06
Apr

Deň s knihou

Mesiac marec už tradične patrí knihám, preto sme sa rozhodli venovať jeden deň aktivitám, ktoré s nimi súvisia. Počas tohto dňa čítali starší žiaci mladším pripravené príbehy a následne im pomáhali s realizáciou rôznych úloh, ktoré sa týkali prečítaných ukážok. Prváčikovia si vypočuli dramatizáciu rozprávky Janko Hraško a potom tento príbeh namaľovali na papier. Druháci počúvali ukážku Kráľ ovocníčkov, tretiakom prečítali ukážku Ako bol Nevedkom maliarom a Deň hádaniek. Následne s nimi riešili úlohy zamerané na čítanie s porozumením, rôzne aktivity a tajničky. Štvrtáci si vypočuli dramatizáciu rozprávky Soľ nad zlato a potom sa ju snažili sami zahrať. Na chodbe pani učiteľky vytvorili kútik Prečo radi čítame, kde žiaci písali svoje pocity a postoje ku knihám. Na nástenke sú nakreslené obálky kníh, ktoré deti čítajú, čítali alebo si názvy vymysleli. Starší žiaci tak mali možnosť vystúpiť pred publikom a vyskúšať si prácu s mladšími deťmi, ktorým sa hodina s nimi veľmi páčila.

densknihou

Fotoalbum