Upútavka

Prajeme príjemné prežitie

letných prázdnin

a dovoleniek všetkým žiakom

a zamestnancom školy !!!

1657a05c2c675ac

Bleskovka

Úradné hodiny počas letných prázdnin

Počas letných prázdnin bude škola na elokovanom pracovisku Dončova 4

otvorená v čase od 8,30 hod. do 11, 30 hod. v týchto dňoch:

01.07. –12.07. 2019

29.07. - 09.08.2019

26.08.- 28.08. 2019

Tel. kontakt Dončova: 044 /432 05 85

Počas letných prázdnin bude škola na pracovisku Bystrická cesta 14

otvorená v čase od 8,30 hod. do 11, 30 hod. v týchto dňoch:

01.07. –02.08. 2019

26.08.- 28.08. 2019

Tel. kontakt Bystrická: 0918/782 423

 

RNDr. PaedDr. Elena Volanská

  riaditeľka školy19
Mar

Zápis do 1. ročníka

zapis2018

protokol o zápise dieťaťa na stiahnutie
pre možnosť vyplnenia doma - prosíme doniesť vyplnené na zápis

06
Apr

marec mesiac knihy

Skončil sa marec - mesiac knihy a s ním aj ďalšia súťaž na nástenke pri školskej knižnici. Aj súťaž, aj nástenka mali spoločnú tému - KNIHA. Na nástenke si žiaci mohli prečítať rôzne zaujímavosti a rekordy zo sveta kníh, knižníc a kníhkupectiev. Ako "domácu úlohu" mali súťažiaci pospájať mená literárnych postáv s názvami kníh, do ktorých patria. Šťastie sa pri žrebovaní usmialo na L.Dobákovú (5.B), M.Kloptu a K.Kaprála (7.C), L.Kubekovú a L.Veselovskú (6.A).
Ďakujeme tiež všetkým triedam (9.B,8.A, 7.B, 7.C, 6.A), ktoré si pri príležitosti sviatku kníh vyzdobili v tomto duchu aj svoje triedne nástenky...

06
Apr

Návšteva mestskej knižnice

Vo štvrtok 5. 4. 2018 si žiaci 2. D a 2. G spestrili vyučovanie návštevou Mestskej knižnice v Ružomberku. Privítala nás milá pani knihovníčka, ktorá si pre nás pripravila zaujímavé rozprávanie. Presvedčila sa o tom, že mnohí z nás už knižnicu dobre poznajú a vedia, na čo slúži. Dozvedeli sme sa tiež, ako sa vôbec taká kniha “zrodí” a čím všetkým prejde, kým sa dostane až do našich rúk. Dôkazom toho, že nás čítanie baví, bolo aj úspešné zodpovedanie testu o rozprávkach, ktorý sme zvládli na výbornú. Tešíme na ďalšiu návštevu.

kniznica_2018

06
Apr

Deň s knihou

Mesiac marec už tradične patrí knihám, preto sme sa rozhodli venovať jeden deň aktivitám, ktoré s nimi súvisia. Počas tohto dňa čítali starší žiaci mladším pripravené príbehy a následne im pomáhali s realizáciou rôznych úloh, ktoré sa týkali prečítaných ukážok. Prváčikovia si vypočuli dramatizáciu rozprávky Janko Hraško a potom tento príbeh namaľovali na papier. Druháci počúvali ukážku Kráľ ovocníčkov, tretiakom prečítali ukážku Ako bol Nevedkom maliarom a Deň hádaniek. Následne s nimi riešili úlohy zamerané na čítanie s porozumením, rôzne aktivity a tajničky. Štvrtáci si vypočuli dramatizáciu rozprávky Soľ nad zlato a potom sa ju snažili sami zahrať. Na chodbe pani učiteľky vytvorili kútik Prečo radi čítame, kde žiaci písali svoje pocity a postoje ku knihám. Na nástenke sú nakreslené obálky kníh, ktoré deti čítajú, čítali alebo si názvy vymysleli. Starší žiaci tak mali možnosť vystúpiť pred publikom a vyskúšať si prácu s mladšími deťmi, ktorým sa hodina s nimi veľmi páčila.

densknihou

Fotoalbum

06
Apr

Aké knihy čítajú učitelia našej školy?

