09
Nov

Celoročný projekt Poznávame pamiatky UNESCO na Slovensku

Za účelom posilňovania národnej hrdosti detí a mládeže, ochrany národného dedičstva a budovania národnej identity založenej aj na pozitívnom vzťahu ku kultúrnym hodnotám, sme sa v našej škole rozhodli venovať zvýšenú pozornosť témam UNESCO. Žiaci O-tého, prvých a druhých ročníkov spoločnými silami zveľadili nástenku v hlavnom vchode školy, aby iným zvestovali, čo zistili o najbližšej pamiatke Unesco - o Vlkolínci.

poznavame_unescoFotoalbum