Upútavka

titulnadod2020b

Bleskovka

titulnapu2020

17
Oct

ŠARKANIÁDA V ŠKOLSKOM KLUBE DONČOVA

Jeseň je vždy ako stvorená na púšťanie šarkanov. Aj my sme sa so školským klubom vybrali na Kalváriu púšťať šarkany. Bola to plejáda pestrých farieb. Každý sa tešil, ak niektorý šarkan vzlietol nad zem. Deti sa naučili manipulovať so šarkanmi, čím si trénovali svoju trpezlivosť a výdrž. Cieľom nášho podujatia bolo stráviť s deťmi pekný deň, užiť si prekrásne počasie a odreagovať sa od ruchu školských povinností. Všetci sme odchádzali plní radosti a pekných zážitkov.

IMG_20181012_153836
17
Oct

Výstava ovocia a zeleniny

Od 8.10.2018 – 11.10.2018 sa v ZŠ Bystrická uskutočnila Výstava ovocia a zeleniny. Zdravú výživu si žiaci pripomenuli výtvarnými prácami, ktoré v tomto týždni vznikali vo všetkých triedach, účasťou na výstave a hlavne piatkovým smoothie. Výnimočne zdravý týždeň sme ukončili vitamínovými dobrotami, aby sme tak posilnili organizmus a predchádzali chorobám. Na výstavu prišli pozrieť aj žiaci z MŠ so svojimi pani učiteľkami. Všetkým rodičom, starkým, pani učiteľkám, žiakom, ktorí priniesli ovocie a zeleninu ďakujeme.

171003
15
Oct

Kvačany

Dňa 11.10.2018 sme sa s deťmi 5.A a 5.B triedy vybrali na geografickú vychádzku na Oblazy (mlyny). V Kvačianskej doline, na mieste zvanom Oblazy, sa nachádzajú dva vodné mlyny. Obzreli sme si Horný a Dolný mlyn,kde mohli žiaci vidieť zrekonštruované mlynské zariadenie a pílu. Po obhliadke mlyna sme sa vybrali k Ráztockému vodopádu. Slniečko nám krásne svietilo, a tak sme si mohli vychutnať krásnu jesennú prírodu v okolí.

_MG_7615
11
Oct

Deň otvorených dverí MFK Ružomberok

Mestský futbalový klub Ružomberok Vás  v nedeľu 14. októbra 2018 v čase od 12:30 hod. do 16:00 hod. pozýva na Deň otvorených dverí na svojom štadióne.   Pripravený je bohatý program, ktorého súčasťou bude exhibičný futbalový zápas hviezd medzi Starými pánmi Ružomberka a Bývalými reprezentantmi Slovenska a Československa. V priebehu podujatia vystúpi viackrát so svojou kapelou Kristína Debnárová BAND a pre všetkých účastníkov podujatia je pripravený zadarmo guláš, párky, pivo a minerálna voda. Pre najmenších bude prichystaná veľká nafukovacia loď so šmýkačkou, trampolína, maľovanie na tvár a cukrová vata. Príďte si spolu s nami spríjemniť nedeľné popoludnie! Vstup voľný a bude umožnený výlučne na východnú tribúnu A zo vstupom z Vajanského ulice. Tešíme sa na Vás."

DODMFK2018

10
Oct

Šarkaniáda v školskom klube Bystrická

Krásne "baboletné" popoludnie,aj keď bez vetra, sme v školskom klube strávili vonku so šarkanmi rôznych tvarov, farieb, veľkostí. Najlepšie lietal tomu, kto vládal rýchlo behať. Deti si užili veľa radosti, pani vychovávateľky sa ukázali ako zručné konštruktérky, reparátorky a super motivátorky. Ak počasie vydrží a bude aj fúkať, tak ešte šarkany na školskom dvore túto jeseň poletia.

