Upútavka

Vážení rodičia a priatelia školy,
pomôžte nám skvalitniť činnosť  Občianskeho združenia "Slniečko pre všetky deti" darovaním 2% (3%) z dane!

Vaše 2% (3%) pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

SLNIEČKO PRE VŠETKY DETI

2perslniecko2020 

Vopred Vám ďakujeme.

Tlačivo na stiahnutie tu!!!!


Bleskovka

PRERUŠENIE VYUČOVANIA

Vážení rodičia,

vyučovanie sa prerušuje do ODVOLANIA.

SCHOOLCLOSED06
Dec

Zaujímavosti z IT Akadémie

V rámci aktivít národného projektu IT Akadémia, do ktorého sú zapojení žiaci a pedagogickí zamestnanci na Bystrickej ceste, sa realizoval v mesiacoch október a november krúžok "3D tlač", ktorý navštevovali vybraní žiaci 8., 9.ročníka a žiak 5.A triedy Samuel Vozník. 

Žiaci mali možnosť nahliadnúť do tajov moderných technológií, ktoré už určujú smer vývoja ľudstva. Spolu s Ing. Majherovou z Centra vedecko-technických informácií Liptovský Mikuláš, ktorá zastrešovala metodické vedenie krúžku, si naprogramovali rôzne telesá, ktoré si následne pomocou zapožičanej 3D tlačiarne "vytlačili".
V krátkom čase bude zrealizovaná dodávka 3D tlačiarne spolu s ďalšou IKT technikou aj priamo na našu školu, a tak aj ostatní žiaci kmeňovej školy získajú možnosť sa naučiť pracovať s novinkami v oblasti IKT.

3Dtlac2

3D tlac1
28
Nov

okresné kolo ang. maratónu

Dňa 21.11.2018 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže English Primary Marathon. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci z pracoviska na Bystrickej ceste a dvaja žiaci z Dončovej ulice. V konkurencii štvrtákov z celého okresu získali žiaci 4.E Hugo Eliáš a Matúš Manťo krásne 2. a 3. miesto. Touto cestou im blahoželáme a tešíme sa z ich úspechu.

28
Nov

NÁBOJ JUNIOR

Náboj Junior je medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž určená pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základných škôl. Nejde tu o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí – úlohy sú dosť náročné, vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu. Úspech závisí nielen od schopností jednotlivých členov, ale hlavne od efektívnej tímovej spolupráce. Aj my sme sa do tejto súťaže zapojili a dňa 23.11. v Liptovskom Mikuláši sa náš tím (v zložení Damián Karniš, Dorota Jankovičová, Marián Kováč a Boris Babic) snažil vyriešiť čo najviac úloh. Celá súťaž trvala 120 minút a za ten čas tím vyriešil 18 úloh. Z celkového počtu 20 tímov z okresu L. Mikuláš a Ružomberok sme sa umiestnili na 7. mieste. Bola to pre nás dobrá skúsenosť a tešíme sa na budúci ročník súťaže.

SAM_5616


28
Nov

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ V ŠACHU

V piatok 9. novembra 2018 sa v Športovej hale Koniareň konali Školské majstrovstvá okresu Ružomberok žiakov a študentov v šachu. Turnaj organizoval Šachový klub Ružomberok s podporou Krajského šachového zväzu Žilina. Súťaže sa zúčastnilo 63 hráčov, ktorí medzi sebou zabojovali o postup na Krajské majstrovstvá. Našu školu úspešne reprezentoval Marián Kováč (8.E), ktorý si z tejto súťaže odniesol striebornú medailu. Gratulujeme!

SAM_5615


28
Nov

OLYMPIÁDY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

Dňa 22.11.2018 sa konalo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Žiaci si preverili svoje vedomosti v písomnej aj ústnej časti. Na okresnom kole, ktoré sa uskutoční 16.1.2019, nás budú reprezentovať títo žiaci:
Kategória 1.A (6. – 7. ročník) Lucia Mydliarová
Kategória 1.B (8. – 9. ročník) Viktória Kohútová
Všetkým súťažiacim blahoželáme a víťazom držíme palce v okresnom kole súťaže!