V marci sme na elok. pracovisku Dončova 4 vyhlásili súťaž s názvom Aké knihy čítajú učitelia našej školy? Učitelia priniesli knihy, ktoré čítajú a žiaci mali uhádnuť, ktorá kniha sa spája s daným učiteľom. Do súťaže sa zapojilo 126 žiakov 3. - 9. ročníka, čo nás veľmi teší. Uhádnuť, aké knihy čítajú naši učitelia, nebolo vôbec ľahké. Najúspešnejší boli 5 žiaci. Štyria žiaci z 8.E – Karin Petráková, Paulína Podobová, Dominik Lišiak, Dorota Kubáňová a jedna žiačka z 9.E - Frederika Weissová, ktorí uhádli 8 učiteľov zo 16, čiže presnú polovicu. Títo žiaci získali cenu za najväčší počet uhádnutých kníh. Z ostatných žiakov sme vyžrebovali jedného výhercu - Emu Málikovú zo 7.E.Výhercom srdečne blahoželáme.

knihy1

05
Apr

okresné kolá vo volejbale žiakov a žiačok

Na našej škole sa konali okresné kolá vo volejbale žiakov a žiačok. Z 19 škôl v okrese naši chlapci dosiahli krásne  3. miesto a  dievčatá rovnako skončili na výbornom 3. mieste. Našim športovcom gratulujeme a ďakujeme.

volchvolb

05
Apr

Putovanie po Afrike

V utorok 27.3.2018 do našej školy zavítala vzácna návšteva - pani PaedDr. Aurélia Plávková Tináková, PhD. Pani Aurélia Plávková je vysokoškolská pedagogička, vedkyňa a spisovateľka, dcéra lekára a spisovateľa MUDr. Benjamína Tináka. Prostredníctvom jeho tvorby nám pútavým spôsobom porozprávala o ich živote v Harare v Etiópii, kde jej otec pôsobil ako lekár. So zatajeným dychom sme počúvali, keď čítala ukážky z jeho tvorby. Žiakov zaujala nielen svojím pútavým rozprávaním, ale aj ukážkou rôznych predmetov, ktoré si z tejto krajiny priniesla. Odpovedala tiež na veľa zvedavých otázok detí. Beseda sa niesla vo veľmi príjemnej atmosfére a aj vďaka nej mnohí siahnu po tvorbe tohto autora.

ppa

Fotoalbum

28
Mar

Deň učiteľov

My rodičia gratulujeme ku DŇU UČITEĽOV a  učitelia ďakujú za sladkú odmenu .

ducdenuc

28
Mar

EXPERT GENIALITY SHOW

Aj tento školský rok sme sa zapojili do vedomostnej súťaže EXPERT GENIALITY SHOW určenej pre žiakov 6.-9. ročníka. Žiaci môžu súťažiť v dvoch súťažných témach, ktoré si vyberú až vtedy, keď vidia súťažný test. Vybrať si môžu z tém: Svetobežník, Mozgolamy, Dejiny, udalosti a umenie, Do you speak English, Tajomstvá prírody. Veľmi zaujímavé je aj bodovanie – otázky nemajú vopred danú bodovú hodnotu, čím menej súťažiacich zodpovie otázku správne, tým vyššiu hodnotu má. V celoslovenskej súťaži si zmeralo sily 16 našich žiakov. Najlepšie sa umiestnili a titul TOP EXPERT získali Boris BABIC (8.E), ktorý sa v téme Svetobežník umiestnil na 2. mieste (z celkového počtu 565 žiakov) a Adam PODBREŽNÝ (8.E), ktorý sa v tej istej téme umiestnil na 10. mieste. Expertom v téme Do you speak English je Frederika Weissová (9.E), ktorá sa umiestnila na 21. mieste (z 519 žiakov).

expertgenial

28
Mar

Svetový deň vody

V pondelok 26.3.2018 sme sa zúčastnili odovzdávania cien víťazom vo výtvarnej súťaži "Svetový deň vody" v Kultúrnom dome A.Hlinku - Jakub Hrkeľ  (2.E) a Kristián Kaprál (7.C). Slávnosť bola spojená aj s kultúrnym programom a zaujímavými prezentáciami o vode, jej šetrení a využití. Víťazom ešte raz srdečne gratulujeme.

