Čo nás čaká

Hurá prázdniny !!!


slunicko1

ChildrenBleskovka...

oznamprazdniny


04
May

ŠTÚROV ZVOLEN

Dňa 27.4.2017 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v rétorike Štúrov Zvolen. Súťažiaci v I. kategórii sa potrápili s vyžrebovanými úryvkami epických útvarov, ktoré mali po krátkej príprave prerozprávať a dotvoriť ich koniec podľa svojej fantázie. Súťaž starších rečníkov pozostávala z dvoch častí: v prvom kole si v časovom limite museli pripraviť rozprávanie na jednu z tém, v druhom kole sa predstavili s úvahou na ľubovoľnú tému, ktorú si pripravili doma. Súťaž bola do poslednej chvíle veľmi vyrovnaná a porota po dlhom rozhodovaní určila týchto víťazov:

I. kategória (4. – 6. roč.)

1.miesto: Erik Kavenský (5.B)
2.miesto: Tímea Veselovská (6.B)
3.miesto: Melanie Heider, Jakub Salva (obaja 5.C)

II. kategória (7. – 9. roč.)

1.miesto: Marek Nemček (9.A)
2.miesto: Vanda Kučerková (9.B)
3.miesto: Carmel Hanulová (9.E)

sturovzvolen2017

Fotoalbum

04
May

Hodina finančnej gramotnosti trošku netradične

Vo finančnom vzdelávaní je dôležité disponovať odbornými vedomosťami z oblasti financií. Nevyhnutná je aj schopnosť adekvátne používať základné ekonomické pojmy a vysvetľovať ich s prihliadnutím na vekové kategórie žiakov. Ďalšou z úloh finančného vzdelávania je zabezpečiť orientáciu a prehľad vo finančných produktoch a službách. Na druhej strane je však potrebné rešpektovať zásadu všeobecnosti, aby vo vyučovaní neprichádzalo k propagácii konkrétnych produktov, služieb a inštitúcií. Vyučovanie finančnej gramotnosti má svoje špecifiká a odlišnosti. Práve preto tu môžeme uplatňovať najrôznejšie inovatívne metódy vyučovania. Výsledkom je aktivizácia žiakov, rozvíjanie komunikácie, vzájomné obohacovanie sa a posilňovanie sociálneho rozvoja žiakov. Finančné vzdelávanie je orientované na rozvíjanie zručností pre uplatnenie v živote, a preto by malo byť s každodenným životom úzko previazané. Situačné metódy, ktoré sme zrealizovali umožnili žiakom relatívne autentický zážitok finančnej situácie a viedli k osvojeniu stratégií zodpovedného rozhodovania.

fingram2017

Fotoalbum

26
Apr

Básničkovo alebo... trochu poézie

Centrum voľného času Elán zorganizovala okresnú súťaž v tvorbe básní, do ktorej sa zapojili aj žiaci 3.E a 3.F triedy. Ocenené boli dve žiačky: 3.miesto získala Nelka Vlkolinská a cenu poroty získala Sofia Lofajová. Srdečne blahoželáme.

basnickovo2017
21
Apr

SLÁVIK SLOVENSKA 2017

Deň pred veľkonočnými prázdninami, v stredu 12.4.2017, sa v našej škole z tried ozýval spev. Konalo sa totiž školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2017. Prihlásilo sa až 27 žiakov. Všetci spievali veľmi pekne a so zanietením. A kto bol najlepší? Tu sú výsledky.

I.kategória                                                                 II.kategória

1. miesto: Sofia Pajunková 1.E                               1. miesto: Karin Klukošová 4.E

2. miesto: Rafael Loncko 2.E                                  2. miesto: Tobiáš Fidrik 5.E

3. miesto: Júlia Vrtichová 3.D                               3. miesto: Desiree Julia Ault 5.E

slavik_1

Fotoalbum

20
Apr

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

Dňa 16. februára sa v priestoroch CVČ uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády – kategória C (žiaci 8 a 9. ročníka). Našu školu reprezentovala VERONIKA VOZÁROVÁ (8.E), ktorá obsadila 2.miesto a postupuje do krajského kola. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole!

