Čo nás čaká21.1.2019

konzultácie pre rodičov

od 14.30 hod.- 16.30 hod.


 

Bleskovka

...učme sa, blíži sa polročné vysvedčenie....

kluk-letak2-bez-pozadi-260x300

15
Jun

Zlatý drak zavítal do našej školy

Šikovní výtvarníci z 2.B a 4.A sa zapojili do medzinárodnej výtvarnej súťaže zameranej na netradičné využitie papiera. V silnej konkurencii si v Liptovskom múzeu prevzali z rúk poroty Čestné uznanie a vecné ceny ich zástupcovia: Sára Jamsilová, Filip Ondrejka, Miriam Tomčíková. Srdečne blahoželáme.

drak

08
Jun

Bolo raz jedno m(i)esto..., alebo ako štvrtáci o svojom meste čítali

Žiaci 4.A triedy sa v rámci mimočítankového čítania zahĺbili do histórie nášho mesta. Veľmi ich zaujalo pútavé rozprávanie pána profesora Františka Diana v Ružomberskom hlase. Netrpezlivo očakávali každé nové vydanie novín. Novozískané poznatky využili pri tvorbe projektov a skupinových prezentácií. Ako sa im to podarilo môžete posúdiť sami.

IMG124457
06
Jun

RECYKLUJ – ZACHRÁNIŠ STROM

V dňoch od 11.6. do 15.6. sa v našej škole uskutoční zber papiera. Prosíme vás:
- zbierať letáky, časopisy, noviny, kancelársky papier, knihy a kartónové obaly, lepenku (papier nesmie byť mokrý, špinavý a mastný)
- zabaliť (prípad. previazať špagátom)
- odvážiť nazbieraný papier. Váhu balíka je potrebné napísať na viditeľné miesto.

05
Jun

Rázusovie Vrbica

V piatok 25. mája 2018 o 8.45 hod. sa začala súťažná prehliadka v prednese poézie a prózy z pera liptovských autorov a literárnej tvorby detí a mládeže Liptova. Tohto roku to bol už XXIV. ročník tejto súťaže. Našu škola úspešne reprezentovala žiačka 8.A – Lea Veselovská .

DSC_4100
05
Jun

Majster Fulla by bol určite pyšný

Naši žiaci sa zapojili do výtvarnej súťaže venovanej ľudovým riekankám, ktoré zhudobnil Eugen Suchoň a ilustroval majster Ľudovít Fulla. Opäť boli úspešní a svojimi výtvarnými dielami zaujali odbornú porotu zo
ZUŠ Ľ. Fullu v Ružomberku natoľko, že
1. miesto obsadila Tamara Letková zo 4.A
2. miesto obsadil Juraj Bajzík z 5.B.
S r d e č n e i m k v ý z n a m n é m u o c e n e n i u b l a h o ž e l á m e !

mfulla
04
Jun

Hra so slovami a slovíčkami

V rámci rozvíjania slovnej zásoby sa žiaci 2.B triedy zabávali hrou so slovami. Výsledkom sú pekné písomné práce o hračkách, v ktorých dokázali, že si plne zaslúžia postúpiť do 3.ročníka.

IMG_20180531
04
Jun

Prezentácie ročníkových prác

Tak ako to každoročne býva zvykom, prvé dva májové týždne žila naša škola prezentáciami ročníkových prác intelektovo nadaných žiakov. Už začiatok školského roka je obdobím, kedy si žiaci premyslia tému ročníkovej práce, ktorej sa počas celého školského roka venujú. Témy si vyberajú s ohľadom na záujmy, prístup k informáciám a možnostiam konzultácií s odborníkom na danú oblasť. Zhromažďovanie informácií, štúdium literatúry, spracovanie témy, tvorenie rôznych modelov, návštevy galérií i múzeí, to všetko patrí k vytvoreniu ročníkovej práce. Mlieko, Kompost, Robotika, Svetové omyly, Rubikova kocka, Antigravity joga, Sila kyvadla, Paličkovanie, Balet, ... to je len zlomok tém, ktoré žiaci prezentovali pred náročným publikom tvoreným spolužiakmi, pedagógmi a rodičmi. Najlepšie práce postupujú do celoslovenskej prezentácie s názvom Malá vedecká konferencia, ktorá sa tento rok uskutoční vKošiciach. Našu školu budú zastupovať Magdaléna Remišová z 3.E s prácou Včely a Samuel Bíroš zo 7.E s prácou Syry.

