13
Dec

SPOZNÁVAJME PAMIATKY UNESCO

Mesiac november bol, vrámci celoročného projektu „SPOZNÁVAJME PAMIATKY UNESCO NA SLOVENSKU“, venovaný mestu LEVOČA, ktoré je zapísané na zozname svetového kultúrneho dedičstva od roku 2009. Pýchou starobylej Levoče je rímskokatolícky farský Kostol sv. Jakuba s dreveným oltárom sv. Jakuba, ktorý zhotovil Majster Pavol. Svojimi literárnymi prácami a ilustráciami nás žiaci 3.D a 3.E triedy informovali aj o  levočskej radnici, klietke hanby zo 16. storočia, ale aj o Spojenej škole internátnej, v ktorej sa vzdelávajú žiaci nevidiaci, slabozrakí a kombinovane postihnutí. Ďakujeme tretiakom a pani učiteľkám Zuzke Vlkolínskej, Zuzke Filekovej a Andrejke Trnovskej za sprostredkovanie informácií o tomto krásnom meste.

L3Fotoalbum