186293762174479

Fotoalbum

28
Mar

Beseda so spisovateľkou

V utorok 27.3.2018 sa žiaci 1., 2. E a všetci účastníci školského kola Hviezdoslavov Kubín zúčastnili besedy so zaujímavou spisovateľkou - letuškou - psychologičkou Kristínou Baluchovou. Najskôr si deti v škole spoločne prečítali jednu z jej zaujímavých knižiek: "Kapitán Padák - Straty a nálezy" a pripravili dlhý zoznam zvedavých detských otázok. Teta spisovateľka bola veľmi trpezlivá a na všetky s radosťou a úsmevom na tvári odpovedala. Bola to krásna bodka za mesiacom knihy a veľmi silný zážitok pre všetkých žiakov ukončený autogramiádou.

a010

Fotoalbum

28
Mar

Okresné kolo matematickej Pytagoriády

Dňa 13. marca sa v priestoroch Kultúrneho domu A. Hlinku konalo okresné kolo matematickej Pytagoriády. Aj žiaci našej školy sa popasovali s náročnými úlohami a umiestnili sa nasledovne:
Kategória P5:
2. miesto Matej HRIC (5.A), 3. miesto Liliana LEGERSKÁ (5.E)
úspešný riešitelia: Jakub VILČEK (5.E), Lýdia MILANOVÁ (5.A), Sebastian VESELOVSKÝ (5.A), Marcus MARTON (5.E)
Kategória P8:
1. Miesto Boris BABIC (8.E), 3. miesto Adam PODBREŽNÝ (8.E), 4. miesto Nikola SLIVOŇOVÁ (8.E)
úspešná riešiteľka Ingrid ORAVCOVÁ (8.E)
Náročnosť úloh potvrdzuje aj fakt, že v kategórii P7 nebol v okrese úspešný ani jeden riešiteľ.
Všetkým blahoželáme !

28
Mar

Zimná olympiáda

V stredu, 21.3.,popoludní to v telocvični bzučalo ako v úli. To deti zo školského klubu súťažili v zimných olympijských disciplínach: curling, biatlon, slalom, snowboarding, skok z mostíka, bobovanie. Všetky deti boli ocenené medailou a oddelenie získalo diplom a putovný pohár. Už teraz sa tešíme na letnú olympiádu.

DSC_1293

Fotoalbum


28
Mar

Sobota s pani vychovávateľkou

Sobota s pani vychovávateľkou Likavcovou,ktorá pozvala deti zo školského klubu na zaujímavú akciu- ukážka strihania a ošetrovania ovocných stromov. Počasie bolo konečne ukážkové a deti sa nielen poučili ale aj zabavili.


0001

Fotoalbum

27
Mar

EKOTOPFILM 2018

„Na konci evolúcie nie je krása.” Čaká nás budúcnosť, kde zvieratá nebudú krásne, ale adaptované všemožnými spôsobmi, aby prežili v zničenom životnom prostredí? Takúto a mnohé ďalšie otázky si kládli žiaci našej školy, ktorí sa zúčastnili Junior festivalu. Junior festival prebiehal v rámci filmového festivalu Ekotopfilm v dopoludňajších hodinách a priniesol reálnu environmentálnu výchovu. Pútavou formou deti inšpiroval a nabádal ich k zodpovednejšiemu správaniu a lepšiemu vzťahu k životnému prostrediu.

ekotopfilm

26
Mar

Súťaž Ypsilon - slovina je hra

O tom, že aj slovenský jazyk a literatúra môžu byť zábavné, sa presvedčili žiaci 6.E, 7.E, 8.E a 9.E, ktorí sa zapojili do súťaže Ypsilon - slovina je hra. Cieľom tejto súťaže bolo zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Počas jednej vyučovacej hodiny žiaci riešili rôzne úlohy (tajničky, osemsmerovky, doplňovačky, latovky), ktoré rozvíjali ich originalitu, tvorivosť a aktívne myslenie. Každý ročník mal svoju vlastnú kategóriu, v ktorej úlohy zodpovedali získaným vedomostiam žiakov. Riešenie týchto úloh bolo nielen veselé, ale žiaci si zároveň mohli overiť, čo všetko sa už naučili. Z najúspešnejších žiakov boli v každej kategórii vyžrebovaní 3 výhercovia, ktorí získali vecnú odmenu. Z našej školy sa šťastie usmialo na KRISTÍNU KLUKOŠOVÚ z 9.E, ktorá vyhrala značkové slúchadlá. Zároveň bol každý účastník súťaže ocenený diplomom. Všetkým srdečne blahoželáme a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Najúspešnejší riešitelia v jednotlivých kategóriách:

