13
Mar

ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA V ŠKD

Dňa 8.3.2018 sa konala zimná olympiáda ŠKD. Síce sme nemali vonku sneh, ale nám to nevadilo a zimné športové disciplíny sme si napodobnili aj v našej telocvični. Zúčastnili sa jej deti z oddelení na Dončovej ulici, ktoré medzi sebou súťažili v štyroch disciplínach: hokej, hod loptou do koša, trojskok, slalomový beh. Radosť z hry, súťaživosť a predovšetkým dobrá nálada nás sprevádzala celé popoludnie. Na záver všetkých súťažiacich čakala medaila a sladká odmena, pretože víťazmi boli všetky deti, ktoré sa olympiády zúčastnili a strávili tak príjemné popoludnie.

IMG_0722Fotoalbum