Upútavka

Prajeme príjemné prežitie

letných prázdnin

a dovoleniek všetkým žiakom

a zamestnancom školy !!!

1657a05c2c675ac

Bleskovka

Úradné hodiny počas letných prázdnin

Počas letných prázdnin bude škola na elokovanom pracovisku Dončova 4

otvorená v čase od 8,30 hod. do 11, 30 hod. v týchto dňoch:

01.07. –12.07. 2019

29.07. - 09.08.2019

26.08.- 28.08. 2019

Tel. kontakt Dončova: 044 /432 05 85

Počas letných prázdnin bude škola na pracovisku Bystrická cesta 14

otvorená v čase od 8,30 hod. do 11, 30 hod. v týchto dňoch:

01.07. –02.08. 2019

26.08.- 28.08. 2019

Tel. kontakt Bystrická: 0918/782 423

 

RNDr. PaedDr. Elena Volanská

  riaditeľka školy01
Apr

OZNAM PRE RODIČOV

Dňa 3.apríla 2019 na škole sa uskutoční Testovanie T9 -2019.

Žiaci I. stupňa sa vyučujú podľa rozvrhu.

Riaditeľka školy udeľuje riaditeľské voľno pre žiakov 5. - 8.ročníka.

Upozorňujeme na odhlásenie sa z obedov žiakov II.stupňa

/ okrem žiakov 9.ročníka /

01
Apr

Už majú čitateľské preukazy!

Sedem mesiacov prváci spoznávali písmená, učili sa čítať. Teraz nadišiel ten správny čas, aby žiaci 1.A a 1.B triedy navštívili Mestskú knižnicu v Ružomberku, elokované pracovisko na Bystrickej ceste, aby získali Čitateľské preukazy. Pani knihovníčka im odhalila tajomstvá knižnice a umožnila požičať si PRVÚ knihu. Veríme, že radosť z požičaných kníh im ostane, a tak sa stanú vernými a častými návštevníkmi knižnice.

cit2

Fotoalbum

29
Mar

Jarný projekt

Prváci od prvého jarného dňa trénovali zodpovednosť. Ako? Prišlo k nim vajíčko, o ktoré sa museli postarať. Cieľom bolo chrániť, nerozbiť, neopustiť, nestratiť, vymyslieť bezpečné miesto a zaujímavé meno pre vajíčko. A jedného dňa sa z vajíčka vyliahlo kuriatko. Starostlivosť pokračovala ďalej, lebo aj o to sa bolo treba postarať. Vymyslieť knihu, aby sa kuriatko naučilo čítať, bola pre prvákov hračka.

Nechýbala výroba dôležitých dokumentov: Kuriatkovský, Čitateľský a Zdravotný preukaz.

A možno si kuriatka budú aj denníky písať, keď im prváci zhotovia izbičky s nábytkom.

kur

Fotoalbum

29
Mar

Vesmír očami detí

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove aj tento školský rok vyhlásila súťaž Vesmír očami deti. 21.3.2019 sa v Björnsonovom dome v Ružomberku konalo vyhodnotenie okresnej výtvarnej súťaže, ktorú organizovalo CVČ v Ružomberku. Do súťaže prišlo 231 výtvarných prác. V každej kategórii porota vybrala 5 najlepších, ktoré postúpili do celoslovenského kola. V druhej kategórii, v ktorej súťažili žiaci 1. - 4. ročníka sa podarilo Linduške Poláčkovej, žiačke 1.B triedy dosiahnuť postup do CELOSLOVENSKÉHO KOLA. Linduške blahoželáme a držíme palce!

vesk

29
Mar

Kreatívne prvenstvo prvákov

Do tretieho ročníka okresnej výtvarnej súťaže Kreatívne dokreslené, ktorú organizovalo CVČ Elán Ružomberok, sa z našej školy zapojilo viac prác z viacerých tried. Porota v prvej kategórii vyberala zo 133 prác okresu. 20.3.2019 si až päť žiakov z 1.B triedy išlo prevziať ocenenie. Leo Kováč, Diana Pušková, Tomáš Buc, Patrik Chovan kreatívne dokreslili ružu tak, že ich práce boli ocenené a Zlatá rybka Alexa Krajca získala prvé miesto. Všetkým deťom blahoželáme!

dp

Fotoalbum

28
Mar

28.marec DEŇ UČITEĽOV

Ďakujeme za krásne, povzbudivé slová našim žiakom, rodičom a priateľom školy...