1.        Nikola Slivoňvoá        8.E                  100%
2.        Dorota Jankovičová   7.E                  97%
           Kristína Klukošová    9.E                  97%
3.        Dorota Kubáňová      8.E                  95%
4.        Timotej Kotlín            9.E                  92%
           Laura Sivoňová          9.E                  92%


20180309_114418Fotoalbum

23
Mar

Siedmaci a ôsmaci mali besedu

Dňa 13.3. 2018 navštívila siedme a ôsme triedy MUDr. Ľubica Benková z Oddelenia podpory zdravia RÚVZ, ktoré sídli v Liptovskom Mikuláši. Spoločne sa venovali vplyvu legálnych drog, teda nikotínu a alkoholu, na riziko vzniku závislostí u detí. Veríme, že spoločné úsilie ľudí zaoberajúcich sa prevenciou sa odrazí aj na správnom rozhodovaní našich žiakov.

DSC_3799

23
Mar

Týždeň práv v ZŠ Bystrická

Urob všetko, čo môžeš...
všetko, čo sa dá...
nehľadaj dôvody, prečo sa to nedá,
ale hľadaj spôsoby ako sa to dá, choď za svojím snom!

Dva týždne sa všetci žiaci školy zamýšľali nad PRÁVOM NA VZDELANIE. Prvý stupeň sa realizoval fixkami, deti z druhého stupňa perom. Odpovede na otázku:
čím by chceli byť a  čo musia urobiť, aby sa ich sen splnil, zdobia vestibul našej školy. Celá téma bola zakončená 14.3. keď trénerka Ivetka Bieliková, na základe svojho životného príbehu deťom priblížila, ako ona právo na vzdelanie využila. Vzory sú všade okolo nás, len sa musíme naučiť otvoriť oči, aby sme ich videli.

DSC_3826Fotoalbum

22
Mar

Budú z nás včelári?

Žiaci z 2.D a 2.G na ZŠ Dončova sa určite nad tým zamysleli vo štvrtok 15. 3. 2018, keď medzi nich prišiel ozajstný včelár. Na prvouke sa učili o spoločenstve včiel a tak si mohli svoje vedomosti rozšíriť a doplniť priamo od odborníka. Pán včelár so sebou priniesol prázdny úľ aj s rámikmi, do ktorých včely ukladajú med. Deti si vyskúšali včelársky klobúk aj „dymák“ a zvedavým otázkam nebolo konca-kraja. Za zaujímavé rozprávanie a ukážky práce so včielkami pánovi včelárovi veľmi pekne ďakujeme!

IMG_0801

Fotoalbum

21
Mar

MATEMATICKÝ KLOKAN 2018

Dňa 19. marca 2018 sa uskutočnila medzinárodná súťaž Matematický klokan, do ktorej sa z našej školy zapojilo 145 žiakov . Deti si prevetrali mozgové bunky rôznymi zaujímavými, hlavne logickými úlohami. Kto z nich bol úspešný sa dozvieme v apríli. Výsledky budú taktiež zverejnené na www.matematickyklokan.sk, kde sa deti prihlásia pomocou kódu, ktorý obdržali.

matklok2018

Fotoalbum

21
Mar

Čo vieš o hviezdach?

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, planetáriami a ostatnými astronomickými zariadeniami vyhlasuje každoročne vedomostnú astronomickú súťaž ,, Čo vieš o hviezdach?" Súťaž je určená jednotlivcom, všetkým záujemcom o astronómiu. Obsahovú náplň tvorili otázky z okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmických prostriedkov v astronómii. Okresného kola sa dňa 20.3.2018 zúčastnili i naši žiaci . V druhej kategórii z 8.A triedy:Peter Vrbjár (2.miesto), Daniel Kolár (5.miesto), v prvej kategórii zo 6.A Vladimír Chromiak (4.miesto), z 5.B Libuša Vrbjárová  (5.miesto). Súťažiacim gratulujeme.

