Čo nás čaká

tešíme sa na školské výlety,

exkurzie, školy v prírode....

vylet

Bleskovka...


mdd1

08
Mar

Ďakujeme...

...včera žiak, dnes rodič... ďakujeme pani učiteľky, tety kuchárky , tety upratovačky ...

MDZ2017

02
Mar

Aj naša škola KOZMIXuje

V mesiacoch november a december vyhlásil vzdelávací portál Kozmix Hviezdnu súťaž. Žiaci, ktorí vyriešili úlohy, získavali postupne nálepky do svojich hracích kariet. Týmto spôsobom si zaujímavou formou opakovali učivo, a nie len to! Karty boli zlosovateľné. Z celého Slovenska sa do súťaže zapojilo vyše 30 000 súťažných kariet. Z našej školy šťastie v súťaži skúšali žiaci z 1.A, 1.E, 3.A, 3.B, 3.E, 3.F, 4.E, 4.D, 5.A, 5.B triedy. Každá snaha býva ocenená. Tak tomu bolo aj teraz. Všetci získali KOZMIX CERTIFIKÁTY a nálepky. Dvom žiakom našej školy Timkovi Baníkovi a Šimonkovi Bražinovi z 1.A triedy šťastie prialo a získali KOZMIX tričko. Všetkým srdečne blahoželáme!


kozmix_2017

27
Feb

Úspešné krasokorčuliarky

Na X. ročníku Veľkej ceny Ružomberka v krasokorčuľovaní  úspešne reprezentovali aj  žiačky našej školy. V silnej konkurencii krasokorčuliarok z celého Slovenska sa im podarilo získať krásne umiestnenie:

Karolína Javorková (1.D) - 1. miesto v kategórii N7
Silvia Javorková (3.D) - 6. miesto v kategórii N9
Tereza Supíková - 6. miesto v kategórii Staršie žiačky 
Sára Vozárová - 10. miesto v kategórii N10

Dlhodobo dosahované výborné výsledky Karolíny Javorkovej z 1.D boli dôvodom na to, aby bola vyhlásená za "Športový talent mesta Ružomberok za rok 2016". Srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov!

kraso2017

Fotoalbum


27
Feb

Skauti v ŠKD

Vo štvrtok 23.02.2017 prežili deti  v ŠKD popoludnie plné zábavy a hier. Aj tento rok medzi nás zavítali ružomberskí skauti, ktorí sa s nami podelili o svoje zážitky a zažili sme s nimi kopu zábavy. Dozvedeli sme sa nové informácie a niečomu sme sa aj priučili. O tom , že nám bolo skutočne veselo sa presvedčíte na fotografiách.


skautivskd

Fotoalbum


20
Feb

Projektový deň v 7. B.

Žiaci dostali za úlohu vytvoriť si svoju vlastnú banku - vymyslieť názov, logo, produkty a následne ju prezentovať na hodine matematiky. Žiaci prijali výzvu a niektorí sa jej zhostili veľmi svedomito. V multimediálnej učebni tak odzneli slová ako banka, úrok, vklad, pôžička, internetbanking, SMS notifikácia a iné. Skupina chlapcov prekvapila aj pohostením - koláčiky boli naozaj vynikajúce. Na záver nám sme si užili krátke folklórne vystúpenie.


projekt_den_7B

Fotoalbum


16
Feb

obvodné kolo v basketbale

Naše dievčatá sa minulý týždeň zúčastnili obvodného kola v basketbale. Na turnaji sa zišli 4 najlepšie školy z celého Ružomberka a okolia. V prvom zápase sme porazili Liptovskú Osadu, v druhom sa nám podarilo vyhrať nad gymnáziom sv. Andreja.  Dievčatá skončili na peknom druhom mieste , gratulujeme ...


basketbalOA2017


16
Feb

OKRESNÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

Dňa 7.2.2017 sa konalo OK geografickej olympiády na ZŠ Sládkovičova. Žiaci súťažili v troch kategóriách, kde si v každej kategórii zmeralo svoje vedomosti a praktické zručnosti na mape cca 28 súťažiacich. Najúspešnejší žiak našej školy bol v kat. F / 6.-7. roč./ Boris Babic, ktorý sa umiestnil na 3. mieste, úspešní boli aj žiaci Štefan Mrnčo – 5. miesto a Andrej Podbrežný – 7. miesto v tej istej kategórii. V kategórii G / 5. roč./ sa veľmi dobre umiestnil Matúš Gromnica – 5. miesto. Našim úspešným riešiteľom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.
globus

