06
Apr

Aké knihy čítajú učitelia našej školy?

V marci sme na elok. pracovisku Dončova 4 vyhlásili súťaž s názvom Aké knihy čítajú učitelia našej školy? Učitelia priniesli knihy, ktoré čítajú a žiaci mali uhádnuť, ktorá kniha sa spája s daným učiteľom. Do súťaže sa zapojilo 126 žiakov 3. - 9. ročníka, čo nás veľmi teší. Uhádnuť, aké knihy čítajú naši učitelia, nebolo vôbec ľahké. Najúspešnejší boli 5 žiaci. Štyria žiaci z 8.E – Karin Petráková, Paulína Podobová, Dominik Lišiak, Dorota Kubáňová a jedna žiačka z 9.E - Frederika Weissová, ktorí uhádli 8 učiteľov zo 16, čiže presnú polovicu. Títo žiaci získali cenu za najväčší počet uhádnutých kníh. Z ostatných žiakov sme vyžrebovali jedného výhercu - Emu Málikovú zo 7.E.Výhercom srdečne blahoželáme.

knihy1