rp1rp2

01
Jun

Farma vo Východnej

V pondelok 28.5. sa tretiaci, štvrtáci a piataci z Dončovej zúčastnili exkurzie v prekrásnom prostredí Východnej.Tentoraz neobdivovali ľudové zvyky a tradície,ale na vlastné oči videli,ako funguje FARMA. Navštívili pôrodnicu a jasle pre teliatka, škôlku pre kravičky. Zistili,čo všetko je potrebné,aby sme doma na stole mali kvalitné mlieko.  Nakoniec ochutnali rôzne BIO syrové výrobky a zaskákali si do sena.

IMG_20180528_091123
01
Jun

Prvenstvo v okresnej súťaži ku Dňu hasičov

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Ružomberku v spolupráci s CVČ Elán Ružomberok vyhlásilo ďalší ročník okresnej súťaže pod názvom „Výtvarná súťaž ku Dňu hasičov“. 4. mája 2018 sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov a naša žiačka Laura Chovanová z 2.A triedy sa umiestnila vo svojej kategórii na prvom mieste. Víťazke srdečne blahoželáme.

vshasici2018
29
May

Medzinárodný deň mlieka

Túto udalosť sme si pripomenuli populárno- náučnou formou. Triedy druhého stupňa si pripravili nástenky s informáciami o mlieku a rôznych mliečnych produktoch. Žiaci sa mohli dozvedieť, aká je mlieko potravina. Či je vhodné alebo nie pre organizmus a ktoré minerály obsahuje. Najkrajšie nástenky získali darčeky v z výrobkov z Kozieho vŕšku. Touto cestou im veľmi pekne ďakujeme, že inšpirovali žiakov, aby mlieko a mliečne výrobky zaradili do jedálneho lístka.

DSC_4086
28
May

Týždeň zdravej výživy

Zdravie nie je z liekov. Väčšinou je výsledkom pokojnej mysle, srdca a duše....vychádza zo smiechu a lásky. V školskom klube sme rozoberali tému zdravie, zdravý životný štýl. Diskutovali sme o tom čo nám prospieva a čo škodí. Všetko sme spoločne napísali, nakreslili, nalepili a vytvorili tak plagáty na verejnú prezentáciu v priestoroch školy.
Prajeme príjemné čítanie ;-) 

DSC_0387
28
May

Piatok v parku Š.Hýroša

V piatok 25.5.2018 strávili tretiaci z Dončovej príjemné predpoludnie v parku Š.Hýroša.Vyzdobili si svoj kvetináč,zasadili letničky a ochutnali cukrovú vatu.Kto mal chuť, mohol kresliť na obrovský kus papiera,prípadne si mohol dať pomaľovať tvár. A tak sa späť do školy vrátil Batman,kvietková víla,či strašidlo.
park04
28
May

APROGENIÁDA

V termíne od 16. 5. - 19. 5. 2018 sa žiaci 8.E zúčastnili projektu APROGENIÁDA, ktorý je zameraný na zoznamovanie rovesníkov z iných škôl implementujúcich program APROGEN (alternatívny program edukácie nadaných).

28
May

KRÁĽ ČITATEĽOV 2018

Mestská knižnica Ružomberok zorganizovala súťaž o najšikovnejšieho čitateľa knižnice. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách: I.kategória 4.-6. ročník, II. kategória 7.-9. ročník. Súťažiaci si zmerali sily vo vedomostnom kvíze a vedomostnom teste, kde získavali body. Nakoniec vo voľnej disciplíne mali žiaci spropagovať ich obľúbenú knihu ľubovoľnou formou. Z našej školy sa do súťaže zapojili žiaci 4.E triedy - Richard Jusko, Magdaléna Manťová, Nina Mária Obtulovičová, Laura Marenčíková, Gréta Matejová a Tobiáš Funiak. Najviac sa darilo dvom žiačkam našej školy, ktoré sa aj umiestnili v najpočetnejšej súťažnej kategórii.
1. miesto  Nina Mária Obtulovičová - Kráľovná čitateľov 2018
3. miesto  Gréta Matejová
Oceneným žiačkam srdečne blahoželáme!
Kr-2018-1