15
Feb

Fyzikálne predpoludnie v Martine

Dňa 10.2.2017 sa triedy 9.A, 9.E a 6.B s pani učiteľkami Štefánekovou a Vozníkovou vybrali dobrodružnou cestou vlakom za fyzikou na Gymnázium V.P. Tótha v Martine, kde majú úžasné Centrum popularizácie fyziky. Tu nám na jednoduchých, no veľmi zaujímavých experimentoch, vychádzajúcich z bežného života ukázali, že fyzika dokáže byť krásna a zaujímavá a že mnohé činnosti, ktoré denne vykonávame, ale aj tie najzložitejšie prístroje sú vlastne založené na úplne jednoduchých fyzikálnych princípoch. Deti si mohli experimenty sami vyskúšať, boli veľmi zvedavé a aktívne a pán profesor PaedDr. Jozef Beňuška, PhD. im pútavo a jednoducho vysvetlil podstatu každého experimentu. Naše deti boli určite s týmto nevšedným fyzikálnym zážitkom spokojné a ťažko sa im po 1,5 hodinovom "predstavení" s Centrom popularizácie fyziky lúčilo.


fyzika2017

Fotoalbum

14
Feb

OKRESNÉ KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY

Dňa 24.1.2017 prebehlo Okresné kolo Matematickej olympiády v kategóriách Z5, Z9. Našim najúspešnejším žiakom sa stal Matúš Čieško z 5.A triedy, ktorý sa umiestnil na krásnom 2. mieste. Matúšovi gratulujeme k tomuto matematickému úspechu a prajeme veľa chuti do ďalších súťaží.


mat2017


13
Feb

H ako harmonika

Naši prváci v poznávaní písmeniek už zase pokročili. Objavili nové písmeno H. Šikovný harmonikár FILIPKO ONDREJKA z 1.B triedy predstavil svojim spolužiakom obľúbený hudobný nástroj. Pomocou veselých pesničiek a rozprávania prváci hravo zvládli aj túto úlohu.


harmonika2017

Fotoalbum

07
Feb

Rozprávkový slovníček

Žiaci z 3.A a 3.B pracovali na úlohách v rámci celoročného projektu k čitateľskej gramotnosti. V ľudových rozprávkach od zberateľov Pavla Dobšinského a Boženy Němcovej našli mnoho slov, ktorým nerozumeli. Vytvorili maľovaný komix so slovníčkom, ktorý im pomohol porozumieť celému textu. Pozývame aj vás, ostatných, na výstavku tretiackych projektov vo vestibule školy.


Rozpravkovy_slovnicek_2017

Fotoalbum

07
Feb

Úspešní Všetkovedkovia

Aj tento školský rok sa naši žiaci zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko. Súťažilo 45 žiakov z klasických tried aj z tried pre intelektovo nadaných žiakov. Spomedzi všetkých zúčastnených titul „Všetkovedko školy“ získal Marek Fúra z 3.A triedy, ktorý vybojoval 203 bodov z 210 možných, čím sa zaradil medi 35 najúspešnejších riešiteľov z celého Slovenska. Blahoželáme aj Hugovi Eliášovi z 2.E, ktorý sa v súboji o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími umiestnil na krásnom 6.mieste. Okrem nich titul „Všetkovedko“ získalo 12 žiakov a zvyšní súťažiaci boli odmenení titulom „Všetkovedkov učeň“. Všetkým žiakom srdečne blahoželáme k úspechom a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Vás, ostatných, pozývame do budúceho ročníka súťaže.


vsevedko2017

Fotoalbum

02
Feb

O najkrajšiu fašiangovú masku

Posledný januárový deň sa žiaci 1.D a 3.D zúčastnili výtvarnej súťaže " O najkrajšiu fašiangovú masku" v CVČ Elán. Fantázia a tvorivosť deťom veru nechýbala a tak mala porota ťažkú úlohu pri výbere tých najkrajších masiek. Napokon boli z každej triedy ocenení štyria žiaci a všetci ostatní si zaslúžili sladkú odmenu. Pestrofarebné masky nám poslúžia na výzdobu nášho karnevalu v škole.


