UpútavkaMalá vedecká konferencia

6.6.2019
  

BleskovkaV celoslovenskom finále

MINIBASKETSHOW

sme sa umiestnili na úžasnom 2. mieste.

Gratulujeme !

baskt17
Dec

ŠKOLSKÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

10.12. 2018 sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Prebiehalo na oboch pracoviskách – na Bystrickej ceste i na Dončovej ulici. Zapojilo sa doň 42 žiakov , ktorí súťažili v troch kategóriách.

V kategórii 5.ročníka súťažilo 17 žiakov, v kategórii 6. a 7. ročníka súťažilo 12 žiakov, v kategórii 8. a  9. ročníka 13 žiakov. Z každej kategórie prví traja žiaci postúpili do okresného kola, ktoré sa uskutoční vo februári 2019. Postupujúcimi žiakmi sú:

5.ročník:

1. miesto: Lea Petríková (5.A)

2. miesto: Radovan Marton (5.A)

3. miesto: Marek Fúra (5.B)

6.,7.ročník:

1. miesto: Tatiana Prílepková (7.E)

2. miesto: Alexandra Kotlínová (7.E)

3. miesto: Damián Karniš (7.E)

8.,9.ročník:

1. miesto: Štefan Mrnčo (9.A)

2. miesto: Boris Babic (9.E)

3. miesto: Ingrid Oravcová (9.E)

Postupujúcim žiakom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

17
Dec

oznam

Cestovné žiakom za obdobie september - december 2018 sa vypláca v období od

19.12.- 20.12.2018

 v čase od 08.00-15.00 hod.

v kancelárii ZŠ na Bystrickej ceste 14 Ružomberok

 

Kontakt:0918/782 423

17
Dec

Astrostop

Dňa 28.11.2018 sa na našej škole, tradične ako každý rok, uskutočnila súťaž Astrostop. Tejto súťaže z tajomného a pútavého vesmíru sa zúčastnili aj naši žiaci 9.A triedy: Matej Balaban, Peter Vrbjár, Daniel Kolár a žiačka 6.B triedy Libuša Vrbjárová . Veríme , že si zo súťaže odniesli zaujímavé informácie a hlavne dobrú náladu.

V prvom súťažnom kole riešia súťažiaci kvíz. Otázky sú premietané pomocou dataprojektora na plochu, súťažiaci vyberá z viacerých možností správnu odpoveď. V druhom súťažnom kole je dôležitá aj rýchlosť a pohotovosť. Súťažiacim je premietnutá animácia alebo fotografia nejakého astronomického úkazu alebo objektu. Kto najrýchlejšie zareaguje, má právo odpovedať. V prípade nesprávnej odpovede dostáva súťažiaci mínusové body. Do semifinálového kola postupuje päť súťažiacich, ktorí získali v predchádzajúcich kolách najväčší počet bodov. V tomto kole lúštia tajničku, ktorá skrýva nejaký astronomický výraz. Finálové kolo absolvujú dvaja najlepší súťažiaci. Toto kolo býva variabilné. Víťazom sa stáva súťažiaci, ktorý ako prvý vyrieši kvíz, zamaskovaný obrázok, doplňovačku alebo inú úlohu.

astro18

Fotoalbum

17
Dec

STRETNUTIE S KOLEDAMI

Je už tradíciou, že v období Adventu sa žiaci základných škôl stretávajú, aby si pripomenuli naše prekrásne predvianočľudové zvyky, medzi ktoré patrí aj spev slovenských vianočných kolied. Dňa 12.12.2018 to bol už 26. ročník a veru ani trošku nezaostával za tými predchádzajúcimi. Vianočný stromček, sviatočný odev, kroje, krásne hlásky a predovšetkým koledy vo všetkých zúčastnených navodili predvianočnú atmosféru a vôbec nevadilo, že sme nezvíťazili. Možno nabudúce.

koledy

14
Dec

Vianočná latka

Dňa 12.12.2018 sa uskutočnilo okresné kolo  v skoku do výšky pod názvom Vianočná latka.  Aj tento rok nás naši žiaci krásne reprezentovali a vybojovali pre našu školu pódiové umiestnenia.  V kategórii mladších žiakov získal 1.miesto R. Jamsila a žiačok 2. miesto S. Královenská . Našim reprezentantom ďakujeme a gratulujeme.