SAM_3859
20
Apr

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

Dňa 4. Apríla 2017 sa v priestoroch ZŠ Klačno konalo okresné kolo matematickej olympiády – kategória Z6 (šiestaci), Z7 (siedmaci) a Z8 (ôsmaci). Celkove sa olympiády zúčastnilo 17 základných škôl a gymnázií okresu. Účastníkov bolo v kategórii Z6 – 28 žiakov, v kategórii Z7 – 36 žiakov a v kategórii Z8 – 27 žiakov.

Našu školu úspešne reprezentovali títo žiaci:

Kategória Z7

Boris BABIC (7.E) – 1. miesto
Nikola SLIVOŇOVÁ (7.E) – 2. miesto
Adam PODBREŽNÝ (7.E) – 4. miesto

Kategória Z8

Oliver MIHAĽOV (8.E) – 1. miesto
Laura SIVOŇOVÁ (8.E) – 3. miesto
Michal DVORSKÝ – (8.E) – 3. miesto
Veronika VOZÁROVÁ (8.E) – 4. miesto
Timotej KOTLÍN (8.E) – 4. miesto

Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme!

20
Apr

Biologická olympiáda

Dňa 29. marca sa v priestoroch CVČ Elán na Dončovej ulici konalo okresné kolo biologickej olympiády – kategória E . V tomto školskom roku bola súťaž zameraná na rastliny a živočíchy ľudských sídlisk. Našu školu reprezentovala Ingrid Oravcová (7.E), ktorá súťažila v odbornosti botanika a Dominik Lišiak (7.E) v odbornosti zoológia. Okrem teoretických vedomostí sa hodnotí aj praktická časť (zostavenie herbáru,fotografií a zbierok živočíchov) a poznávanie predpísaných druhov rastlín a živočíchov. Obidvaja sa umiestnili na 1. mieste a postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 3. mája. Gratulujeme a držíme palce!

fotobio2017
10
Apr

11. ročník regionálnej výtvarnej súťaže Liptov 2017

Na slávnostnom vyhodnotení 11. ročníka regionálnej výtvarnej súťaže Liptov 2017 prevzali 7.4.2017 v ružomberskej Synagóge ocenenie žiaci 2.D triedy za 1.miesto a 1.B triedy za 2. miesto v kategórii kolektívnej práce 6-8 rokov. 3.miesto získali Marcel Dúbravec a Saskia Borovská v kategórii 9-12 rokov. V kategórii 13-16 rokov si cenu za 2.miesto získala Anna Gallyova, za 3. miesto Ján Dudek.

liptov_2017

Fotoalbum

10
Apr

Caroll´s Wonderland

Dňa 6.4.2017 sa v priestoroch Centra voľného času Elán konala okresná súťaž v prednese riekaniek a rečňovaniek v anglickom jazyku. Našu školu výborne reprezentovali žiaci prvého stupňa - 1.E Sofia Hudeková, 2.C Martin Benčík, 3.F Sofia Penjaková, 4.A Liliana Drexnerová 4.E Mathias Šimalčík. V I.kategórii získala Sofka Hudeková krásne 1.miesto. Srdečne blahoželáme

ziaci_carolls

Fotoalbum

10
Apr

Nové knihy v školskej knižnici

V mesiaci marec žiaci 5. E Desiree Julia Ault, Eliška Horváthová, Viktor Buschbacher a Timur Keyzlar prispeli k rozšíreniu titulov v školskej knižnici a darovali nám knihy, ktoré už doma nečítajú. Potešili tak mnohých iných žiakov, ktorí si ich veľmi radi požičajú a prečítajú. Za to Vám patrí veľké ĎAKUJEME

knihy

05
Apr

Biblická olympiáda

31.3.2017 sa v  Evanjelickej základnej škole Jura Janošku v Liptovskom MIkuláši uskutočnilo seniorátne kolo Liptovsko–oravského seniorátu v Biblickej olympiáde. Našu školu vzorne reprezentovali Sophie Krettová, Natália Slotová, Patrik Tomčík a Matej Mach. V prvej kategórii Maťko Mach získal krásne prvé miesto, čím postúpil do CELOSLOVENSKÉHO KOLA. Srdečne blahoželáme a 19.5.2017 budeme držať palce.