maska

Fotoalbum

01
Feb

Karneval

Fašiangy sú už tradične časom plesov, zábav a karnevalov. Karneval nemohol chýbať ani na našej škole. Žiaci prvého stupňa sa 31. 1. 2017 predstavili v plnej paráde a na výbere masiek si dali naozaj záležať. Do našej telocvične zavítali rôzne rozprávkové bytosti: víly, princezné, kovboji, šašovia, vojaci a veľa iných masiek s rozžiarenými očkami. Karnevalovým maskám nechýbala kreativita a originalita. Deťúrence a pani učiteľky vystrojení v maskách od výmyslu sveta to na tanečnom parkete poriadne roztočili. Vzájomnou prehliadkou všetkých masiek začala tá pravá fašiangová zábava a všetci sme prežili jedno čarovné dopoludnie plné radosti a kopou krásnych zážitkov.

Karnev2017

Fotoalbum ZŠ Bystrická 

Fotoalbum ZŠ Dončová

01
Feb

Šaliansky Maťko

Dňa 24. januára sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti pod názvom Šaliansky Maťko. Súťaž sa konala v Centre voľného času Elán a zúčastnilo sa jej viac ako tridsať súťažiacich v troch vekových kategóriách. Táto súťaž patrí k náročnejším prednesovým súťažiam, no napriek tomu sa jej opäť zúčastnili aj žiaci našej školy. V prvej kategórii (žiaci 2.-3. ročníka ZŠ)nás reprezentoval žiak Norko Hoferica z 2.B triedy. Druhú kategóriu (žiaci 4.-5. ročníka ZŠ) zastupovali žiačky Barborka Hykelová z 5.B triedy a Sonička Cabanová z 5. E triedy. Žiakom ďakujeme za reperezentovanie našej školy a pedagógom za ich prípravu!

20
Jan

Úspech našich žiačok v okresnom kole Olympiády z anglického jazyka

V utorok 17.1.2017 sa v CVČ Elán uskutočnil 27. ročník okresného kola Olympiády v anglickom jazyku, kde naše žiačky dosiahli výborný úspech. Súťaž pozostávala z písomnej a ústnej časti, ktoré naše žiačky bravúrne zvládli a obsadili popredné miesta. Karin Petráková zo 7. E sa umiestnila na 2. mieste a Frederika Weissová z 8. E na 1. mieste. Víťazkám srdečne blahoželáme a Frederike držíme palce na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 15. 2. 2017 v Čadci.

anj201718
Jan

Školské kolo geografickej olympiády

12.1.2017 sa konalo školské kolo geografickej olympiády, ktorej sa zúčastnilo 55 žiakov v 3. kategóriách. Do OK postupujú prví traja víťazi z každej kategórie.

Kategória G / 5. ročník /:

globus

Matúš Gromnica
Lukáš Jakubjak

Lukáš Schmidt

Kategória F / 6.- 7.ročník /:

Boris Babic
Adam Podbrežný
Štefan Mrnčo

Kategória E / 8. – 9. ročník /:

René Praženica
Jakub Stopiak
Viktória Gerecová

Všetkým riešiteľom ďakujeme za účasť a postupujúcim víťazom gratulujeme.

09
Jan

ŠKOLSKÉ KOLO DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

13.12. 2016 sa uskutočnilo školské kolo dejepisnej olympiády, ktorej sa zúčastnilo v 4. kategóriách 34 žiakov. Výsledky v jednotlivých kategóriách:

6.ročník:

1. miesto: Tomáš Valach (6.A)
2. miesto: Viktória Kohútová (6.A)
3. miesto: Tomáš Tomčík (6.A)

7.ročník:

1. miesto: Boris Babic(7.E)
2. miesto: Adam Podbrežný (7.E)
3. miesto: Štefan Mrnčo (7.A)

8. ročník:

1. miesto: Oliver Mihaľov (8.E), Michal Dvorský (8.E)
3. miesto: Veronika Vozárová

9. ročník:

1. miesto: Marek Olos (9.B)
2. miesto: Martin Bernáth (9.B)
3. miesto: Lenka Krettová (9.B)

Víťazom gratulujeme a všetkým riešiteľom ďakujeme za účasť.
Do okresného kola postúpili a budú reprezentovať našu školu: Tomáš Valach, Viktória Kohútova, Boris Babic, Oliver Mihaľov, Michal Dvorský, Marek Olos, Martin Bernáth. Okresnékolo sa bude konať 14. februára 2017 na ZŠ Zarevúca.

