21
Nov

Medzinárodný deň školských knižníc

23.10.2017 sme si na ZŠ Bystrická cesta pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc. Tento rok bol jeho témou Deň Milana Rastislava Štefánika. Počas 1.vyučovacej hodiny si žiaci vypočuli krátku rozhlasovú reláciu. Podrobnejšie žiakov so životom M. R. Štefánika oboznámili žiačky 7. ročníka, ktoré v jednotlivých triedach rozprávali o jeho detstve, štúdiách, vedeckej činnosti, osudoch počas 1. svetovej vojny, úlohe pri vzniku ČSR i tragickej smrti. Nechýbalo čítanie úryvkov z knihy ružomberského rodáka Jaroslava Rezníka Oči plné oblohy. Na záver siedmačky preverili pozornosť svojich poslucháčov v nultom až šiestom ročníku tajničkou, pri vypĺňaní ktorej všetky triedy obstáli na výbornú. Dvojice žiakov 7. - 9. tried si pozreli v knižnici dokumentárny film o Štefánikovi a po jeho skončení sa potrápili s pripraveným vedomostným testom. A keďže život M. R. Štefánika bol úzko spätý s hviezdami, dostali žiaci ešte jednu úlohu – počas dňa mali na hviezdu z papiera napísať názov svojej obľúbenej knihy, hviezdu vyzdobiť a odniesť do knižnice. Sami sa môžete prísť presvedčiť o detskej šikovnosti, lebo knižnicu už krášli nádherná Štefánikova obloha posiata hviezdami...
Aj na elokovanom pracovisku na Dončovej sme sa aktívne zapojili do tohto dňa. Na začiatku 1. vyučovacej hodiny si žiaci vypočuli rozhlasovú reláciu venovanú Dňu Milana Rastislava Štefánika. Po odznení relácie žiaci 9. ročníka prečítali prváčikom a druháčikom príbeh venovaný životu M. R. Štefánika. Potom im pani učiteľky pripravili rôzne aktivity. Prváci vytvorili záložky do knihy a leporelá, druháci krásne projekty o živote tejto významnej osobnosti. Žiaci 3. a 4. ročníka sa so životom M. R. Štefánika oboznámili prostredníctvom dokumentárneho filmu a potom urobili plagát, na ktorý si sami vyhľadali a priniesli informácie. Žiaci 5. - 9. ročníka si tiež pozreli dokumentárny životopisný film a následne o tom v triedach viedli diskusiu. Počas hodín slovenského jazyka, dejepisu a informatiky pracovali s dostupnými informáciami na internete a vytvorili pútavé prezentácie. Žiaci 8. a 9. ročníka sa tiež zúčastnili na besede s poslancom mestského zastupiteľstva v Ružomberku JUDr. Ľubomírom Kubáňom. Žiaci tak prežili deň plný zaujímavých zážitkov a dojmov, ktorý nadlho ostane uložený v ich spomienkach.