04
Oct

šporové triedy

Od školského roku 2014/2015 vzdelávame žiakov v športových triedach so zameraním na všestranný telesný rozvoj a basketbal pod gesciou odbornej trénerky Ivety Bielikovej.