06
Feb

Okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko

Dňa 24. januára 2018 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti pod názvom Šaliansky Maťko. Súťaž sa konala v Centre voľného času Elán a zúčastnilo sa jej viac ako tridsať súťažiacich v troch vekových kategóriách. Táto súťaž patrí k náročnejším prednesovým súťažiam, no napriek tomu sa jej opäť zúčastnili aj žiaci našej školy. V III. kategórii nás zastupoval Erik Kavenský zo 6.B triedy. V I. kategórii nás úspešne reprezentoval žiak Martinko Kuracina z 3.B triedy, ktorý sa vďaka svojmu presvedčivému prednesu umiestnil na krásnom treťom mieste. Chlapcom za účasť ďakujeme a Martinkovi blahoželáme!

IMG_20180124_110708