24
Jan

Oliho príbeh

Oliver je malý chlapec a vo svojom živote zažil veľa zaujímavého. O tom, aká je dôležitá zodpovednosť za svoje správanie prišiel 22.1.2018 porozprávať žiakom 2.A a 2.B triedy. Vďaka nemu a besede s tetou Kpt. Ing. Gabrielou Tkáčovou, preventistkou z PZ SR, sa deti dozvedeli veľa o správaní sa na cestách, železnici, v okolí železničných tratí, koľajísk a železničnom priecestí.

olihopribehFotoalbum