hviezdy2018

Fotoalbum

20
Mar

Fyzikálna olympiáda

Dňa 16. marca 2018 sa  uskutočnilo v priestoroch CVČ Elán v Ružomberku, ul. Dončova 1 obvodné kolo 59. ročníka Fyzikálnej olympiády kategória E a F. Celkove sa olympiády zúčastnili iba 2 základné školy okresu, medzi nimi aj naša škola, nakoľko ide o veľmi náročnú vedomostnú súťaž. Olympiády sa zúčastnili žiaci 8.A triedy: Daniel Kolár a Peter Vrbjár. Prajeme im veľa optimizmu pri štúdiu fyziky.

fyz2018

19
Mar

Mediátori opäť v akcii

Do našej školy opäť zavítal zástupca Mediačného centra Ružomberok, pobočka Poprad, pán Břetislav Vozník. Neprišiel sám, priviedol významnú posilu, dvoch členov Štátnej ochrany prírody TANAP-u. Pre tretiakov a štvrtákov pripravili pútavú besedu o našej najväčšej šelme – medveďovi hnedom. Deti sa dozvedeli ako spoznať jej prítomnosť v prírode, o spôsobe jej života a o bezpečnom správaní sa pri stretnutí s ňou. Tešíme sa na ďalšie zaujímavé podujatia.

05Fotoalbum

19
Mar

marec - mesiac knihy

Milí priatelia kníh a literatúry!kniha_pru
Marec je od r.1955 na počesť slovenského buditeľa Mateja Hrebendu mesiacom knihy. Zároveň je to prvý jarný mesiac, keď sa všetko prebúdza, obnovuje. S jarou sa spája aj povestné "jarné upratovanie". Možno sa i vy chystáte urobiť poriadok vo svojich knižniciach, pretriediť poličky s knihami, vyradiť knihy, ktoré máte dávno prečítané, z ktorých ste už vyrástli... Chcete urobiť dobrý skutok? Môžete detské knižky namiesto do pivnice, antikvariátu či dokonca zberných surovín zaniesť do školy a darovať ich našej školskej knižnici. Potešili by nás knižky z posledných rokov (nie staršie ako 15 rokov), hlavne série Klub záhad, Traja pátrači, Tigrí tím, fantasy literatúra (Harry Potter, Pán Prsteňov, Odkaz Dračích jazdcov, Narnia...), dievčenské romány, príbehy o zvieratkách, rozprávky, autori Hevier, Feldek, Rúfus, Moravčík, Futová, Revajová, Hlušíková, Walliams, Dahl... Určite ešte urobia radosť mnohým našim čitateľom. 
Za darované knižky vopred veľmi pekne ďakujeme.

14
Mar

Upozornenie

Upozorňujeme Vás, že po sídlisku Roveň, sa pohybuje muž, ktorý sa predstavuje poverením riaditeľkou ZŠ Bystrická cesta Ružomberok a vykonáva finančnú zbierku na podporu školy. Jedná sa o podvodníka . V prípade, že Vás osloví, žiadame Vás podať informáciu na tel. č. 0444353185, alebo kontaktovať políciu. Ďakujeme

14
Mar

Hviezdoslavov Kubín 2018

Vo štvrtok 8. marca 2018 sa žiaci 2. stupňa zišli na ZŠ Bystrická, aby predviedli svoje výkony v prednese poézie a prózy v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín v II. a III. kategórii. Porota mala veľmi ťažké rozhodovanie, aby vybrala tých najlepších. V jednotlivých kategóriách sa žiaci umiestnili nasledovne:

II. kategória (žiaci 5. - 7. ročníka)

Poézia:
1. miesto: neudelené
2. miesto: Matej Mach z 5.B
3. miesto: Alexandra Vámošová zo 6.B

Próza:
1. miesto: Mathias Šimalčík z 5.E
2. miesto: Desiree Julia Ault zo 6.E
3. miesto: Lea Dobáková z 5.B

III. kategória (žiaci 8. - 9. ročníka)

Poézia:
1. miesto: Monika Krajčiová zo 7.B
2. miesto: Paulína Podobová z 8.E
3. miesto: Ingrid Oravcová z 8.E

Próza:
1. miesto: neudelené
2. miesto: Terézia Lauková zo 7.B
3. miesto: Tomáš Klučka z 8.E

DSC_3765Fotoalbum