vl1

vl2

13
Dec

Oznam školskej jedálne

Školská jedáleň oznamuje, že z organizačných dôvodov bude dňa (piatok) 14.12. 2018 obedy vydávať len do 13:00 hod.
12
Dec

Kúsok z vianoc

Kúsok z Vianoc. Tak sa volalo podujatie, ktorým chceli žiaci a učitelia ZŠ Bystrická cesta ,už druhý rok , spríjemniť svojim blízkym a všetkým priateľom školy  predvianočný čas. Z každého kúta dýchala sviatočná atmosféra, blikotali svetielka, ozývala sa vianočná hudba, po chodbách sa prechádzali deti a vianočne vyobliekaní pedagógovia. Návštevníci mali možnosť vyskúšať svoju šikovnosť pri výrobe rôznych vianočných drobností, ozdôb a pozdravov, zdobení medovníčkov. Športovo založení súťažili vo futbale, stolnom tenise alebo zdolávali opičiu prekážkovú dráhu. Prišli celé rodiny, aby spolu s nami zažili neopakovateľnú atmosféru predvianočného času . Občerstvili sa, porozprávali so známymi, strávili príjemné popoludnie. Odchádzali s úsmevom , vianočným prianím a s kúskom Vianoc vo svojich srdciach...

ksv

06
Dec

Zaujímavosti z IT Akadémie

V rámci aktivít národného projektu IT Akadémia, do ktorého sú zapojení žiaci a pedagogickí zamestnanci na Bystrickej ceste, sa realizoval v mesiacoch október a november krúžok "3D tlač", ktorý navštevovali vybraní žiaci 8., 9.ročníka a žiak 5.A triedy Samuel Vozník. 

Žiaci mali možnosť nahliadnúť do tajov moderných technológií, ktoré už určujú smer vývoja ľudstva. Spolu s Ing. Majherovou z Centra vedecko-technických informácií Liptovský Mikuláš, ktorá zastrešovala metodické vedenie krúžku, si naprogramovali rôzne telesá, ktoré si následne pomocou zapožičanej 3D tlačiarne "vytlačili".
V krátkom čase bude zrealizovaná dodávka 3D tlačiarne spolu s ďalšou IKT technikou aj priamo na našu školu, a tak aj ostatní žiaci kmeňovej školy získajú možnosť sa naučiť pracovať s novinkami v oblasti IKT.

3Dtlac2

3D tlac1
28
Nov

okresné kolo ang. maratónu

Dňa 21.11.2018 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže English Primary Marathon. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci z pracoviska na Bystrickej ceste a dvaja žiaci z Dončovej ulice. V konkurencii štvrtákov z celého okresu získali žiaci 4.E Hugo Eliáš a Matúš Manťo krásne 2. a 3. miesto. Touto cestou im blahoželáme a tešíme sa z ich úspechu.

28
Nov

NÁBOJ JUNIOR

Náboj Junior je medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž určená pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základných škôl. Nejde tu o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí – úlohy sú dosť náročné, vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu. Úspech závisí nielen od schopností jednotlivých členov, ale hlavne od efektívnej tímovej spolupráce. Aj my sme sa do tejto súťaže zapojili a dňa 23.11. v Liptovskom Mikuláši sa náš tím (v zložení Damián Karniš, Dorota Jankovičová, Marián Kováč a Boris Babic) snažil vyriešiť čo najviac úloh. Celá súťaž trvala 120 minút a za ten čas tím vyriešil 18 úloh. Z celkového počtu 20 tímov z okresu L. Mikuláš a Ružomberok sme sa umiestnili na 7. mieste. Bola to pre nás dobrá skúsenosť a tešíme sa na budúci ročník súťaže.

SAM_5616


28
Nov

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ V ŠACHU

V piatok 9. novembra 2018 sa v Športovej hale Koniareň konali Školské majstrovstvá okresu Ružomberok žiakov a študentov v šachu. Turnaj organizoval Šachový klub Ružomberok s podporou Krajského šachového zväzu Žilina. Súťaže sa zúčastnilo 63 hráčov, ktorí medzi sebou zabojovali o postup na Krajské majstrovstvá. Našu školu úspešne reprezentoval Marián Kováč (8.E), ktorý si z tejto súťaže odniesol striebornú medailu. Gratulujeme!