Výsledné umiestnenie:

Kategória: A1

1. Damián Karniš
2. Gregor Marián Chmelár
3. Nina Janovcová

Kategória: A2

1. Karin Petráková
2. Samuel Michlík
3. Boris Babic

OA1
28
Nov

iBobor

V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Aj naša škola sa súťaže pravidelne zúčastňuje , no tento rok sme mali v kategórii „Bobrík“ mimoriadny úspech. Žiačka 5.A triedy, Tamarka Labajová vyriešila svoje úlohy na plný počet bodov. Všetkým úspešným riešiteľom iBobra srdečne blahoželáme.

IMG_0558
28
Nov

ENGLISH PRIMARY MARATHON

V stredu 21. 11. sa aj žiaci našej školy zúčastnili okresného kola jazykovej súťaže ENGLISH PRIMARY MARATHON. Za úspešnú reprezentáciu ďakujeme žiačke Ninke Kapustovej (4.A)  aj žiakovi Martinkovi Benčíkovi (4.B).
Súťažiacim blahoželáme!

IMG_0486


26
Nov

Múzeum ručnej výroby papiera 1.A

Dňa 16.11. žiaci 1.A  a nultého ročníka navštívili zaujímavé Múzeum ručnej výroby papiera v Ludrovej, kde na vlastné oči videli, ako si v minulosti ľudia vyrábali papier. Najväčším zážitkom pre mnohých bolo to, že si výrobu papiera aj sami vyskúšali.

IMG_0463
23
Nov

Pozor, pozor !

V sobotu na STV1 bude vysielaná o 9.15 hod. vedomostná súťaž pre žiakov základných škôl
" Daj si čas" . Za našu školu bude súťažiť  6.A, tak kuki...Držíme Vám palce!

21
Nov

Olympiáda z nemeckého jazyka

Dňa 19.11.2018 sa konalo školské kolo Olympiády z nemeckého jazyka. Žiaci si preverili svoje vedomosti v písomnej aj ústnej časti. Na okresnom kole, ktoré sa uskutoční 17.1.2019, nás budú reprezentovať títo žiaci:
Kategória 1.A (6. – 7. ročník) Kategória 1.B (8. – 9. ročník)
Damián Karniš Boris Babic
Alexandra Vámošová Tomáš Jakubjak
Všetkým súťažiacim blahoželáme a víťazom držíme palce v okresnom kole súťaže!

DSC_0316
21
Nov

Boj proti drogám

Centrum voľného času Elán vyhlásilo okresnú výtvarnú súťaž s protidrogovou tematikou, ktorej cieľom bolo zamyslieť sa nad vlastnými aktivitami prospešnými pre naše zdravie a vytvoriť plagát. Ocenenou prácou z našej školy bol plagát Lindy Poláčkovej a Alexa Krajca z 1.B triedy. 19.11.2018 si v Björnsonovom dome prevzali diplomy a ceny. Obom blahoželáme!

IMG_9943


14
Nov

Múzeum ručnej výroby papiera 1.B

História ľudskej civilizácie je spojená s výrobou papiera. Dnes je nevyhnutnou súčasťou života. S jeho výrobou a históriou výroby sa 12.11. oboznámili žiaci 1.B triedy, lebo navštívili Múzeum ručnej výroby papiera v Ludrovej. Najväčším zážitkom bol vlastnoručne vyrobený dvojfarebný papier.

46184607_374754436597970_3211551522022227968_n
14
Nov

ENGLISH PRIMARY MARATHON

V utorok 6.11. si naši štvrtáci zasúťažili. Tentokrát išlo o jazykovú súťaž ENGLISH PRIMARY MARATHON, ktorej cieľom bolo zmerať si sily v anglickom jazyku. Napriek tomu, že išlo o pomerne náročnú súťaž, školského kola sa zúčastnilo 19 žiakov zo 4.A a 4.B triedy. Výsledky súťaže:
1.
miesto: Martinko Benčík (4.B)

2.
miesto: Ninka Kapustová (4.A)

3.miesto: Veronika Trnovcová (4.A)

4.miesto: Samko Totkovič (4.A)

5. miesto: Matúško Cíbik (4.A)
Blahoželáme a prvým dvom víťazom budeme držať palce v okresnom kole súťaže!

