07
Mar

Návšteva predškolákov na našej Základnej škole – Dončova 4

V mesiaci február nás navštívili predškoláci z MŠ A. Bernoláka, MŠ Š. Moyzesa, MŠ Riadok 4 a Súkromnej materskej školy TatraKUK . Na otvorenej hodine v triedach 1.D, 1.E, 2.D, 2.E a 2.G si spoločne vypracovali pripravené pracovné listy, spoločne si zaspievali slovenské či anglické piesne, riešili rôzne úlohy na tabuli či premietané cez dataprojektor na stenu, stavali stavby z kociek podľa plánu, slabikovali, počítali. Každý predškolák pracoval s „asistentmi“, žiakmi prvých a druhých ročníkov v danej triede. Za splnené úlohy im žiaci pripravili medaile a lízatkové kvietky, ktoré si aj s vypracovanými pracovnými listami predškoláci odniesli. Ale aj naši žiaci dostali krásne záložky a kvietky od predškolákov, čo nás milo potešilo J. Tešíme sa mnohých prváčikov v septembri 2018.

IMG_0575Fotoalbum