9
08
Oct

Dali sme si čas v RTVS

V stredu 3.10. sa žiaci 6.A s pomocníkmi zo 6.B a 9.A zúčastnili natáčania zábavno – súťažnej relácie „Daj si čas“ v RTVS. Našu školu, ako súťažiaci, reprezentopvali žiaci 6.A Jurko Bajzík, Lydka Milanová, Dominik Sliacky a Sabi Kralovenská. Dostali sme tému Spišská nová Ves, o ktorej sme dopredu nevedeli, preto sme sa na súťaž špeciálne nepripravovali a išli sme „ naostro“. Celá súťaž nebola len o histórii, ale pobavili sme sa aj v disciplínach, kde záležalo na zručnosti a šikovnosti. Ako súperov sme dostali šiestakov zo ZŠ Beňadovo, ktorí neboli slabí, no my sme boli lepší a zaslúžene sme si domov viezli výhru 200€ pre triedu. Celú súťaž si môžete pozrieť 24.11. (sobota) o 9,30 na Jednotke

IMG_20181003
05
Oct

Archeologický park Carnuntum

Dňa 4.10.2018 sme sa so žiakmi II. stupňa vrátili v čase. Navštívili sme Carnuntum v Rakúsku. Carnuntum bolo v minulosti rímske sídlo (vojenské a civilné mesto), hlavné mesto provincie Panónia. Počas prehliadky v zrekonštruovanej rímskej mestskej štvrti sa žiaci dozvedeli veľa nového o móde, kráse, kultúre kúpeľov, hygiene, stravovaní a zvykoch v Carnunte. Po dlhej ceste sme sa spokojní a o niečo múdrejší vrátili domov.

IMG_1443
05
Oct

Imatrikulácia piatakov na Dončovej

V piatok 21. septembra 2018 sa uskutočnila slávnostná imatrikulácia našich piatakov. Žiaci 9. tried ich po prekonaní prekážok v podobe rôznych zaujímavých úloh prijímali do žiackeho cechu. Keďže všetky disciplíny úspešne zvládli, mohli zložiť imatrikulačný sľub a boli symbolicky pasovaní za riadnych žiakov 2. stupňa ZŠ Bystrická. Z rúk triednych učiteľov si nakoniec prevzali listiny, ktoré im budú pripomínať tento nevšedný deň.

IMG_20180921
01
Oct

Medzinárodný deň jazykov

Žiaci 6. a 8. ročníka si pri príležitosti Medzinárodného dňa jazykov pripravili pre svojich spolužiakov prezentácie o nemecky hovoriacich krajinách, ktoré prezentovali hovoreným slovom a výtvarnými prácami.

DSC_0216
28
Sep

PASOVANIE PRVÁKOV DO ŠKD NA DONČOVEJ ULICI

Dňa 24. septembra zavítal medzi prváčikov do ŠKD kráľovský rytier, lesná víla a čarodejnica z krajiny Klubákovo. Misia bola jasná – pasovať ich do školského klubu. Svoju šikovnosť a zručnosť museli deti preukázať v štyroch disciplínach : spev a hra s číslami. Polepetka naučili čo patrí a nepatrí do školskej aktovky a na záver- súťaž družstiev: kto sa prvý dostane z potápajúcej lode na breh. Prváčikovia si s úlohami hravo poradili a následne zložili sľub. Každý prváčik bol kráľovským rytierom pasovaný za člena klubu a odmenený pasovacím dekrétom a malým darčekom. Na záver sa všetky deti podpísali na pasovaciu listinu.

IMG_6154
21
Sep

Imatrikulácia v ŠKD

V stredu 19.9.2018 sa v školskom klube detí konala veľká slávnosť- prvákov a nulťákov z prvého a druhého oddelenia sme oficiálne prijímali za nových členov do Školského klubu. Pirátskym kapitánkam (p. vych.: Mgr. Drapáčovej, Mgr. Mičudovej) sa podarilo vyloviť tajomnú fľašu, v ktorej sa skrývala mapa pirátskeho pokladu.Aby sa naši malí námorníci k pokladu dostali, museli prejsť dlhú cestu. Pirátska mapa ich zaviedla na ostrov, kde vyslobodili zakliatu korytnačku. Aby ju odkliali, museli splniť prvú úlohu- štafetu s loptou. po splnení úlohy im  odkliata korytnačka, predtým ako odplávala, zanechala tento odkaz:

„Ak sa chceš k pokladu priblížiť,
nesmieš si pri tom ublížiť.
Musíš svoje kvality dokázať
a k odkazu ďalšiemu doskákať.“

