09
Oct

Rozmiestnenie konč. žiakov

Rozmiestnenie končiacich žiakov v šk. roku 2016/2017 na SŠ

Druh školy

Žiaci 9.ročníka

Žiaci 8. ročníka

8.ročné gymnázium

(5.ročník)

4. ročný odbor

3.ročný odbor

Gymnázium štátne Rk

7

-

-

8

Gymnázium cirgevné Rk

4

-

-

-

Gymnázium Sučany

2

-

-

-

Gymnázium biling. LM

1

-

-

-

Obchodná akadémia Rk

3

-

-

-

ŠÚV RK

4

-

-

-

Spojená škola Rk

5

4

-

-

Stredná zdravotnícka škola Rk

2

-

-

-

SOŠ polytechnická Rk

3

-

-

-

SOŠ elektrotechnická L. Hrádok

1

-

-

-

Stredná zdravotnícka škola Lipt.Mikuláš

2

-

-

-

Pedagogická a sociálna akadémia Turčianske Teplice

3

-

-

-

Dopravná akadémia Žilina

1

-

-

-

SOŠ dopravná Martin-Priekopa

-

1

-

-

SOŠ technická Námestovo

-

1

-

-

SOŠ polytechnická Dolný Kubín

1

-

-

-

Veľká Británia

1

-

-

-

Dánsko

1

-

-

-

Rakúsko

1

-

-

-

Ukončili plnenie školskej dochádzky

1

2

-