28
Feb

Exkurzia v Múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva

Žiaci 1.G, 2.E, 2.D a 2.G dňa 15.02.2018 navštívili Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Expozície sú umiestnené na štyroch podlažiach. V suteréne sme videli expozíciu Kras a jaskyne Slovenska – jaskynnú výzdobu, rôzne nerasty a horniny, dozvedeli sme sa o práci ľudí (jaskyniarov), počuli úžasné zvuky “jaskyne”, ktoré nás sprevádzali celou exkurziou. Ďalšou časťou múzea bola expozícia Chránená príroda Slovenska – Zem miesto pre život. Premietnutým filmom sme sa dozvedeli, ako vznikol vesmír a naša planéta Zem. Pokračovali sme prehliadkou živej prírody – rastliny, živočíchy, ohrozené druhy, huby. Návštevu múzea sme ukončili v podkroví s názvom Chránená príroda Slovenska – Človek, hory, NATURA 2000. Obohatili sme novými poznatkami o včelárstve, poľovníctve, ovčiarstve, rabárstve. Veľký záujem žiaci prejavili o horolezectvo a záchranárstvo. Cieľom tejto exkurzie bolo dozvedieť sa nové informácie zo živej a neživej prírody, ale hlavne uvedomiť si potrebu chániť život na našej palnéte

exkurziaFotoalbum