14
Sep

pedikulóza

Žiadame zákonných zástupcov žiakov o vykonanie kontroly vlasov u svojich detí. Pedikulóza sa vyskytuje opakovane. V prípade, že sa u žiaka vši vyskytnú, zákonný zástupca žiaka je povinný informovať triedneho učiteľa alebo vedenie školy. Žiak môže nastúpiť do školy po odstránení pedikulózy. Ďakujeme za porozumenie a trpezlivosť. 
LEGISLATÍVA
Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona NR SR č. 140/2008 Z. z. ustanovuje v § 51 povinnosti fyzických osôb a v § 52 povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam. Podľa § 12 ods.2 písm. e) citovaného zákona medzi takéto opatrenia patrí aj dezinfekcia a regulácia živočíšnych škodcov. Regulácia živočíšnych škodcov, t.j. dezinsekcia a deratizácia sú preventívne opatrenia vykonávané na zamedzenie vzniku a šírenia prenosných ochorení. Pri vzniku a šírení prenosných ochorení sa vykonávajú opatrenia priamo v ohnisku nákazy. Takýmto škodcom je pre človeka aj voš detská, na ktorej reguláciu výskytu sa vykonáva dezinsekcia. Vyhláška MZ SR č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, § 10 náležitosti prevádzkového poriadku. Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.

10
Sep

Ponuka krúžkov

Aj tento rok ponúka naša škola v spolupráci s Centrom voľného času Elán širokú paletu záujmových útvarov pod vedením našich pedagógov, ktoré umožnia Vašim deťom rozvíjať a rozširovať znalosti v oblastiach, ktoré sú im blízke.
Organizácia záujmových útvarov sa realizuje v zmysle Vyhlášky 306/2009 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. júla 2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.
Záujmové útvary sú realizované pod gesciou Centra voľného času Elán v priestoroch Základnej školy Bystrická cesta 14 a elokovaného pracoviska Dončova 4 v Ružomberku podľa umiestnenia a rozpisu.
Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje záujmový útvar, prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času zriadeného Mestom Ružomberok nasledovne :

1.   Z ponuky Základnej školy, Bystrická cesta 14, Ružomberok – bez poplatku

2.   Z ponuky Centra voľného času Elán – bez poplatku

3.   Každý ďalší záujmový útvar z ponuky Centra voľného času Elán – poplatok v zmysle VZN 03/2018 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách a určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach mesta Ružomberok.

Zápisné lístky/Prihlášky na záujmové útvary spolu so vzdelávacími poukazmi prosíme odovzdať obratom triednemu učiteľovi dieťaťa, a to do 12.9.2018.

