Upútavka

Vážení rodičia a priatelia školy,
pomôžte nám skvalitniť činnosť  Občianskeho združenia "Slniečko pre všetky deti" darovaním 2% (3%) z dane!

Vaše 2% (3%) pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

SLNIEČKO PRE VŠETKY DETI

2perslniecko2020 

Vopred Vám ďakujeme.

Tlačivo na stiahnutie tu!!!!


Bleskovka

PRERUŠENIE VYUČOVANIA

Vážení rodičia,

vyučovanie sa prerušuje do ODVOLANIA.

SCHOOLCLOSED11
Nov

Exkurzia v planetáriu

V pondelok 4.11.2019 sa žiaci 4. D, 4. E, 4. G zúčastnili exkurzie do planetária v Žiari nad Hronom. Deti mali možnosť sledovať našu slnečnú sústavu, planéty i súhvezdia priamo v " teréne" . Dozvedeli sa veľa zaujímavého o vesmíre a jeho skúmaní. Bolo to skvelé ukončenie tematického celku VESMÍR. 

planetariumtitulna

Fotoalbum

11
Nov

Knižničný Vševedko 2019

V stredu, 6. novembra 2019 sa v Kysuckej knižnici v Čadci uskutočnilo krajské kolo Knižného Vševedka 2019. Najlepší vševedkovia knižníc zo Žiliny, Martina, Dolného Kubína, Liptovského Mikuláša a domácej Čadce si v kysuckom detskom rozprávkovom kráľovstve zmerali úroveň svojich knižných vedomostí.

Po spočítaní všetkých bodov, odborná porota zložená z pani knihovníčok, oblečených v slávnostných rúchach kysuckého rozprávkového kráľovstva, vyhlásila najlepších troch tohtoročných vševedkov. Titul knižného vševedka aj vicevševedka pre rok 2019 ostáva v Čadci. Z liptovskej knižnice sa najlepšie umiestnila Michaela Jusková zo 4.E na 4. mieste.

knizvsevedtitul

Fotoalbum

11
Nov

Zlatý drak 2019 priletel aj k nám

Malí umelci z 3.B Monika Hricová, Sofia Puklová, Bianka Pukajová a zo 4.B Gabriel Bartoš, Kristína Silleová, Martin Zuskin, Melisa Sliacka, Jasmína Zubajová sa zapojili do piateho ročníka Medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže. V silnej konkurencii 800 prác z piatich krajín: Rusko, Maďarsko, Poľsko, Česko a Slovensko, zvíťazili v kategórii kolektívnych prác ZŠ a MŠ.

K tomuto výnimočnému úspechu im srdečne blahoželáme.

titulnazlatydrak

Fotoalbum

08
Nov

Tajomstvá mikrosveta - Týždeň vedy a techniky

Dňa 7.11.2019 sa trieda 5.B rozhodla objaviť mikrosvet pod drobnohľadom mikroskopov. Žiaci absolvovali edukačnú prednášku TAJOMSTVÁ MIKROSVETA, ktorá bola realizovaná v TÝŽDNI VEDY A TECHNIKY. Táto prednáška prebehla v nádherných priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Bolo skvelé vidieť, ako sa z malých piatačikov stali výskumníci, ktorí bádali, pozorovali a robili si zápisky. Touto cestou sa chceme poďakovať za skvelú akciu a výborný odborný prístup lektorov, ktorí dokázali žiakom odpovedať na ich zvedavé otázky.

titulnatajmikros

Fotoalbum

06
Nov

Medzinárodný deň stromov

20.10. majú sviatok naše stromy. Teší nás, že ich ešte máme, lebo sú nevyhnutné pre život. Pripomínať deťom ich dôležitosť je nevyhnutnosťou, preto sme sa rozhodli poprepájať túto tému na viacerých vyučovacích predmetoch. Výsledok práce našich žiakov, interaktívna výstava, sa nachádza do 15.11. na prvom poschodí. Srdečne na ňu všetkých pozývame.