DU
28
Mar

Logická olympiáda

Výborná atmosféra a ešte lepšie detské výkony boli ozdobou siedmeho ročníka finále Logickej olympiády na pôde Prešovskej univerzity. Na východe republiky sa stretli najnadanejšie deti z celého Slovenska a naše pri tom nemohli chýbať.
Úlohy pokrývali logický úsudok, matematický úsudok, priestorový úsudok a verbálne myslenie a boli zostavené tak, aby pokryli čo najširší záber logického myslenia. Ide o úlohy na matematickú inteligenciu, verbálne úlohy, ale aj 3D a 2D úlohy na predstavivosť.  Dokopy deti riešili 20 úloh, v každom vyše hodinovom bloku desať.

Našu školu reprezentovali Dominik Lišiak (9.E), ten sa umiestnil na 41.mieste a Karolína Hlačinová (7.E) skončila na 63. mieste z celkových 126 žiakov.

Lo1

26
Mar

Vynikajúce športové úspechy našich žiakov!

Športové úspechy žiakov za posledné tri mesiace

1. miesto okresné kolo volejbal žiaci 21.3.2019 postup na región
1. miesto okresné kolo volejbal žiačky 20.3.2019 postup na región
1. miesto Minibasketshow 21.3.2019 postup na celoslovenské finále
2. miesto okresné kolo basketbal žiaci 26.2.2019
2. miesto okresné kolo basketbal žiačky 26.2.2019 
2. miesto minibasket liga 14.3.2019
3. miesto minibasket liga 14.3.2019 
2. miesto okresné kolo florbal žiaci 25.1.2019

poh

Fotoalbum

26
Mar

Upozornenie na skrátený výdaj obedov!!!

Z organizačných dôvodov upozorňujem na skrátený výdaj obedov v daných dňoch:

28.03.2019 – štvrtok - od 11.00 hod.- 13.30 hod.

02.04.2019 – utorok -   od 11.00 hod.- 13.30 hod.

03.04.2019 – streda -   od 11.00 hod.- 13.00 hod.

Ďakujem za pochopenie

Vedúca ŠJ: Debnárová
22
Mar

MINIBASKETBAL SHOW - sen sa splnil

21.marca 2019 sa uskutočnilo regionálne kolo  MINIBASKETBAL SHOW v ŠH Koniareň, kde naši žiaci po vynikajúcom finálovom zápase si vybojovali krásne prvé miesto a postúpili do veľkého celoslovenského finále , ktoré sa uskutoční v máji v Bratislave. Ďakujeme  Ivete Bielikovej , Ladislavovi Šaffovi a Martinovi Tabakovi za kvalitný tréningový proces, odbornú, technickú, prípravu žiakov na športové súťaže.

GRATULUJEME!

mBS2

Fotoalbum

22
Mar

e Twinning

Vďaka  absolvovaniu inovatívneho vzdelávania sa rozhodli učitelia nemeckého jazyka priniesť žiakom našej školy e Twinning. O čo ide? Čo je jeho úlohou? Ide o inovatívny spôsob edukácie, s cieľom spestrenia alebo aj rozšírenia možností vzdelávania . Môže ísť o vzdelávanie v ktorejkoľvek oblasti. Žiaci sa atraktívnou formou dozvedia niečo nové o krajine, z ktorej je partnerská škola. Naši žiaci spoznajú iné spôsoby vzdelávania, pomôžeme rozvoju multikulturálnosti či vzniku priateľstiev. Je to  medzinárodný projekt, ktorého cieľom bude pre nás rozvoj komunikačných schopností v nemeckom jazyku. Našou partnerskou školou je škola z Grécka, kde sa žiaci taktiež učia nemecký jazyk. Do projektu boli zatiaľ zapojené dve triedy - 5.A a 8.B. Našu spoluprácu sme odštartovali výrobou veľkonočných pozdravov pre priateľov v Grécku.