21
Dec

Oznam

CESTOVNÉ SA VYPLÁCA V KANCELÁRII ŠKOLY NA BYSTRICKEJ CESTE 14  V DŇOCH:

 21.12.2016 od 08.00 - 15.00
28.12.2016 od 08.00 - 12.00
29.12.2016 od 08.00 - 12.00
02.01.2017 od 08.00 - 12.00
03.01.2017 od 08.00 - 12.00

alebo po 09.01.2017 od 07.00-15.00

V PRÍPADE AK SA VÁM NEDÁ DOSTAŤ DO BUDOVY ZAVOLAJTE NA T.Č. 0918 782 423

16
Dec

Vianočná latka 2016

Dňa 15.12.2016 sme sa zúčastnili súťaže v skoku do výšky  "Vianočná latka". Školu reprezentovalo 16 žiakov, z ktorých najvýraznejšie úspechy dosiahli vo svojich kategóriách:

mladší žiaci: Nikolas Procházka - 3. miesto

starší žiaci: Samuel Ondrík - 1. miesto

Našim úspešným žiakom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

latka_2016

Fotoalbum

16
Dec

Stretnutie s koledami

Dňa 13.12. 2016 sa uskutočnil 24. ročník okresnej súťaže v speve vianočných kolied pod názvom Stretnutie s koledami. V tomto predvianočnom čase nám radosť urobili naše žiačky Simonka Maceková zo 4. A triedy a Samantha Sliacka z 2. B triedy, ktoré sa zúčastnili tejto súťaže a veľmi kultivovane reprezentovali našu školu v I. kategórii dvojčlenných skupín. Aj keď konkurencia bola veľmi veľká naše dievčatá ukázali, že na spevácke pódia právom patria. Len tak ďalej!

003

15
Dec

PYTAGORIÁDA

Tak ako každý rok, tak aj tento rok sa v predvianočnom čase si svoju matematickú šikovnosť zmerali žiaci v školskom kole Pytagoriády. 19 najlepším z 5. – 8. ročníka, ktorí nás budú reprezentovať na Okresnom kole srdečne blahoželáme.

pytagor

Fotoalbum

14
Dec

Víťazka medzinárodnej súťaže Vianočná pohľadnica

Naša škola sa zapojila do medzinárodnej výtvarnej súťaže, v ktorej súťažilo 5500 detí zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Ukrajiny a Srbska. V tejto silnej konkurencii sa naša žiačka Sára Jamsilová z 1. B triedy umiestnila na 2. mieste v kategórii 6 – 10 ročných detí. Víťazke srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších tvorivých nápadov!

vian_pohladnica

Fotoalbum

14
Dec

Tvorivá vianočná chvíľka

Krásne predvianočné popoludnie prežili v tvorivej atmosfére žiaci 1.B, 3.A, 4.B. Na túto akciu si pozvali aj svojich rodičov, starých rodičov. V sprievode vianočných kolied, vône vanilky a škorice sa im spoločne podarilo vytvoriť množstvo vianočných dekorácií. Ako sa im to vydarilo, môžete si pozrieť vo fotogalérii.      

tvor_dielne

Fotoalbum

12
Dec

Čítame – Bádame – Zachraňujeme

V rámci celoročného projektu k čitateľskej gramotnosti sa žiaci 3.A prostredníctvom mimočítankového čítania dozvedeli nové informácie o živote vtáctva v zimnom období. Náš spolužiak, Fabián Potocký spolu s oteckom, vyrobil vtáčiu búdku. Kŕmidlo pre vtáčatá sme umiestnili na okne triedy. Prví návštevníci sa už chytili do našej fotopasce.

budka