16
Nov

Noc strašidiel

Nakoľko sa v našej škole vyučuje anglický jazyk v rámci multikultúrnej výchovy sme chceli, aby žiaci poznali aj inú kultúru, či rozvíjali empatiu pre odlišné vnímanie sveta. Pani učiteľky spolu s pani vychovávateľkami pripravili 09.11. žiakom ZŠ Dončova strašidelnú noc v škole. Tejto akcie sa zúčastnili triedy 1.E, 2.E, 2.D, 2.G, 3.D a 4.D. Zapojili sa aj do samotnej výzdoby telocvične prípravou rôznych plagátov, priestorových predmetov, vyrezávaním tekvíc, či zdobenia lampášikov, ktoré nám osvetľovali triedy a telocvičňu. Žiaci prišli podvečer do školy v maskách. Strašidelné chvíle mohli začať ako sa patrí, Halloween diskotékou vo vyzdobenej telocvični. Odštartovali sme ju piesňou Spooky, Spooky, ktorú sme sa naučili na hodinách anglického kazyka. Nasledovali súťaže a občerstvovali sme sa vo svojich triedach. Vo večerných hodinách masky po ročníkoch prechádzali so svojimi pani učiteľkami tmavými „strašidelnými“ chodbami školy. Odvahu im dodávali svetielka bateriek. Po absolvovaní náročnej trasy a niektorí s pocitom prekonania vlastného strachu sa všetci vrátili do svojich tried. Veríme, že sny boli túto Halloween noc naozaj ako sa patrí – „strašidelné“.

nocstrasidiel2017

Fotoalbum