12
Dec

Spájame sa pre rozvoj dolného Liptova

Naši žiaci boli úspešní v regionálnej výtvarnej súťaži " Spájame sa pre rozvoj dolného Liptova". Na slávnostnom vyhodnotení v Synagóge v Ružomberku boli ocenení títo žiaci:

elokované pracovisko Dončova                                 
I.kategória 1.- 4.ročník                                            
1.miesto David Klačko 3.D                                                   
čestné uznanie Dominik Malatin 3.D 

Bystrická cesta
II. kategória 5.- 9.ročník
1. miesto Alexandra Vámošová 6.B
2. miesto Simona Maceková 5.B
3. miesto Simona Slovíková 5.B

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme !

P1080341

Fotoalbum