04
Jun

Pedagogickí zamestnanci

Vedúci zamestnanci:

Riaditeľka školy
RNDr. PaedDr. Elena Volanská
ZRŠ pre I. stupeň: Bystrická Mgr. Jana Kučerková
ZRŠ pre Dončovu ul. 
Mgr. Katarína Stanková, Mgr. Katarína Podobová
ZRŠ pre II. stupeň: Mgr. Eliška Pavlíková

I. stupeň

Trieda
Meno učiteľa
0. ročník
Mgr. Janka Beňová
1.A Mgr. Martina Bachanová 
1.B  PaedDr. Eva Nováková 
1.D Mgr. Nadežda Šlacká
1.E PaedDr. Martina Panisová
2.A Mgr. Marianna Urbanová
2.B  Mgr. Lucia Vieriková
2.D PaedDr. Marianna Síkelová 
2.E Mgr. Viera Sleziaková
3.A  Mgr. Jana Kubáňová
3.B
Mgr. Katarína Hláčiková 
3.D Mgr. Zuzana Bardyová
3.E Mgr. Ingrid Matúšová
3.G PaedDr. Mariana Hanková
4.A Mgr. Lucia Mrvová 
4.B Mgr. Anna Jakabová
4.D PaedDr. Zuzana Vlkolínska
4.E PaedDr. Zuzana Fileková

  Mgr. Daniela Záhorcová - učiteľka náboženskej výchovy

II. stupeň

Trieda 
Meno učiteľa
5.A Mgr. Martin Fabian
5.B Mgr. Alžbeta Valihorová
5.D Mgr. Bartíková Ľubomíra
5.E Mgr. Hedviga Demková
6.A
Mgr. Mária Štefáneková
6.B Mgr. Eva Matejková Húsková
6.D Mgr. Róbert. Maták 
6.E Mgr. Jana Horváthová Zavacká
7.A Ing. Iveta Lukáčová
7.B RNDr. Libuša Vrbjárová
7.E Mgr. Lenka Krasuľová 
8.A
Mgr. Martina Vozníková
8.B
Mgr. Eva Lamačová
8.E Mgr. Daniela Babicová
9.A Mgr. Ivana Nováková 
9.B
Mgr. Martin Tabak
9.D
Mgr. Radko Šulc
9.E Mgr. Darinka Jankovičová
   
 
Mgr. Terézia Halamová
PaedDr. Lucia Hromadová
Mgr. Tadeáš Lacko
Ing. Anna Švecová
Mgr. Ladislav Šaffo
Mgr. Martina Priesolová
Mgr. Eva Húsková
Mgr. Jurij Backov
Mgr. Katarína Sališová
Mgr. Alena Holbusová
Mgr. Vladimír Fedorek - učiteľ náboženskej výchovy
  Mgr. Zdenka Jendrisková - učiteľka náboženskej výchovy
Iveta Bieliková - tréner 1. triedy
Iveta Stolárová - asistent učiteľa
Bc. Katarína Bírošová - asistent učiteľa
PaedDr. Andrea Trnovská - učiteľ IND

Odborní zamestnanci
PaedDr. Iveta Koreňová - špeciálny pedagóg - logopéd

Mgr. Anna Mydliarová - špeciálny pedagóg


ŠKD

1. oddelenie -  Mgr. Miroslava Drapáčová

2. oddelenie - Mgr. Ľudmila Mičudová

3. oddelenie - Mgr. Iveta Červeňová

4. oddelenie - Mgr. Silvia Filická

5. oddelenie - Katarína Sliacka

6. oddelenie - Mgr. Petra Hoždorová

7. oddelenie - Zuzana Kučerová

8. oddelenie - Iveta Stolárová

9. oddelenie - Mgr. Diana Labudová

10.oddelenie- Bc. Tatiana Pagáčiková - vedúca ŠKD

11.oddelenie- Alena Sviteková

12.oddelenie-Mária Kačaljaková


Ekonomickí zamestnanci:

      Martina Macková
 Veronika Janovcová
 Marian Málik - správca siete, informatik
 


Prevádzkoví zamestnanci:

      Mikuláš Baranec - školník
  Ivan Kubík - školník
Helena Mračková
Ľubica Mičánová
  Tatiana Ondrejková
  Martina Jánošíková
  Alena Kmeťová
Katarína Veselovská
Edita Dúhová
Viera Blchová
Viera Mariášová
Monika Šušová
Ľudmila Mičaňová

Pracovníci školskej jedálne:

      

Ľubomíra Debnárová - vedúca ŠJ

  Marta Kouřimská
  Silvia Kutešová
  Amália Babicová
  Iveta Hatiarová
Eva Králiková
Elena Jesenská
Eva Kačalková
Katarína Meleková
Anna Žuborová
Patrícia Pšenová