ZOZNAM   KRÚŽKOV
Názov krúžku Vedúci krúžku Miesto konania Termín Čas
(od-do)
Volejbal 1 (5.6.7.ročník) Martin Tabak ZŠ Bystrická Utorok 15:00
volejbal 2 (8.9.ročník) Martin Tabak ZŠ Bystrická Štvrtok 15:00
Gymnastika Martin Tabak ZŠ Bystrická Štv., Piatok 13:20
Futbal 1 (5.6.ročník) Martin Fabian ZŠ Bystrická Piatok 13:20
Futbal 2 (7.8.9.ročník) Martin Fabian ZŠ Bystrická Pondelok 14:00
Hravá informatika pre 2.ročník Anna Jakabová ZŠ Bystrická Utorok 14:00
Športový krúžok Lucia Mrvová ZŠ Bystrická Pon., Streda 14:00
Programovanie hrou 2.stupeň Katarína Sališová ZŠ Bystrická Štvrtok 13:30
Informatika hrou Libuša Vrbjarová ZŠ Bystrická Pondelok 13:20
Malý umelec Katarína Hláčiková ZŠ Bystrická Pondelok 13:30
Z každého rožka troška II.stupeň Iveta Lukáčová ZŠ Bystrická Štvrtok 13:30
Šikovný jazýček Anna Mydliarová ZŠ Bystrická Utorok 13:30
Krúžok všeobecnej pohybovej a športovej prípravy 0 a 1.ročník Eva Matisová,
Katarína Bírošová
ZŠ Bystrická Pon., Streda 14:00-
15:00
Krúžok všeobecnej pohybovej a športovej prípravy 2.ročník Lucia Mrvová ZŠ Bystrická Pon., Streda 14:00-
15:00
Krúžok všeobecnej pohybovej a športovej prípravy 3.a 4.ročník so zameraním basketbal Iveta Bieliková ZŠ Bystrická Utorok, Štvr. 14:00-
15:00
Krúžok všeobecnej pohybovej a športovej prípravy 3. a 4.ročník so zameraním futbal Martin Fabian ZŠ Bystrická Utorok, Štvr. 14:00-
15:00
Matematický krúžok 1 (9.ročník) Mária Štefaneková ZŠ Bystrická Pondelok 13:30
- 15:30
Matematický krúžok 2 (5.-8.ročník) Mária Štefaneková ZŠ Bystrická Streda 13:30
- 15:30
Slovenčina pre deviatakov Alžbeta Valihorová ZŠ Bystrická Pondelok 14:20
Moderný tanec 1. – 9. ročník Nadežda Šlacká EP Dončova Streda 13:30
Šikovné ruky 1. – 5. ročník Zuzana Vlkolínska EP Dončova Streda 13:30
Gymnastický krúžok 1. – 4. ročník Mariana Hanková EP Dončova Štvrtok 14:15
Zdravotnícky krúžok 2. – 4. ročník Mariana Hanková EP Dončova Utorok 14:00
Športová príprava 2. – 3. ročník Viera Sleziaková EP Dončova Pondelok 13:30
Cvičenia z matematiky 8. – 9. ročník Darina Jankovičová EP Dončova Utorok 13:30
Počítačový krúžok 2. – 9. ročník Róbert Maták EP Dončova Pondelok 14:00
Programovanie 6. – 9. ročník Róbert Maták EP Dončova Utorok 14:00
Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry 5. – 9. ročník Hedviga Demková EP Dončova Štvrtok 13:30
Brúsime si jazýček Iveta Koreňová EP Dončova Piatok 13:00
06
Sep

Výnimočný deň!

V pondelok 3. septembra začal nový školský rok. Výnimočný sa stal predovšetkým pre našich  školákov, rodičov, priateľov školy. Pani  riaditeľka privítala žiakov na oboch školách. Na Bystrickej ceste nový školský rok otvoril primátor mesta  Ružomberok Igor Čombor. Súčasne s otvorením školského roka bola odovzdaná zrekonštruovaná telocvičňa, s finančnou podporou mesta a Nadácie SUPRA. Za Nadáciu SUPRA milým slovom potešila prítomných  Jana Streitová . Žiaci sa poďakovali slovom a kresleným obrázkom. Veľa krásnych chvíľ v školskom roku za poslancov poprial  Róbert Kollár.
Na elokovanom pracovisku Dončova pozdravil žiakov vedúci odboru školstva a športu Jozef Pažítka.
Všetkým žiakom a kolegom prajeme úspešný školský rok, aby každý nový deň bol začiatkom niečoho krásneho a výnimočného.

DSC_0150DSC_0157

04
Sep

Oznam ŠKD

OZNAM

Informácia o príspevku do ŠKD

Vážení rodičia,
pri úhrade bankovým prevodom zadávajte do správy
pre prijímateľa:
triedu (napr: 1A), meno a priezvisko Vášho dieťaťa,
mesiace/rok  (za ktoré platíte napr: 9,10/2018)
Príspevok do ŠKD sa bude uhrádzať zálohovo vždy
2 mesiace dopredu.

