02
Mar

ZŠ Bystrická v elitnom programe

Škola v elitnom programe Základná škola na Bystrickej ceste sa stala partnerom projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie. Ide o národný projekt na, účely trvalo udržateľného systému výchovy a vzdelávania špecialistov v súlade s potrebami trhu práce a požiadavkami' IT sektoru. "Od spustenia výberového procesu základných škôl na celom Slovensku sme mali vysoký záujem sa uchádzať o účasť v elitnom programe spolupráce na rozšírenej úrovni. Dôvodom je predovšetkým možnosť úzkej spolupráce so slovenskými univerzitami a prestížnymi IT spoločnosťami, ale najmä pilotné využívanie a testovanie IT ScienceLab pre základné školy a tvorbu edukačných materiálov pre budúce kurikulum informatiky a robotiky pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie na Slovensku," uviedla Eliška Pavlíková, zástupkyňa ZŠ Bystrická. Podľa jej slov, zámer sa vydaril: "Po vyhodnotení projektových zámerov škôl z celého Slovenska sme boli zaradení do implementácie my, práve kvôli tomu, že máme predpoklady zvládnuť v tomto projekte náročné úlohy. Komisia zhodnotila náš projektový zámer, predchádzajúce aktivity, projekty a celkovú angažovanosť našej školy v oblasti IT a boli sme vybratí medzi 60 základných škôl celého Slovenska, ktoré v projekte budú pracovať ako IT Akadémia partner na rozšírenej úrovni s využitím IT Science Laboratória." Pre pedagógov školy je toto zaradenie novou výzvou na skvalitnenie vzdelávacieho procesu, získavanie nových skúseností, ich šírenie a disemináciu až na úroveň zmien národného kurikula, "Pre našich terajších a budúcich žiakov je to ale predovšetkým výnimočná príležitosť vzdelávať sa moderne a s novým obsahom v nadštandardných podmienkach na pomery ostatných slovenských škôl. Ako jedna zo šesťdesiatich škôl budeme počas nasledujúcich mesiacov vybavení špičkovou technológiou, ktorá zmení vyučovanie predmetov informatika, biológia, fyzika, či chémia," dodala E. Pavlíková.
Zdroj: Ružomberský hlas: Michaela Milá