22
Nov

Život s drogami verzus život bez nich

Ani táto téma nezostala pre našich piatakov a šiestakov ľahostajná.Svoje postoje vyjadrili prostredníctvom výtvarných výpovedí čo prinieslo úspech v  okresnom kole súťaže:"Môj pohľad: Život s drogami verzus život bez nich" žiačkám Deane Gejdošovej a Alexandre Vámošovej zo 6.B.
Víťazkám srdečne blahoželáme!

P1080179

Fotoalbum