29
Nov

Tradícia Astrostopu pretrváva

Dňa 28.11.2017 sa na našej škole, tradične ako každý rok, uskutočnila súťaž Astrostop. Astronomická vedomostná a  aj zábavná súťaž je určená pre žiakov druhého stupňa a je realizovaná prostredníctvom výpočtovej a multimediálnej techniky. Úlohou súťaže je preveriť vedomosti žiakov z oblasti astronómie a príbuzných prírodných vied, naučiť ich individuálnemu presadeniu v konkurenčnej a súťažnej atmosfére.  Na realizáciu súťažných kôl  sa používa systém diaľkového ovládania počítača pre každého súťažiaceho. Súťažiaci pomocou tlačidiel rieši rôzne úlohy. V tomto školskom roku sa súťaže zúčastnili žiaci: Boris Babic (8.E, 5. miesto), Libuša Vrbjárová (5.B, 9.miesto), Peter Vrbjár (8.A,10.miesto), Matej Balaban (8.A,12.miesto), Oliver Mihaľov (9.E,13.miesto), Vladimír Chromiak (6.A,14.miesto),  Daniel Kolár (8.A, 15.miesto). Veríme , že si súťažiaci odniesli zaujímavé informácie , dobrú náladu a tešíme sa na spoločné stretnutie opäť o rok.

IMG_20171128