IMG_20181109_104001
13
Nov

PRÍ BEH HUDBY - na počiatku bola nota

Naša škola sa 26.10. 2018 zapojila do online sledovania výnimočného koncertu pre deti a mládež, v ktorom sme spoznali vzrušujúci príbeh hudby, ktorá vznikla už v praveku a znie do dnešných dní. Spoznali sme najlepších skladateľov a aj to, akú hudbu si máme pustiť, ak niekoho ľúbime a ktorá hudba nás dokáže rozveseliť, keď nám bude smutno. Koncert sledovalo v školách na Slovensku viac ako 40 000 žiakov a takto sme koncert sledovali my.

IMG_20181026_110406_b


13
Nov

Vedomostná súťaž

Dňa 6.11.2018 sa naši deviataci Matej Balaban a Štefan Mrnčo zúčastnili vedomostnej súťaže týkajúcej sa 1.svetovej vojny a vzniku ČSR.Popasovali sa nielen s teoretickými otázkami, keď museli ukázať svoje vedomosti v 3 súťažných kolách, ale tiež si museli doma pripraviť a na súťaži prezentovať prezentáciu na tému z tohto historického obdobia. Chlapci v silnej konkurencii nakoniec obsadili pekné 3. miesto. Sté výročie vzniku ČSR i sté výročie ukončenia 1.svetovej vojny sme si pripomenuli dvomi rozhlasovými reláciami a tematickou nástenkou pri školskej knižnici spojenou s vedomostnou súťažou.13
Nov

V znamení sv. Huberta

Žiaci 4.D triedy na Dončovej sa 8.11.zučastnili vzdelávacieho programu V znamení sv.Huberta.Zažili veselú,poučnú a dobrodružnú hodinu poľovníckeho dejepisu,spoznali podoby lovu v stredoveku,vypočuli si dávne liptovské povesti. Na vlastnej koži zažili kráľovské.pasovanie,či streľbu z luka.

IMG_20181108_125736

12
Nov

Tajomstvá mikrosveta

V pondelok 5. 11. 2018 žiaci 7. A navštívili Múzeum jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Tu bolo pre nich pripravených päť stanovíšť, kde si mohli preveriť nielen svoje teoretické znalosti, ale zapojiť aj svoje praktické zručnosti. Takto žiaci cez okulár mikroskopu uvideli výtrusy húb, jednotlivé časti drobného hmyzu a rastlín, mohli pozorovať ako vyzerajú pľúca človeka zanesené uhoľným prachom a dokonca si mohli z potočnej vody vyloviť drobnú dafniu a detailne ju preskúmať. Tento veľmi pekne a kvalitne pripravený program bol pre všetkých veľkým prínosom a obohatením.

IMG_3386
12
Nov

Ako deti z 1.B spoznávali hospodársky dvor

Piatok 9.11. bol výnimočný deň pre žiakov 1.B triedy, lebo sa vybrali za tajomstvami hospodárstva.Spoznali veľa stojov, ktoré sú potrebné pri obrábaní pôdy. Zoznámili sa s pomocníkmi pri starostlivosti o zvieratá. Čakali ich ovečky, býky, králiky, sliepky, prasnice, pes a kôň Pejo. Teraz už vedia, čím sa zvieratá živia, oboznámili sa s ich úžitkom. Viete, kto k svojmu životu potrebuje sečku a šrot? Prváci už áno! Ďakujeme rodine Bodorovej za milé pozvanie a všetky nové informácie.

45828274_2217283385224275_3896453524170473472_n
12
Nov

Školské kolo Olympiády zo SJL

V utorok 6.11.2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Pozostávalo z 3 častí - vedomostného testu, z tvorby vlastného textu a v ústnej časti si žiaci preverili svoje rečnícke schopnosti. Umiestnenie žiakov je nasledovné:
1. miesto: Karin Petráková
2. miesto: Dorota Jankovičová
3. miesto: Samuel Michlík
Víťazom srdečne blahoželáme a najúspešnejšia žiačka postupuje okresného kola.


IMG_20181106_124456
06
Nov

Ako nám starkí múdrosť odovzdali

Múdrosť, to sú skúsenosti, šediny a slová, ktoré hrejú na duši. Múdrosť, to sú naši starkí, ktorí boli ochotní odovzdať svoj čas vnúčatkám a prišli pomôcť aktívne rozvíjať počúvanie s porozumením.   28 starých rodičov svojim čítaním pomohlo objaviť krásu slov ukrytých v príbehoch, lebo žiaci prvého stupňa mali 22.10. – 26.10. 2018 čitateľský týždeň. Vnúčatká ich za odmenu potešili potleskom, slovom, piesňami, milými darčekmi. Vaše skúsenosti, milí starkí, si zaslúžia našu pozornosť, vďačnosť a obdiv. Ďakujeme za váš čas.

