03
Jun

Prázdniny

Vyučovanie v šk. r. 2019/ 2020:
Školský rok 2019/2020 sa začína 2. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2019. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 4. septembra 2019. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok).

 

PRÁZDNINY

Posledný deň vyuč. pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné 

29. október 2019
(utorok)

30. - 31. október 2019

4. novembra 2019
(pondelok)

vianočné

 20. december 2019
(piatok)

23. december 2019 - 7. január 2020

 8. január 2020
(streda)

polročné

31.január 2020
(piatok)

3. február 2020 (pondelok)

 4.február 2020 
(utorok)

jarné

21. február 2020
(piatok)

24. - 28. február 2020

2. marec 2020
(pondelok)

veľkonočné

8. apríl 2020 
(streda)

9. - 14. apríl 2020

15. apríl 2020
(streda)

letné

30. jún 2020
(utorok)

1. júl - 31. august 2020

2. september 2020
(streda)

 

Environmentálny kalendár svetových dní:

22.3.

Svetový deň vody

23.3.

Svetový meteorologický deň

1.4.

Medzinárodný deň vtáctva a začiatok Mesiaca lesov

7.4.

Svetový deň zdravia

18.4.

Medzinárodný deň pamiatok a sídiel

22.4.

Deň Zeme

22.5.

Medzinárodný deň biodiverzity

5.6.

Svetový deň životného prostredia

8.6.

Svetový deň oceánov

17.6.

Svetový deň zamedzenia dezertifikácie a sucha

6.8.

Deň Hirošimy

16.9..

Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy

3.10.

Svetový deň zvierat

14.10.

Medzinárodný deň redukcie katastrof

16.10.

Svetový deň výživy

17.10.

Medzinárodný deň odstraňovania chudoby