07
Mar

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 1.marca 2018 sa žiaci z  tried na elokovanom pracovisku zúčastnili školského kola súťaže Hviezdoslav Kubín. Pripravili si rôzne ukážky poézie a prózy od známych či menej známych autorov. V úvode sa zbavili stresu s p. učiteľkou I. Matúšovou pohybovou chvíľkou. Do súťaže sa zapojilo 13 žiakov.
Vyhodnotenie:
Poézia 1.miesto: Liana Resutíková 3.E - Mesto kúzelníkov
            2.miesto: Alica Vrtichová 2.D - Sen namyslenej hviezdy
            3.miesto: Dominika Pažítková 2.G - Popletené písmená
                          Elias Khoshab 2.E - Zasadil som telefón
Próza   1.miesto: Caroline Kubáňová 3.E - Ema a barón v meste
            2.miesto: Gréta Matejová 4.E - Flora a Odyseus
            3.miesto: Júlia Vrtichová 4.D - Ako sa Beta Analfabeta takmer zabuchne do Harryho Pottera


IMG_0650Fotoalbum