10
Nov

Mobilné planetárium

Dňa 6.11. 2017 zažili naši žiaci prvého stupňa na Bystrickej ceste hravou a zábavnou formou vzdelávanie v oblasti astronómie a prírodných vied priamo v telocvični. Priviezli k nám cestu k vede a ku hviezdam. Mobilné planetárium sa ukázalo ako vynikajúca didaktická pomôcka, pri ktorej bola deťom demonštrovaná hviezdna obloha a navyše sme mohli pri projekcii 3D oblohy pohodlne ležať.

planetarium2017