17
Jan

Školské kolo geografickej olympiády

Školské kolo geografickej olympiády
Dňa 11.1.2018 sa uskutočnilo školské kolo GEO olympiády, ktorej sa zúčastnilo spolu 48 žiakov v troch kategóriách.
V kategórii : G /5.ročník/ - 12 žiakov
                    F /6.a7.roč./ - 13 žiakov
                    E /8.a 9.roč./ - 23 žiakov
Z každej kategórie postupujú do OK prví traja  úspešní riešitelia:
G - Simona Slovíková – 5.A
      Matej Mach – 5.B
      Lea Dobáková – 5.B
F - Dorota Hanulová -7.E
      Samuel Kotrík – 7.E
      Marian Kováč – 7.E
E - Štefan Mrnčo -8.A
      Boris Babic – 8.E
      Michal Dvorský – 8.E
Okresné kolo GEO olympiády sa bude konať dňa 6.2.2018 na ZŠ Sládkovičova RK. Postupujúcim žiakom GRATULUJEME a želáme veľa šťastia v ďalších kolách.