23
Mar

Siedmaci a ôsmaci mali besedu

Dňa 13.3. 2018 navštívila siedme a ôsme triedy MUDr. Ľubica Benková z Oddelenia podpory zdravia RÚVZ, ktoré sídli v Liptovskom Mikuláši. Spoločne sa venovali vplyvu legálnych drog, teda nikotínu a alkoholu, na riziko vzniku závislostí u detí. Veríme, že spoločné úsilie ľudí zaoberajúcich sa prevenciou sa odrazí aj na správnom rozhodovaní našich žiakov.

DSC_3799