etw
Fotoalbum

18
Mar

minibasketbal show

Aj tento školský rok, ako každý rok doteraz, sa zapojila naša škola do súťaže MINIBASKETBAL SHOW. Reprezentovali nás 2 družstvá - tretiaci a štvrtáci, ktoré sa umiestnili na konečnom 2. a 3 mieste. Súboj o 1. miesto bol nedodržaním pravidiel uvedených v propozíciách súťaže zásadne ovplyvnený. Víťazné družstvo zo ZŠ Zárevúca nastúpilo aj so žiakmi z tried 2. stupňa, čo bolo jednoznačne porušením propozícií o oprávnenosti štartu žiakov v súťaži. Napriek tomu bolo finálové stretnutie napínavé a výsledok tesný. S hrdosťou oznamujeme, že naši štvrtáci postúpili do regionálneho kola, ktoré sa uskutoční 21.3.2019 v ŠH Koniareň. Našimi súpermi budú družstvá základných škôl z Liptovského Mikuláša, Považskej Bystrice, Oravského Podzámku a ZŠ Zárevúca.

Veríme, že tentoraz už za dodržania pravidiel súťaže zabojujeme o čo najlepšie umiestnenie.
Našim deťom srdečne gratulujeme za veľmi kvalitnú reprezentáciu a získanie strieborných a bronzových medailí !!!

Minibas

Fotoalbum

13
Mar

Memoriál Júliusa Ondečku v športovej gymnastike detí

Dňa 04.03.2019 sa v Ružomberku uskutočnil IX. ročník Memoriálu Júliusa Ondečku v športovej gymnastike žiakov základných škôl. Gymnastickej súťaže sa zúčastnilo 130 detí z Oravy a z Liptova. Zmerali si svoje sily v gymnastickom štvorboji. Základnú školu Dončova reprezentovalo 10 žiakov a ZŠ Bystrická reprezentovalo 6 žiakov v dvoch kategóriách. Súťažilo sa v akrobacii, preskoku, hrazde, zostave na lavičke a kladine. Chlapci súťažili aj v behu a  v šplhu na tyči.


Vyhodnotenie žiakov Dončova:

E kat. /začiatočníci/

3.miesto - Němcová Natália

 

A kat. žiačky /1. - 3.roč./

1.miesto – Svrčanová Alžbeta

2.miesto – Jusková Michaela

3.miesto – Hricová Michaela

 

A kat. žiaci /1. - 3.roč./

1.miesto – Kľuska Michal     

Tréner: PaedDr. Mariana Hanková


Vyhodnotenie žiakov Bystrická cesta:

B kat. /4. - 6.roč./

4.miesto – Bajzik Juraj

C kat. / 7. - 9.roč./

1.miesto: Reisinger Ján Tomáš

4.miesto – Šaray Matej

 Tréner: Mgr. Martin Tabak


Všetkým žiakom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v G-4 v apríli.

memo

Fotoalbum

13
Mar

Hviezdoslavov Kubín

Aj v tomto školskom roku sme opäť oslávili krásu slovenského jazyka prostredníctvom recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Žiaci našej školy súťažili v  poézii a próze, a tu sú výsledky.


Poézia

1. miesto – neudelené

2. miesto – Filip Ondrejka (3.B)

3. miesto – Sára Jamsilová (3.B) a Natália Orgoníková (2.A)

Próza

1. miesto – Michal Hazucha (3.A)

2. miesto – Michal Keller (2.B)

3. miesto – Nina Kapustová (4.A)

Poézia II. kategória

1. miesto – Júlia Vrtichová (5.D)

2. miesto – Sebastián Veselovský (6.B) a Lukáš Rakučák (5.E)

3. miesto – Lea Štolerová (5. A) a Andrea Krajčiová (5. B)

Próza II. kategória

1. miesto – Mathias Šimalčík (6.E)

2. miesto – Lenka Klučková (5.D)

3. miesto – Tamara Vrábová (6.B) a Lýdia Milanová (6.A)

