10
Jan

ŠKOLSKÉ KOLO DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

15.12. 2017 sa uskutočnilo školské kolo dejepisnej olympiády, ktorej sa zúčastnilo v 4. kategóriách 26 žiakov. Výsledky v jednotlivých kategóriách:
6.ročník:
1. miesto: Janka Konderíková (6.B)
2. miesto: Liliana Kubeková (6.A)
3. miesto: Ema Šavrnochová (6.B)
7.ročník:
1. miesto: Samuel Michlík (7.E)
2. miesto: Samuel Kotrík (7.E)
3. miesto: Tomáš Valach (7.A)
8. ročník:
1. miesto: Adam Podbrežný (8.E)
2. miesto: Boris Babic (8.E)
3. miesto: Štefan Mrnčo (8.A)
9. ročník:
1. miesto: Michal Dvorský (9.E)
2. miesto: Patrik Švec (9.A)
3. miesto: Timotej Kotlín (9.E)
Víťazom gratulujeme a všetkým riešiteľom ďakujeme za účasť.
Do okresného kola postúpili a budú reprezentovať našu školu: Janka Konderíková, Liliana Kubeková, Samuel Michlík, Samuel Kotrík, Adam Podbrežný, Boris Babic, Michal Dvorský, Patrik Švec. Okresné kolo sa bude konať 15. februára 2018 na ZŠ Zarevúca.