20
Dec

Bezpečne cez železničné priecestie

Ako bezpečne prejsť cez železničné priecestie? Zásady bezpečného prechodu cez priecestia žiakom 3.D a 4.D triedy  sprostredkovala kap.G.Tkáčová 19.12.2017.Pomocou smutného príbehu chlapca Olivera si žiaci uvedomili nebezpečenstvo hier v blízkosti odstavených vagónov či koľajníc. Aby sa žiaci vyhli smutnému osudu Oliverových kamarátov zo sna,dostali aj reflexné odznaky kvôli dobrej rozpoznateľnosti.V  záverečnom ,,teste,,vedomostí obstáli výborne štvrtáčka Emka a tretiak Oliver.

IMG_20171219_102141Fotoalbum