Poézia III. kategória

1. miesto – Samuel Michlík (8.E)

2. miesto – Ema Máliková (8.E) a Erik Kavenský (7.B)

3. miesto – Monika Krajčiová (8. A) a Alexandra Kotlínová (7.E)

Próza III. kategória

1. miesto – Samuel Bíroš (8.E)

2. miesto – Dorota Hanulová (8.B)

3. miesto – Desiree Julia Ault (7.E) a Viktória Kohútová (8.A)

HK2

Fotoalbum

27
Feb

Oznam

Voľné pracovné miesta:


Kuchárka

Požiadavky:

výučný list v odbore kuchár – kuchárka

1 roky praxe v odbore kuchár

Pomocná sila v kuchyni

Požiadavky:

Zdravotný preukaz

Doklad o odbornej spôsobilosti


Tel. číslo: 0911 353 185

alebo písomná žiadosť na adresu Základná škola, Bystrická cesta 14, 03401 Ružomberok
25
Feb

OKRESNÉ KOLO DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

14.2. 2019 sa uskutočnilo na ZŠ Zarevúca okresné kolo dejepisnej olympiády. Zapojilo sa doň 55 žiakov z ôsmych základných škôl a dvoch gymnázií , ktorí súťažili v štyroch kategóriách.

V kategórii F (6.ročník) súťažilo 11žiakov, v kategórii E (7.ročník) súťažilo 15 žiakov, v kategórii D (8.ročník) 16 žiakov, v kategórii C (9.ročník) 13 žiakov. Výsledky našich žiakov:

Kategória C:


4.miesto Babic Boris (9.E).
12.miesto Mrnčo Štefan (9.A)

Kategória D:

3.miesto Michlík Samuel (8.E)

8.miesto Bíroš Samuel (8.E)

 

Kategória E:

12.miesto Keyzlar Timur (7.E)

13.miesto Šavrnochová Ema (7.B)

 

Kategória F:

10.miesto Slovíková Simona (6.A)
25
Feb

OKRESNÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

7.2. 2019 sa uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády. Konalo sa na ZŠ Sládkovičovej a zúčastnilo sa jej 95 žiakov z okresu Ružomberok, ktorí súťažili v troch kategóriách. V kategórii 5.ročník súťažilo 24. žiakov, našu školu reprezentovali traja žiaci, ktorí sa umiestnili na 4. mieste – Marek Fúra (5.B), na 5. mieste – Radovan Marton (5.A) a na 10 mieste – Lea Petríková (5.A). Všetci boli úspešnými riešiteľmi. V kategórii 6. a 7. ročníka súťažilo 36. žiakov, z našej školy obsadili 13. miesto Tatiana Prílepková (7.E), 22.miesto Damián Karniš (7.E), 32. miesto Alexandra Kotlínová (7.E), V kategórii 8. a  9. ročníka súťažilo 27. žiakov. Zvíťazil náš žiak Boris Babic (9.E), na 6. mieste skončil Štefan Mrnčo (9.A), bol úspešným riešiteľom. Na 26. mieste skončila Ingrid Oravcová (9.E). Boris Babic bude reprezentovať školu v krajskom kole.

13
Feb

Kalimbohranie

Žiaci Nultého ročníka, 1.A, 1.B, 2.A triedy 23.1.2019 objavili svoj vnútorný rytmus počas hudobného workshopu spojeného so zážitkom pri hre na intuitívny hudobný nástroj, ktorý sa volá kalimba. Hra rozvíjala jemnú motoriku, hudobné cítenie, prepájala ľavú a pravú hemisféru a podporila sociálne vzťahy v skupine.

Kalim
Fotoalbum

06
Feb

Karneval v ŠKD

Vo štvrtok, 31.1. sa popoludní ozýval v kluboch smiech, hudba a šírila sa dobrá nálada. Deti si obliekli svoje kostýmy. Súťažilo sa v stoličkovom aj balonovom tanci, zahrali sme sa na sochy a dokonca súťažne zatancovali. V príjemnej atmosfére sme ukončili 1.polrok školského roka.

skdkar