titulnamedzidenstromov

Fotoalbum

06
Nov

Bratislava

24.10. sa žiaci 9.,8. a 7. ročníka zo ZŠ Bystrická cesta a ZŠ Dončova, ako jediných škôl z Ružomberka, zúčastnili veľmi zaujímavého výletu v Bratislave. Okrem návštevy Bratislavských pamiatok počas krásneho slnečného dňa, sa žiaci vo večerných hodinách zúčastnili zápasu Európskej ligy UEFA medzi Slovanom Bratislava a anglickým klubom Wolverhampton Wandererers. 20 000 detí z celého Slovenska na novom štadióne Tehelného poľa spravilo neuveriteľnú atmosféru. Počas zápasu sa spievalo, fandilo, tancovalo, ale nadväzovali sa aj nové priateľstvá. Pod pedagogickým dozorom pánov učiteľov Tadeáša Lacka, Tomáša Pažítku a pani učiteľky Mariany Hankovej mali deti možnosť zažiť atmosféru najväčšieho európskeho futbalu, ktorú si sami vytvorili. A aj keď sa žiaci  vrátili až v neskorých  nočných hodinách, únava po celom dni určite stála za to.

titulnabratislava

Fotoalbum

06
Nov

Každým slovom krok k umeniu

Vyhodnotenie súťaže Každým slovom krok k umeniu

Už šiesty rok sa konala okresná súťaž Každým slovom krok k umeniu. Nezaháľali sme a zapojili sme sa do tejto súťaže. Zo školského kola sme poslali do troch kategórií najúspešnejšie práce žiakov. V okresnom kole bolo odbornou porotou hodnotených 55 prác v troch kategóriách a zapojilo sa 10 základných škôl okresu Ružomberok.

Darilo sa nám a dôkazom sú ocenenia.

I. kategória

3. miesto: Marko Ďaďo zo 4.E

II. kategória
1. miesto: David Klačko z 5.D

titulnakskku2

III. kategória
1. miesto: Sebastián Gerec z 8.E

titulnakskku1


Víťazom srdečne blahoželáme a dúfame, že naši mladí autori neprestanú písať, ale budú naďalej rozvíjať svoj talent.


04
Nov

Október - mesiac úcty k starším

Každoročne v mesiaci október, keď príroda naberá krásu jesene, prejavujeme všetci svoju pozornosť a úctu našim starým rodičom, babičkám, deduškom. Skôr narodeným, ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a ich konanie obohatené veľkými životnými múdrosťami. Aj naši žiaci prvého stupňa pozvali svojich starkých do svojich tried, aby ich poctili svojou návštevou a prečítali im zo svojich obľúbených kníh a porozprávali o svojich spomienkach, keď oni sedeli v školských laviciach. Boli pre nich nefalšovaným obohatením, zdrojom tradície a skúseností.

Ďakujeme za Vašu návštevu!

titulnaomukst

Fotoalbum

04
Nov

Medzinárodný deň školských knižníc 2019

Aj tento rok sme sa zapojili do Medzinárodného dňa školských knižníc. Tohoročná téma Medzinárodného dňa školských knižníc bola „Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského“.

Žiaci 1. a 2. ročníka výtvarne stvárnili príbeh s názvom Prvé hodinky na základe vypočutej ukážky.

Žiaci 3. a 4. ročníka urobili osnovu diela a oboznámili sa so životom J. G. Tajovského.

Pri tejto príležitosti si deviataci pripravili prezentáciu, v ktorej ostatných žiakov oboznámili so životom a tvorbou Jozefa Gregora Tajovského. Na základe vypočutého vybraní žiaci zastupovali svoju triedu v kvíze o živote a tvorbe tohto spisovateľa. Víťazom sa stala 6.E, ktorej srdečne blahoželáme.