SAM_5615


28
Nov

OLYMPIÁDY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

Dňa 22.11.2018 sa konalo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Žiaci si preverili svoje vedomosti v písomnej aj ústnej časti. Na okresnom kole, ktoré sa uskutoční 16.1.2019, nás budú reprezentovať títo žiaci:
Kategória 1.A (6. – 7. ročník) Lucia Mydliarová
Kategória 1.B (8. – 9. ročník) Viktória Kohútová
Všetkým súťažiacim blahoželáme a víťazom držíme palce v okresnom kole súťaže!

Výsledné umiestnenie:

Kategória: A1

1. Damián Karniš
2. Gregor Marián Chmelár
3. Nina Janovcová

Kategória: A2

1. Karin Petráková
2. Samuel Michlík
3. Boris Babic

OA1
28
Nov

iBobor

V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Aj naša škola sa súťaže pravidelne zúčastňuje , no tento rok sme mali v kategórii „Bobrík“ mimoriadny úspech. Žiačka 5.A triedy, Tamarka Labajová vyriešila svoje úlohy na plný počet bodov. Všetkým úspešným riešiteľom iBobra srdečne blahoželáme.

IMG_0558
28
Nov

ENGLISH PRIMARY MARATHON

V stredu 21. 11. sa aj žiaci našej školy zúčastnili okresného kola jazykovej súťaže ENGLISH PRIMARY MARATHON. Za úspešnú reprezentáciu ďakujeme žiačke Ninke Kapustovej (4.A)  aj žiakovi Martinkovi Benčíkovi (4.B).
Súťažiacim blahoželáme!

IMG_0486


26
Nov

Múzeum ručnej výroby papiera 1.A

Dňa 16.11. žiaci 1.A  a nultého ročníka navštívili zaujímavé Múzeum ručnej výroby papiera v Ludrovej, kde na vlastné oči videli, ako si v minulosti ľudia vyrábali papier. Najväčším zážitkom pre mnohých bolo to, že si výrobu papiera aj sami vyskúšali.

IMG_0463
23
Nov

Pozor, pozor !

V sobotu na STV1 bude vysielaná o 9.15 hod. vedomostná súťaž pre žiakov základných škôl
" Daj si čas" . Za našu školu bude súťažiť  6.A, tak kuki...Držíme Vám palce!

21
Nov

Olympiáda z nemeckého jazyka

Dňa 19.11.2018 sa konalo školské kolo Olympiády z nemeckého jazyka. Žiaci si preverili svoje vedomosti v písomnej aj ústnej časti. Na okresnom kole, ktoré sa uskutoční 17.1.2019, nás budú reprezentovať títo žiaci:
Kategória 1.A (6. – 7. ročník) Kategória 1.B (8. – 9. ročník)
Damián Karniš Boris Babic
Alexandra Vámošová Tomáš Jakubjak
Všetkým súťažiacim blahoželáme a víťazom držíme palce v okresnom kole súťaže!

DSC_0316
21
Nov

Boj proti drogám

Centrum voľného času Elán vyhlásilo okresnú výtvarnú súťaž s protidrogovou tematikou, ktorej cieľom bolo zamyslieť sa nad vlastnými aktivitami prospešnými pre naše zdravie a vytvoriť plagát. Ocenenou prácou z našej školy bol plagát Lindy Poláčkovej a Alexa Krajca z 1.B triedy. 19.11.2018 si v Björnsonovom dome prevzali diplomy a ceny. Obom blahoželáme!

IMG_9943


14
Nov

Múzeum ručnej výroby papiera 1.B

História ľudskej civilizácie je spojená s výrobou papiera. Dnes je nevyhnutnou súčasťou života. S jeho výrobou a históriou výroby sa 12.11. oboznámili žiaci 1.B triedy, lebo navštívili Múzeum ručnej výroby papiera v Ludrovej. Najväčším zážitkom bol vlastnoručne vyrobený dvojfarebný papier.

