02
Mar

Hviezdoslavov Kubín

O kráse umeleckého prednesu a vzťahu dnešných detí k nemu nás opäť presvedčili žiaci prvého stupňa, ktorí sa 15.02. zišli v školskom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Umenie prednesu slovenskej reči predviedlo 21 žiakov v žánroch poézie a prózy. Všetci súťažiaci sa veľmi snažili a podali skvelé výkony. Porota mala ťažké rozhodovanie, veď mohla udeliť len tri miesta. Žiaci sa umiestnili nasledovne:
Poézia:
1. miesto: Matúš Borek (2.A)
2. miesto: Radovan Marton (4.A)
3. miesto: Andrea Krajčiová (4.B)
Próza:
1. miesto: Dorota Cíbiková (3.A)
2. miesto: Paulína Škutová (3.C)
3. miesto: Soňa Šulíková (4.A)
Víťazi umiestnení na prvom mieste nás budú reprezentovať na okresnom kole súťaže. Držíme im palce!

hviezdoslavFotoalbum