Po prezentácii sa žiaci 2. stupňa venovali divadelným hrám J. G. Tajovského a rozboru jeho diela.

titulnadenkniz

Fotoalbum

22
Oct

Druháci v Galérii Ľudovíta Fullu

16.10. 2019 druháci navštívili Galériu Ľudovíta Fullu, aby v nej školský vzdelávací program napĺňali netradične. Žiaci pri stretnutí s originálom umeleckého diela si rozširovali vedomosti z matematiky, slovenského jazyka, prvouky a výtvarnej výchovy. Projektové vyučovanie podporilo rozvoj kreativity, priestorového vnímania prispelo k budovaniu vzťahu k umeniu. Žiaci spoznali život a dielo Ľudovíta Fullu, oboznámili sa s jeho domovom. Poprechádzali sa po všetkých miestnostiach v jeho byte. Videli, ako diela umelca inšpirovali mladých tvorcov, ktorí vytvárali mediálnu hru. Hľadali piktogramy. Vďaka galerijnému pedagógovi Jozefovi Matuškovi a jeho ochote odpovedať na zvedavé otázky, druháci spoznali knihy, ktoré ilustroval Ľudovít Fulla, zistili, kde sa nachádza najstarší aj najmladší obraz, ktorý je vystavený v galérii.

titulnadruhacifulla

Fotoalbum

18
Oct

Šarkaniáda na Bystrickej

V stredu, 16. 10. 2019 sa na ZŠ Bystrickej konala pekná akcia s názvom Šarkaniáda. Deti zo všetkých oddelení ŠKD si priniesli svojich šarkanov a spoločne sa preháňali krížom-krážom po školskom dvore. Počasie nám prialo, preto farebné šarkany lietali krásne vysoko. Na konci akcie deti dostali diplomy, ktoré si mohli vyfarbiť podľa vlastných predstáv.

titulnasarkaniada

Fotoalbum

18
Oct

Exkurzia do Antlantisu

Školský rok sa už rozbehol. Ideálny čas vyraziť na školskú exkurziu. Stalo sa . Žiaci z tried 7.A,7.B,8.A, 8.B,9.A a 9.B navštívili 16.10.2019 Atlantis v Leviciach . Čakalo tu na nich množstvo interaktívnych objektov, cez ktoré sa hravou , bádavou formou oboznámili s fyzikálnymi zákonmi a prírodnými javmi. Najviac všetkých očaril 9 D  simulátor, ktorý ich  ponoril do  virtuálneho sveta plného zážitkov. Na čo slúžia školské exkurzie? Práve na toto. Získavanie nových nezabudnuteľných zážitkov a vytvorenie pozitívneho vzťahu k prírodovedným predmetom..

Titulnaatlantis

Fotoalbum

16
Oct

Póla navštívila a poradila

8.10. a 9.10. žiaci 2.A a 2.B triedy absolvovali projekt PZSR Póla radí deťom, ktorého cieľom bolo naučiť bezpečne sa správať v rizikových situáciách, zamyslieť sa nad zodpovednosťou za svoje zdravie, správanie a majetok, ako aj zvýšiť právne a sociálne vedomie detí. Pani kapitánka Ing. Gabriela Tkáčová, z Okresného riaditeľstva PZ v Ružomberku, deťom predstavila kamarátku Pólu. Spoločnými silami zdolávali rôzne situácie a prostredníctvom pracovného zošita s množstvom príbehov, básničiek, úloh, doplňovačiek zisťovali, na koho sa obrátiť, keď sa v živote detí vyskytne nejaký problém.

titulnapnap2

Fotoalbum

14
Oct

Deň otvorených dverí VÚ 1115

Pri príležitosti osláv Dňa ozbrojených síl SR sa v Ružomberku vo vojenskom útvare 1115 konal Deň otvorených dverí. Ani upršané počasie neodradilo žiakov 1.A, 1.B a 2.B triedy  nahliadnuť do priestorov, kde pôsobia ružomberskí profesionáli. Na svoje si prišli hlavne deti, pre ktoré boli pripravené rôzne atrakcie. Najväčšej obľube sa tešila vojenská technika, ktorú si mohli nielen pozrieť, ale do nej aj prakticky nasadnúť a byť ozajstnými vojakmi. Na jednotlivých stanovištiach si mohli chytiť a aj zacieliť samopalom, odstreľovacou puškou alebo pištoľou. Odvážlivci sa mohli dať pomaľovať bojovými maskovacími farbami.

Titulnnadodvu

Fotoalbum


14
Oct

Školská jedáleň - oznam: ZMENA !!!

Dňa 15.10.2019 Školská jedáleň Bernolákova 11 bude 
VARIŤ. 