bibl2017

Fotoalbum

04
Apr

Úspech vo výtvarnej súťaži

Dňa 27.3.2017 pri príležitosti Svetového dňa vody zorganizovala Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. a Mondi SCP a.s. výtvarnú súťaž pod názvom VODA. Žiačka IV.B triedy Tamara Vrábová získala 1. miesto za svoju prácu „Čistička odpadových vôd“. Potešila ju aj hodnotná cena. Gratulujeme Ti, Tamarka.

vvvoda2017

Fotoalbum

04
Apr

Čo vieš o hviezdach

Krajská hvezdáreň v Žiline spolu s Centrom voľného času Elán v Ružomberku každoročne organizujú na našej škole vedomostnú súťaž: ČO VIEŠ O HVIEZDACH? Tak to bolo aj  30.3.2017. V tejto tajuplnej, čarokrásnej problematike si zmerali svoje „sily“ žiaci z celého okresu Ružomberok. Medzi nimi boli aj žiaci našej školy. V 2.kategórii sa umiestnil  Peter Vrbjár,7.A na 5. mieste a Daniel Kolár,7.A na 7. mieste. Súťaž je určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu. Obsahovú náplň tvoria otázky z nasledujúcich okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmonautických prostriedkov v astronómii. Priebeh súťaže okresného kola pozostáva z troch nezávislých častí: 1.Riešenie písomných úloh , 2.Riešenie „slepej“ hviezdnej mapy, 3. Ústne kolo.

Súťažiacim srdečne gratulujeme!

hviezdy2017

Fotoalbum

07
Mar

2 % z daní

Vážení rodičia a priatelia školy,
pomôžte nám skvalitniť činnosť  Občianskeho združenia Slniečka pre všetky deti darovaním 2% (3%) z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2% (3%) zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% (3%) pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% (3%)!
Finančné prostriedky budú použité na:
- skvalitnenie činnosti a spoluprácu pri organizovaní voľno časových aktivít,
- na materiálne zabezpečenie akcií organizovaných v spolupráci s našim združením.

 

SLNIEČKO PRE VŠETKY DETI

Občianske združenie

 Smiley_Suncute

Aj v tomto roku môžete

2% (3%)

z vašej dane z príjmu roku 2016 odviesť našej neziskovej organizácii

na podporu mimoškolskej činnosti, voľnočasových aktivít pre deti a mládež.

Na to, aby sme mohli aktívne pracovať potrebujeme aj vašu pomoc, morálnu aj vecnú.

Vopred Vám ďakujeme.


Vyhlásenie na stiahnutie tu!!!!


Názov účtu:  
Slniečko pre všetky deti

Adresa:          Bystrická cesta 14, 034 01 Ružomberok

IČO:               42070881

Číslo účtu:     8350893001/5600

Kontakt

+421 44 435 31 85
30
Mar

Predškoláci v škole

V utorok a v stredu ( 21.3. a 22.3. 2017 ) navštívili deti z MŠ na Bernolákovej aj Moyzesovej ulice a stretli sa aj s našimi súčasnými prvákmi. Dozvedeli sa od nich veľa zaujímavého prečo a na čo sa majú do školy tešiť. Vyskúšali si prácu v ozajstných školských laviciach i spoluprácu v skupinách. Žiaci z 3.E, F a 4.E ich privítali vo svojich triedach a pripravili im krátky literárny program. Tretiaci prečítali a zdramatizovali rozprávku Muzikanti z Brém, štvrtáci zahrali a zaspievali príbeh Ženích pre slečnu myšku. Bolo nám spolu príjemne a túto tradíciu by sme si radi zachovali aj na budúci šk. rok.

predskolaci2017

Fotoalbum

24
Mar

Okresné kolo matematickej Pytagoriády

Dňa 15. marca sa v priestoroch Kultúrneho domu A. Hlinku konalo okresné kolo matematickej Pytagoriády. Aj žiaci našej školy sa popasovali s náročnými úlohami a umiestnili sa nasledovne:

