24
May

Žiacka školská rada

Plán činnosti žiackej školskej rady na školský rok 2018/19

September: Imatrikukácia piatakov 28. 9. 2018

Október: Zdravý životný štýl od 8-12. 10. 2018
Týždeň zdravej výživy - členovia ŽSR pohostia medom a pozvú žiakov školy na výstavu
ovocia a zeleniny, medu a medových produktov.

November: 19-23. 11. 2017 Týždeň boja proti drogám
Pomoc členov ŽSR pri protidrogovej konferencii

December: Mikulášske aktivity.
Diskotéka

Január: Bezpečný internet

Február: Týždeň ľudských práv: Výzvy a potreby globalizovaného sveta vo vzdelávaní.

Marec: Deň vody -22. 3. 2019 Pripomenutie si významu vody vo svete
Deň učiteľov
Mesiac knihy

Apríl: Deň zeme 24.4. 2019 Beseda s Ružomberskými skautmi o krásach prírody a potrebe ju chrániť
Deň narcisov

Máj: Svetový deň mlieka 18. 5. 2019 – Poteš svoju rodinu a vyrob svoj mliečny výrobok
Jún: Zhodnotenie činnosti ŽSR, spoločná opekačkaZoznam členov Žiackej Školskej Rady 2018/2019

5.A Štollerová Lea
5.B Benek D.
6.A P. Dančo
6.B M. Mokošová
7.A A. Horváthová
7.B B. Hykelová
8.A J. T. Reisinger
8.B D. Ladňáková
9.A Z . Hrabušová
9.B R. Hurajová


Učiteľ ské

Kto je online

We have 5 guests online