28
Mar

Okresné kolo matematickej Pytagoriády

Dňa 13. marca sa v priestoroch Kultúrneho domu A. Hlinku konalo okresné kolo matematickej Pytagoriády. Aj žiaci našej školy sa popasovali s náročnými úlohami a umiestnili sa nasledovne:
Kategória P5:
2. miesto Matej HRIC (5.A), 3. miesto Liliana LEGERSKÁ (5.E)
úspešný riešitelia: Jakub VILČEK (5.E), Lýdia MILANOVÁ (5.A), Sebastian VESELOVSKÝ (5.A), Marcus MARTON (5.E)
Kategória P8:
1. Miesto Boris BABIC (8.E), 3. miesto Adam PODBREŽNÝ (8.E), 4. miesto Nikola SLIVOŇOVÁ (8.E)
úspešná riešiteľka Ingrid ORAVCOVÁ (8.E)
Náročnosť úloh potvrdzuje aj fakt, že v kategórii P7 nebol v okrese úspešný ani jeden riešiteľ.
Všetkým blahoželáme !