22
May

Návšteva uja včelára

21.mája to na Dončovej bzučalo ako v úli. Žiakov 3.D a 4.D totiž navštívil pán včelár, ktorý so sebou priniesol okrem sladkého agátového medu aj malý prenosný včelí domček-úľ. Žiaci sa dozvedeli všeličo zaujímavé o krátkom a namáhavom živote včeličiek,ochutnali pravý medík a vyrobili si sviečku

vcelar

18
May

Triedim, triediš, triedime

Naša škola sa aktívne angažuje v šírení myšlienky enviromentálneho vzdelávania žiakov a pedagógov. Preto sme sa dobrovoľne zapojili do projektu – Triedim, triediš, triedime. Do odborných učební sme umiestnili farebne odlíšené nádoby na separovaný odpad, s rovnako sfarbeným piktogramom. Aj týmto spôsobom podporujeme a vedieme žiakov, že životné prostredie a priestor v ktorom žijeme, je potrebné chrániť si a starať sa oň.

IMG_2388

Fotoalbum

18
May

ČO VIEŠ O HVIEZDACH?

Dňa 25.4.2018 sa Peter Vrbjár, žiak 8.A triedy zúčastnil krajského kola tejto súťaže v Žiline. Vedomostnú astronomickú súťaž vyhlasuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, planetáriami a ostatnými astronomickými zariadeniami. Súťaž je určená jednotlivcom, všetkým záujemcom o astronómiu. Obsahovú náplň tvoria otázky z  okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmických prostriedkov v astronómii.

hviezdy

15
May

regionálne kolo IQ olympiády

V stredu, 09.05.2018 sa uskutočnilo regionálne kolo IQ olympiády - Stred v priestoroch parlamentnej miestnosti Žilinského samosprávneho kraja. Do regionálneho kola Stred sa zapojilo v tomto regióne 5 471 detí, z ktorých 20 najlepších postupuje do finále. Za našu školu sa zúčastnili:
Timotej Kotlín (9.E)
Dorota Jankovičová (7.E)
Obaja v tejto súťaži obstáli veľmi dobre a vo veľmi silnej konkurencii obsadili Timotej Kotlín obsadil 34. miesto a Dorota Jankovičová 36. miesto. Gratulujeme k týmto výsledkom a už sa tešíme na budúci ročník.

iqolymp

15
May

Hliadka mladých zdravotníkov

Slovenský červený kríž, územný spolok Liptovský Mikuláš každoročne organizuje súťaž Hliadka mladých zdravotníkov. Poslaním súťaže žiakov je overenie teoretických vedomostí a praktických zručností v poskytovaní prvej pomoci. Vedie žiakov k samostatnosti a upevňuje ich záujem o sebavzdelávanie, k poskytnutiu pomoci osobám pri náhlej zmene zdravotného stavu, úrazoch a dopravných nehodách. Žiaci 1.stupňa – „HMZ I.“, ZŠ Bystrická získali 10.05.2018 krásne 3.miesto. Do súťaže sa zapojili základné školy z okresu Ružomberok a Liptovský Mikuláš.
Žiaci mali tri stanovištia:
1. Testy z vedomostí Červeného kríža a poskytovania 1.pomoci
2. KPR – resuscitácia
3. Praktická časť – ošetrenie dvoch pripravených úrazov
Celá akcia sa konala na Námestí osloboditeľov. S dobrým pocitom, s cenami a chuťou o rok sa opäť zúčastniť, sme sa vracali späť do školy.
Hliadka mladých zdravotníkov:
1. Dominika Pažítková
2. Michaela Hricová
3. Johanka Júlia Jaššáková
4. Edis Timur Tikveš
5. Tobias Lengvarský

05zdr

Fotoalbum

15
May

McDONALD´s CUP

Žiaci tretieho a štvrtého ročníka sa zúčastnili na okresnom kole v minifutbale žiačok a žiakov ZŠ. Turnaj bol pod názvom McDONALD´s CUP a naši žiaci po troch výhrach a jednej prehre obsadili nakoniec pekné 3. miesto. Gratulujeme.

