16
Nov

KNIŽNÝ VŠEVEDKO 2017

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizovala dňa 15. novembra 2017 krajské kolo literárno-vedomostnej súťaže KNIŽNÝ VŠEVEDKO 2017. Táto súťaž je určená pre žiakov 4. a 5. ročníka ZŠ. Súťažilo sa v dvoch disciplínach, ktoré boli zamerané na slovenskú i svetovú literatúru pre deti. Po písomnom teste si súťažiaci zmerali sily v ústnom kvíze, ktorý určil definitívne poradie.
Na 1.mieste skončil
Richard Jusko, žiak 4.E triedy zo ZŠ Dončova.
Srdečne blahoželáme :)

Kniznyvsetkovedko