09
Oct

Rozmiestnenie konč. žiakov

Rozmiestnenie končiacich žiakov na SŠ v šk. roku 2017/2018

Druh školy

Žiaci 9.ročníka

Žiaci 8. ročníka

8.ročné gymnázium

(5.ročník)

4. ročný odbor

3.ročný odbor

Gymnázium štátne Rk

8

-

-

6

Gymnázium cirgevné Rk

3

-

-

1

Gymnázium Sučany

1

-

1

-

Gymnázium biling. LM

-

-

1

-

Obchodná akadémia Rk

3

-

-

-

ŠÚV RK

2

-

-

-

Spojená škola Rk

4

1

-

-

Súkromné bilingválne gymnázium Ružomberok

1

-

-

-

SOŠ polytechnická Rk

3

4

-

-

SOŠ elektrotechnická L. Hrádok

5

-

-

-

Stredná zdravotnícka škola Lipt.Mikuláš

1

-

-

-

Gymnázium bilingválne Bratislava

1

-

-

-

SOŠ IT Banská Bystrica

1

-

-

-

SOŠ spojená Martin

1

-

-

-

SOŠ veterinárna Košice

1

-

-

-

SOŠ lesnícka Liptovský Hrádok

1

-

-

-

SOŠ stavebná Liptovský Mikuláš

2

2

-

-

SOŠ zahradnícka Malinovo

1

-

-

-

Spolu

39

7

2

7

Ukončili plnenie školskej dochádzky

2 (1 zo 7.roč.)