30
Nov

Detektív v prírode

Vo štvrtok 23. 11. 2017 sa žiaci 6. E, 7. E, 8. E a 9. E zúčastnili autorského stretnutia s Jaroslavom Slašťanom na tému: Keď pôjdeš horou. V rámci tejto témy si vypočuli prednášku s názvom Detektív v prírode. Žiaci sa zaujímavou a pútavou formou dozvedeli, s akými znakmi a stopami zveri sa môžu stretnúť v prírode a ako ich vedieť rozoznávať. Okrem prezentácie mali možnosť pozrieť si názorné ukážky (kostry zvierat, ich stopy, ohryzky, kožu, perie) a vypočuť si autorove zážitky z prírody. Z knižnice sme odchádzali nadšení a bohatší o nové informácie.

20171123

Fotoalbum