12
Mar

ROZHODNEŠ SA SPRÁVNE ?

Žiaci 4.D triedy sa dňa 9. 3. 2018 zúčastnili na realizácií preventívneho projektu „Rozhodneš sa správne“ na Obvodnom oddelení PZ v Ružomberku. Jeho cieľom bolo eliminovať trestnú činnosť páchanú pod vplyvom návykových látok a informovať o škodlivosti ich užívania so zameraním na tabak, alkohol a marihuanu. Výučba prebiehala formou interaktívnej tvorivej dielne. Žiaci mali možnosť aktívne sa zapájať do diania, komunikovať s policajtmi, riešiť zadané úlohy, vyjadrovať svoje názory a postrehy. Na úvod sa žiaci oboznámili s jednotlivými problematikami ( alkohol, fajčenie, marihuana a trestná zodpovednosť), následne pokračovali spätnou väzbou pri okrúhlom stole, kde deti odpovedali na otázky čo nové sa tu dozvedeli. Pokračovali hrou na koberci, kde boli rozoberané najmä negatívne následky fajčenia a pitia alkoholu, užívania marihuany v ďalšom živote z hľadiska vplyvu na organizmus a trestnoprávnej zodpovednosti, ktoré ich môžu v živote posunúť späť. Záverom stretnutia bola prehliadka skutočnej cely policajného zaistenia, pričom deti mali možnosť vidieť reálne priestory, kde je obmedzovaná osobná sloboda osobám, ktoré sa dopustili trestnej činnosti. Žiaci dostali prezentačné materiály s obalom hry, ktorú sa môžu hrať doma so súrodencami, rodičmi či kamarátmi, aby mali mať stále na pamäti názov projektu „Rozhodneš sa správne“, - vždy je v živote voľba výberu a záleží len na nich akou cestou sa bude uberať ich smer v živote.

rozhodnes