26
Mar

Súťaž Ypsilon - slovina je hra

O tom, že aj slovenský jazyk a literatúra môžu byť zábavné, sa presvedčili žiaci 6.E, 7.E, 8.E a 9.E, ktorí sa zapojili do súťaže Ypsilon - slovina je hra. Cieľom tejto súťaže bolo zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Počas jednej vyučovacej hodiny žiaci riešili rôzne úlohy (tajničky, osemsmerovky, doplňovačky, latovky), ktoré rozvíjali ich originalitu, tvorivosť a aktívne myslenie. Každý ročník mal svoju vlastnú kategóriu, v ktorej úlohy zodpovedali získaným vedomostiam žiakov. Riešenie týchto úloh bolo nielen veselé, ale žiaci si zároveň mohli overiť, čo všetko sa už naučili. Z najúspešnejších žiakov boli v každej kategórii vyžrebovaní 3 výhercovia, ktorí získali vecnú odmenu. Z našej školy sa šťastie usmialo na KRISTÍNU KLUKOŠOVÚ z 9.E, ktorá vyhrala značkové slúchadlá. Zároveň bol každý účastník súťaže ocenený diplomom. Všetkým srdečne blahoželáme a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Najúspešnejší riešitelia v jednotlivých kategóriách:

1.        Nikola Slivoňvoá        8.E                  100%
2.        Dorota Jankovičová   7.E                  97%
           Kristína Klukošová    9.E                  97%
3.        Dorota Kubáňová      8.E                  95%
4.        Timotej Kotlín            9.E                  92%
           Laura Sivoňová          9.E                  92%


20180309_114418Fotoalbum