08
Oct

Výstava ovocia a zeleniny

Ako každý rok, tak aj túto jeseň, si žiaci 1. stupňa ZŠ na Bystrickej ceste priniesli ovocie a zeleninu z rodinných záhrad, ktorú vystavili na obdiv domácim aj hosťom. Navštívili nás aj kamaráti z MŠ. Naše ovocie a zelenina poslúžila učiteľom a žiakom, ako učebná pomôcka a v posledný deň sa stala zdravou pochúťkou pre všetkých žiakov našej ZŠ. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podelili o svoje zásoby a podieľali na realizácii už tradičnej Výstavy ovocia a zeleniny.

titulnavoaz

Fotoalbum

08
Oct

SNP v ŠKD

V oddeleniach ŠKD na Bystrickej sme si pripomenuli výročie SNP. Čítali sme si príbehy účastníkov bojov, prezerali dobové fotografie, zahrali sme sa na vojakov. 
Spoločnou prácou sme vytvorili plagáty, ktoré sú zverejnené vo vestibule školy.
qqqqq
titulnasnpsnp
01
Oct

Prvý výtvarný level splnený

Naši prváci sa okrem písania, čítania a počítania musia popasovať aj s inými náročnými aktivitami. Koncom septembra sa na hodinách výtvarnej výchovy učili pracovať s tušom. Mnohí sa s touto výtvarnou pomôckou stretli po prvýkrát. Neostávalo im nič iné, iba sa na prácu sústrediť a zdolať náročný výtvarný level. Až na jeden vyliaty tuš sa im práca vydarila. Za svoje krásne dielka si zaslúžia velikánsku pochvalu.

prvy_vytv_level_splneny


27
Sep

Imatrikulácia piatakov

Nakoľko sa už september priblížil ku svojmu koncu a škola je už v plnom prúde, prišiel čas, aby sme privítali najmladších členov 2.stupňa - piatakov, tak ako im to prináleží a patrí sa. Stretli sme sa 26.9. dopoludnia a spolu so zástupcami Žiackej školskej rady sme overili ich fyzické a záťažové schopnosti, ktoré sú nevyhnutné na prežitie spolu s ostatnými „hornostupniarmi“ nasledujúcich päť rokov. Môžeme spokojne vyhlásiť, že pripravené úlohy a prekážky zvládli s ľahkosťou a odhodlaním im vlastným. Na záver spoločne sľúbili, všetko, čo sľúbiť mali a do tried odchádzali s výchovným a vedomostným „pohladením“. Všetci im spoločne prajeme, aby sa im darilo tak dobre, ako to len bude možné.

Titulna

Fotoalbum

24
Sep

Pasovačka

Dňa 23.9.2019 sa v priestoroch našej telocvične  ozýval detský spev a smiech. Dôvodom bola udalosť s názvom „PASOVAČKA“

Prváci , nulťáci  Zlatou bránou a spevom vstúpili  do rozprávkového sveta, kde ich tam čakal šašo Jašo a čarodejníčka Magda. Šašo mal pripravené nenáročné úlohy, kde deti ukázali svoju  zručnosť, vytrvalosť a šikovnosť. Po splnení všetkých úloh a zložení slávnostného sľubu ich čarodejníčka Magda s pomocníkom šašom Jašom slávnostne „ pasovali“ a prijali do školského klubu.  Za odmenu si deti domov odniesli fixy, balóny  a pasovací list. Na záver svojim podpisom potvrdili slávnostný sľub na balóny.

Titulnapas

Fotoalbum


 

23
Sep

Havránok

18. septembra 2019 sme boli na Havránku pri Liptovskej Mare.

Rozprávali nám o Keltoch a ich živote. Bolo to veľmi zaujímavé. Ochutnávali sme jedlo, ktoré jedli Kelti v minulosti. Vyrábalo sa zvláštnym spôsobom a volalo sa to posúch. Bolo to veľmi dobré a chutné. Kúpili sme si tam aj starodávne mince, ktoré v minulosti platili. Sú naozaj zaujímavé. Veľmi sa nám to páčilo. A mimochodom, bola tam veľká zima.

