09
Feb

Siedmaci už vedia

Začiatkom druhého polroka sa žiaci zo 7.A, 7.B, 7.C triedy v spolupráci s Mgr. Romanom Jankovičom z Mestskej polície venovali problematike návykových látok. Táto téma je v dnešnom uponáhľanom svete veľmi aktuálna. Väčšina ľudí nemá dostatok času na priateľov, a to môže byť dôvodom, že mladí ľudia častokrát hľadajú útechu, akoby útek od každodenných problémov spojených so životom, v návykových látkach. Veríme, že beseda padla na úrodnú pôdu, lebo prevencia je dôležitejšia ako riešenie závislostí.

25.1.2018 sa uskutočnila beseda pre žiakov 8.A a 8.B triedy s Mgr. Romanom Jankovičom z Mestskej polície v Ružomberku na tému Trestnoprávna zodpovednosť.

DSC_3630