Číslo účtu: SK33 0900 0000 0050 7046 6829

1. platba do 15.9.2017 za mesiace IX.,X t.j.20,-€
2. platba do 15.11.2017 za mesiace XI.,XII t.j. 20,-€
3. platba do 15.1.2018 za mesiace I.,II. t.j. 20,-€
4. platba do 15.3.2018 za mesiace III.,IV. t.j. 20,-€
5. platba do 15.5.2018 za mesiace V.,VI. t.j. 20,-€

31
Aug

Upozornenie pre rodičov ZŠ Dončova

Upozorňujeme rodičov, že z dôvodu rekonštrukcie strechy na Dončovej ulici bude parkovanie
a vstup do areálu ZŠ obmedzený do odvolania. Ďakujeme za pochopenie.
29
Jun

Dopravné žiakom

OZNAM

Cestovné žiakom za obdobie január - jún 2018 sa vypláca v období od

02.07.- 04.07.2018

09.07.-12.07.2018

30.07.-03.08.2018

v čase od 08.00-12.00 hod.

v kancelárii ZŠ na Bystrickej ceste 14 Ružomberok

 

Kontakt:0918/782 423

13
Jun

Oznam

V školskom roku 2018/2019 bude výdaj a odhlasovanie stravy v školskej jedálni fungovať formou čipového systému. Zákonný zástupca stravníka v auguste 2018 v určených dňoch, ktoré budú zverejnené na stránke školy, prevezme od vedúcej školskej jedálne proti podpisu čipovú kartu. Po prevzatí čipovej karty bude žiak prihlásený na stravovanie v školskej jedálni na celý školský rok. Platba za stravovanie sa bude uhrádzať zálohovo do 25. dňa predošlého mesiaca výlučne prevodom na účet. Preplatky za stravu budú vyplatené v mesiaci december a jún. Odhlásenie zo stravy je možné len prostredníctvom Edu Page najneskôr do 7.30 hodiny dňa odberu stravy. Výnimkou je len stravník, ktorý nemá prístup na internet. Jeho zákonný zástupca je povinný túto skutočnosť nahlásiť vedúcej školskej jedálne pri preberaní čipovej karty v auguste 2018.
Číslo účtu, na ktorý je potrebné uhrádzať platby za stravu:
ŠJ Bystrická cesta: IBAN: SK 30 0900 0000 0050 7047 7456
ŠJ Bernolákova: IBAN: SK 89 0900 0000 0050 7048 1244
Pri úhrade je potrebné zadať variabilný symbol stravníka – meno a triedu stravníka.
V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa stravovania v školskej jedálni kontaktujte, prosím, vedúcu školskej jedálne pani Debnárovú na telefónnom čísle : 0911/353 185.

04
Jul

Koniec školského roka

končil školský rok 2017/2018, bol náročný a krásny . Zažili sme úspechy, vzostupy , pády, radosť, smútok... Žiaci úspešne reprezentovali školu na odborných olympiádach, umeleckých a športových súťažiach  . Všetci žiaci 9.ročníkov boli prijatí na stredné školy.  Cenu riaditeľky školy za štúdium na našej škole získala Veronika Vozárová z Dončovej a Lukáš Janovec z Bystrickej cesty.  Všetkým žiakom, pedagógom , rodičom prajeme krásne slnečné letné dni.

DSC_0042DSC_0082
04
Jul

Poďakovanie

Žiaci 4.B a triedna učiteľka srdečne ďakujú za sladký začiatok prázdnin.

4b
04
Jul

35.výročie založenia školy

V školskom roku  2017/2018 sme si pripomenuli 35.výročie založenia školy na Bystrickej ceste  a 20.výročie projektu intelektovo nadaných detí. Malý pozdrav z akadémie.....

DSC_4075
04
Jul

Zber papiera

Zber papiera na Bystrickej ceste skončil vyhodnotením zberu. Nazbierali sme 2440 kg novinového papiera a 140 kg kartónu. Najviac nazbierala 2.A trieda. Deti boli odmenené sladkou odmenou.

2atorta


02
Jul

Párty-párky

Tradičná rozlúčka so školským rokom v školskom klube "Párty-párky" bola v stredu 27.6. Tretiačky si pripravili tanečno-hudobné vystúpenie, deti prešli cestu k pirátskemu pokladu cez rôzne úlohy: kľučkovanie medzi ostrovmi, únik vo vreci, streľba na cieľ, lezenie ponad priepasť, dobíjanie nepriateľskej lode.Takmer všetci využili pirátske tetovanie - možnosť maľovania na tvár, ruky. Po zdolaní všetkých úloh čakal poklad - párky.

DSC_4197

Učiteľ ské

Kto je online

We have 120 guests online