Žiaci 2.E,3.E, 4.D,E,G

Tituln-havr

Fotoalbum

18
Sep

Netradičná hodina geografie

Dňa 13. 9. 2019 zažili žiaci 6. ročníka 6.D, 6.E na Dončovej hodinu geografie trošku inak, besedovali na tému Afrika so zahraničným hosťom Ahmedom E. Al Deenom, ktorý pochádza priamo z Egypta a pracuje na projektoch v rámci spájania kultúr. Žiaci sa dozvedeli zaujímavé informácie o prírodných pomeroch, o minulom a súčasnom živote v tejto krajine. Žiakom boli predstavené významné osobnosti Egypta. Zaujímavou časťou hodiny bolo zoznámenie sa s arabským jazykom, s jeho rôznymi typmi a arabským písmom. Na záver hodiny sa žiaci naučili tradičnú egyptskú hru, ktorú si spolu aj zahrali. Žiaci okrem získania mnohých informácií o Egypte si mohli zároveň precvičiť aj svoje vedomosti z anglického jazyka, keďže celá hodina bola vedená v anglickom jazyku, čo by malo žiakov motivovať, aby využili všetky možnosti pri osvojovaní cudzích jazykov.

Tituln
06
Sep

Záujmové útvary pre šk. rok 2019/2020

Zoznam záujmových útvarov pre školský rok 2019/2020:

pracovisko Bystrická cesta

pracovisko Dončova

***Pre prihlásenie do záujmového útvaru, kontaktujte vedúceho útvaru.***
05
Sep

Poďakovanie pri odovzdávaní ovocia ....

Niekto mal skvelý nápad! Tým nápadom bolo vniesť viac zdravej stravy do stravovacích návykov mladých ľudí. Títo ľudia vedia, že základom dobrého a kvalitného života je jediná devíza, a to pevné zdravie. Kto má zdravie , dosiahne v živote všetko, lebo si môže plniť aj tie najtajnejšie sny.

So správnymi stravovacími návykmi treba začať už od útleho veku , preto vedenie Kauflandu prišlo s touto výzvou. Vedia, že pre zdravý vývoj detí je veľmi dôležitá pestrá a vyvážená strava, v ktorej nebude  chýbať dostatočné množstvo vitamínov zastúpených v ovocí a zelenine.

Projekt, ktorý vzišiel spod rúk Kauflandu dostal názov  ĆERSTVÉ HLAVIČKY. Určili presné podmienky súťaže. Odštartovali projekt,  naša škola túto výzvu akceptovala. Aktívne sa zapájali žiaci, vyučujúci , rodičia a priatelia školy. Bolo to zábavné a napínavé zároveň.

Chceme sa Kauflandu takto poďakovať, za skvelú myšlienku a realizáciu a veľmi nás teší, že práve naša škola dokázala  obstáť  medzi toľkými školami v regióne. Žiaci každý týždeň dostanú správnu dávku ovocia alebo zeleniny.

Dovoľte nám , za všetky  deti zo ZŠ Bystrická cesta v Ružomberku vysloviť úprimné ĎAKUJEME.


tituln

Fotoalbum


05
Sep

Informácia o príspevku do ŠKD

Vážení rodičia,

Pri úhrade bankovým prevodom zadávajte do správy pre prijímateľa:

triedu (napr: 1.A), meno a priezvisko Vášho dieťaťa
mesiace / rok  ( za ktoré platíte
napr: 9,10/2019)

Príspevok do ŠKD sa bude uhrádzať zálohovo vždy 2 mesiace dopredu.

 


Číslo účtu: SK33 0900 0000 0050 7046 6829

 

1. platba do 10.9.2019 za mesiace IX,X,     t.j.20,-€
2. platba do 10.11.2019 za mesiace XI,XII, t.j. 20,-€
3. platba do 10.1.2020 za mesiace I,II,        t.j. 20,-€
4. platba do 10.3.2020 za mesiace III,IV,   t.j. 20,-€
5. platba do 10.5.2020 za mesiace V,VI,     t.j. 20,-€

02
Sep

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020

Takto sme začali štart do nového školského roka. Nových žiačikov u nás srdečne vítame a všetkým spoločne prajeme veľa úspešných školských výsledkov!


DSC_1389

Fotoalbum

Učiteľ ské

Kto je online

We have 13 guests online