46184607_374754436597970_3211551522022227968_n
14
Nov

ENGLISH PRIMARY MARATHON

V utorok 6.11. si naši štvrtáci zasúťažili. Tentokrát išlo o jazykovú súťaž ENGLISH PRIMARY MARATHON, ktorej cieľom bolo zmerať si sily v anglickom jazyku. Napriek tomu, že išlo o pomerne náročnú súťaž, školského kola sa zúčastnilo 19 žiakov zo 4.A a 4.B triedy. Výsledky súťaže:
1.
miesto: Martinko Benčík (4.B)

2.
miesto: Ninka Kapustová (4.A)

3.miesto: Veronika Trnovcová (4.A)

4.miesto: Samko Totkovič (4.A)

5. miesto: Matúško Cíbik (4.A)
Blahoželáme a prvým dvom víťazom budeme držať palce v okresnom kole súťaže!

IMG_20181109_104001
13
Nov

PRÍ BEH HUDBY - na počiatku bola nota

Naša škola sa 26.10. 2018 zapojila do online sledovania výnimočného koncertu pre deti a mládež, v ktorom sme spoznali vzrušujúci príbeh hudby, ktorá vznikla už v praveku a znie do dnešných dní. Spoznali sme najlepších skladateľov a aj to, akú hudbu si máme pustiť, ak niekoho ľúbime a ktorá hudba nás dokáže rozveseliť, keď nám bude smutno. Koncert sledovalo v školách na Slovensku viac ako 40 000 žiakov a takto sme koncert sledovali my.

IMG_20181026_110406_b


13
Nov

Vedomostná súťaž

Dňa 6.11.2018 sa naši deviataci Matej Balaban a Štefan Mrnčo zúčastnili vedomostnej súťaže týkajúcej sa 1.svetovej vojny a vzniku ČSR.Popasovali sa nielen s teoretickými otázkami, keď museli ukázať svoje vedomosti v 3 súťažných kolách, ale tiež si museli doma pripraviť a na súťaži prezentovať prezentáciu na tému z tohto historického obdobia. Chlapci v silnej konkurencii nakoniec obsadili pekné 3. miesto. Sté výročie vzniku ČSR i sté výročie ukončenia 1.svetovej vojny sme si pripomenuli dvomi rozhlasovými reláciami a tematickou nástenkou pri školskej knižnici spojenou s vedomostnou súťažou.13
Nov

V znamení sv. Huberta

Žiaci 4.D triedy na Dončovej sa 8.11.zučastnili vzdelávacieho programu V znamení sv.Huberta.Zažili veselú,poučnú a dobrodružnú hodinu poľovníckeho dejepisu,spoznali podoby lovu v stredoveku,vypočuli si dávne liptovské povesti. Na vlastnej koži zažili kráľovské.pasovanie,či streľbu z luka.

IMG_20181108_125736

12
Nov

Tajomstvá mikrosveta

V pondelok 5. 11. 2018 žiaci 7. A navštívili Múzeum jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Tu bolo pre nich pripravených päť stanovíšť, kde si mohli preveriť nielen svoje teoretické znalosti, ale zapojiť aj svoje praktické zručnosti. Takto žiaci cez okulár mikroskopu uvideli výtrusy húb, jednotlivé časti drobného hmyzu a rastlín, mohli pozorovať ako vyzerajú pľúca človeka zanesené uhoľným prachom a dokonca si mohli z potočnej vody vyloviť drobnú dafniu a detailne ju preskúmať. Tento veľmi pekne a kvalitne pripravený program bol pre všetkých veľkým prínosom a obohatením.

IMG_3386
12
Nov

Ako deti z 1.B spoznávali hospodársky dvor

Piatok 9.11. bol výnimočný deň pre žiakov 1.B triedy, lebo sa vybrali za tajomstvami hospodárstva.Spoznali veľa stojov, ktoré sú potrebné pri obrábaní pôdy. Zoznámili sa s pomocníkmi pri starostlivosti o zvieratá. Čakali ich ovečky, býky, králiky, sliepky, prasnice, pes a kôň Pejo. Teraz už vedia, čím sa zvieratá živia, oboznámili sa s ich úžitkom. Viete, kto k svojmu životu potrebuje sečku a šrot? Prváci už áno! Ďakujeme rodine Bodorovej za milé pozvanie a všetky nové informácie.

45828274_2217283385224275_3896453524170473472_n