08
Dec

Cvičíme s Mikulášom

V piatok 1.12.2917 si boli žiaci 3.D a v pondelok 4.12. žiaci 2.E  zacvičiť na štátnom gymnáziu s Mikulášom. Spolu s jeho pomocníčkami  skákali,preskakovali švédsku debnu, šplhali.Zase sa niečo nové priučili a v niečom sa zdokonalili.cvicimesmikulasom

Fotoalbum