13
Dec

Póla radí deťom

Jedným z preventívnych projektov štátnej polície je projekt ,,Póla radí deťom“. Je určený pre žiakov prvého ročníka základných škôl. V decembri ho absolvovali aj prváci z tried 1.D,1.G, 1. E. Úlohou dvoch hodinových stretnutí, počas ktorých riešia hravou formou úlohy v pracovnom zošite, je naučiť deti bezpečne sa správať v rizikových situáciách, pripravovať ich k zodpovednosti za svoje zdravie a svoje veci, poskytnúť malým školákom informácie zamerané na zvyšovanie právneho a sociálneho vedomia. Prostredníctvom tohto projektu sú deti primeraným spôsobom informované o rizikách, s ktorými sa môžu v bežnom živote stretnúť. Lektorkou bola pani kapitánka Gabika Tkáčová, ktorú si deti obľúbili.

DSC08392

Fotoalbum


Fotoalbum