Kategória P5 – 1. miesto Damián KARNIŠ (5.E), úspešný riešiteľ Matúš ČIEŠKO (5.A)

Kategória P6 – úspešná riešiteľka Dorka JANKOVIČOVÁ (6.E)

Kategória P7 – 1. miesto Adam PODBREŽNÝ (7.E)

Náročnosť úloh potvrdzuje aj fakt, že v kategórii P8 nebol v okrese úspešný ani jeden riešiteľ a v kategórii P7 sa to podarilo iba jednému riešiteľovi (Adamkovi Podbrežnému).
Všetkým blahoželáme !

pytag2017

24
Mar

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

Dňa 16. februára sa v priestoroch CVČ uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády – kategória C (žiaci 8 a 9. ročníka). Našu školu reprezentovala VERONIKA VOZÁROVÁ (8.E), ktorá obsadila 2.miesto a postupuje do krajského kola.Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole!


bio2017

23
Mar

Exkurzia do Čistiarne odpadových vôd v Liptovskom Mikuláši

Dňa 21. marca 2017 sa žiaci 2. stupňa zúčastnili exkurzie v Čistiarni odpadových vôd v Liptovskom Mikuláši. Vedúci pracovníci nám zaujímavým a zrozumiteľným spôsobom vysvetlili fungovanie danej čistiarne a názorne nám predviedli, ako sa vyčistená voda dostáva naspäť do rieky. Deti exkurzia veľmi zaujala a odniesli si veľa nových poznatkov.

cistiaren2017

Fotoalbum

23
Mar

GENERÁLNA SKÚŠKA ELEKTRONICKEJ SKÚŠKY TESTOVANIA 9

Dňa 22. marca 2017 prebehla na našej škole generálna skúška elektronickej formy Testovania 9, ktorej sa zúčastnili žiaci 9. ročníkov, ktorí vykonajú aj v riadnom termíne (5. apríla 2017) Testovanie 9- 2017 elektronickou formou. Túto možnosť využili 6 žiaci. Všetky informácie o elektronickej forme Testovania 9-2017 a jeho generálnej skúške v tomto školskom roku (E-T9- 2017) nájdete na http://www.etest.sk/e-testovanie- 9-2017/

test92017

Fotoalbum

21
Mar

MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ MATEMATICKÝ KLOKAN

Dňa 20.3.2017 sa uskutočnila súťaž Matematický klokan, ktorej sa zúčastnili aj žiaci a študenti z vyše 60 krajín sveta. Z našej školy sa zúčastnilo 140 žiakov 1. aj 2. stupňa. Deti inšpirovali zaujímavé úlohy a samozrejme aj to, že ak sa na nich usmeje šťastie v žrebovaní, môžu vyhrať napríklad aj tablet. Súťaž Matematický klokan rozvíja logické myslenie, čítanie s porozumením a samostatnú prácu. Výsledky budú zverejnené 10.4. 2017 na stránke www.matematickyklokan.sk ( kódy pre prihlásenie sú u p. uč. Štefánekovej) a v máji prebehne žrebovanie účastníkov súťaže, ktorí získajú tablet.


klokan2017

Fotoalbum

21
Mar

Máš záujem o konzultačné hodiny ?

Ak ste boli chorí, reprezentovali školu, mali dlhodobejšie osobné problémy môžete si doplniť svoje vedomosti a prekonzultovať učivo zo slovenského jazyka a matematiky .

Slovenský jazyk

Mgr. Martina

Priesolová

v 6.B triede

13.10 – 14.00

pondelok

Matematika

Mgr. Ivana Nováková

v 5.B triede

13.10 – 14.00

utorok

Ponuka platí pre všetkých žiakov 2.stupňa. Ak nemôžeš, príď si termín dohovoriť. Neplatí ako doučovanie, to si dohovor so svojim vyučujúcim.

