednotke

IMG_20181003
05
Oct

Archeologický park Carnuntum

Dňa 4.10.2018 sme sa so žiakmi II. stupňa vrátili v čase. Navštívili sme Carnuntum v Rakúsku. Carnuntum bolo v minulosti rímske sídlo (vojenské a civilné mesto), hlavné mesto provincie Panónia. Počas prehliadky v zrekonštruovanej rímskej mestskej štvrti sa žiaci dozvedeli veľa nového o móde, kráse, kultúre kúpeľov, hygiene, stravovaní a zvykoch v Carnunte. Po dlhej ceste sme sa spokojní a o niečo múdrejší vrátili domov.

IMG_1443
05
Oct

Imatrikulácia piatakov na Dončovej

V piatok 21. septembra 2018 sa uskutočnila slávnostná imatrikulácia našich piatakov. Žiaci 9. tried ich po prekonaní prekážok v podobe rôznych zaujímavých úloh prijímali do žiackeho cechu. Keďže všetky disciplíny úspešne zvládli, mohli zložiť imatrikulačný sľub a boli symbolicky pasovaní za riadnych žiakov 2. stupňa ZŠ Bystrická. Z rúk triednych učiteľov si nakoniec prevzali listiny, ktoré im budú pripomínať tento nevšedný deň.

IMG_20180921
01
Oct

Medzinárodný deň jazykov

Žiaci 6. a 8. ročníka si pri príležitosti Medzinárodného dňa jazykov pripravili pre svojich spolužiakov prezentácie o nemecky hovoriacich krajinách, ktoré prezentovali hovoreným slovom a výtvarnými prácami.

DSC_0216
28
Sep

PASOVANIE PRVÁKOV DO ŠKD NA DONČOVEJ ULICI

Dňa 24. septembra zavítal medzi prváčikov do ŠKD kráľovský rytier, lesná víla a čarodejnica z krajiny Klubákovo. Misia bola jasná – pasovať ich do školského klubu. Svoju šikovnosť a zručnosť museli deti preukázať v štyroch disciplínach : spev a hra s číslami. Polepetka naučili čo patrí a nepatrí do školskej aktovky a na záver- súťaž družstiev: kto sa prvý dostane z potápajúcej lode na breh. Prváčikovia si s úlohami hravo poradili a následne zložili sľub. Každý prváčik bol kráľovským rytierom pasovaný za člena klubu a odmenený pasovacím dekrétom a malým darčekom. Na záver sa všetky deti podpísali na pasovaciu listinu.

IMG_6154

Učiteľ ské

Kto je online

We have 13 guests online