McDONALD

15
May

Futbalisti MFK Ružomberok nás navštívili v škole

Futbalisti MFK Ružomberok nás navštívili v škole , ukázali nám ako sa máme správať na štadióne, povzbudzovať, zahrali sme si s nimi futbal, potešili nás podpisovými kartičkami.....Ďakujeme

DSC_0366

Fotoalbum

14
May

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE V ŠKD

Rozprávkový hrniec , tak nazvaný od Prešovského profesionálneho divadla k nám zavítal vo štvrtok 10.5., v ktorom bol príbeh pomiešaných rozprávok. Hudobné rozprávky o pátraní po poriadku , ako Snehulienka a sedem trpaslíkov, Červená čiapočka a Perníková chalúpka. Deti sa nielen zasmiali a zapojili do deja, ale aj poučili, kde vyhráva dobro a spravodlivosť.

IMG_9835

Fotoalbum

09
May

Beseda s pracovníkom Ochrany prírody NP Veľka Fatra

Apríl - mesiac lesov sme si pripomenuli,okrem iného,aj stretnutím s človekom so zaujímavým povolaním - ochranca prírody. Pán Gejdoš, nám deťom so školského klubu, vo štvrtok 3.5., ochotne odpovedal na všetky otázky a porozprával o lesoch v okolí Ružomberka, o zvieratách, o spôsobe ich života, o chránených rastlinách. Videli sme zábery z fotopascí, kde sa pohybovali vlci, rys, medveď, srnce. Na pamiatku sme dostali pekné prospekty, knihu, pexeso.

DSC_0386

Fotoalbum

09
May

Na bicykli bezpečne 2018

V piatok 4. 5. 2018 sa uskutočnilo na dopravnom ihrisku okresné kolo detskej dopravnej súťaže „ Na bicykli bezpečne“. Z našej školy sa zúčastnilo tejto súťaže štvorčlenné družstvo zo 4. D. Adam Pongrácz, Martin Sobčiak , Silvia Javorková a Júlia Vrtichová podali pekné výkony a obsadili krásne 2. miesto. K tomuto úspechu im srdečne blahoželáme !

Snmkaa1

09
May

VČIELKY - zážitkové vyučovanie v 2.E

Vo štvrtok 3.6.2018 sa žiaci 2.E triedy zúčastnili krásnej vyučovacej hodiny Prvouky v Ludrovskej doline. Ujo včelár Peťo  im vysvetlil veľa zaujímavého o včelých spoločenstvách, úlohe včelej kráľovnej, robotníc a trúdov v úli. Dozvedeli sa, prečo je včelia kašička taká zdravá a ako sa využíva v medicíne aj včelí jed. Bolo to veľmi zaujímavé a poučné...zážitok, z ktorého môžu žiaci veľa čerpať i v ďalšom projektovom vyučovaní.

vcielky

Fotoalbum

07
May

EXKURZIA BRATISLAVA

V posledný aprílový deň sa 5.A vybrala na exkurziu do Bratislavy. Naše prvé kroky viedli na Slavín, kde sme si pripomenuli základné údaje 2. svetovej vojny, dozvedeli sme sa, že je tu pochovaných viac ako 6800 vojakov Červenej armády, ktorí oslobodzovali západné Slovensko a Bratislavu. Úzkymi uličkami sme sa potom presunuli na Bratislavský hrad, odkiaľ bol nádherný výhľad na Dunaj, mosty a mesto. Odtiaľ sme sa šli pozrieť pred budovu Národnej rady Slovenskej republiky, potom sme sa ešte potúlali uličkami starého mesta, kde sme si pozreli Michalskú bránu, prešli sme sa Hlavným námestím, no a na záver sme sa boli naobedovať a ponakupovať v Eurovei. Na Hlavnú stanicu sme sa odviezli trolejbusom, čo prispelo k mnohým nezabudnuteľným zážitkom. Okrem toho, že sme spoločne strávili skvelý deň, videli sme pekné a zaujímavé miesta , veľa sme sa aj naučili.

bratisl

Fotoalbum