07
Dec

stretnutie s Mikulášom

V stredu sme prijali pozvanie Katolíckeho kruhu Ružomberok na stretnutie s Mikulášom v jezuitskom kostole. Skôr ako sa nám prihovoril sv. Mikuláš, mali deti zo ZUŠ, pripravený pekný program - hrali koledy na gitarách, flautách, trúbke. Ako hostia vystúpili deti z Poľska, ktoré krásne spievali po slovensky a v rodnej reči o tom, ako byť tiež Nicolausom :-)
Ďakujeme za pozvanie a štedré obdarovanie. Žiaci 3.r z ŠKD

DSC_0025