21
Mar

Hviezdoslavov Kubín

O tom, že krása umeleckého prednesu je blízka aj dnešným deťom sme sa presvedčili tento týždeň na recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín. Žiaci súťažili v troch vekových kategóriách, v žánroch poézie a prózy.
V I. kategórii súťaže (žiaci 2. – 4. ročníkov), ktorá sa konala dňa 15. marca na pracovisku Bystrická sa žiaci umiestnili nasledovne:

I. kategória Poézia:

1. miesto: Andrea Krajčiová (3.B)
2. miesto: Matej Mach (4. B)
3. miesto: Karolína Kmeťová (2. A)

Próza:

1. miesto: Soňa Šulíková (3.A)
2. miesto: Lenka Grejtáková (2.C)
3. miesto: Miroslav Margorín (2.C)

V I. kategórii súťaže (žiaci 2. – 4. ročníkov), ktorá sa konala dňa 15. marca na elokovanom pracovisku Dončova sa žiaci umiestnili nasledovne:

I. kategória Próza:

1.miesto : Liana Resutíková( 2.E)
2.miesto: Gréta Matejová (3.F)
3. miesto : Karin Klukošová( 4.E)

Poézia:

1. miesto :Liliana Legerská (4.E)
2. miesto: Lenka Klučková (3.D)
3. Miesto: Lukáš Rakučák( 3.F)

V II. kategórii súťaže (žiaci 5. – 6. ročníkov), ktorá sa konala dňa 16. marca sa žiaci umiestnili nasledovne:

II. kategória Poézia:

1. miesto - Paulína Podobová (7. E)
2. miesto - Ingrid Oravcová (7.E)
3. miesto - Alexandra Kotlínová (5. E)

Próza:

1. miesto - Desiree Julia Ault ( 5. E)
2. miesto - Dorota Jankovičová (6. E)
3. miesto - Barbora Hykelová (5. B)

V III. kategórii súťaže (žiaci 7. – 9. ročníkov), ktorá sa konala dňa 16. marca sa žiaci umiestnili nasledovne:

III.kategória Poézia

1.miesto : Hanulová Carmela (9.E)
2.miesto : Almašiová Adela  (8.E)
3.miesto : Rybárová Viktória (9.B)

Próza

1.miesto : Sokolská Paulína (8.B)
2.miesto : Beneková Tatiana (9.A)
3.miesto : Dorniaková Laura (9.A)

Súťažiacim ďakujeme, víťazom blahoželáme a prvým umiestneným, ktorí postupujú do okresného kola súťaže, želáme veľa ďalších úspechov v reprezentácii našej školy!

HK2017

Fotoalbum

17
Mar

Stop alkoholu

V pondelok 13. marca žiaci šiesteho ročníka absolvovali preventívny program FAS, ktorý odprezentovala pani Oľga Okálová, riaditeľka Dobrého centra SCŠPP a SCPPPaP Nosko Health Prevention. Cieľom programu bolo poukázať na problematiku požívania alkoholu, čiže na to, čo spôsobuje alkohol, ako ovplyvňuje naše telo a čo dokáže robiť s našim mozgom. Pomocou pokusov a hodiny plnej dynamiky sa nenásilnou formou smerovali deti k poznaniu, že hoci je alkohol súčasťou našich životov, nie je to práve on, ktorý robí život krajším a pestrejším.

stopalkoholu2017

Fotoalbum


13
Mar

Detské práva

Odchod na jarné prázdniny sme si v piatok 24. februára 2017 spríjemnili projektovým dňom zameraným na detskú prácu,  otroctvo a dodržiavanie detských práv v rôznych štátoch, ako i na rôznych kontinentoch. Interaktívnym spôsobom sme si zopakovali poznatky z histórie, geografie, občianskej náuky a etiky. Ozrejmili sme si, čo sú detské práva a zamerali sa na druhy detskej práce. Oboznámili sme sa tiež s krajinami, kde sú deti oberané o dôstojnosť. Predstavili sme si spôsoby pomoci a organizácie, ktoré pomáhajú. Zároveň sme sa dozvedeli množstvo nových informácií a zaujímavostí, ktoré obohatia naše životy na dlhý čas.

DP2017

Fotoalbum