04
Jul

Zoznam tried


0.ročník

Mgr. Beňová Janka

1. A

Mgr. Bachanová Martina

1. B

PaedDr. Nováková Eva

1. D

Mgr. Šlacká Nadežda

1. E

PaedDr. Panisová Martina

2. A

Mgr. Urbanová Marianna

2. B

Mgr. Vieriková Lucia

2. D

PaedDr. Síkelová Marianna

2. E

Mgr. Sleziaková Viera

3. A

Mgr. Kubáňová Jana 

3. B

Mgr. Hláčiková Katarína

3. D

Mgr. Bardyová Zuzana

3. E

 Mgr. Matúšová Ingrid

3. G

PaedDr. Hanková Mariana

4. A

Mgr. Mrvová Lucia

4. B

Mgr. Jakabová Anna

4. D

PaedDr. Vlkolínska Zuzana

4. E

PaedDr. Fileková Zuzana

5. A

Mgr. Fabian Martin

5. B

Mgr. Valihorová Alžbeta

5. D

Mgr. Bartíková Ľubomíra

5. E

Mgr. Demková Hedviga

6. A

Mgr. Štefáneková Mária

6. B

Mgr. Húsková Eva

6. D

Mgr. Maták Róbert

6. E

Mgr. Horváthová Zavacká Jana

7. A

Ing. Lukáčová Iveta 

7. B

RNDr. Vrbjárová Libuša

7. E

Mgr. Krasuľová Lenka

8. A

Mgr. Vozníková Martina 

8. B

Mgr. Lamačová Eva

8. E

Mgr. Babicová Daniela

9. A

Mgr. Nováková Ivana

9. B

Mgr. Tabak Martin

9. D

Mgr. Šulc Radko

9.E

Mgr. Jankovičová Darinka