16
Feb

OKRESNÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

globus6.2.2018 sa konalo OK GEO olympiády na ZŠ Sládkovičova, kde našu školu reprezentovalo 9 žiakov v troch kategóriách. V kategórii E – 8. – 9. roč. boli naši žiaci všetci úspešní riešitelia. Najlepšie skončil Boris Babic, potom Štefan Mrnčo a Michal Dvorský. V kategórii F bol z celého okresu iba jeden úspešný riešiteľ / úlohy boli veľmi náročné /. V kategórii G bola úspešná Simonka Slovíková. Úspešným riešiteľom gratulujeme a všetkým účastníkom ďakujeme.