IMG_9860
05
Nov

Umenobranie 2018

Naša škola sa zúčastnila v Liptovskom múzeu akcie nazvanej Umenobranie. Bola to festivalovú súťažná prehliadka umeleckej tvorivosti a interpretácie detí v Ružomberku. Festival mal na pôde Liptovského múzea regionálny charakter. Bol určený predovšetkým žiakom materských a základných škôl, základných umeleckých škôl a centier voľného času. Jeho poslaním je prispievanie k rozvíjaniu kreativity detí a mládeže, propagácia umeleckej výchovy a vzdelávania a zároveň aj podpora umenia ako celku v meste Ružomberok a v dolnom Liptove. Naši žiaci sa predstavili v štyroch hlavných kategóriách: Vlastná tvorba, Tanec, Dramatika a Interpretácia. Okrem krásnych zážitkov si odniesli aj ocenenia . Gratulujeme !


Scan0001Scan0004

05
Nov

Múzeum ručnej výroby papiera

V októbri boli žiaci 3.E a 3.G v Ludrovej v Múzeu ručnej výroby papiera. Bolo veľmi zaujímavé dozvedieť sa niečo z histórie výroby, ktorá siaha až do starej Číny. Po ukončení prezentácie sme sa stretli aj s ujom včelárom, ktorý nám povedal ďalšie zaujímavosti o zazimovaní včielok. Potom sme si urobili prechádzku do Ludrovskej doliny aj s ujom poľovníkom, ktorý nám porozprával o chránených zvieratách dolného Liptova. Každý kto priniesol jabĺčka, alebo gaštany bol s ujom poľovníkom priamo pri krmelci, kde spolu vysypali zvieratkám žijúcim v tomto lese potravu. Celý deň sme zakončili super opekačkou v doline

20181011_134028


05
Nov

Tohtoročná úroda jabĺčok opäť úspešná

Naši žiaci opäť zabodovali na jubilejnom 10. ročníku výtvarnej súťaže "Netradičné jablko"
Spomedzi 313 prác z 34 škôl boli ocenení:
KATEGÓRIA "A" (1. - 2. ročník)
Kombinovaná technika
1. miesto - kolektív 1.A triedy:
S. Šulíková, Z. Šlachtová, T. Buc, V. Čupková, C. E. Ruszoová, M. Šulík, P. Chovan
1. miesto - kolektív 1.A triedy:
L. Poláčková, T. Buc, E. Porochnavá, N. Balážová, K. Kendera
2. miesto - kolektív 2.B triedy:
M. Hricová, J. Petrík, D. Dobál, M. Keller, L. Královenská, B. Pukajová

KATEGÓRIA "B" (3. - 4. ročník)
Maľba
1. miesto M. Zuzkin (3.B)
2. miesto J. Zubajová (3.B)

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme!

jkdhgksd1
24
Oct

Lesné zvieratá Liptova

Vo štvrtok 18. 10. 2018 nás svojou návštevou poctil p. Ondrejka z Ludrovej, ktorý prišiel žiakom 4.E a 5.E porozprávať o lesných zvieratách žijúcich na Liptove. Žiaci mohli počas rozprávania klásť rôzne otázky, na ktoré im p. Ondrejka primeranou a zrozumiteľnou formou odpovedal. Jedna vyučovacia hodina nám nestačila na zodpovedanie všetkých otázok, a preto sa tešíme, keď medzi nás opäť príde.

IMG_20181018_094612
23
Oct

návšteva zábavného technického centra

Vo štvrtok 18.10.2018 žiaci 7. 8. a 9. E navštívili zábavné technické centrum Steel Park v Košiciach. Interaktívna výstava ponúka aktívne hranie sa s exponátmi z geológie, fyziky, chémie, strojárstva a matematiky. Súčasťou bádateľského prírodovedného laboratória sú aj „labáky“ . Témou bádania bolo: Ako človek dýcha (7.E), Po stopách fyzikálnej veličiny (8.E) a Stala sa vražda (9.E). Určite každého žiaka niečo zaujalo a naučil sa viac o tom, ako funguje svet okolo nás.

IMG_20181018_130644150_HDR

Učiteľ ské

Kto je online

We have 17 guests online