03
Jun

Prázdniny

Vyučovanie v šk. r. 2018/ 2019:
Školský rok 2018/2019 sa začína 3. septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2018. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 5. septembra 2018. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019 (štvrtok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. júna 2019 (piatok).

 

PRÁZDNINY

Posledný deň vyuč. pred začiatkom prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné 

30. október 2018
(utorok)

5. novembra 2017
(pondelok)

vianočné

 21. december 2018
(piatok)

 8. január 2019
(utorok)

polročné

31.január 2019
(štvrtok)

 4.február 2019
(pondelok)

jarné

1. marec 2019
(piatok)

11. marec 2019
(pondelok)

veľkonočné

17. apríl 2019
(streda)

24. apríl 2019
(streda)

letné

28. jún 2019
(piatok)

2. september 2019
(pondelok)

 

Environmentálny kalendár svetových dní:

22.3.

Svetový deň vody

23.3.

Svetový meteorologický deň

1.4.

Medzinárodný deň vtáctva a začiatok Mesiaca lesov

7.4.

Svetový deň zdravia

18.4.

Medzinárodný deň pamiatok a sídiel

22.4.

Deň Zeme

5.6.

Svetový deň životného prostredia

8.6.

Svetový deň oceánov

17.6.

Svetový deň zamedzenia dezertifikácie a sucha

6.8.

Deň Hirošimy

16.9..

Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy

3.10.

Svetový deň zvierat

14.10.

Medzinárodný deň redukcie katastrof

16.10.

Svetový deň výživy

17.10.

Medzinárodný deň odstraňovania chudoby

29.12.

Medzinárodný deň biodiverzity